Galvenie » 2020 » Marts » 3 » *(TG+l) Lielā Pārliecība!
12:49
*(TG+l) Lielā Pārliecība!

*(TG+l) Lielā Pārliecība! ...................................................... *(ДО+л) Большая Уверенность!

Sapratu, ka mums Zemes cilvēkiem, trūkst .......................... Поняла, что нам людям Земли не хватает
pārliecības daudzās lietās un vietās! ..................................... уверенности во многих делах и местах!
Un tas mūsu dzīvi krietni samazina un apgrūtina. ................. И это нашу жизнь сокращает и обременяет.

Jā, apgrūtina! Un daudzus cilvēkus tas noved ....................... Да, обременяет! И многих людей сводит даже
pat pie slimībām! Tādus momentus vajadzētu......................... к болезни! Такие моменты полезно отследить
katram savā dzīvē izsekot, izanalizēt un lēmumu ................... каждому в своей жизни, анализировать и
pieņemt!.................................................................................... решения принимать!

Manī tagad, piemēram, ja nebūtu pārliecības, ......................... Во мне, например, если не было бы уверенности,
ka Dievs ir manī un es savos 84 dzīves gados......................... что Бог во меня и Он меня в моём возрасте - 84 
tieku pie "rokas ņemta un vadīta", tad jau sen .......................... года "за руку берёт и ведёт", то я уже давно
nebūtu dzīvībā uz Zemes! ......................................................... в жизни на Земле не была!

Un nebūtu nekāda Interneta Spēkavota ar tik ........................... И не было бы Спекавота в Интернете с такой
bagātīgu un neparastu informāciju! Taču manī .......................... богатой и необыкновенной информацией! Но во
ir ne tikai PĀRLIECĪBA, bet manī ir arī Dieva ............................ мне есть не только УВЕРЕННОСТЬ, но и Знания
Zināšanas! Viņa Spēks un Gudrība -.......................................... Божьи! Его Сила и Мудрость - 
.......................................http://spekavots.ucoz.ru/_fr/1/1S_2DK.pdf !
Tādēļ es dzīvoju dzīvi, dzīvā dzīvē un dziedu ............................ Потому я живу живой жизнью и пою вместе с 
kopā  ar EņģeļBērniem - "Dzīvīte, dzīvīte šūpojos tevī"!............. Детьми-Ангелами "О, жизнь, качаюсь в тебе..."!

Un viss notiek Priekā, Laimē un Pārliecībā - .............................. И всё происходит в Радости, Счастье и Уверенности -  
Dievs mūsos un mēs Dievā! -...................................................... Бог в нас и мы в Боге! -
......................................http://spekavots.ucoz.ru/news/j_dievs_musos/2015-02-22-1376 

Paldies mīļais Dievs, DebessTēvs-DievMāmiņa- ........................ Спасибо дорогой Бог-Отец Небесный-БожьяМатушка-
GaismasĢimene! Un diženie Debess-Zemes............................... Семья Света! И великие АнгелоДружочки Небо-Земли,
EņģeļDraudziņi, Erceņģeļi Mihail un tavs aizsardzības pulks, ...... Архангел Михаил и твой полк защиты, Аштар 
Aštar Šeran un tava flotile, Stihiju spēki, ZemesMāmuliņ- ............ Шеран и твоя флотилия, Стихии и Матушка-Земля-
Dzīvības Dzirkstelīšu Saimes! Visiem! Un Visam paldies, ............ Искорки Жизни! Всем и Всему спасибо, что Мы в Мире  
ka Mēs Debess-Zemes Pasaulē turamies Kopā Lielā Pārliecībā! . Небо-Земли держимся Вместе в Большой Уверенности!

20.02.2020.16:14 --- Dieva,Tēva Gara Spēkā pierastīja Eslauma. . В Силе Духа Бога Отца записала Эслаума 20.02.2020.16:14
----------------
Ieiteresēsimies! ........................................................................... Заинтересуемся!
"Grūti, protams, grūti! ................................................................... Трудно, конечно, трудно!
Taču šodien ar jums Radītājs!........................................................ Но сегодня Создатель с вами!
Dieva izraudzītā valsts neies uz grunti! ......................................... Выбранная Богом страна не пойдёт на дно!
Rīt no Katrēniem Liesma aizdegsies!
"........................................... Завтра из Катренов возгорится Пламя!"
.................. Avots/Источник: http://www.otkroveniya.eu/poems/01.03.20.html ,
vēstvietne "Atklāsmes Jaunā Laikmeta Cilvēkiem", ...................... сайт "Откровения Людям Нового Века", 
Augstākā Kosmiskā Saprāta Diktāts, ............................................ продиктован Высшим Космическим Разумом
Eslaumas intuitīvs latviskojums lasāms......................................... на латышский язык интуитивно переписала Эслаума
Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: ......................................................вставлен в сайт Спекавотс: 
.........http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_01_03_2020_katrens_pie_tevu_kapiem_atgriezties_vajag/2020-03-01-5427 

Un arī! ........................................................................................... И ещё!
"...jūsu Zeme palīdz jums, palīdz ne tikai ar "uzskatāmām........... "... Земля приходит вам на помощь, помогая вам не
mācībām", bet arī enerģētiski
. ..." .................................................  только "наглядными уроками", но и энергетически. ..."
Avots/Источник: https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-zemlya-i-energiya-pervotvortsa-vselennoy/ ,
Tēvs Absolūts, pieņēma Marta, Eslaumas intuitīvs......................... Отец Абсолют, приняла Марта, интуитивный перевод
latviskojums: ................................................................................... Эслаумы:
......http://spekavots.ucoz.ru/news/zeme_un_visuma_pirmraditaja_energija/2020-03-29-5424 

Un vēl! .............................................................................................. И Ещё!
"Šodien, tagad jūsu pasaulē dzimst jauns, brīnišķīgs Bērns. .......... "Сегодня, сейчас в вашем мире рождается Дитя.
Un šis bērns atver jaunu bērnu ienākšanu jūsu pasaulē ................. И это Дитя открывает приход новых  детей в ваш
un uz visas Zemes.
..." .................................................................... мир и на всю Землю...."
......................Avots/Источник: https://magnitiduha.info/archives/16202 ,
Galaktiskais Kristus Melhisedeks, caur Marinu Shults, .................... Галактический Христос-Мелхиседек, через Марину Шульц,
Eslaumas intuitīvs latviskojums: ....................................................... интуитивно перевела Эслаума: ................................
.....................http://spekavots.ucoz.ru/news/21_februaris_gadadiena/2020-03-29-5423 

Atceramies! ...................................................................................... Вспомним!
"Jā, notika vai notiek saplūsme?! Pat fiziski mirklīti sajutu ................"Да, произошло слияние?! Даже физически почувствовала 
vieglu, maigu, ļoti saudzīgu enerģijas vilnīša pieskārienu.
................ мгновение нежного прикосновения, очень бережно, волны
- no Simbolvēstules *(KD) "Saplūsme!" , ........................................... энергии." - Символписьмо *(ОР) "Слияние!"
Dieva Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 13.04.2014.02:29 ................ В Силе Духа Бога записала Эслаума 13.04.2014. 02:29
......................Avots/Источник: http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_saplusme/2014-05-28-1096 ,

SKANI DZIESMA! .............................................................................ЗВУЧИ ПЕСНЯ!

Skaista mana tēvu zeme! - https://www.youtube.com/watch?v=SBy3WShTJKM - Прекрасна земля моих отцов!

-----------
Simbolvēstule - *(TG+l) Lielā Pārliecība! - .........................................Символписьмо - *(ДО+л) Большая Уверенность! -
ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē:............................................ вставлено в Божий сайт Спекавотс: 
........................http://spekavots.ucoz.ru/news/tg_l_liela_parlieciba/2020-03-01-5428 
nosūtīta vēstvietnēm Stariņš un Vecacīte Tatama : ............................ отправлено в сайт  Стариньш и Вецаците Татама:
..........https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /01.03.2020. /  https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /01.03.2020.
===== .................................................................................................. =====
Sagatavots viskopīgai pieredzei .......................................................... Подготовлено всеобщему опыту
latviešu un krievu valodā 03.03.2020. ................................................. на латышском и русском языках 03.03.2020.

Skatījumu skaits: 53 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: