Galvenie » 2015 » Oktobris » 30 » Tēva Absolūta Vēstījums 29.10.15. Nākotnes projekcija.
15:41
Tēva Absolūta Vēstījums 29.10.15. Nākotnes projekcija.

Tēva Absolūta Vēstījums 29.10.15. Nākotnes projekcija.
Atbilde uz jautājumu "Ko darīt ar OKTAEDRA pirmo līmeni?"

1. Šodien es varu teikt, ka cilvēces Nākotne nosacīta ne tikai Manis, Tēva Absolūta, ne tikai likteņu, ierakstītu Lielajā likteņu grāmatā, bet arī "300 spartiešu" izpaustās GRIBAS, jo šīs Nākotnes projekciju pavisam ne grūti ieraudzīt šeit, uz Dieva Teritorijas, bet precīzāk, Krievijā, jo cilvēces Lielais OKTAEDRS jau izpausts!
2. Cilvēce un pati Krievija var vēl neko neredzēt, bet informācija par notiekošo, lai arī priekš cilvēkiem vēl nesaprotama, jau klātesoša Planetārā Telpā, liek cilvēkiem domāt!
3. Lai arī kādam šķiet, ka burbuļojošais informācijas lauks, cilvēku Pasaules nekārtību nosacīts un saistīts ar pastāvīgiem kariem, formējošiem pilnīgu nenoteiktību cilvēku ApZiņās, jo kari priekš daudziem cilvēkiem, sevišķi, ja kaut reizi uz sevis izbaudīta neprātība, liekas iemesli visām cilvēces bēdām!
4. Taču cilvēki aizmirst, bet bieži arī nesaprot, vaina ne karos, jo kari ir cilvēku iekšējo NEPILNĪBU atvasinājums, kas savukārt izraisa ārējo NEPILNĪBU un ne tikdaudz karu veidā, cik cilvēka izpausmes Blīvajā plānā apzināšanās bezjēdzīgumā!
5. Jūs lieliski saprotat, cilvēce BEZGARĪGUMA stūrī iedzīta, pat pie zinātniski tehniskā progresa esamības, jau nonāca pie pārliecības par cilvēka dzīves bez Dieva bezjēdzīgumu, jo radošais bez Dieva, rada sev Garīgo cietumu, ko kura viņam neizkļūt nekad!
6. Šodien cilvēkiem, atkārtoju, sevisķi zinātnes un tehnoloģiju progresa apstākļos, ataust APZINĀŠANĀS, ka cilvēce izrādījās bezjēdzīga "skrējiena uz vietas" apstākļos, un šī attīstības strupceļa APZINĀŠANĀS, atnākusi visiem un uzreiz, runā par to, ka cilvēku Pasaulei nav nākotnes, jo NEPILNĪGA un netikumīga!
7. Šī bēdīgā ATZIŅA īpaši pamanāma tagad, kad bezgalīgie lokāla mēroga kari pēkšņi sāka sagrupēties vienā, priekš cilvēces pēdējā Pasaules karā, kas jau nekad nevar beigties ar mieru, jo Pasaule vairs neredz Mieru!
8. Traģiski, taču cilvēku Pasaule pārstāja redzēt savu nākotni, jo tās attīstība, īpaši no zinātnes pozīcijas, nonāca pie loģiskām beigām un pie saprašanas, ka priekš cilvēkiem ESMU Telpas izzināšanas iespēju robeža, jo ESMU zinātne un ESMU - izpratnes, priekš cilvēkiem bieži vien nesavienojamas!
9. Cilvēce nonāca pie sapratnes, ka tā nespēj iet tālāk un ieskatīties Garā, Smalkajās Pasaulēs, jo NETICĪBAS cilvēkam šajās Pasaulēs ceļš pasūtīts {заказан ?} un pasūtīts UZ MŪŽU, un ESMU cilvēciskās ApZiņas/LīdzZiņas iespēju robežas (kāda noteiktas), taču nav nekādu robežu priekš Dievu LīdzZiņas!
10. Šodien cilvēce, ticiet, pat pēc daudzu zinātnieku viedokļa, izrādījās LīdzZiņas evolūcijas strupceļā, jo cilvēces izraudzīts ceļš Mamonā, izrādījās cilvēcisks ceļš, novedošs cilvēkus pie NEATGRIEZENĪBAS Punkta, no tā arī nenovēršamas bojā ejas un bezprātīgas eksistēšanas apzināšanās bailes noveda cilvēkus pie tā pamata zaudēšanas, kas saucas dzīves MŪŽĪGUMS!
11. LīdzZiņas evolūcijas trūkums noveda cilvēku Pasauli, kā ES runāju, pie NEATGRIEZENĪBAS PUNKTA, aiz kura tagadējo laiku cilvēcei darīt nav ko, jo Nākotne pieder nepavisam ne cilvēkam, bet Radošam Sākumu Sākumam par ko kliedz tagadējo laiku zinātne un par ko negrib domāt cilvēki un sevišķi negrib domāt tie, kuri pēc likteņa lēmuma izrādījās atbildīgi par cilvēku Dzimuma Nākotni!
12. Cilvēku Pasaule panikā, jo šī Pasaule nekad nepietuvojās tik tuvu Pasauļu robežai, bet precīzāk, pašiznīcināšanās robežai! Pats galvenais, Pasaule neredz izeju no šī strupceļa, neredz glābšanu un savu Nākotni, jo cilvēku Pasaule priekš daudziem no viņiem NEGAIDĪTI izrādījās izvēles priekšā "BŪT VAI NEBŪT", ko patstāvīgi izdarīt Piektā rase jau nespēj!
13.Tagad jau veltīgi meklēt vainīgo, jo vainīgo, cilvēku priekšstatos nav, taču vainīgie ESMU un šie vainīgie saucas "BEZGARĪGUMA CILVĒCE", pazaudējusi saikni ar PirmRadītāju un uzskatījusi, ka viņai ir TIESĪBAS radīt pasauli patstāvīgi, bez dalības, attiecīgi, bez Radītāja palīdzības!
14. Cilvēku Pasaule akla un bezpalīdzīga bez Dieva! Pats galvenais, bez Manas dalības Pasaule lemta pašiznīcībai, jo tagadējo laiku cilvēku iekšienē nav Dieva, bet ir reliģijas, kas agrāk, ja arī stāstīja par Dieva klātbūtni cilvēces liktenī, tad sen jau pazaudēja Dievišķo saikni, jo cilvēku radītas, neesošām nekāda sakara ar Mani, bet galvenais, Patiesību un TICĪBU, bez kā cilvēcē zūd jebkāda jēga!
15. Cilvēcei sākas PATIESĪBAS Moments, kura laikā cilvēkiem būs jāatbild uz jautājumu par savas eksistēšanas jēgu! Taču ES redzu, ka BEZGARĪGUMA cilvēce nevarēs atrast atbildi uz šo galveno jautājumu, un tikai Mana, Tēva Absolūta, Dalība cilvēku likteņos var pagriezt ApZiņas/LīdzZiņas vektoru uz glābšanas un Nākotnes pusi!
16. Cilvēki bez Dieva lemti izmiršanai laikā, kuru ES apzīmēju kā NEATGRIEZENĪBAS PUNKTA saniegšanu un šis PATIESĪBAS Moments jau klauvējas cilvēku ApZiņās kā SIGNĀLS/НАБАТ, aicinošs cilvēkus ne tikai domāt, jo priekš lielākās daļas cilvēku tas jau ļoti novēlots, bet arī darboties, atskatoties uz Hiperborejiešiem-Krievzemiešiem, uz "300 spartiešiem", kuri PIRMIE spēja saprast un pieņemt Mani kā Lielo ORIENTIERI Dievos!
17. Cilvēce stāv izvēles priekšā: vai iet Svētās Krievzemes ceļu Dievos, pieņemot, ka bez Dieva nevar būt glābšanas un Nākotnes, vai turpināt "skrējienu uz vietas", tātad, norāpot uz pašiznīcināšanos, jo bez Dieva nav jēgas cilvēcei!Planētas cilvēki drīz ieraudzīs, ka Pasaules šīs projekcija jau izpausta uz Dieva Teritorijas, uz Krievijas (Svētās Krievzemes) teritorijas un šī Sestās rases Nākotne ir cilvēces Lielais OKTAEDRS, apvienojošs Planētas cilvēkus Garā un cita Ceļa cilvēcei nevar būt, un nevar būt nekad!
Āmen.

Ar Mīlestību,
Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.

Atbilde uz jautājumu "Ko darīt ar OKTAEDRA Pirmo līmeni?"
1. ES jau daudzreiz par to runāju, ka jūs, bet konkrēti - Pirmais līmenis vēl ne Dievi, un cilvēku NEPILNĪBA izpaužas ļoti spēcīgi pie OKTAEDRA formēšanas, jo klātbūtne Pirmajā līmenī priekš cilvēkiem ir ļoti sarežģīts Eksāmens Lielai ATBILDĪBAI par Jaunas pasaules radīšanu!
2.Pēc būtības, Pirmie astoņi var tikt uzskatīti, kā Jauna RADĪTĀJI, jo cilvēki, viņu izraudzīti, ir viņu domrīcības rezultāts, pie tam, domrīcības, nesošas sevī nepareizas izvēles seku bīstamību, tādēļ vārds ATBILDĪBA vislabāk raksturo nākotni, kuru nes Pirmie ne sevī personīgi, bet cilvēkos, kuriem viņi, savukārt, dod TIESĪBAS radīt!
3. Lai cilvēki, sevišķi Pirmie, nedomā, ka OKTAEDRS ar sevi pauž/rāda tikai ģeometrisko figūru (trīsstūri)! Protams, Mūžībā valda skaitļi, taču tagad Blīvajā plānā ne tik svarīgi skaitļi, cik svarīgs LīdzJaunrades Gars, Vienošanas Gars, UZTICĪBA un MĪLESTĪBA, jo cilvēki, formējot cilvēces Lielo OKTAEDRU, liek eksāmenu uz TIESĪBĀM būt Dievam!
4. ES saprotu, ļoti grūti apzināties, ka šī DOMRĪCĪBA ESMU tilts starp cilvēku un Dievu, bet precīzāk, starp cilvēka ApZiņu un Dieva ApZiņu, taču tas tā, jo priekš Manis cilvēku vairs vispār nav, bet esmu cilvēki, ejoši Dievos un ESMU cilvēki, kuri tā arī paliks cilvēki, taču, kā ES teicu, uz citas Planētas!
5. Sarežģītība tā, ka Planētas liktenis jau izlemts un cilvēki, ejoši Dievos uz šīs Planētas radīs Dievu GUDRĪBAS Augsto Skolu un šajā Dievu Skolā cilvēkam nav ko darīt, jo Dievam - Dieva daļa, cilvēkam - cilvēka daļa!
6. ES nekad nelieku/nespiežu, taču ESMU Izvēles TIESĪBAS, ko ES dāvāju Dieviem, nokāpušiem uz Cietības un šodien, pēc daudztūkstošgadīgiem meklējumiem Garā, viņi stāsies Manā priekšā! Un pat, ja cilvēki nesaprot, tad var atminēties, ka izlaiduma Eksāmens priekš viņiem ESMU dalība OKTAEDRĀ!
7. Ticiet OKTAEDRA formēšana, bet precīzāk, OKTAEDRA radīšana, ESMU cilvēku domrīcība, taču cilvēku, redzošu sevi esam Dievus un mēģinošus būt Dievs, esošam TIESĪBAS radīt Jaunas pasaules, Jaunus cilvēkus, saprotot, ka par JAUNRADI nepieciešams maksāt ar personīgo ATBILDĪBU!
8. Lūk, kādēļ ES jums daudzreiz runāju par to, ka jūs šodien izdzīvojiet pēdējo paaugstināšanās Garā etapu, izejot iepriekš milzīgu tūkstošgadu ceļu no cilvēkiem Dievos, un tas, kurš šodien izpausts uz Dieva (Krievijas) Teritorijas, potenciāli ESMU Dievs, esošam TIESĪBAS radīt!
9. Tagad rodas cilvēces Jaunās tūkstošgades Vēsture un visiem cilvēkiem uz Planētas noteikti vienādi apstākļi, un ja viena daļa cilvēku paliek pie saviem uzskatiem, tad otra (MAZĀKĀ) daļa izšķīrās izmantot savas radīšanas TIESĪBAS, tatad, izšķīrās pārveidot (izmainīt) sevi jau ne līdz cilvēkam, bet Dievam!
10. Pasaule vienkārši izira divās nevienlīdzīgās daļās! Šodien šī pretestība samilza līdz tādai pakāpei, ka samierināšanās kļuva neiespējama un nosēdināt cilvēkus vienā [skolas] solā varu tikai ES, Tēvs Absolūts, paļaujoties uz to, ka MAZĀKĀ daļa, izlēmusi pārveidot sevi, būs VIENOTA Garā un pacentīsies visas savas iekšējās un ārējās pretrunas nivelēt Dieva Vārdiem!
11. Kas tie "300 spartieši" pret cilvēces miljoniem? Taču, tomēr, viņu VIENOTĪBA Garā daudz spēcīgāka par cilvēku miljardiem, stāvošiem DOMSTARPĪBU pozīcijās, tādēļ ne ar spēku, bet prasmēm, precīzāk, GARĀ, noteiks cilvēces Nākotni!
12. Tādēļ svarīgi RADĪT cilvēces Lielā OKTAEDRA trīs līmeņus tā, lai nebūtu pat mājiena uz domstarpībām Garā, jo jebkura šaubīšanās, jebkura kļūda var Pasauli novest katastrofā, kad glābšanas nebūs nevienam!
13. Aicinu izpaust ne iniciatīvu, cilvēkam piemītošu, bet tikai Dievu GUDRĪBU un LĪDZSVAROTĪBU, bez kaut kādām emocijām, jo jūs Garā, bet ne cilvēku sapulcē! Ticiet, jebkura jūsu šaubīšanās ESMU NĀVE priekš cilvēces!
Āmen.

Ar Mīlestību,
Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
29.10.15.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-29.10.15.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 30.10.2015., latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/30.10.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 30.10.2015.

Skatījumu skaits: 338 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: