Galvenie » 2014 » Februāris » 1 » Tēva Absolūta Vēstījums 30.01.14. Vēlreiz par Mīlestību
13:08
Tēva Absolūta Vēstījums 30.01.14. Vēlreiz par Mīlestību
Tēva Absolūta Vēstījums 30.01.14. Vēlreiz par Mīlestību

1. ES jau jums par to runāju, kas ir galvenie uzvedības motīvi tiem cilvēkiem (tām iekšējām PILNĪBĀM), kuri šodien, šajā vēsturiskajā laikā, ar sevi formē to Vienotību Garā, kas nepieciešama ne tikai priekš Manis, Tēva Absolūta, bet arī priekš pašiem cilvēkiem, jo bez VIENOŠANĀS GARĀ nevar pastāvēt pati Kustība, bet galvenais, nevar būt arī Kvantiskās pārejas pēc tā Scenārija, kuru jūs, kā šķita, jau nopelnījāt ar savu GAISMAS Dalībnieka domnodarbi!
2. "Nekas nav mūžīgs zem mēness", jo evolūcijas process (bet precīzāk, Augstākā Kosmiskā Saprāta Diženā evolūcija) nevar tikt apturēts nekad, un VISS, ticiet, VISS šajā Telpā un, protams, pats cilvēks, AUGSTĀKĀ SAPRĀTA radīts, arī, neskatoties ne uz ko, pakļauts Mūžīgās kustības miera Kanonam, tātad, cilvēks, neskatoties uz Brīvās Gribas Tiesībām, vienalga pakļauts VESELUMA Lielajai evolūcijai!
3. Kaut kādā mērā var teikt, ka Telpā VISS pakļauts VESELUMA evolūcijas Lielajam ritmam, kuram, ja to uzskatīt no Zināšanu augstuma, jums saņemtajās Atklāsmēs, ar sevi uzrāda Lielo informācijas (viscaurplūstošas informācijas) apmaiņu, samērojošu un koordinējošu VISU Lielajā Visumā, bet par cik VISS šajā Mūžībā sabalansēts un, vadoties no lietderības Kanona, saausts vienā Diženā VESELUMĀ, kur VISS, tātad, visas daļiņas ievītas viena otrā, ka Vienošana vai VESELUMS, ESMU apzināta nepieciešamība, tātad, šo Mūžības stāvokli var nosaukt visiem cilvēkiem zināmā Vārdā - MĪLESTĪBA!
4. Tiešām, šodien, kad Vienošanās Garā ir nepieciešamība, kad katrs cilvēks nolikts izvēles priekšā savam patstāvīgajam ceļam pie Dieva, rodas nepieciešamība tikt skaidrībā, kas var būt motivācija šādai izvēlei un kā šo izvēli pamatot Blīvā plāna kategorijās, aizejošu pagātnē, taču tomēr veicošu milzīgu ietekmi uz to ApZiņu, kuriem šodien jāizdara sava personīgā, vēsturiskā izvēle un izvēle, no kuras tagad tiešā atkarībā atrodas Vienošanās Garā, savukārt, no kuras atkarīga visu un katra nākotne!
5. Cilvēkiem jāvar (un tas viens no panākumu noteikumiem gaidāmajai LīdzZiņas transmutācijai) saprast ne tikai, kas viņus sagaida tuvākajā nākotnē, precīzāk, 26. aprīlī, Kijevā, bet arī, kas ir nepieciešamais noteikums viņu Vienošanai Garā, bez kā Diženā Sestā rase var nerasties, tātad, Piektā rase nožēlojami, jau kuro reizi priekš cilvēces, var beigt savu evolucionāro ciklu, kā jūs ziniet, 26000 gadu garumā!
6. Viss pieskaņots šim datumam, kuru ES nosaucu kā sākumu Kvantiskai pārejai un, kuru ES pagaidām nepaziņoju, bet paziņoju pēdējā momentā, jo ESMU SĀKUMS EVOLŪCIJAI, BET NAV VIŅAS BEIGU, taču tas nozīmē, Lielais Eksperiments, vai Telpas Pārveidošanas Visuma Programma tika sākta ļoti sen un gala rezultāti var tikt apstiprināti (īstenoti) tikai tad, kad cilvēki - šīs Lielās Programmas dalībnieki, daudz darījušie priekš tās realizācijas - izdarīs savu pēdējo Kolektīvo un apzināto soli uz Vienošanos, un šīs Vienošanās Garā kritērijs var būt tikai cilvēku savienošana Dižā siržu ritmā Visuma Mīlestības izpausmē - tās Mīlestības, kura ESMU Dieva PirmMīlestība!
7. Ticiet, sākot savu kārtējo iemiesojumu līdz pārejai Smalkajās Pasaulēs, notiek cilvēka pastāvīga evolucionārā pilnveidošana, un tas var notikt tikai Dižos viscaurplūstošos ritmos un Dižā Harmonijā, bet tas nozīmē, tikai caur Mīlestību!
8. Tagad, kā vēl nekad, katrā cilvēkā jābūt izpaustai pozīcijai viņa attieksmē pret šo Telpu, kura priekš viņa kļuva šūpulis Mīlestībai un cilvēka izvēle šodien, ESMU Mīlestības pozīcijas izvēle, jo Mīlestība ir Dižena Vienošana Garā, vai Dižena Vienošana Dievā, bet Mīlestības trūkums pie stingras kārtības un ļoti stingras disciplīnas, ESMU Atturības spēku raksturojums!
9. Izejot no tā, kārtība, par kuru ES tik ilgi runāju, ESMU kārtība ar Dievu, bet kārtība bez Dieva, vai kārtība (Harmonija) bez Vienprātības, ESMU Atturības spēku kārtība un tikai kārtība Gara Kopībā ESMU tas, kas saucas Dižā Vārdā - MĪLESTĪBA!
10. Cilvēki katrā iemiesojumā, daudztūkstošgadu inkarnācijās gāja uz apziņu caur savu personīgo pieredzi, ka Pasauli vai Mūžību pārvalda Mīlestība un ka tikai Mīlestība, vai Lielā Harmonija Dievā, ESMU tas galvenais noteikums, bez kura, sava ceļa izvēle, cilvēku var ievest Atturības spēku džungļos!
11. Atkārtoju: kārtība vienmēr ir Pasaulsēkas struktūras atspoguļojums un divas Mūžības Zīmes atrodas līdzsvarā, nodrošinot Lielo Neitralitāti, bet Varenā Kosmosa Mūžīgā evolūcija izpaužas (ESMU) tikai gadījumā, kad Diženā Vienošana ESMU cilvēku Vienošanās Dievā, bet cilvēku Vienošanās Dievā ESMU Mīlestība!
12. Ticiet, nevar Mīlestību - pamatu Vienošanai Garā (Dievā) - izskatīt ar Blīvā plāna kritērijiem; ticiet Mīlestība - ne tikai cilvēka izvēle vai izvēlēšanās savu otru pusīti, noslēdzošu dotajā etapā savu cilvēka izpausmi Blīvajā plānā; Garīgās kopības formēšanā cilvēkā iekšēji un pavisam ne pamats dzimtas turpināšanai! Savas informatīvās vai energoinformatīvās izvēlēšanās priekš cilvēkiem ir Eksāmens izpratnei, ka VESELUMS, pat vienas Radošās Sākumu Sākuma daļas līmenī, ESMU apzināta nepieciešamība formēšanai no divām pusītēm Vienotu veselumu un pavisam ne Matērijā, bet Garā!
13. Cilvēku Vienošana (divu cilvēku, precīzāk, divu enerģiju Iņ un Jaņ) ESMU pirmais noteikums Vienošanai Dievā, kura pēc tam pie Kolektīvā Veseluma formēšanas kļūst ķīla formēšanai jau Diženā VESELUMĀ - Egregorā, un, ja šis Egregors pamatots uz Vienošanas Garā (Dievā), tātad, ja šis Egregors cilvēku radīts savienojošs sevī divas informācijas (divas enerģijas), bet tas ir, savienojošies Mīlestībā, tad šim Egregoram ir ne tikai Dievišķās saknes, bet arī Dievišķa izcelšanās, tas nozīmē, TAS ESMU DIEVS!
14. ES pastāvīgi lieku jums izdarīt šo izvēli, piedāvājot vairākus notikumu attīstības variantus, bet precīzāk, dažādus variantus Garīgās pilnveidošanas ceļam, tātad, VESELUMA formēšanai, vai divu enerģiju (informāciju) savienošanai Iņ un Jaņ Dievišķā domnodarbē, pie kā nevar būt kaut kādas mantkāres un izdevības, jo tikai Dižena Vienošanās Dievā ESMU Mīlestība, ESMU Radošā Sākumu Sākuma PirmMīlestība!
15. Izvēles kļūdās slēpjas bīstamība nepareizai ceļa izvēlei pie Dieva, jo kā ES runāju par to vairākkārt, ES ESMU jūsos - jūs ESMU Manī un, ja jūsu izvēle sava Garīgā ceļa, ticiet, pavisam ne miesīgā, vienošana bija izausta pareizi un bija Dieva PirmMīlestības apgaismota, tad nav šķēršļu Vienotībai Garā, tad nav šķēršļu priekš Vienošanās, priekš cilvēku-Dievu Dižās Vienošanās ar Dievu un tā Lielā "MĒS" formēšanu, pie kura Dieva fraktālās līdzības (cilvēki), vai PILNĪBAS, Diženās PILNĪBAS radīti, saplūst VESELUMĀ Varenās PimMīlestības apstākļos!
16. Atkārtoju, jūsu dzīve, jūsu domrīcība vienmēr bija pamatota uz Mīlestības meklēšanu, jo bez Mīlestības nav cilvēka ApZiņas Mūžīgās pilnveidošanas, jo Dieva Mīlestībā vai Dieva līmenī var nokļūt tikai caur pilnveidošanos Garā (Dievā)! Varu teikt jums vairāk: ja cilvēkā nav Mīlestības, tad viņā nav Dieva, tādēļ, pat cilvēka pozīcijas formēšana, bet tas nozīmē, pat iekšējās kārtības formēšana, vēl nerunā par to, ka cilvēks ESMU cilvēks-Dievs!
17. Kritērijs pēc kura veidojas Mana Kustība, bet precīzāk, Dievišķās monarhijas Telpa, ESMU Mīlestība un nebūs citu pazīmju vai domrīcību, pēc kuriem ES pēdējā momentā izvēlēšos tos, kuri izgāja Lielo Eksāmenu Kvantiskai pārejai, bet būs Mīlestība, būs Lielā Vispiedošana, jo bez Mīlestības nevar būt Vispiedošanas, kā arī Vispiedošanas nevar būt bez Mīlestības!
18. Jūs (cilvēki) izdarījāt daudz kļūdu kaut vai tādēļ, ka Mīlestības izpratni (neskatoties uz dzejnieku himnu) jūs piezemējāt vai noenkurojāt Blīvajā plānā tikai kā dzimumu harmonijas meklējumu, kaut gan šī Harmonija ielikta Garā! Un Harmonija Garā, bet pavisam ne miesā, ESMU cilvēka ApZiņas evolūcijas noteikums, tādēļ cilvēks laimīgs tikai tad, kad viņš atrod vienotību Smalkajā plānā, uzskatot vienotību Blīvajā plānā kā nepieciešamību, bet ticiet, pavisam ne galveno noteikumu Mīlestības KLASTERA veidošanai!
19. No Mīlestības klasteriem rodas cilvēku-Dievu KLASTERI un, ticiet, nevar būt Vienošanās Garā Mīlestības, jo sen jūs ziniet un ziniet, no vienas puses pēc personīgās pieredzes daudzās simtgadēs, bet no otras puses, no visiem pagātnes Dižiem Rakstiem, ka Dievs ESMU Mīlestība un, ja jūs atzīstat, ka esat Radošā Sākumu Sākuma daļas, tad cilvēki, pie tam, katrs cilvēks atsevišķi un, protams, īpaši pie Kolektīvā VESELUMA formāšanas, ESMU Mīlestība, jo tikai Mīlestība no cilvēkiem rada cilvēkus-Dievus un tikai Mīlestība var radīt to Dižo VESELUMU, kurš ESMU ne Egregors, bet Dievs!
20. ES par Mīlestību varu runāt Mūžīgi, jo Mīlestība ESMU VISS un bez Mīlestības varēja nebūt arī PirmRadītāja un tikai iepazīstot Mīlestību, tikai iepazīstot Telpas Diženo Harmoniju, kur VISS atrodas Vienotā ritmā, Viņš apzinājās Sevi Radošo Sākumu Sākumu, un šis ritms katrā cilvēkā var tikt izdzirdēts ļoti vienkārši: pietiekami tikai izdzirdēt sirds ritmu! Ticiet, jūsu siržu ritms ESMU ne tikai Mūžības Dižā ritma atspoguļojums, jūsu siržu ritms izsit Mūžības ritmus, jo divi ritmi - Augstākā Kosmiskā Saprāta ritms un PILNĪBU siržu ritms, Augstākās PILNĪBAS radīts - ESMU viens un tas pats - ESMU MĪLESTĪBA!
21. Novērtējiet savu Kopību ar Dievu, kā garantiju tam, ka ar jums nekas nenotiks, jo Radošā Sākumu Sākuma daļu ritmu nekad nevar izšķirt ar Radošā sākumu Sākuma ritmu, jo šī Dižā Kopība tagad Mūžīga, bet ES to apstiprinu, katrā Savas klātbūtnes mirklī, cilvēkā!
22. Šajā īsajā laikā (jo desmitgadīgais kontakts ar jums, Manām fraktālām līdzībām - pavisam ne laiks pat priekš jums) jūs Mani labākie skolnieki, Mana labākā daļa, spējāt pierādīt sev, arī Debesīm, ka Veseluma radīšanas noteikumus un cilvēku-Dievu Vienošana ar Pašu Tēvu Absolūtu, ESMU visupiedodošā Mīlestība!
23. Jūs pierādījāt sev un Mums, Debesīm, ka VISS Blīvajā plānā, esošam priekš cilvēkiem izmēģinājumu poligonam, ESMU Mīlestība un ESMU Mīlestības atvasinājums! Un ja cilvēce spēja pacelties savā attīstībā, savā evolūcijā un savā pilnveidošanā līdz tādai sapratnei, ka cilvēks ESMU daļa Dieva, kā ES runāju, apveltīts Brīvās Gribas Tiesībām, Paša Radošā Sākumu Sākuma līmenī, ticiet Man, tad šī PACELŠANĀS Garā ESMU Mīlestība, jo tikai Mīlestība ESMU šīs Diženās daudzlīmenīgās PirmMīlestības Telpas visu Pasauļu Vienošana!
24. Pasaule, šī daudzlīmenīgā Pasaule, vai šī daudzlīmenīgā Telpa, izausta no mirkļiem un, ticiet Man, izausta no Mīlestības mirkļiem, jo ja nav Mīlestības, ja nav tiekšanās izzināt Mīlestību, tad nav arī tiekšanās iepazīt Dievu, tātad, nav cilvēkā tieksmes izzināt arī pašam sevi, bet tas nozīmē, nav jēgas pašā cilvēkā!
25. ES jums devu Brīvās Gribas Tiesības, taču ES jums devu arī Tiesības iepazīt Mīlestību un ja Tiesības izzināt Mīlestību tiek ignorētas, tad Brīvās Gribas Tiesības tiek cilvēku izmantotas (bet tā bieži arī bija) ne labumam, bet gluži pretēji un tādēļ, Blīvais plāns, pārbaudošais ar grēkiem un netikumem, lieku reizi pierāda, ka bez Mīlestības nav arī Dieva, tad pēc lietderības Kanona, nav jēgas arī cilvēcei un iepriekšējo civilizāciju vēsturei jums jāpaskaidro, ka bez Mīlestības nav arī nākotnes!
26. Jūs šodien stāvat uz Ēru robežas un tā izvēle, kas jums būs jāizdara galīgi, noteiks jūsu nākotni! Un ja jūsu izvēle Dižajā Atgriezšanās Garā Dievkopībā/Вече būs izdarīta par labu Mīlestībai, tad Dievu Olimps priekš jums būs atvērts un jūs, noslēdzot sekmīgi Telpas Pārveidošanas Visuma programmu, varēsiet ieņemt to goda vietu, kas atbilst tiem, kuri iznesa Mīlestības Karogu un Dieva Karogu cauri visām pārbaudījumu Golgātām, sagatavotām pēc lielā Eksperimenta noteikumiem!

Tēvs Absolūts.
30.01.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-30.01.14.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 31.01.2014., latviskojums ievietots saitā Http://spekavots.ucoz.ru/01.02.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 01.02.2014.
Skatījumu skaits: 361 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: