Galvenie » 2014 » Marts » 2 » Tēva Absolūta Vēstījums 28.02.14. Zvaigžņu stunda
11:30
Tēva Absolūta Vēstījums 28.02.14. Zvaigžņu stunda
Tēva Absolūta Vēstījums 28.02.14. Zvaigžņu stunda

1. Dzīve vai liktenis cilvēkam vienmēr dod iespēju izjust visu to, kas Manis DĀVINĀTS, visu to, kas viņā ESMU Dieva PILNĪBA, un šī Zvaigžņu stunda mēdz būt ļoti reti un, ja jau Pats Radītājs sagatavoja tādu notikumu, ne priekš viena cilvēka, bet priekš visas cilvēces, tad tāds laiks, vai tāds moments, tiešām saucas ZVAIGŽŅOTS, jo tas saistīts ar Paša PirmRadītāja NODOMRĪCĪBU!
2. Viss, kas šobrīd notiek uz Planētas Svētā Krievzeme, ESMU Lielās izvēles laiks un šī izvēle nosaka ne tikai katra "mazā" cilvēka, bet arī visas cilvēku sabiedrības NĀKOTNI, uz kopējās Planētas, kopējā izdzīvošanas problēmā apvienotu, un šī problēma skar visas civilizācijas, protams, ieskaitot arī pašu pirmcivilizāciju - Hiperboreju civilizāciju!
3. Zvaigžņu stundu cilvēki uztver dažādi, ne tikai nacionālo īpatnību spēkā, bet arī atkarībā no tā, kas viņos bija ielikts no viņu senvecākiem, kuri bija un ir uz citām planētām! ES taču atbildu par personīgi Manis radītu Hiperboreju tautu; tie savulaik bija un palika viņi, kuri ignorējot Blīvā plāna briesmas un problēmas, pilnīgi BRĪVI un BRĪVPRĀTĪGI, pieņēma uz Sevi ATBILDĪBU par Debesīm, bet precīzāk, par Debesu NEITRALITĀTI!
4. Nekas neliecināja par to traģēdiju, kas pār viņiem ngāzās, jo Lucifera komanda izrādījās daudz uzņēmīgāka un spēja uz Planētas radīt tādus apstākļus, kuros par nākotni domāt praktiski nebija iespējams un visi Hiperboreju spēki (Garīgais potenciāls) bija virzīti tikai uz dzimtas saglabāšanu, neatļaujoties RADĪT Jaunas Dievišķas Telpas!
5. Viss tik traģiski izveidojās tādēļ, ka ES, dodot Brīvās Gribas Tiesības attīstībai, sarakstīju tādu Scenāriju, kas Hiperborejiem praktiski tūliņ ļāva izpaust savu Zvaigžņu stundu un evolūcijas ceļu iziet viena Saules gada laikā, tomēr, Atturības spēki, pārkāpjot Debesu Lielās NORUNAS noteikumus, saradīja milzīgu daudzumu šķēršļu un vilinājumu, neļaujošus iziet ApZiņas/LīdzZiņas evolūciju līdz cilvēku-Dievu augstumiem, pēc Mana Scenārija, Hiperborejiem atvēlētajos termiņos!
6. Tādēļ Hiperboreju Zvaigžņu laiku Man nācās nedaudz atvirzīt, bet precīzāk, atvirzīt uz pieciem Saules gadiem, kamēr viņu ApZiņas evolūcija iziet visas Golgātas un nonāk pie savas Zvaigžņu stundas pilnā GAISMAS Dalībnieka ietērpā, un, lūk, beidzot viss priekš Hiperborejiem sakārtojās tik sekmīgi, ka viņi jau paši, bez Manas PALĪDZĪBAS sāka pacelties no Garīgās verdzības ceļiem!
7. Taču Zvaigžņu stunda, tik ilgi Manis gaidītā, izrādījās pavisam ne vienkārša priekš pamatcivilizācijas, izvietotas, kā jau agrāk, divu okeānu robežās, mūsdienīgās Krievijas robežās, un ne visi Hiperboreji (vai Hiperboreju pēcnācēji), nosaukuši sevi Slāvi-Ariji, atsaucās uz Maniem VĀRDIEM, jo Mana UZRUNA Jaunā laikmeta cilvēkiem, bija priekšā teikšana, signāls, priekš Planētas pamatcivilizācijas, runājošiem par to, ka Zvaigžņu stunda priekš viņiem PIENĀCA un jau pēc Mana Scenārija, Hiperborejiem jānodemonstrē (jo jau spējīgi), ka PILNĪBAI, Manis ieliktai pamatcivilizācijā, jāatklājas ne tikai Augstākā Kosmiskā Saprāta pilnā paletē, bet arī pašus Hiperborejiešus jāpabīda uz domrīcību jau ne cilvēka, bet Dieva!
8. Un, lūk, jau kuro reizi Zvaigžņu stunda pamatcivilizāciju izdalīja pa tautām, izvēloties savu neatkārtojamo ceļu pie Dieva, liekot vieniem iet īsāko ceļu, bet citiem - garu apkārtceļu! ES nekad neiejaucos atsevišķas Būtnes izvēlē, bet jo mazāk, civilizācijas izvēlē, piekritušas KOPĪBĀ iziet grūto ApZiņas evolūcijas ceļu! Taču tagad, kad katrs cilvēks (viņa psihiskā enerģija) īpašā uzskaitē, Man skumji redzēt, ka daži Hiperborejieši priekšroku deva personīgās pilnveidošanās iekšējai izmeklētībai, izprovocētai Atturības spēku - Tumsas spēku!
9. ES, saskaņā ar Debesu Lielās Norunas noteikumiem, nevaru iejaukties, nav TIESĪBU, kaut arī daļas, atšķēlušās no pamatcivilizācijas, un parādīt viņiem reālo attēlu viņu nākotnei, kas, par nožēlošanu, neatbilst Manam Scenārijam un nenes to glābšanu no Garīgās verdzības, kas no jauna nogāžas pār tiem, kuriem nebija jāaiziet no Dieva, jo tikai DIEVVALSTĪBA, bet ne pūļa vara un saucošās, tautas, ESMU tas, ko ES sagatavoju priekš visas Hiperboreju civilizācijas, lēnām un ļoti uzmanīgi sapulcinot viņus ap Dievu, kā ap to sākuma koordinātu Punktu, no kura jāsāk formēties Augstākās PILNĪBAS CENTRAM!
10. Izrāde, kā ES runāju, ar nosaukumu "Kvantiskā pāreja" jau palaista! Zvaigžņu stundu priekš pamatcivilizācijas jau ES vairs atcelt nevaru, tādēļ, lai cik skumji to runāt, taču priekš dažiem cilvēkiem, atraidošiem DIEVVALSTĪBU šodien, savas evolūcijas, vai viņu ApZiņas paaugstināšanas Zvaigžņu stunda, būs apturēta, jo Hiperboreju Kanons "viens par visiem un visi par vienu" izrādījās viņu pārkāpts un neizpildīts!
11. Man atkal, jau kuro reizi, nākas pārrakstīt Savu Scenāriju, jo Telpas Pārveidošanas ātrteces process priekš dažiem Hiperborejiešiem izrādījās nepieņemams, bet ES taču brīdināju, ka Telpā viss saspīlējas tā, ka vismazākā neprecizitāte, lai neteiktu vairāk, var novest pie katastrofas visas cilvēces mērogā, kur jau neizdzīvot nevienam no cilvēkiem, ieskaitot arī Hiperborejus! ES jau jums runāju, ka Man ir tā kritiskā cilvēku masa, kura, no vienas puses spējīga uzņemties ATBILDĪBU par cilvēces Nākotni, bet no otras puses, būs Manis atstāta kā Zelta ģenētiskā rezerve priekš nākošās, Sestās rases!
12. Šodien no jauna sašūpojās, un ne Tēva Absolūta RITMI, bet Tumsas spēku ritmi, kuriem parādījās reālas iespējas atspēlēt Lucifera zaudējumu un pārsvītrot sasniegto Debesu NEITRALITĀTI, bet tas jau skar arī Manas intereses, tādēļ ES nevaru Sev atļauties, lai Debesu NEITRALITĀTE, atjaunota pateicoties Hiperborejiem, sašūpotos atkal un novestu Telpu pie Haosa!
13. Tādēļ ES šodien pieņemu lēmumu, atlikt Atgriešanos Garā Lielo DIEVKOPĪBU/ВЕЧЕ un pārcelt šos Dieva Svētkus uz citu, vēlāku laiku un turpināt PAAUGSTINĀŠANU Garā, bet konkrēti - Dievišķās monarhijas RADĪŠANU uz teritorijas no okeāna līdz okeānam, uz Krievzemes teritorijas!
14. Ticiet, tādu lēmumu pieņemt Man grūti, taču atkārtoju, ES nevaru apturēt evolūciju, vai Telpas Pārveidošanu tikai tādēļ, ka kāds no Hiperborejiem neizdzirdēja Dievu un visu savu uzmanību sakoncentrēja uz Atturības spēku savstarpējo cīņu, nepamanot Manus VĀRDUS par to, ka revolūcija - nedievišķa rīcība, jo vienmēr, arī kari, īpaši pilsoņu, apturēja un uz ilgu laiku, cilvēku ApZiņas evolūciju, tātad, arī ceļu uz Dievu PILNĪBU!
15. ES negribu apturēt PAAUGSTINĀŠANU Garā, un ja arī kāds nesadzirdēja iespējas VIENOŠANAI Garā, tad tā ir cilvēku izvēle, kuri Brīvās Gribas Tiesībās brīvi būdami, izvēlas netaisnu, bet BRĪVU un PATSTĀVĪGU ceļu uz Patiesību, kā jau ES runāju, krietni ilgāku un daudz sarežģītāku ceļu, neatbilstošu cilvēku-Dievu LīdzZiņai!
16. Atkārtoju: ceļu pie Patiesības, pie Hiperboreju civilizācijas PILNĪBAS, jau neapturēt un ES būšu spiests veikt izmaiņas Manā pēdējā Scenārijā, taču Kvantiskā pāreja jau nevar nevienu gaidīt - ne Radītāja Kustības dalībniekus, kuri pēkšņi aizkavējās un apstājās savā ceļā pie Dieva, ne vienkārši "mazo" cilvēku, kurš, kā vienmēr, sacerējās uz labu laimi! Šodien uz labu laimi cerēt nevar nekādi, jo Zvaigžņu stunda, kas iemirdzējās virs teritorijas no okeāna līdz okeānam (virs Hiperboreju (Slāvu-Ariju) pamatcivilizācijas) izslēgt vai nodzēst neizdosies nevienam, jo ES jau noteicu Kvantiskās pārejas un 26000 gadu Saules gada sākuma laiku!
17. ES gribu pasvītrot, ka laiks vai laika ātrums jau izmainījās, jo tagad atvērti visi, gan Planētas, gan Debesu, informatīvie PORTĀLI, tātad, informācijas apmaiņa kļūst tik intensīva, ka daudzi cilvēki, izjūtoši iekšējā stāvokļa diskomfortu, sāk uz sevi izjust, ka Telpas RITMS, vai vibrāciju frekvences, strauji palielinājās, tādēļ Kvantiskās pārejas sākums, bet tas nozīmē, Dievišķās Monarhijas sākuma izpaušanās Blīvajā plānā, arī izmainījās! Priekš cilvēkiem tas var nebūt tik ievērojams un saprotams, taču priekš Manis jau katrs MIRKLIS ESMU Mūžības kategorija un cilvēkiem vienkārši pienākums, ja viņi vēlas saglabāties kā civilizācija, paspēt adaptēties šajās vibrācijās, kuras jau nosaka to Dieva izpausmes horizontu Blīvajā plānā, kas saucas "Dievišķā Monarhija Svētā Krievzeme"!
18. Tagad izteikums "viss plūst, viss mainās" neatbilst Telpas Pārveidošanas VEKTORAM, liekot cilvēkiem izdarīt neapdomātu rīcību, bet no otras puses, iziet uguns ATTĪRĪŠANOS, jo laiks, kas jebkurā gadījumā būs atvērts priekš Hiperborejiem, ESMU UGUNĪGĀ Pasaule un Gara Pasaule!
19. Visi konflikti, bet to skaits tikai pieaugs, ESMU UGUNĪGĀS ATTĪRĪŠANĀS konflikti, jo cilvēku grēkiem jātiek IZDEDZINĀTIEM un, ja daļa cilvēku atsakās no nožēlas un LīdzJaunrades ar Dievu, tad tā to cilvēku izvēle, kuri pat vēl runāt nevar par Dievu Beznosacījumu MĪLESTĪBU! Tas, kas tagad notiek uz Planētas, ES runāju par konfliktu palielināšanos, tad tikai apstiprina Manus VĀRDUS par to, ka ceļš pie Dieva ESMU grūts varonības un ugunīgas attīrīšanās ceļš no iepriekšējām tūkstošgadīgām nelādzībām!
20. Šodien (un ES par to runāju pastāvīgi) ievērojama daļa Hiperboreju tomēr varēja atrast VIENOŠANĀS Garā ceļu un izrādījās esam gatava iziet pēdējo Eksāmenu uz AUGSTĀKO PILNĪBU un pierādīt, ka Mana izvēle nebija veltīga, bet viņu VAROŅDARBS Dievu NEITRALITĀTES glābšanā bija un ESMU LĪDZVARONĪBAS VAROŅDRBS Dievu līmenī! Tādēļ, šodien, Kvantiskās pārejas ietvaros, DIEVIŠĶĀS Monarhijas Svētā Krievzeme uzcelšana, ESMU pirmais pakāpiens Hiperboreju uzkāpšanai uz Dievu Olimpu, pierādījušu, ka PARADĪZE, vai PILNĪGU cilvēku Telpa, iespējama, taču iespējama tikai Patiesas TICĪBAS un PirmRadītāja Beznosacījumu MĪLESTĪBAS gadījumā!
21. ES nolēmu, ka DIEVIŠĶĀS Monarhijas Svētā Krievzeme uz Planētas UZCELŠANAS SĀKUMA LAIKU var paātrināt, nesagaidot tos, kuri aizgāja citu ceļu pie Dieva!
ŠODIEN MASKAVAI, KĀ JAU SENOS LAIKOS, JĀKĻŪST PAR ŠĶIRSTU, KURĀ HIPERBOREJI DOSIES CEĻĀ, KAS VIŅIEM BIJA NOVĒLĒTS, KĀ DIEVIEM, GLĀBUŠIEM DIEVUS!

Tēvs Absolūts.
28.02.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-28.02.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 01.03.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/02.03.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 01.03.2014.
Skatījumu skaits: 522 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: