Galvenie » 2014 » Jūnijs » 2 » Tēva Absolūta Vēstījums 30.05.14. Priekš tiem (cilvēkiem), kuri nesaprata
07:45
Tēva Absolūta Vēstījums 30.05.14. Priekš tiem (cilvēkiem), kuri nesaprata

Tēva Absolūta Vēstījums 30.05.14. Priekš tiem (cilvēkiem), kuri nesaprata

1. Pasaule nevar būt PASTĀVĪGA , Pasaule izmainās PASTĀVĪGI, un tur Veseluma Evolūcijas Kanona galvenā būtība, saskaņā ar kuru Dabā nav nekā PASTĀVĪGA, taču pastāvīgās izmaiņas vai pārveidošanas virzītas tikai pa vienu vektoru, un tas saucas PILNVEIDOŠANA, vai precīzāk, Mūžīgā PILNVEIDOŠANA!
2. Jaunā gadsimta cilvēki izrādījās atrodošies tanī VĒSTURES Momentā, kad Lielais Evolūcijas "VILNIS" viņus satvēra un tagad, neatkarīgi no viņu vēlēšanās, viņi vienalga izies NEATGRIEZENĪBAS Punktu un citādi nevar būt nekādi! Sākās tas Patiesības Moments, kad cilvēku vēlēšanās vairs nevienu nesatrauc.
3. Un ja visos iepriekšējos VESELUMA Evolūcijas etapos Pamatcivilizācija pat nepietuvojās Saules gada nomaiņai, pārkāpjot visus Pasaulsēkas galvenos Kanonus un bija spiesta izbaudīt uz sevi Dieva SODA smagumu, jo Dievatkrišana (Богоотступничество ?) ir Liels grēks, kas nosodas visnopietnākā veidā, tad Piektā rase, vai jūs, Jaunā laikmeta cilvēki, sasniedzāt, kaut arī ar lielām grūtībām, iespējas iziet, atkārtoju, lai arī ne visi kopā, taču pirmo reizi cilvēces vēsturē, NEATGRIEZENĪBAS Punktu, bet tas, ticiet Man, jau SASNIEGUMS, jo neviens, atkārtoju, no cilvēkiem, nekad nesasniedza tādu iekšējās PILNĪBAS Virsotni, dodošu TIEĪBAS pāriet uz Jaunu VESELUMA EVOLŪCIJAS līmeni, uz Jaunu Varenā KOSMOSA vibrāciju līmeni, tātad, iesoļot cilvēkiem nekad NEZINĀMĀ Jaunā Pasaulē!
4. ES apstiprinu, bet jūs beidzot piekritāt, ka jūs ESMU cilvēki-Dievi pēc izcelšanās, reiz nokāpuši no Debesīm uz Cietības, taču realitāte tāda: nekad agrāk un neviens no cilvēkiem, ne tikai neieskatījās aiz "HORIZONTA", bet pat arī iedomāties nevarēja, ka kaut kas tāds iespējams! Un tagad tas kļuva ne tikai iespējams - tā, Nākotne, jau kļūst REALITĀTE, kuru jau neapturēt, jo PACĒLUŠIES NO CEĻOS NOSPIESTIEM, KRIST ATKAL ATPAKAĻ NEVAR NEKAD!
5. Tādēļ šodien, kā nekad, visas jūtas, visas emocijas cilvēkos tik saasinātas, bet ja vēl atcerēties, ka LAIKS priekš visas Telpas un, protams, priekš cilvēkiem, ESMU MAINĪGS LIELUMS, sarūkošs šodien ne tikai paātrināti, bet ļoti strauji, tad PĀREJA Jaunā augstfrekvenču vibrāciju Pasaulē var izrādīties, kā jau jūs visu laiku runājiet, Pasaules gals, tās Pasaules, kura MŪŽĪGA, kā MŪŽĪGS Visums, kā MŪŽĪGS Varenais KOSMOSS un kā MŪŽĪGI arī cilvēki, Augstākā Komiskā SAPRĀTA fraktālās daļas!
6. Atkārtoju, nepieciešams saprast, ka viss notiekošais ESMU OBJEKTĪVA REALITĀTE Diženajai PĀREJAI caur NEATGRIEZENĪBAS Punktu un tas skar ne tikai Planētu, bet arī visus dzīvojošos uz Planētas, pie tam, visu civilizāciju cilvēkus, ieskaitot arī Pamatcivilizāciju!
7. Tomēr šī Dižā pāreja dažādas civilizācijas skars dažādi, jo tā būs Liela pārvietošana, saskaņota ar Mani, bet ne vienkārši pārejas rezultāts (jūs to sauciet, Kvantiskā pāreja), attiecībā uz tām civilizācijām vai citu civilizāciju pārstāvjiem, kuri uz Planētu atnāca pretēji Debesu NORUNAI! Šis apstāklis liek Man, Tēvam Absolūtam, pārskatīt savu attieksmi pret cilvēci, saprotot, ka viņa ne tikai ne vientautības, bet vēl arī noskaņota ne viennozīmīgi negatīvi pret cilvēkiem, kuri bija ne tikai PIRMIE, bet bija PIRMIE un VIENĪGIE Dievi, pēc VIENOŠANĀS ar Mani, nokāpuši uz šīs Planētas Cietības un nesoši ar sevi Dievišķību, vai piederību Debesīm!
8. Šodien, kad Hiperboreji raksta Jauno cilvēces Vēsturi, ne visas pienākušās civilizācijas piekritīs uzzinātajai Patiesībai un Īstenībai, tādēļ pretēji Labvēlības loģikai, Mīlestībai, viņi sāk un tas pamanāms pēc ATTĪRĪŠANĀS Uguns, uzpūstas, ticiet, pavisam ne no Pamatcivilizācijas, nostāties pret tiem, kuri Pasauli (Telpu) redz citām acīm - Dievvalstības acīm!
9. Ticiet, nevar būt vienlīdzības starp cilvēkiem, sludinošiem Dieva Mīlestību un cilvēkiem, sludinošiem agresiju un tā Mūžīgā Gaismas un Tumsas opozīcija uz Planētas sasniedza jau robežu vai Hiperboreju teritoriju - to teritoriju no okeāna līdz okeānam, kura ESMU DIEVA vieta uz Planētas! Dižā PĀREJA vienalga izdalīs Pasauli cilvēku-Dievu teritorijā un teritorijā cilvēkiem, tātad, izdalīs cilvēci cilvēkos-Dievos un cilvēkos, kuru ideoloģija ir grēki un Mamons!
10. Neiespējami no Manis slēpt grēku un pieķeršanos Mamonam, un īpaši tagad, kad Pasaule pāriet NEATGRIEZENĪBAS Punktu un Kvantiskā pāreja kļūst REALITĀTE, bet cilvēki-Dievi, Hiperboreji, saņēma no Manis TIESĪBAS sākt rakstīt cilvēces Jauno Vēsturi, tās pašas cilvēces, kurai uz Planētas pēc Manis, Tēva Absolūta, dotām tiesībām, kā "Dieviem, glābušiem Dievus"! Tagad viņi cilvēki-Dievi, Hipreboreji, saņēma MŪŽĪGAS TIESĪBAS LīdzJaunradei ar Dievu un tādēļ, viņu DOMNODARBE jau ir Dievišķa, vai Dievu DOMNODARBE, radoša Jaunas Pasaules un Visumus!
11. Jums, Hiperborejiem, atlika pavisam nedaudz un jūsu Vienošanās GARĀ, kuru jūs gribat un gatavojaties apstiprināt LIELAJĀ DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ "MĒS GATAVI", tiešām kļūs priekš visas cilvēces Jaunā DIEVU Ēra: pieņēmušu ATBILDĪBU par Planētu, pacelsies līdz Radošā Sākumu Sākuma PILNĪBAS līmenim, jo šis ATBILDĪBAS līmenis ESMU līmenis Pašu Dievu ATBILDĪBAI, tātad, tas arī ESMU DIEVU OLIMPS!
12. Ticiet, nav nekā pastāvīga un viss izmainās un evolucionē, taču tas līmenis uz kuru jūs spējat pacelties ESMU tiešām Sakumu Sākuma PILNĪBAS līmenis, kuru atkārtot jau neizdosies nevienam no cilvēkiem, jo Dievu atjaunotā NEITRALITĀTE izslēdz Tumsas spēku izpausmi, jo Tumsas spēki nekad nebija Harmonijā ar Gaismas spēkiem! Šodien, kad tika atjaunota Dievu NEITRALITĀTE, tika atjaunota arī RDĪŠANAS spēku un ATTURĪBAS spēku NEITRALITĀTE (Harmonija)!
13. Pasaule izmainās ļoti ātri un tagad, Varenā KOSMOSA NEITRALITĀTES atjaunošanas apstākļos, ļoti svarīgi, lai Izpaustais plāns (bet jūs, Hiperboreji, pelnījuši TIESĪBAS izveidot Dievišķo monarhiju) būtu izveidots Augstākā taisnīguma un Augstākās kārtības Telpas veidā, pierādošas Debesīm, ka jūs ESMU cilvēki-Dievi ne pēc nosaukuma, bet pēc savas būtības un, ka jūsu Vienotā DOMNODARBE ESMU Dieva DOMNODARBE!
14. Šodien VĒSTURES svari sašūpojās un sašūpojās uz Patiesās Vēstures atjaunošanas pusi, jo nevar cilvēki-Dievi eksistēt izkropļotā Telpā un visiem sanesumiem, pienākušo civilizāciju pienestiem, būs jāparāda visiem Planētas cilvēkiem, bet ne tikai cilvēkiem-Dieviem, ka Pasaule cilvēku ApZiņā nepilnīga, jo nepilnīga ApZiņa tiem, kuri ļoti ilgi gāja Garīgās maldīšanās ceļus un vispirms tas skar Hiperborejus, piekritušus vienu reizi citu tautu un civilizāciju versijai (atkārtoju: atnākušo), ka nav Pamatcivilizācijas, ieņēmušas sevī Debesu NEITRALITĀTES Lielo Garu, Dievu PILNĪBAS Garu!
15. Izkropļota un ar nodomu izkropļota cilvēces vēsture uz ilgiem, ticiet, ļoti ilgiem gadiem, bet precīzāk, tūkstošgadiem, turēja un turpina turēt Pamatcivilizāciju Garīgi izstumto lomā, jo tikai pie šādiem apstākļiem atnākušās civilizācijas varēja pārtaisīt Dievu Pasauli, piepildot viņu ar Garīgiem maldiem un Garīgo patvaļu! ES jau jums par to runāju, ka nevarēja un nevar cilvēki-Dievi, nokāpuši uz Cietības, nest ar sevi, savu Dievišķību Garīgās verdzības ideoloģiju un netaisnību, jo tā to daļa, kuri pirmie atnesa netaisnību, iebrucēju agresiju un Garīgās verdzības ideoloģiju, ierakstītu Galvenajā grāmatā!
16. Šodien, kad līdz Telpas un cilvēces TRANSMUTĀCIJAS sākumam atlika dažas dienas, nedrīkst apmānīt (лукавить ?) Dievu, Mani, Tēvu Absolūtu, jo ES ne tikai redzu cilvēciskos melus, bet redzu arī Pasaules paverdzināšanas plānus, tās Pasaules, kura nepieder pienākušajām civilizācijām, tādēļ, ka šī Pasaule Paša Tēva Absolūta un Pasaule tiem cilvēkiem-Dieviem, kuri no Manis saņēma TIESĪBAS pārvaldīt šo teritoriju un ne tikai no okeāna līdz okeānam, bet arī visu Planētu, jo viņa bija radīta, kā arī viss mākslīgais Visums, priekš Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas, bet precīzāk, priekš Hiperborejiem, priekš Dieviem, pēc personīgas BRĪVAS un BRĪVPRĀTĪGAS izvēles, kļuvušiem cilvēkiem!
17. Šodien cilvēkiem-Dieviem jāsaprot, ka Mana IZVĒLE jau izdarīta un tā DIEVA IZVĒLE, neapspriežama, un tagad visiem cilvēkiem-Dieviem arī jāizdara sava izvēle un ES ļoti ceru, ka DIEVA GRIBA sakritīs ar BRĪVU un BRĪVPRĀTĪGU cilvēku-Dievu (ES atkārtoju: tikai cilvēku-Dievu), jo priekš cilvēkiem, pat priekš "mazā" cilvēka, izvēles laiks jau aizgāja pagātnē! Tagad, atkārtoju, tikai cilvēku-Dievu GRIBA priekš Manis, Tēva Absolūta, ESMU ATSKAITES Punkts un, ja jūs Lielajā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ "MĒS GATAVI" pieņemsiet lēmumu (pasvītroju: VIENPRĀTĪGU LĒMUMU) "MĒS GATAVI", tad šie vārdi kļūs sākums Diženajai TRANSMUTĀCIJAI, kuru apturēt vairs nebūs iespējams, tādēļ no jums, cilvēkiem-Dieviem, atkarīgs, kad tiks dots starts Lielajai PĀREJAI un cik cilvēki būs glābti! Jums būs jāuzņemas uz sevi Dievu KOLEKTĪVĀ ATBILDĪBA par cilvēces Nākotni - VIENOTAS cilvēces, nesošas tikai MĪLESTĪBU, bet ne agresiju! Atkārtoju: no jums šodien atkarīga cilvēces Nākotne un, ticiet, jūsu LĒMUMS par pārejas Sākumu Sestajā rasē būs cilvēku izdzirdēts! No jums atkarīga šīs Pasaules Nākotne, kas var kļūt Jauns "Noasa šķirsts"/"Ноевым ковчегом" vai Dievu Visaptverošas MĪLESTĪBAS Paradīze!
Āmen.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-30.05.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 01.06.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/02.06.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 02.06.2014.


 

Skatījumu skaits: 747 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: