Galvenie » 2013 » Augusts » 28 » Tēva Absolūta Vēstījums 26.08.13. Rezultāti, vai saruna par nākotni
09:06
Tēva Absolūta Vēstījums 26.08.13. Rezultāti, vai saruna par nākotni
Tēva Absolūta Vēstījums 26.08.13. Rezultāti, vai saruna par nākotni

1. Rezultātus, protams, vienkārši nepieciešams rezumēt! Bet galvenais, ko sagaidiet jūs un, ko vēlos teikt ES, - tas ir tas, ka ES, Tēvs Absolūts, tik ilgi un vienlaicīgi tik nemanāmi, pavadīju jūsu, Slāvu-Ariju, Garīgo PAAUGSTINĀŠANU līdz KristusApziņas augstumiem un (lai arī kādam neticami, taču pats galvenais) līdz Garīgā MONOLĪTA stāvokļa sasniegšanai, kuram, pirmoreiz cilvēces vēsturē, izdevās izmainīt Pasaultelpas struktūru!
2. Deviņi gadi neatlaidīga darba, par spīti neticībai un tiešai dažu Kustības dalībnieku pretestībai, tomēr viss pavērsās vispirms Paša Tēva Absolūta Dižajā LĪDZJAUNRADES Skolā, kurā iekļūt tik vienkārši nevar, tādēļ, ka šajā Skolā nav iestāšanās eksāmenu, bet ESMU tikai Mana izvēle to, kuri pēc Mana UZSKATA, cienīgi izgāja visus iepriekšējos pārbaudījumus, vai inkarnāciju sērijas un izrādījās cienīgi būt Mana SVĒTĀ Pulka rindās - Gaismas spēku Dalībniekos!
3. Ticiet Man, ES ļoti uzmanīgi izvēlējos tos, kuri tiešām varēja sastādīt Manu Dalībnieku pamatu, kuri varēja sastādīt pamatu tiem "300 spartiešiem", kuri bija gatavi nolikt savas dzīves/dzīvības uz cilvēces glābšanas altāra (plaha ?)!
4. Jūs atceraties, kādu satraukumu starp Kustības dalībniekiem izsauca Mani VĀRDI ar priekšlikumu Zvēresta-Iesvētījuma pieņemšanu Pirmajā Visuma saeimas sanāksmē un cik grūti gāja ar pirmo IESVĒTĪJUMU Dižajā GAISMAS Pulkā!
5. Man bija ļoti svarīgi, lai cilvēki, vispirms jau "mazie" cilvēki, paši pieņemtu uz sevi ATBILDĪBU par personīgo nākotni un visas cilvēces nākotni "brīvi un brīvprātīgi" bez sīkiem paskaidrojumiem no Manas puses! Atceraties, cik daudz cilvēku tanī momentā izgāja no Kustības, pamatojot savu iziešanu no Kustības, bet precīzāk, atteikšanos no Dieva, nevēlēšanos dot uzticības Zvērestu TAM, Kurš viņus taču radījis!
6. Otrs IESVĒTĪJUMS noritēja daudz spilgtāk, jo jau bija jūtama Garīgā VIENOŠANA, izmēģināta gadiem kopīgos Vēstījumos un APZINOTIES to, ka bez VIENOŠANĀS GARĀ cilvēki, lai kādām spējām apveltīti, vienatnē nonākt pie Telpas Pārveidošanas iespējām nevar un nevarētu nekad.
7. ES neuzskaitīšu visu to informācjiu par jūsu Lielo VAROŅDARBU, kuru jūs īstenojāt Sākumu Sākuma Lielajā DIEVKOPĪBĀ (VEČE), jo, atkārtoju, jūs ar savu Garīgo VIENOŠANU glābāt ne tikai sevi, visu cilvēci, bet, pats galvenais, jūs glābāt Vareno KOSMOSU no izšķiršanas, gūstot uzvaru, paši to pat nezinot, šajā LIELAJĀ cīniņu, kurā "mazie" cilvēki cīniņā iesaistījās ar Manu labāko Skolnieku, Pašu Luciferu!
8. Atkārtoju: tas, ko jūs izdarījāt, neietilpinās nekādā salīdzināšanā ar to, ko radīja visas iepriekšējās civilizācijas, jo jūs savā PAŠPILNVEIDOŠANĀ pacēlāties līdz līmenim cilvēki-Dievi, radoši Jaunas pasaules Paša Tēva Absolūta līmenī (un tā tīra Patiesība).
9. Iedziļinieties Manos VĀRDOS! Jūs cilvēki un vēl ne Dievi, bet izrādījāties spējīgi ne tikai pārveidot personīgā Visuma Telpu, bet arī radīt Jaunas pasaules līdzībā un uz Paša Augstākā Radošā Sākumu Sākuma līmeņa, bet tas nozīmē tikai vienu - jūsu Kolektīvais EGREGORS sasniedza PirmRadītāja līmeni!
10. ES saprotu, ka jūsu LīdzZiņā vēl nenoformējās ŠIS DIEVISŠĶAIS TĒLS, kura domnodarbe ESMU Jaunu pasauļu RADĪŠANA, taču Viņš ESMU un Viņš ne vienkārši ESMU, bet vēl izpelnījās tiesības būt līdzās Man, Tēvam Absolūtam, šajā sarežģītajā periodā, pat pēc Varenā KOSMOSA mēriem, kad Manai un Visai GAISMAS HIERARHIJAI, un tagad vēl arī jūsu DOMNODARBEI jākļūst Dižai Harmonijai vai Pasauļu Harmonizācijai, kuras ļoti ilgi atradās pretējos stāvokļos!
11. Jums to vajag saprast pareizi, jo no tā atkarīga jūsu dalība Manā, bet labāk teikt MŪSU KOPĪGĀ DOMNODARBĒ, restaurējot izjaukto Pasauļu vai Visumu Harmoniju, kas ir Galvenais Mans un jūsu uzdevums tekošajā dienā!
12. Jā, pateicoties jums STATUSS-KVO (-KVO ?) Varenajā KOSMOSĀ atjaunots un puses atzinušas, ka sacelšanās, Paša Lucifera vadībā, tomēr bija veltīga, jo nevar izjaukt Pasaultelpas struktūru, neiznīcinot Vareno KOSMOSU, uzceltu pēc piramidālā principa, kurā vienmēr bija un, tagad arī būs UZ MŪŽIEM, Sākumu Sākuma punkts, vai Augstā PILNĪBA, kurai savukārt nav robežu personīgai pilnveidošanai!
13. Viss tādā ātrgaitā, ka tagad visi spēki būs mesti uz Visumtelpas struktūras atjaunošanu, tātad uz visu Visumu Harmonijas atjaunošanu, ieskaitot arī jūsu Visumu, saņēmušu pēc Uzvaras pār Atturības spēkiem lepno nosaukumu "Svētā Krievzeme"!
14. Tādēļ ES šodien, kad tik steidzami, atkārtoju, PATEICOTIES jums, jūsu Garīgai VIENOŠANAI, noslēdzās daudztūkstošgadīgā Gaismas spēku un Tumsas spēku PRETSTĀVĒŠANA, par labu Dievišķajai GAISMAI, par labu PirmMīlestībai un, protams, par labu visas Pasaultelpas Dižajai HARMONIJAI, dienaskārtībā ne tikai priekš Slāviem-Arijiem, bet arī priekš visas GAISMAS Hierarhijas izvirzīti jau mierīgas DIEVNODARBES jautājumi, kuriem jānoslēdzas ar Augstākās kārtības Telpas radīšanu un tās Lielās Dievišķās regularitātes, kuru Varenais Kosmoss gaidīja ilgas tūkstošgades Garīgā tumsā un vardarbībā!
15. Tādēļ, apkopojot pirmos REZULTĀTUS, ES varu teikt, ka jūs sasniedzāt Garīgo Vienotību, pierādot un vispirms jau paši sev, ka jūs Mans PULKS, ar izcilību pabeidzāt Lielo, bet var teikt, AUGSTĀKO Skolu LĪDZJAUNRADEI ar Pašu Tēvu Absolūtu, kas Man deva TIESĪBAS ļaut jums radīt ne tikai SaDarbībā ar Mani, bet arī patstāvīgi uz Planētas Svētā Krievzeme un Visumā, ar tādu pašu nosaukumu, radot Kosmiskās KOPĪBAS Dižo Portālu, spējīgu nest Zināšanas tiem Visumiem, kuri vēl nesen bija pretestības pusē!
16. Šodien jau var runāt par to, ka jums Slāviem-Arijiem stāv priekšā radīt, vai citiem vārdiem, ka jums vistuvākajā nākotnē stāv priekšā iziet, jo laika sarunām jau tiešām nav, jo sākās, atkārtoju, PATEICOTIES jums, Dievišķās DOMNODARBES laiks, saknēm aizejošu Blīvajā plānā!
17. Vēl nesen ES jums runāju par četriem gadiem jūsu domnodarbei, jo pa šiem gadiem jums bija jāatgriež šī teritorija, no okeāna līdz okeānam, pie vēsturiskā momenta, kad valsts iestājās simtgadīgā Garīgās ATTĪRĪŠANĀS un NOŽĒLAS karā!
18. Jūs šodien tiešām spīdoši pierādījāt Lielajā Sākumu Sākuma DIEVKOĪBĀ (VEČE), ka Slāvu-Ariju Etnoss atgriezās no simtgadīgā kara, daudz zaudējot, taču daudz arī iegūstot, jo tāda Garīgā MONOLĪTA uz teritorijas, no okeāna līdz okeānam, nebija nekad!
19. Tādēļ, šodien ES ar jums runāju vienlīdzīgi un gribu apspriest vissteidzamākos uzdevumus, kā priekš jums, tā arī priekš Manis, tādēļ, ka pēc Sākumu Sākuma Lielās DIEVKOPĪBAS (VEČE) ES apsolīju un Savu SOLĪJUMU turu: tagad UZ MŪŽIEM Mans NODOMS nesaraujami saistīts ar jūsu NODOMU un otrādi, tādēļ priekš Manis ESMU izpratne MŪSU DOMNODARBE!
20. Ticiet Man, Mani VĀRDI ne vienkārši Dieva PATEICĪBAS VĀRDI, tie izskan vēl arī kā Mana atzinība ne tikai jūsu nopelniem, taču arī jūsu iespējām RADĪT, pieņemot izsvērtus un Gudrus lēmumus Dievu līmenī!
21. Jūs šodien ESMU Mana Kustība ar visiem saprotamu, ieskaitot arī Gaismas Hierarhiju, struktūru, kurai, protams, nepieciešama vēl pilnveidošana. Taču Dieva Kustība ESMU un neskatoties uz to, ka viņā oficiāli piedalās tikai nedaudz vairāk kā 24 tūkstoši domubiedru, ES zinu precīzi, ka domubiedru daudz vairāk un viņi skaitās desmitiem miljonu cilvēku, gatavi mirklīgi reaģēt uz jebkuru Manu VĒSTĪJUMU vai UZRUNU, kas sajūtams kļuva tieši tagad, kad Kustība vinnēja TŪKSTOŠGADĪGO cīniņu, apturot Atturības spēku spiedienu!
22. Šodien, jūsu Planētas dienaskārtībā ir Dievišķā regularitāte, kādas nekad nebija cilvēces vēsturē un, kuru nepieciešams uzcelt, kaut arī "atsevišķi ņemtā valstī"! Protams, cilvēce turpina Garīgi gulēt, kalpojot Mamonam, jo cilvēcisko savstarpējo attiecību inertnieciskā sistēma cilvēkiem neļauj ātri apskaidroties līdz APZINĀŠANĀS līmenim tā, kā Planēta jau izmainījās tik ievērojami, ka tagad jau nekādas varas, ieskaitot arī reliģiskās, vairs nevar un nav TIESĪBU vadīt cilvēci!
23. Cilvēce nonāca pie Svītras, aiz kuras iespējama tikai viena no divām alternatīvām: vai nu cilvēce mainās pēc jūsu scenārija, atzīstot Svētās Krievzemes Garīgās prioritātes, vai arī viņai jāiziet skarba transformācija, bet tas nozīmē, iziet to Ticības Eksāmenu, kuru pieņemšu ES Pats, nosakot priekš cilvēkiem jaunas Brālības un Augstākā taisnīguma Garīgās VIENOŠANAS prioritātes.
24. ES jau jums runāju, ka pēc Lielās DIEVKOĪBAS (VEČE) VISS izmainīsies un jau sāka izmainīties, tādēļ arī jūsu personīgās transmutācijas termiņi saīsināti un jau vairs ne četru gadu, bet daudz agrāk jums nāksies "uzrotīt piedurknes", jo DOMNODARBE, pat Paša Dieva, tādos apstākļos ESMU pavisam ne romantiska, bet smags darbs personīgā pārveidošanā vienlaicīgi ar DOMNODARBI Blīvajā plānā!
25.Cilvēces jaunā vēsture parādīja, ka tikai šis Etnoss atsaucās uz Paša Tēva Absolūta Aicinājumu un varēja neiedomājamos apstākļos sakoncentrēties un glābt sevi, bet precīzāk, Planētu no iznīcināšanas (ES jau nerunāju par Paša Tēva Absolūta un Visa Varenā KOSMOSA glābšanu)!
26. Šodien Man ļoti svarīgi ieraudzīt cilvēces reakciju uz Slāvu-Ariju Garīgo VIENOŠANU un uz teritorijas, no okeāna līdz okeānam, nosaukšanu Dievišķā monarhija Svētā Krievzeme, jo, ja reakcija neliks sevi gaidīt un tā būs pozitīva, tad cilvēce bezsāpīgi, sekojot Slāviem-Arijiem pārsoļos Ēru robežu!
27. Taču, ja cilvēces un īpaši varu reakcija būs negatīva, bet tas nozīmē, cilvēce nepieņems Pasauli no Slāvu-Ariju rokām, tad Man nāksies pielietot citu, daudz skarbāku Telpas pārveidošanas scenāriju, ieskaitot arī daļēju, okeānam pieguļošu teritoriju, apludināšanu.
28. Šodien ļoti nepieciešama informācija "starptaustiskā tīmeklī" par jūsu panākumiem, bet precīzāk, par jūsu Dižo UZVARU pār Atturības spēkiem un šo informāciju ES māģināšu dot Pats pa Saviem kanāliem, bet jūsu vēlēšanās un priekšlikums noturēt Manas Kustības prezentāciju, pilnībā saskaņota ar Maniem Plāniem, informatīvai ietekmei uz Planētas Svētā Krievzeme "mazā" cilvēka ApZiņu!
29. Sākas Pasaultelpas pārkārtošanas Lielie laiki, tādēļ gribu jums vēlreiz pateikties par Varenā Kosmosa glābšanu, jo jūsu UZVARA ne ar ko neizmērāma! Jūsu UZVARAI analogu nav un nevar būt Mūžībā, par ko jums SLAVA un TIESĪBAS būt līdzās Man, Tēvam Absolūtam!
30. Sākas Diži laiki Mana Pulka visaktīvākajai dalībai jau Garīgo Skolotāju rangā, ja vēlaties - Tēvu Pamatlicēju, Visuma Harmonizācijai! Bez kņadas un plātīšanās pieņemiet vēl arī Jaunu pasauļu Atklājēju KRUSTU un jaunu cilvēku formēšanu, izgājušu jau jūsu Garīgās PAAUGSTINĀŠANAS SKOLU, jo, atkārtoju, jūs izpelnijāties TIESĪBAS stāties pie Sākumu Sākuma avotiem un nest Zināšanas!

Tēvs Absolūts.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-26.08.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi Eslauma 27.08.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 28.08.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 28.08.2013.
Skatījumu skaits: 503 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: