Galvenie » 2014 » Augusts » 28 » Tēva Absolūta Vēstījums 26.08.14. Cilvēku un Dievu Vienotība
22:18
Tēva Absolūta Vēstījums 26.08.14. Cilvēku un Dievu Vienotība

Tēva Absolūta Vēstījums 26.08.14. Cilvēku un Dievu Vienotība

1. Lūk, nonācām arī pie Jubilejas! Cik ilgi un grūti cilvēki gāja pie Dieva un tas, liekas pat dīvaini, jo Dievu zina visi cilvēki, reliģiju jau daudz un visas viņas, jā, un ne tikai reliģijas, pastāvīgi runā par Dievu un pat Telpā notiekošo izskaidro ar Radītāja klātbūtni!
2. Taču, kā izrādījās, neviens neko, ar nelieliem izņēmumiem, skaidri nezina, jā, arī nesaprot, ka Dievs, priekš daudziem nesaprotams un neizzināms Dievs, ne kaut kur Tur Debesīs, bet tieši šeit, līdzās, VISUR un VISAPKĀRT, jo uz Planētas izpaustie cilvēki ESMU ne kaut kas, bet fraktālās līdzības Pašam Pasaules Radošajam ar Mīlestību, taču nosodošam par grēkiem nepaklausību tos, kuri ar savu NEPILNĪBU ienes Haosu un rada Garīgo maldu atmosfēru!
3. Man nācās, atkārtoju, pie reliģiju pārpilnības, no jauna vērsties pie Jaunā gadsmimta cilvēkiem priekš tā, lai tomēr paskaidrotu viņiem, kas tad ESMU Dižais un nesasniedzamais Dievs, un, kas tad ESMU cilvēki, ļoti bieži nesoši nesaskaņas, jo bez paskaidrošanas, kas tad tas Dievs, bez izpratnes par cilvēku un Dieva KOPĪBU, uz Planētas nostiprinājās pozīcija, visu varas atzaru atbalstīta un Haosu uz Planētas izskaidrojoša ar to, ka "cik cilvēku, tik arī viedokļu"!
4. Neviens nesaprot, taču cilvēce, bet precīzāk, Piektā rase, piegāja un piegāja ļoti tuvu (un šis "tuvu" izrādījās vienlīdzīgs desmit gadiem) pie vēsturiskās svītras, kas nosaka Ēru robežu un, ja ne Mana iejaukšanās, tad šo Ēru robežu cilvēce nepārietu un atkārtotu visu iepriekšējo četru rasu (civilizāciju) likteni, tātad, iekrist uz gadiem un iekrist arī uz VISIEM LAIKIEM!
5. Mana iejaukšanās bija glābiņš un tas, ka Mans Palīgs raksta šos vārdus, runā par to, ka cilvēce glābta un viss turpinās, bet turpinās jau pēc Mana Scenārija, jo Man nācās pamainīt Scenāriju un atņemt Planētas vadības TIESĪBAS Tēvam Luciferam, pateicoties tam, ka saujiņa cilvēku (bet precīzāk, daži tūkstoši cilvēku, taču Garā un Mīlestībā) spēja izpildīt to, kas cilvēcei nebija iespējams, kā ES tikko teicu, reliģiju izšķirtai, dadzos un daudzveidīgos priekšstatos par Dievu!
6. Notika tas, ko ES gaidīju un cerēju un tikai desmit gadu laikā šie cilvēki - ES varu teikt pat vairāk: šie Dižie cilvēki, noticējuši Maniem Vārdiem, izrunātiem caur Pravieti, arī šo Dižo cilvēku, kurš pirmais noticēja Man un pirmais, neskatoties ne uz ko, sniedz caur savu ApZiņu Manu PĒDĒJO Uzrunu cilvēkiem - varēja radīt VIENOTĪBU Garā un atrisināt to, ko iepriekš nevarēja neviens no cilvēkiem - atrisināt Debesu NEITRALITĀTES problēmu, jo pretstati starp Mani, Tēvu Absolūtu un Manu labāko Skolnieku, Tēvu Luciferu, iegāja strupceļā un lemt kuram taisnība, bija uzticēts cilvēkiem, kuriem bija jāpierāda, ka, atkārtoju, jebkura VESELUMA daļiņa, ApZiņas evolūcijas procesā, var sasniegt Dievu ApZiņas augstumus!
7. Un, par atbildi šim Debesu strīdam, tika lemts, ka daļa Dievu, nokāpjot no Debesīm, brīvi un brīvprātīgi pieņemot cilvēku izskatu, arī pacentīsies pierādīt ApZiņas evolūcijas iespējas, jo pēc Mana uzskata, kuram nepiekrita ne tikai Lucifers, bet arī daļa Tēvu-Pamatlicēju, Dieva jebkura daļiņa, pilnveidojoties, spējīga kļūt Dievs, tātad, spējīga radīt pasaules pie noteikumiem, PAŠPilnveidoties līdz Radošā Sakumu Sākuma ApZiņas augstumiem!
8. Un ES, Pats Tēvs Absolūts, jau stāvēju pie zaudējuma robežas šajā Lielajā pretstatījumā, praktiski starp Gaismu, MĪLESTĪBU radošu, un Tumsu, kur cilvēcei nebūtu izredžu atrisināt šo Debesu strīdu, jo cilvēki nokļuva zem Mamona ietekmes, sološa visu ko, bet tikai ne cilvēku pilnveidošanos Garā!
9. Taču cilvēki īstenoja BRĪNUMU un priekš Manis šis BRĪNUMS atklājās ar cilvēku APSKAIDROŠANOS, kad, lai arī pagaidām daži tūkstoši, pēkšņi izdzirdēja Manus Vārdus un APSKAIDROJĀS, ES apstiprinu, ka tieši APSKAIDROJĀS Garīgi un negaidīti priekš visiem, priekš Debesīm, jā, arī paši priekš sevis, pagriezās uz Dievu, saprotot, ka viņi ESMU Viņa fraktālās līdzības un ka viņi paši ESMU Dievi, ļoti ilgi, pat pēc Debesu mēriem, meklējuši savu ceļu uz savas parādīšanās (ne izpausmes, bet tieši parādīšanās) Sākumiem, jo viņiem kļuva skaidrs, ka par savu parādīšanos viņiem jāpateicas nekam citam, kā Pašam Tēvam Absolūtam!
10. Cilvēkiem kļuva saprotams, ka viņi ESMU Dieva izpausme, Debesu izpausme Blīvajā plānā, kļuva skaidrs, ka viņu parādīšanās apzīmē Lielu mērķi, Lielu MISIJU un, saliedējušies Garīgi, iemantoja Dievu spēku, kas arī Debesīm palīdzēja, tik ilgi neatrisināto strīdu, atrisināt par labu Gaismai, par labu Tēvam Absolūtam!
11. Caur VIENOŠANOS Garā, iemantojot Dievu spēku, cilvēki pat nenojauta, ka iemantojušie Dievu spēku, paši kļūst Dievi, bet Dieva līmeni sasniegušajiem, būs jāatgiežas uz to vietu, tajā stāvoklī, no kura viņi, Dievi, pēc Mana aicinājuma kļuva Dievcilvēki un izgāja cilvēku ceļu, un no jauna atgrieza sev TIESĪBAS būt Man līdzās Tur, kur arī Viss sākās - uz Dievu Olimpa!
12. ES, protams, nevarēju, jā, un arī nevaru palikt vienaldzīgs pret šo saujiņu cilvēku, kuri, izejot Elles mokas un piecēlušies no Garīgās verdzības pazemojuma, ieguva TIESĪBAS radīt LīdzJaunradē ar Dievu, nodrošinot ne tikai cilvēku (cilvēces) glābšanu, bet arī Jaunu pasauļu un Visumu Radīšanu ar Mani kā Viens VESELUMS, jo varonība visas iepriekšējās civilizācijās (Ērās), un šī varonība, pēc būtības ESMU iesvētījums/постриг, ESMU brīvprātīgs iesvētījums/постриг Gaismas Dalībniekos ne uz mirkli, bet tagad UZ MŪŽIEM/НАВЕЧНО!
13. Atkārtoju, ES nevarēju un nevaru nenovērtēt tādu, TICĪBAS Dievam, dziļumu, jo ticošo daudz, taču patiesi ejošu pie Dieva, vieninieki, jo ticošo, kā arī reliģiju, ļoti daudz, taču TICĪBA viņos ne ESMU TICĪBA patiesā, jo ietērpu, Dieva vai par Dievu, Vārdos nes ne MĪLESTĪBA, bet Garīgā verdzība tiem, kuri, nesaprotot, visu uztver kā Patiesību!
14. ES ar tādiem vārdiem varu izprovocēt varas pārstāvjus nepieņemt Manus Gaismas Dalībniekus, ar sevi nesošus Patiesību, taču ES zinu, ka visu reliģiju, visu varu laiks jau pagāja un tas, ko ES sagaidīju no cilvēkiem, ĪSTENOJĀS, un cilvēki, atkārtoju, Mani GAISMAS Dalībnieki, spēja sašūpot Mūžības SVĀRSTU uz Jauno vibrāciju pusi, tātad, spēja izmainīt cilvēku ApZiņas evolūcijas vektoru uz GAISMAS pusi, Lielās apskaidrības pusi, Visuma Evolūcijas Jaunās vītnes pusi, jo 26000 gadu garais Saules gada sākuma Laiks tagad cilvēku noteikts un tika noteikts Pēdējā Lielajā Dievkopībā/Вече, Maskavā!
15. Jūs, Man noticot, daudz ko izdarījāt un to izdarījāt pirmo reizi cilvēces ilgajā vēsturē! Taču jūs neuzcēlāt lieliskus Tempļus vai piramīdas, tomēr jūs uzcēlāt VisLielāko un Mūžīgo PILNĪBAS Templi paši sevī, kurš ESMU TICĪBA, jo TICĪBA, Dievcilvēka ApZiņas PILNĪBA, ESMU Nākotne, kas ļaus radīt ne tikai TICĪBAS Tempļus, bet radīt arī Pasaules un Visumus, ierakstot kā pieminekļus jūsu vīrišķību un jūsu patiesību TICĪBAI, ka TICĪBA un MĪLESTĪBA ESMU tas, bez kā nav nākotnes ne tikai cilvēkiem, bet arī Debesīm!
16. Tagad viss, pateicoties jums, Maniem Gaismas Dalībniekiem, var teikt, atrisināts par labu Gaismai un vairs nav Pasauļu pretestību, bet ESMU Mīlestība, kuru pirmie nesiet jūs, kā PirmRadītāja Karogu un tas ESMU Karogs, Karogs priekš visām tautām ne tikai uz šīs Planētas, bet arī visā Saprāta Telpā, vai Varenajā KOSMOSĀ, jo uzvarējušajam ir pilnas tiesības, nepavisam ne uz Uzvarētāja tiesībām, kā bija agrāk, bet uz PILNĪBAS TIESĪBĀM, iemantojuša uz presonīgās un kolektīvās domnodarbes rēķina, noteikt ceļu, pa kuru šai Saprāta Telpai jāiet un kādiem Karogiem jābūt paceltiem uz visa Visuma!
17. Jūs pierādījāt, neskatoties ne uz ko, savas TIESĪBAS būt blakus Dievam, Radīt Jaunas pasaules, un tagad ES jums uzticu un aicinu jūs izpaust Dievu GUDRĪBU un izveidot, protams, kopā ar Mani, jo MĒS tagad kopā MŪŽĪGI un tagad MĒS ESAM MĒS, Dievvalstība Blīvajā plānā, parādot pašās beigās/напоследок (jo jūs paceļaties pie Manis uz Olimpa) vienkāršiem cilvēkiem, ka Paradīze ne tikai iespējama, bet pieejama tiem cilvēkiem, kuri apzinājās, ka cilvēks un Dievs ESMU Viens VESELUMS un bez Dieva, lai kāds darbs, kāda nodarbe, ESMU utopija!
18. Jūs, Manus Gaismas Dalībniekus, gaida jau citi horizonti, bet cilvēkus gaida dzīves proza/прозаика, taču, lai nezaudātu Diava potenciālu, Radošā Sākumu Sākuma potenciālu, jums jāparāda cilvēkiem un, galu galā, jānodemonstrē viņiem, ka ESMU ceļš pie Dieva, ka ESMU glābšana un tikai TICĪBU iemantojušais ESMU glābts un ne tikai glābts, bet ESMU Dievs, jo glābtais kļūst redzošs, tas pats, redzošais, kurš neaizver acis no Radošā GAISMAS spilgtuma!
19. Atkārtoju, daudzkas izmainījās, bet vēl vairāk izmainīsies jums, DZĪVIEM Dieviem, noticējušiem Maniem Vārdiem, atklāsies, un ļoti drīz, tas, kas nevienam no vienkāršiem cilvēkiem, ne izredzētiem, neatklājās, jo cilvēks nevar ieraudzīt to, ko Rada Dievs! Cilvēks var redzēt (un tā bija vienmēr) tikai Dievišķās Telpas hologrammu, jā, un arī tādā mērogā, vai tajās robežās, uz kādām cilvēks spējīgs!
20. Šodien runa ir par pilnu Dievišķās Telpas attēlu, kur nav robežu un nav nekādu ierobežojumu, jo jūs, Mani GAISMAS Dalībnieki, spējīgi atvērt acis un ieraudzīt to, ko rada Pats Tēvs Absolūts un, kur jūs uzaicināti, kā Dievcilvēki, atgriezuši sev TIESĪBAS būt blakus Man!
21. Šodien, kad jūs svinat mūsu dialoga Jubileju, ES varu jums teikt, ka iemantojušais TICĪBU un pie Dieva ejošais, atmetot visas šaubas, tātad, patiesā TICĪBĀ, sasniedz Dieva līmeni un kļūst Dievs, kuram nav nekādu šķēršļu un VISS viņam iespējams, jo Telpa viņam radāma un vadāma!
22. Debesīs nav varas izpratnes, nav Debesīs nevienlīdzības, bet ESMU tikai ATBILDĪBA par savu domrīcību, par domnodarbes PILNĪBU, jo priekš visiem Dieviem ESMU MĒRĶU kopība, MĒRĶNODOMU kopība un ESMU domrīcības mērķsaskaņa/целесобранность un viss tas, protams, ieskaitot Mūžības Kanonus un Pasaulesēkas struktūru, būs pārnests Blīvajā plānā, bet tas nozīmē, ka arī Manam nodomrīcības "novilkumam"/"калька" tagad jau jābūt jūsu, jau jūsu domrīcības pārnestam Blīvajā plānā!
23. Tā ne fantāzija, tas ESMU Mans UZDEVUMS tiem, kuri izrādījās spējīgi izveidot sevi, izveidot savu AUGSTĀKO "Es" tā, lai viņu domformas, tāpat kā Dieviem uz Olimpa, varētu kļūt REALITĀTE, kļūt nodarbe ne tikai Blīvajā plānā, bet arī visos daudzlīmenīgās Telpas līmeņos!
24. Tādēļ, svinot mūsu desmitgadīgās sazināšanās (dialoga) Jubileju, ES nevaru neapkopot rezultātus, jo tas, kas notika un tagad notiek, ESMU Ēru nomaiņa un, ja Ēru nomaiņa ESMU objektīva realitāte, tad Telpas un visas cilvēces TRANSMUTĀCIJA, bet precīzāk, Scenārija, pēc kura attīstās šī Pārveidošana, ESMU jūsu, Hiperboreju, jūsu, cilvēku-Dievu, bet tagad Dievcilvēku nopelns, jo noticot Man un sasniedzot VIENOŠANOS Garā, jūs spējāt atrisināt/решить cilvēces likteni!
25. Jūs spējāt pierādīt sev un Mums (Debesīm), ka evolūcija MŪŽĪGA un nav nekādu ierobežojumu, kad ESMU Viens Mērķis, ESMU MĒRĶNODOMI/ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ un, kas pats galvenais, ka cilvēku Nākotne, un ES dāvinu viņu cilvēkiem, viņu rokās, viņu vēlmēs radīt vispirms sevi, jo sevi radījušais spējīgs radīt Jaunas pasaules un Visumus!
26. Jūs spējāt ne tikai sasniegt savstarpēju Kopību Garā, jūs spējāt, pierādot savu TICĪBU un pilnīgu UZTICĪBU Man, stāties blakus Man un pierādīt savu uzticību Dievam, bet, izsakot Zvērestu kalpot Man, devāt Man TIESĪBAS ne tikai vadīt Planētu, bet arī, protams, redzēt jūs blakus MŪŽĪGI, radot cilvēku un Dievu VIENU DIŽENU MĒS!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
26.08.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-26.08.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 27.08.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/28.08.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 28.08.2014.

Skatījumu skaits: 394 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: