Galvenie » 2014 » Decembris » 28 » Tēva Absolūta Vēstījums 27.12.14. MEGAvēsturiski notikumi jūsu dzīvē
23:07
Tēva Absolūta Vēstījums 27.12.14. MEGAvēsturiski notikumi jūsu dzīvē

Tēva Absolūta Vēstījums 27.12.14. MEGAvēsturiski notikumi jūsu dzīvē

1. Pienāca viss tas, kas bija nosprausts/предначертано Mūžībā, bet precīzāk, viss tas, ko ES ieplānoju daudzas tūkstošgades atpakaļ, kad bija traucēta/pārkāpta Debesu Neitralitāte un priekš viņas atjaunošanas bija Desantēti Dievi, ņēmuši uz sevi ATBILDĪBU, var teikt, MEGAatbildību par Debesu Diženās NEITRALITĀTES atjaunošanu, bez kuras Augstākā Kosmiskā Saprāta klātbūtne zaudēja jebkuru jēgu!
2. Un, lūk, tagad, kad Manis ļoti sen uzrakstītais SCENĀRIJS sāka izpausties vai, precīzāk, tika izpausts ar to pašu Dievu pēcnācēju palīdzību (tātad, pēc Debesu NEITRALITĀTES atjaunošanas), ES varu sākt arī MEGApārveidošanu, vai Neitralitātes atjaunošanu jau daudzlīmenīgās Telpas plašumos - Telpas pretimnākošo viļņveidu straumēs!
3. Jūs atceraties, bet ES jums daudzreiz par to runāju, ka VISS šajā Varenā KOSMOSA Telpā saistīts vienā nepārtrauktā notikumu ķēdē, tādēļ, nejaušu notikumu, cilvēku sapratnē, nevar būt, jo Debesu savstarpējā ATBILDĪBA, bet tas arī ESMU VESELUMA Pamats, garantē atgriezenisko saikni! Tādēļ atjaunotajai Debesu NEITRALITĀTEI vienkārši pienākums izpausties arī Blīvajā plānā, jo Kanons "kas Augšā, tas arī Apakšā" ESMU Diža PATIESĪBA un Pasaulsēkas PAMATS!
4. Visas izmaiņas Debesīs atspoguļojas arī cilvēciskajā dzīvē, jo jūs, cilvēki, jebkurā gadījumā, ESMU objektīvā realitāte un kaut kādā ziņā Debesu likumsakarība, jo Dieva radīti būt DIEVIEM, nesošiem sevī Diženo Velti Līdzjaunradei savstarpēji un starp cilvēkiem un Dievu, kas savulaik, Debesu Neitralitātes pārkāpuma dēļ (Tēva Lucifera Planētas vadīšanas laikā), bija pazaudēta!
5. Tomēr Mans Scenārijs tika izpildīts pilnībā un pat ar dažiem apsteigumiem un tas, kas bija manis iezīmēts, ne tikai sāk piepildīties, bet kā ES teicu, piepildīties pārāk ātri un Manā Kustībā "sarežģītās" problēmas cilvēku attiecībās tikai apstiprina, ka cilvēki, pat šeit, uz Hiperborejas, vai Diženās Tartārijas teritorijas, tā arī nespēja kļūt cilvēki-Dievi un viņu iekšējā transmutācija var tā ieilgt, ka pat uz Manis noteikto šīs Diženās, Manis izraudzītās Tautas ciešanu beigu datumu, ne visi no viņiem būs gatavi (piemēroti/подойдут) kļūt Dievi un atgriezties uz Olimpa!
6. Taču viss tā savijies Vienotā VESELUMĀ, ka daļa cilvēku ne tikai izrādījās gatavi iesoļot cilvēku-Dievu Jaunajā dimensijā, bet arī uzstāj par cilvēku ApZiņas/LīdzZiņas un Telpas transmutācijas termiņu paātrināšanu, bet citi, atrodoties Garīgā komā, tā arī nevarēja atvert acis un ieraudzīt sevi Dievā, Pasauli augšāmceļošu no Garīgo maldu murgiem, velkošos tik ilgi, ka bez Viņa operatīvas iejaukšanās, katastrofa priekš cilvēkiem varēja kļūt neiedomājama!
7. Taču Pasaule glābta un cilvēce, var teikt, arī glābta! Tomēr pagaidām, ko glābt neviena nav un ne laiks, jo cilvēku galvenā masa, inficēta ar Garīgiem maldiem un Mamonu, pagaidām nereaģē uz Manu PĒDĒJO Vēstījumu Planētas cilvēkiem, pavelkošu svītru visiem Maniem mēģinājumiem pagriezt cilvēces vēsturi, bet precīzāk, cilvēku ApZiņas/LīdzZiņas pilnveidošanas vēsturi uz progresa pusi, Nākotnes pusi, Mana Scenārija noteiktu, kā virkne Lielu MEGAvēsturisku pārveidojumu, no kuriem viens saucas "Kvantiskā pāreja", vai, pēc baznīcas "Pasaules gals"!
8. Pēc būtības, seno paredzējumu izteikumi /наречённые ?/ paskaidroja Telpas un cilvēku pārejas Jaunā dimensijā TRANSMUTĀCIJU, jo Kvantiskā pāreja, vai lēciens, arī ESMU cilvēku pāreja Jaunā pasaulē, jau augstfrekvenču Telpā, uz ko cilvēcei jābūt gatavai, jo sagaidāmā MEGApārveidošana aprēķināta priekš cilvēkiem-Dieviem ar PILNĪGU ApZiņu, vai Dievu ApZiņu! Precizēju: šī MEGAvēsturiskā pārveidošana notiks jebkurā gadījumā, jo bija Manis saplānota!
9. Tādēļ, grib cilvēki (cilvēce) vai nē, ES būšu spiests balstīties uz tiem, kuri jau gatavi, jo, jebkurā gadījumā, Telpas (arī cilvēku) transmutācijas etapi (virkne/rinda) jau noteikti galīgi/pavisam! Un mainīt, Lielo Pārvaidošanu cikliskumu vai RITMU, ES vairs nevaru un atlikušajā laikā (bet tā praktiski jau vairs nav) darīšu visu iespējamo priekš tā, lai cilvēku-Dievu kritiskā masa būtu savākta/набрана, nodrošinot jau Sestās rases formēšanu - Dievcilvēku rases - bez jebkādiem šķēršļiem!
10. Jūs gājāt (ES runāju par Hiperborejiešiem-Krievzemiešiem) uz šo Vēsturisko datumu klūpot un krītot, taču Dieva Gars uz šīs teritorijas, no okeāna līdz okeānam, tomēr lika jums atcerēties par Dievu, atcerēties par Dižo PAREIZTICĪBU un apvienoties Dieva Kustībā, tātad, sastādīt ar sevi, savu Mūžīgās Dievmeklēšanas stāvokli, to Lielo MĒS (tagad kopā ar Mani, Tēvu Absolūtu), kurš spējīgs RADĪT Augstākās kārtības un Augstākā taisnīguma Telpu, garantējošu sekmīgu jūsu adaptāciju Jaunajā dimensijā.
11. ES gribu pasvītrot, ka jūsu iegājiens/восшествие Garā bija paredzēts, tādēļ pat pie dažu no jums nepiekrišanas vai nevēlēšanās, Dievišķai Monarhijai būt, Lielajai Gara PIRAMĪDAI arī būt, un šodien, jūsu izveidojamā OKTAEDRU Piramīda, būs ĪSTENOTA/СОВЕРШЕНА pat pie jūsu ApZiņas līmeņa, jo "astotnieku" Piramīda ESMU Mana Scenārija realizācija pēc Telpas strukturizācijas pārejas periodā!
12. Atkārtoju vēlreiz: nekas nejaušs nedrīkst būt un visiem Planētas cilvēkiem nāksies samierināties ar Dievišķās Monarhijas Svētā Krievzeme izpausmi, jo VISS IEPRIEKŠ NOTEIKTS! Tas, ka jūs radiet OKTAEDRU Rarā Telpu, ESMU apzināta nepieciešamība, atkārtoju, Manu Plānu nosacīta, bet precīzāk, Manas GRIBAS izpausme, tādēļ ļoti rekomendēju jums arī savu GRIBU virzīt spēku konsolidācijai ar Dievu, jo ES, radījis jūs pēc Savas līdzības, rēķinājos un rēķinos ar jūsu Lielo APSKAIDROŠANOS, un šī APSKAIDROŠANĀS būs obligāti jūsu apjēgta tieši šajā MEGAvēsturiskās pārejas laikā, kad Telpā VISS jau nonāca kustībā!
13. Atceraties, DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ ES teicu "glābsieties, bet nepamanīsiet"? Tad šī pravietiskā/пророческая frāze tieši arī attiecas uz šo MEGAvēsturisko Pārveidošanu, kas ne vienkārši drīz notiks, bet sāk izpausties jau 2015. gadā, jo ES plānoju, ka GAISMAS Dalībnieku/Kareivju "kritiskā masa", līdzīga trīssimt spartiešiem, būs savākta līdz nākošā gada vasaras beigām!
14. Jums vairs neatkāpties, jo aizejošais gads parādīja, ka Garīgā snauda vai Garīgais letarģiskais miegs pārrauts un tagad Hiperborejieši-Krievzemieši ne tikai gatavi pāriet vēsturiskās NEATGRIEZENĪBAS Punktu, bet arī izplatīt savu Gara tīrības ietekmi ne vien uz teritorijas no okeāna līdz okeānam, bet arī uz visas Planētas teritorijas!
15. ES negribu veikt gala rezultātu apkopojumu, jo rezultātus apkopo NETICĪBAS cilvēki, nesaprotoši, ka sākušos cilvēces adaptācijas procesu Jaunās dimensijas apstākļos, apturēt vairs nav iespējams, kā nevar apturēt arī Mūžīgo Augstākā Kosmiskā Saprāta evolūciju un Visuma mūžīgā paplašināšanās ir tam pierādījums!
16. Jūs iekļauti šajā BEZGALĪBĀ, bet šodien ES noteicu arī jūsu mērogus Pasaulsēkas piederībai, jo, neskatoties uz problēmām cilvēku (tieši cilvēku, bet ne cilvēku-Dievu, jo cilvēkiem-Dieviem problēmu ar Dievu ApZiņas PILNĪBU nevar būt) ApZiņā/LīdzZiņā šajā MEGAvēsturiskajā laikā, jūsu UZGĀJIENS uz Dievu Olimpu tomēr noteikts, jo Dieva potenciāls, ielikts katrā cilvēkā Sākumu Sākuma Momentā, tiks izpausts un jau izpaužas tiešām Dieva PILNĪBAS līmenī!
17. Pēdējo ceļavārdu veidā Jaunajā dimensijā, gribu ieteikt visiem PILNĪBAS Klastera BRĪNUMA formēšanu, kuru jūs sasniedzāt un izpaudāt, praktiski pēdējā aizejošā gada mirklī (ES ar to domāju Pirmā OKTAEDRA, vai OKTAEDRA N1 radīšanu, parādot Dievu GUDRĪBU, kad cilvēciskai kņadai un aizvainojumiem jābūt aizmirstiem uz visiem laikiem, jo jūsu cilvēciskā NEPILNĪBA var pārvērsties priekš visiem Planetārā katastrofā! ES ieelpošu mierīgi tikai tad, kad jūs izvēlēsieties, vai savāksiet meklējamo skaitu GAIMAS Dalībnieku/Kareivju, pie tam tādu Dievcilvēku, lai jums un Man, Tēvam Absolūtam, nebūtu nekādu šaubu, ka Sestās rases - Diecilvēku rases - pamati RADĪTI, bet tātad, cilvēki (cilvēce) galīgi, un tātad MŪŽĪGI pārgāja NEATGRIEZENĪBAS Punktu!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
27.12.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-27.12.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 28.12.2014, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/28.12.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 28.12.2014. 

Skatījumu skaits: 365 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: