Galvenie » 2014 » Decembris » 1 » Tēva Absolūta Vēstījums 29.11.14. Cilvēku Vēsturiskā izvēle - Dievs vai Mamons?
07:49
Tēva Absolūta Vēstījums 29.11.14. Cilvēku Vēsturiskā izvēle - Dievs vai Mamons?

Tēva Absolūta Vēstījums 29.11.14. Cilvēku Vēsturiskā izvēle - Dievs vai Mamons?

1. Nekad cilvēce nestāvēja izvēles priekšā "Dievs vai Mamons?", un vēl cilvēku priekšā nestāvēja jautājums "būt vai nebūt?", jo Piektā rase pirmo reizi savā vēsturē nonāca pie neatgriezenības Punkta, tātad, nekad vēl neizjuta, ka ESMU pāreja citā dimensijā un ka iespējama Lielā tikšanās ar Dievu!
2. Piektā rase vēl nekad nesatikās ar Dievu un nekad vēl nestāvēja jautājums, Dieva vienreiz izteikts, - "jūs ar ko?"! Tikai tagad, šajā Vēsturiskajā periodā arī izskanēja Dieva Vārdi, izteikti visiem cilvēkiem un tautām uzreiz/vienlaicīgi: "kādu ceļu cilvēki izvēlas šodien?", tieši tagad, jo likteņa Zvans jau noteica Vēsturiskās pārejas laiku!
3. ES saprotu, ka pavisam nedaudzi saprata problēmas dziļumu, vai jautājuma dziļumu, taču nevar būt piedošanas priekš tā, kurš pret Dieva Vārdiem, jo tagad izteiciens "nesaprotu" vai "aizmirsu" nav pieņemams priekš NETICĪBAS un pat nedzirdošā cilvēka pozīcijas izskaidrošanas!
4. ES varu saprast, ka daudzu tūkstošgadu Garīgos maldos, cilvēce, bet pats svarīgākais, pamatcivilizācija piemirsa, var pat teikt, aizmirsa pavisam, ka cilvēku SENDZIMTENES iesākums ESMU ne Matērija, bet Gars un ka apaugļota viņa bija pavisam ne no Materiālās Pasaules komponentiem, bet Garā! Pamatcivilizācijas cilvēki sākumā bija Dievi, radoši Pasaules un Visumus, un lemts bija šiem Dieviem nokāpt uz Cietības (pasvītroju: BRĪVI un BRĪVPRĀTĪGI, lai pierādītu Debesīm, ka evolūcija, novedoša cilvēkus pie Dieva LīdzZiņas PILNĪBAS, MŪŽĪGA!
5. Iesākumā viss bija saprotams līdz tādai pakāpei, ka Dievi, bet pēc tam arī Dievcilvēki, nešaubījās, ka PILNĪBA, viņu ienesta Pasaulē, radīs apstākļus tam, lai aiznestu Labo vēsti līdz Debesīm par to, ka cilvēku PILNVEIDOŠANA līdz Dieva PILNĪBAS līmenim ne tikai iespējama, bet ESMU realitāte, taču viņiem nebija dots zināt to, ka Planētu uzraugošais Tēvs Lucifers, atvērs Telpu priekš citām civilizācijām, kuras pieņēma Lucifera pozīciju, kas noteicoša priekš viņu eksistēšanas!
6. Tie bija Lucifera palaisti uz Planētu, pretsvarā Gara Dižajai PILNĪBAI, Matērijas NEPILNĪBA un Mamons (bet precīzāk, Zelts/Злата), ko izvēlējās kā alternatīvu Garam, uz tā paklupušais cilvēks ne tikai zaudēja TIESĪBAS radīt Dieva līmenī, bet arī pilnīgu Garīgo patstāvību!
7. Daudzas tūkstošgades atpakaļ, cilvēce, ieskaitot Manis radīto Diecilvēku Pamatcivilizāciju, pazaudēja tiešo saikni ar Dievu, jo Tēvam Luciferam bija piedāvāta alternatīva Dievam, bet precīzāk, alternatīva tiešiem cilvēku sakariem ar Dievu, zem nosaukuma "reliģija"!
8. Un tas nostrādāja! Cilvēce "patstāvīgi" izvēlējās jaunos kritērijus personīgai evolūcijai, zem vārdiem "ApZiņas evolūcija", saprotot pavisam ne ApZiņu, bet cilvēku izdalīšanu pēc kārtām/сословиям, bet precīzāk, cilvēku izdalīšanu pēc Mamona. Lai cik dīvaini, taču visas civilizācijas, iekārtojušās uz Planētas, piekrita panākumu jaunajai reliģijai, kļūdaini pamatotai, bet visbiežāk, melīgiem priekšstatiem par vienīgi iespējamiem sakariem ar Mani - tikai caur starpniekiem, vadošiem cilvēku ApZiņu Mamona izdevīgumam, cenšoties cilvēkus aizvest no Sākotnēm/Истоков, no tieša kontakta (dialoga) iespējām ar PirmRadītāju, cilvēces Senvecāku/Прародителем!
9. Protams, pēc daudzu tūkstošgadu Garīgās verdzības, tā vienkārši pamosties un saprast Patiesību, ne tik vienkārši, starp citu, ES periodiski sūtīju tos cilvēkus, kuri varētu aizklauvēties līdz "mazā" cilvēka ApZiņai/LīdzZiņai un cilvēces Vēsture zina tādus vārdus, taču Tēvs Lucifers un viņa jau izveidojusies Tumsas komanda, varēja pierādīt cilvēkiem, ka visi šie Pravieši, savukārt, paši izrādījās visu Pasaules reliģiju pamatlicēji!
10. Pasaule iegremdējās reliģijās "jebkurai gaumei". Tagad cilvēki izšķirti ne tikdaudz pēc Mamona, cik pēc priekšstatiem par Dievu, atstājot reliģijām tiesības lemt cilvēku likteņus un, dodot tiesības tagad jau Mamonam, cilvēku vienošanai, kaut Garīgās verdzības rangā, taču tomēr vienošanas iespējai! Un ja kāds (pēc Manas GRIBAS) runāja cilvēkiem par to, ka Garīgā verdzība ne mūžīga un, ka kaut kad Garīgās brīvības saule atgriezīs cilvēkus pie Dieva, pie viņu Sākotnes, tad cilvēki šo cilvēku uztvēra kā ērcinātāju, kā "miera jaucēju", jo "kārtība" un Gara miers, viņiem šķita iet tikai no reliģijām, kas, savukārt, cilvēku neapmierinātību, bet precīzāk, domājošo, Garīgo vergu neapmierinātību, novirzīja uz revolūciju, kas noņēma stresu, taču cilvēkiem neko nedeva, jo bez Dieva Dvēselē cilvēks nekad nespēs kļūt pa īstam BRĪVS, nekad nekļūs tas, kas viņš bija daudzus gadu tūkstošus atpakaļ!
11. Lūk, kādēļ ES biju spiests iet citu ceļu un izvēlēties cilvēku priekš apgaismības mērķiem no Pamatcivilizācijas, caur viņu nodot un tikai priekš pamatcivilizācijas ZINĀŠANAS, kurām bija jāpamodina "mazā" cilvēka ApZiņa! Jo, ja jau "mazais"cilvēks pats neteiks savu vārdu cilvēces Vēsturei, ticiet Man, jebkurš cilvēks, nesošs Labo vēsti par Dieva atnākšanu (cilvēka ApZiņā), atkārtoju, par iespējām cilvēku tiešai saziņai ar Dievu, būs reliģiju apturēts, kā cilvēks, nesošs Haosu priekš reliģijām un Lielu apskaidrību priekš "mazā" cilvēka!
12. Man pārāk ilgi nācās klauvēties Pamatcivilizācijas cilvēku ApZiņā, taču tomēr ES to varēju izdarīt un "mazā" cilvēka ApZiņa uz teritorijas no okeāna līdz okeānam, pamodās līdz tādai pakāpei, ka radās iespēja nodibināt ar katru cilvēku tiešu kontaktu ar Dievu, bet tā UZVARA, un citādi nepateikt, ir Sākums tām Lielajām Pārmaiņām, kādas gaidīja un drīz notiks, jo Planēta, jā, un arī Visums nonāca pie tā Patiesības Momenta, kad visam Visumam jāpāriet uz Jauno dimensiju!
13. Šodien cilvēkiem stāv priekšā ļoti svarīgs jautājums un tas ne cilvēku izvirzīts, bet Manis, Tēva Absolūta, - "ar ko viņi?". Jaunajā dimensijā kopā nekādi neieiet (ES runāju par cilvēkiem, izvēlējušos ceļu pie Dieva un par cilvēkiem, kuri priekšroku dod dzīves jēgai iemantot Mamonu)!
14. ES uzaicinu (protams caur Manu Eksāmenu) tikai tos, kuri izvēlējās ceļu pie Dieva, jo tie, kuri saistīti ar Mamonu, Jaunajā dimensijā pāriet nevarēs, neskatoties uz to, ka dimensijai ir savas apakšdimensijas, vai LīdzZiņas dažādi PILNĪBAS līmeņi! Tādēļ ES tik uzmanīgi vēroju visus Pamatcivilizācijas cilvēkus, nosakot, kurš spējīgs pārskatīt savas dzīves jēgu un kardināli mainīt priekšstatus par sevi, par Dievu, atrodot sevī Dižo saikni ar PirmAvotu!
15. ES pārliecinājos par to, ka tikai Pamatcivilizācijas, bet precīzāk, Hiperborejieši-Krievzemieši, spējīgi uz savu Dievišķo sakņu APZINĀŠANĀS VAROŅDARBU, un spējīgi, Garā apvienojušies, pacelties uz Jauno dimensiju un kļūt par pamatu jau Sestajai rasei - Dievcilvēku rasei, tādēļ ES visus Savus spēkus sakoncentrēju palīdzībai to LīdzZiņas PILNVEIDOŠANAI, kuri savā laikā bija Pirmie no Dieviem, atsaukušies uz Manu Aicinājumu!
16. Tēmēr, Vēsturiskā izvēle "ar ko?" pat priekš Hiperborejiešiem-Krievzemiešiem paliek problēma, pie tam, ļoti liela problēma, jo tūkstošgadu melos izkropļotā ApZiņa atsakās pieņemt Jaunos laiku, bet pats bēdīgākais - atsakās pieņemt Manu klātbūtni un iespējas nodibināt tiešo dialogu cilvēka LīdzZiņai ar Pašu Tēvu Absolūtu, bez starpniekiem. Taču viņiem jāzina un jāatceras, ka Nākotne ir tikai tiem, kuri sirdi pie sirds dzird Manu kluso balsi, neizkropļojot to meliem un Garīgiem maldiem!
17. Izvēli, vienalga, nāksies izdarīt un no atbildes Dievam uz šo jautājumu nevienam neizvairīties, jo Jaunā dimensija jau sagatavota, atlika tikai sagatavot pašus cilvēkus, jo viņiem un tikai viņiem jāizlemj, kāda Nākotne viņus gaida! Viņiem pašiem jāizvēlas: ar Dievu vai Mamonu! Tomēr Mana analīze un tieša saziņa ar cilvēku ApZiņu liecina par to, ka cilvēce glābsies, taču glābsies tālu ne pilnā sastāvā, jo, kā ES runāju, daudzus nepamanīs. Lai iekļūtu laimīgo cilvēku skaitā, Glābušu sevi, jums, cilvēkiem-Dieviem, daudz nevajag: pietiek tikai noticēt Dievam, tātad, atmest/atstāt pagātnē visus aizspriedumus un Garīgo maldīšanos!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
29.11.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-29.11.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 30.11.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/01.12.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 01.12.2014.
 

Skatījumu skaits: 419 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: