Galvenie » 2020 » Februāris » 5 » Timusa matrica un septiņas paaudzes
11:42
Timusa matrica un septiņas paaudzes

Timusa matrica un septiņas paaudzes
Dziedinām fiziskās dzimtas ģenētiku

AMARTI, Augšupceltais Skolotājs
caur Sergeju Kanaševski
2019. gada 24. aprīlī
Avots: Žurnāls "Plaņeta Angelov"/"Eņģeļu Planēta" Nr 3(06) 2019. g., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 07.12.2019.

Sveicināti, Draugi! Ar jums - skolotājs Amarti. Un tas nozīmē, mēs turpināsim attīstīt jūsu dziedniecisko meistarību, apgūt jaunus smalkās matērijas iecirkņus/apvidus, ar kuru palīdzību var pārveidot jūsu blīvo fizisko ķermeni, izveseļot to.
Ko jūs zinat par timusu - aizkrūts dziedzeri? Timuss izvietots krūšu kurvja augšējā daļā. Aizkrūts dziedzeris (timuss) - endokrīnais dziedzeris, kas spēlē svarīgu lomu jūsu imuntātes formēšanā un attīstībā. Tas stimulē, tā saucamo, T-šūnu (timusa šūnu) attīstību. kuras ietekmē organismā ieļuvušās svešās vielas, kontrolē, tā saucamo, antiķermeņu izstrādāšanu slimību procesos, ietekmē dažādas organisma aisardzības funkcijas.
Timusa uzbūve diezgan sarežģīta, tā funkcijas daudzveidīgas. Jūsu zinātne vēl ne pilnībā izstudēja aizkrūts dziedzeri, tā īpatnības, to izpausmes. Dziedniekiem svarīgi zināt, ka timuss saistīts ar daudziem energoinformatīviem cilvēka smalkā fiziskā ķermeņa centriem. Šodien jums pastāstīšu par TIMUSA SMALKMATERIĀLO MATRICU.

Zīmējums Nr 1. Timusa (aizkrūts dziedzera) atrašanās vieta.

Zināšanas par šo matricu palīdzēs jums jūsu dziednieciskās meistarības apgūšanā. 
Timusa smalkmateriālā matrica (vai vienkārši TIMUSA MATRICA) - tas svarīgs ģenētisās informācijas glabāšanas centrs, balstīts uz jūsu FIZISKĀS DZIMTAS ģenētiku. Jūsu fizisās dzimtas ģenētika glabājas arī mugurkaula smalkajās programmās - tanīs programmās, kuras jūs dziediniet ar lamaru palīdzību - Baltā Lamara un Ugunīgā Lamara. (Par lamariem lasiet Žurnālā "Plaņeta Angelov" Nr 1. "Tur, kur slēpjas sāpes..." /"Там, где прячется боль..."). Tomēr smalkmateriālās programmas mugurkaulā un timusa matrica atšķiras. Kur atšķirība? Smalkmateriālās programmas jūsu mugurkaulos - tās ir programmas, ko mantojumā saņēma jūsu fiziskais ķermenis, kā arī tās slimību programmas, noformējušās šī jūsu iemiesojuma laikā. Timusa matricas smalmateriālās programmas - tās ir fiziskās dzimtas programmas atnākušas pie jums ne caur jūsu fizisko ķermeni, bet caur Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa (DĶK) speciālu ķermeni. Par kuru jums pagaidām nav zināms.Tas nav DĶK galvenais ķermenis, tomēr spēlē svarīgu lomu cilvēka dzīvē. Senu, augsti attīstītu civilizāciju pārstāvji par to zināja. Un dažādās ērās šis ķermenis izpildīja dažādas funkcijas. Tagad tas spēlē jūsu vecāku, vecvecāku, vecvecvecāku utt. - līdz, tā saucamajam "septītajam augumam", APVIENOTĀS ĢENĒTISKĀS INFORĀCIJAS glabātāja lomu. Pēc būtības, šis ķermenis jūsu evolucionārajā ciklā ir, un pagaidām paliek, APVIENOTĀS ĢENĒTISKĀS INFORMĀCIJAS SMALKMATERIĀLAIS FIZISKAIS ĶERMENIS. Par cik timuss ir šīs informācijas visspilgtākais izteicējs blīvajā plānā, tad ērtības labad nosauksim to, TIMUSA ĶERMENIS, ar kuru mums ir šobrīd darīšana. Pats šis timusa ķermenis sastāv no smalkas fiziskās matērijas. Tomēr tam ir ēteriskie iestiprinājumi, ēteriskās saliņas, kas palīdz glabāt jūsu senču programmas.
Timusa matrica, savā pamatā - tās ģenētikas sfēras, kas iekļūst viena otrā, veidojot kopējo energoinformatīvo ģenētisko lauku. Lai saņemtu priekšstatu par timusa matricu, nedaudz vienkāršosim realitātes attēlu un radīsim shēmu, kas palīdzēs jums mijiedarboties ar timusa ķermeni un risināt negatīvu iedzimtu programmu pārveidošanas uzdevumus.   
Un tātad, ir smalkmateriāla ģenētiska informācija, kas atnāca pie jums no jūsu mātes. Ir ģenētiskā informācija, kas pie jums atnāca no jūsu tēva. Taču eksistē ģenētiskā informācija, kas bija radīta smalkajā plānā jūsu tēva un mātes mijiedarbības laikā. Bez netieša fiziskā kontakta, bez mīlestības, fiziskas tuvības starp vīrieti un sievieti, vienmēr eksistē smalkmateriālais fiziskais kontakts, kas noved pie dažu KOPĒJĀS SMALKĀS FIZISKĀS ĢENĒTIKAS fragmentu veidošanas. Šī ģenētika nepazūd pēc tam, kad mijiedarbība (vai vienkārši kontakts) starp vīrieti un sievieti noslēdzas. Tas attīstās bērna smalko ķermeņu kompleksā, kā arī - blīvajā fiziskajā plānā. 
Shematiski to attēlosim tā: DIVAS SFĒRAS SAVSTARPĒJI KRUSTOJAS, VEIDOJOT KOPĒJO TELPU. Kopējā telpa simbolizēs apvienotu smalkmateriālo ģenētiku. Tēva un mātes ģenētiskās sfēras veido matricas PIRMO RINDU. Otro rindu veido vectētiņu un vecmāmiņu ģenētika. Un, tātad, matricas otrajā rindā būs ne divas, bet četras sfēras (divas vecmāmiņas, divi vectētiņi) un divas telpas ar apvienoto ģenētiku. Trešo rindu veido jūsu vecvecmāmiņu un vecvectētiņu ģenētika. Tātad šajā rindā būs jau astoņas ģenētiskās sfēras un četras kopējās telpas. Ceturtā rinda - tās 16 sfēras un 8 kopējās telpas. Piektā rinda - 32 sfēras un 16 kopējās telpas. Sestā rinda -  64 sfēras un 32 kopējās telpas. Septītā rinda 128 sfēras un 64 kopējās telpas. Septītā rinda - tās cilvēka septiņas paaudzes, kas spēlē viņa smalkmatriālās fiziskās ģenētikas lomu. Un šīs ģenētikas eksistēšanu atbalsta vispirms timusa ķermenis un timusa matrica. Astotā paaudze smalkajā fiziskajā plānā cilvēku jau neietekmē. Tādēļ ne nejauši radās teiciens "septītais augums", netieši apliecinošs septiņu paaudžu reālus sakarus. Tiesa, šinī septītniekā cilvēki bieži ieskaita arī pašu cilvēku, viņa paaudzi. Tomēr realitātē, cilvēka smalko ģenētiku ietekmē SEPTIŅAS IEPRIEKŠĒJĀS PAAUDZES. Tas  ir, īstenojas savsatrpējā darbība pēc shēmas "7-1". Timusa matricā kopā eksistē 254 ģenētiskās sfēras. Kopējās, apvienotās ģenētiskās telpas - 127. Plus viena kopējā ģenētiskā telpa - paša cilvēka apvienotā ģenētika. Uz to, dažādā pakāpē, ietekmi izdara visas 127 apvienotās ģenētiskās telpas. 
Uzbūvēsim skaitļu rindu: 254:127-1. Izmantojot numeroloģiju tālāk varam pārveidot tā: 11:10-1.Ko dabūjam rezultātā? 11:11. Vai nav taisnība, ļoti jums, Gaismas Darbiniekiem, pazīstama skaitļu rinda 1111 - tas četri.Tā jūsu četrdimensionalitāte. Un timusa matrica četrdiensionāla cilvēka dzīvības procesu norisē, dzīvojoša blīvā fiziskajā matērijā, spēlē visai ievērojamu lomu. Arī 11:11 - jaunu vārtu atvēršana, tas simbols Jaunam Sākumam. Un zināšanas par timusa matricu var dot startu jaunam sākumam cilvēka dziednieciskās meistarības attīstībā.
Attēlosim shematiski timusa matricas atritinājumu (развёртку ?)(zīmējumi Nr 2, 3).

ZĪMĒJUMS Nr 2. TIMUSA MATRICAS ATRITINĀJUMS.

ZĪMĒJUMS Nr 3. TIMUSA MATRICAS DAĻAS PALIELINĀTS PLĀNS.

Kādēļ tas ir atritinājums? Tādēļ ka viena no galvenajām timusa matricas formām, dzīvojošas pārmaiņu dināmikā, tas KONUSS. Konusa smaile - cilvēka apvienotā ģenētiskā telpa, kur vispirms izpausta vecāku (tēva un mātes) apvienotā ģenētika. Tad jau turpinās timusa matricas pirmā rinda, sastāvoša no divām sfērām. Konusa pamatā izvietotas septītās paaudzes energoinformatīvās sfēras (128 sfēras un 64 apvienotās ģenētiskās telpas). Matrica var pieņemt arī citas formas. Tomēr ar matricas atritinājumu jums būs ērtāk strādāt, palaižot dziednieciskos procesus. Apvienotā vīrieša un sievietes ģenētiskā informācija priekš pēcnācējiem nes kā pozitīvas, tā arī negatīvas programmas. Timusa matrica satur daudz ko un, pateicoties tam, cilvēks dzīvo un attīstās. Taču šinī matricā glabājas informācija par ģenētiskām saslimšanām, kas ienāca caur vīrieša un sievietes apvienoto ģenētiku. Tagad neizskatīsim neharmoniskas ģenētiskās vienotības sarežģītos procesus. Teiksim vienkārši. Informācija par vīrieša saslimšanu un informācija par sievietes saslimšanu, ne vienkārši summējās, bet mijiedarbības laikā smalkajā plānā, radīja jaunas parādības, kas cilvēku noveda pie jaunām saslimšanām. Un šī informācija glabājas apvienotajā ģenētiskajā telpā. Dotā parādība - viens no iemesliem tam, ka jūsu pasaulē saslimšanu daudzums un varietāte/varianti palielinās. Informācija par vīriešu un sieviešu saslimšanām, kuri stājušies savstarpējos fiziskas mīlestības (seksuālos) sakaros, pastāvīgi sakrustojas smalkajā fiziskajā ģenētikā, attīstās, veidojot agrāk neeksistējošas negatīvās programmas, kas rada pamatu jaunām saslimšanām. Tās ir sekas jūsu pasaules kopējam neharmoniskumam, kas attīstās nevienkāršos dzīves apstākļos, blīvā, fiziskā matērijā. Tās sekas zemam mīlestības līmenim starp jūsu pasaules vīriešiem un sievietēm.
Kāda izeja? Tikai, katra cilvēka un cilvēces sabiedrības kopumā, harmonizācija. Kopējā mīlestības enerģijas līmeņa paaugstināšana. Kā arī visa jūsu telpas-laika kontinuuma harmonizācija. Tas kopējais process, kur jau piedalās šo laiku Gaismas Darbinieki. Tomēr, katrs dziednieks, katrs cilvēks spējīgs pats palaist to negatīvo ģenētisko programmu harmonizācijas procesu, kas eksistē timusa matricā. Vēl vairāk, ir saslimšanas, kas vispirms atraisa, tieši kā sekas aktivizējot timusa matricas programmas. Tādēļ pie vienas vai otras saslimšanas, smalkmateriālo programmu dziedināšanas, ir derīgi jautāt jūsu Augstākajam "Es": "Vai šī saslimšana saistīta ar timusa matricas programmu?" Šo jautājumu dziednieks var uzdot arī priekš personīgās negatīvo programmu izdziedināšanas
Ja jūs saņemt atbildi: "Jā, šī saslimšana saistīta ar timusa matricas progrmmām.", tad derīgi izmantot to dziedināšanas gaismas metodiku, par kuru es jums tagad pastāstīšu. 
Vispirms, vajag NOTEIKT TIMUSA MATRICAS RINDU, kurā uzturas saslimšanas programma. Atgādināšu. Pirmā rinda- tās divas ģenētiskās sfēras un viena apvienotā telpa. Tā cilvēka tēva un mātes apvienotā ģenētika. Otra rinda - tās četras ģenētiskās sfēras un divas apvienotās telpas. Tā cilvēka vecmāmiņas un vectētiņa apvienotā ģenētika. Un tā tālāk. Timusa matricā septiņas rindas (paša cilvēka apvienotā ģenētika, izvietota paša konusa smailē, "rindas" nedēvējas). Jūs varat arī jautāt savam Augstākajam "Es": "Kādā timusa matricas rindā ir dotās slimības programma?" Jums tiks nosaukta viena rinda. Piemēram, 4. rinda. Šinī rindā 16 ģenētiskās sfēras, 8 apvienotas ģenētiskās telpas. Tālāk jūs raugāties uz timusa matricas atritināto stāvokli un uzzinat, kur tieši novietotas apvienotās ģenētiskās telpas. Ērtības labad nosauksim apvienotās ģenētiskās telpas par SASLIMŠANAS GRAUDIEM. Priekš tā jūs varat izmantot priekš jums ērtu skaitīšanu -  no kreisās uz labo. Un jūsu Augstākais "Es" pateiks priekšā, ka saslimšanas grauds - tā, piemēram, TREŠĀ apvientā ģenētiskā telpa. Dažreiz jums tiks norādīts ne uz vienu graudu rindā, bet diviem vai trīs graudiem. Precizēju. Timusa matricā saslimšana var būt saistīta TIKAI AR VIENU MATRICAS RINDU. Tomēr, pašā graudu rindā saslimšanu var būt vairāk kā viena. Maksimālais DOTĀS saslimšanas graudu daudzums vienā matricas rindā - trīs. Tas saistīts ar negatīvo apvienoto ģenētisko  programmu radīšanu un funkcionēšanu timusa matricā.
Un tātad, atgriežamies pie mūsu piemēra. Jūs noskaidrojāt, ka saslimšanas cēloņi ceturtajā matricas rindā. Tālāk noteicāt, ka saslimšanas cēlonis konkrēti saistīts ar trešo apvienoto ģenētisko telpu. Domās atrodiet šo saslimšanas graudu un apņemiet to ar zelta sfēru. Zelta sfēra - tā harmoniskas informācijas sfēra. Un vienlaicīgi tā - saslimšanas grauda fraktāla transportēšanas līdzeklis no timusa matricas uz citu telpu.

ZĪMĒJUMS Nr 4. Saslimšanas grauds timusa matricas trešajā rindā (trešais no kreisās) ieņemts zelta sfērā.

Nekādā gadījumā nerekomendējas strādāt ar saslimšanas graudu pašā timusa matricā. Tas var novest pie nevēlamiem sarežģījumiem, negatīvo programmu aktivācijas matricā. Ar zelta sfēras palīdzību, mēs saņemam informāciju par saslimšanas graudu, radām grauda fraktālu. Tieši šo FRAKTĀLU mēs pārnesam no timusa matricas. Kur pārnesam? 
Svarīgs jautājums. Priekš timusa matricas saslimšanas graudu dziedināšanas, jūsu sakrālajā sirdī no seniem laikiem dzīvo ĒTERISKĀ TELPA PRIEŠ VĪRIŠĶĀS UN SIEVIŠĶĀS APVIENOTĀS ĢENĒTIKAS DZIEDINĀŠANAS. Jūs to varat redzēt vai iedomāties kā sferoīdu (nedaudz no sāniem saspiests).Sferoīda iekšienē - sudrabota gaisma. Tā energoinformācija, paredzēta priekš timusa matricas saslimšanas graudu dziedināšanas. Šo telpu, sferoīda veidā, nosauksim par DZIEDINĀŠANAS GRAUDU PRIEKŠ VĪRIŠĶĀS UN SIEVIŠĶĀS APVIENOTĀS ĢENĒTIKAS (vai vienkārši - DZIEDINĀŠANAS GRAUDU). Sudrabs ierāmēts slāņos - oranžā, gaišzilā un violetā. 
Nosacīti var teikt, ka sudrabotais grauds ierāmēts trīs veidu "čaumalās". Oranžais slānis palīdz sudrabotai gaismai īstenot vīrišķā un sievišķā sākuma harmonizācijas procesus. Tas itin kā izmeklē, atklāj tos momentus, kuri noveda pie konflikta starp vīrieti un sievieti. Tādēļ ka vīrieša-sievietes konflikts bieži ir viens iemesls, lai rastos negatīvās programmas apvienotās ģenētiskās telpās. Gašzilais slānis izmanto dievišķā magnētisma iespējas, pievelk slimības graudā dziedējošo energoinformāciju no jūsu sakrālās sirds bezgalīgām telpām. Violetais slānis nodibina sakarus ar piecdimensionālo ēteri. Un sudrabotajā telpā dodas programmas no augstākām pasaulēm priekš saslimšanas grauda harmonizācijas, priekš tā izdziedināšanas.
Un tātad, strādājot ar timusa matricu, jūs nosakāt, kādā rindā, kādā konkrētā vietā atrodas saslimšanas grauds, kas rada programmas priekš fiziskā ķermeņa slimībām - personīgi jūsu, vai pacienta (dziedināmā). Jūs šo saslimšanas graudu ietverat zelta sfērā, pēc tam no sfēras izstiepjat gaišzilu magnētisko staru. Un pa šo staru pārbīdat saslimšanas graudu zelta sfērā. Tā, pakāpeniski, jūs pārvietojaties savas Sakrālās Sirds telpā, kur atrodas IZDZIEDINĀŠANAS GRAUDS (sudrabotais sferoīds, oranža, gaišzila un violeta slāņa apņemts). Pēc tam jūs ieliekat SLIMĪBAS GRAUDU (kopā ar zelta sfēru) sudrabotā sferoīdā, IZDZIEDINĀŠANAS GRAUDĀ.

ZĪMĒJUMS Nr 5. .................................. ZĪMĒJUMS Nr 6. ............................... ZĪMĒJUMS Nr 7
DZIEDINĀŠANAS GRAUDS ................ SLIMĪBAS GRAUDS .......................... IZDZIEDINĀŠANAS PROGRAMMAS
................................................................IZDZIDINĀŠANĀS GRAUDĀ ............. IEVIETOTAS SLIMĪBAS GRAUDĀ

Uzmanību! Strādājot ar pacientu, jūs izpildat dziedināšanu Vienotā Sakrālā Sirdī, radot to pirms seansa sākuma. Šinī sirdī jūs apvienojat ne tikai pacientu, bet arī augstāko pasauļu Skolotājus.
Tālāk, jūs visai radītajai struktūrai sūtiet mīlestības enerģiju un ...  un to visu atstājiet mierā. Jūsu līnijlaikā SLIMĪBAS GRAUDA programmu izdziedināšanas process ĪSTENOSIES NE TŪLIŅ. Maksimālais laiks - trīs diennaktis. Lielāks termiņš nav nepieciešams. Kad no tā momenta, kad jūs ievietojiet saslimšanas graudu dziedināšanas graudā, paiet trīs diennaktis, var atkal turpināt jūsu dziedniecisko ceremoniju.
Kā rīkoties tālāk? Jūs atgriežaties savā Sakrālajā Sirdī ar tīra nodoma un mīlestības enerģijas palīdzību. Un redzat, ka slimības grauds izmainīja krāsu. Tas kļuva violets! Tas nozīmē, ka piecdimensiju ēteris tur ienesa dziedināšanai nepieciešamās programmas.
Tad jūs mierīgi, liegi pārvietojiet ZELTA SFĒRU UN VIOLETO GRAUDU (bijušo slimības graudu) atpakaļ timusa matricā. Ievietojiet timusa matricas fraktāla graudu slimības graudā, itin kā savienojiet tos. No šī brīža saslimšanas dziedināšanas programmas sāks dziedināt arī pašu timusa matricu un fiziskā ķermeņa saslimšanu, ko radīja vīrišķā un sievišķā apvienotā neharmoniskā ģenētika.
Tomēr, ar to jūsu darbs ar timusa matricu nebeidzas. Savrīgi atkal un atkal atgriezties matricā, atklājot jaunus un jaunus saslimšanas graudus. Nepieciešams atklāt un izdziedināt kā minimums VIENPADSMIT SASLIMŠANAS GRAUDUS. Pie tam, derīgi ir visus GRAUDUS izkārtot rindā, ar to palīdzību veidojot jaunu kvalitatīvu daudzumu, kas palīdzēs izdziedināt visu timusa matricu kopumā. Vienpadsmit savstarpēji saistīti dziedināšanas graudi veido dziedināšanas ģenētisko spirāli, ko ar nepacietību gaida jūsu timusa matrica! 

ZĪMĒJUMS Nr 8. DZIEDINĀŠANAS SPIRĀLE.

Un šinī gaismā augstāk minētā timusa matricas skaitļu rindas numeroloģija (11:11) iegūst jaunu nozīmi. 11 - tie vienpadsmit dziedināšanas graudi jūsu skrālajā sirdī, kuri tiecas uz matricas 11 apvienotām ģenētiskām telpām (slimības graudi).
Pati matrica, atgādinu, pārmaiņu dināmikā, visbiežāk izpauž konusveida formu. Lūk, tieši tur, konusa iekšienē, tās sirdskodolā (сердцевину ?), tās asī, jums vajag ievietot dziedināšanas spirāli, radītu no vienpadsmit dziedināšanas graudiem.

ZĪMĒUMS Nr 9. DZIEDINĀŠANAS SPIRĀLE TIMUSA MATRICAS KONUSA IEKŠIENĒ.

Pēc tam, kad dziedināšanas spirāli ievietosiet timusa matricā, sāksies matricas izdziedināšanas aktīvs process un to slimības graudu, kurus jūs vēl pagaidām neuzgājāt/neatradāt. Cilvēkam, pat kopumā veselam cilvēkam, timusa matricā, slimības graudi eksistē slēptā, neizpaustā veidā. Tie var izpausties slimībā pēc kāda laika... parādīties cilvēka pēcnācējos. Tātad, timusa matricas izdziedināšana svarīga kā mūsdienu cilvēkam, tā arī priekš nākamām paaudzēm. Jūsu izdzidinātās timusa matricas sāks nodot energoinformāciju kopējā cilvēces energoinformatīvajā laukā un veicinās cilvēciskās sabiedrības atveseļošanos kopumā. Tādēļ, timusa smalkmateriālās matricas izdzidināšana - svarīgs katra dziednieka uzdevums, izpildoša dziedināšanu ar smarkmateriālo programmu harmonizācijas palīdzību.
Sirsnīgi novēlu visiem timusa matricas izdziediāšanu!

JŪSU AMARTI
17.04.2019. g.

Viktora Truhina zīmējumi.
---------------------------------
Žurnāls "ПЛАНЕТА АНГЕЛОВ" № 3(06) 2019. Žurnāla  El.adrese: planeta.angelof@gmail.com , Internet-veikala adrese: https://www.angels-planet.com  ,
žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
Informācija ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.02.2020.
nosūtīta Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.02.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /05.02.2020.
=====
Latviskotā informācija sagatavota viskopīgai pieredzei 05.02.2020.

Skatījumu skaits: 40 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: