Galvenie » 2016 » Novembris » 24 » Tulkojums! *2) Radītāja Domu Vēstule "Tā jau ir tā enerģija"
22:01
Tulkojums! *2) Radītāja Domu Vēstule "Tā jau ir tā enerģija"
Tulkojums! *2) Radītāja Domu Vēstule "Tā jau ir tā enerģija"

*2) Creator's Mind Letter "That already is that energy".
=I like, when you are talking with me, amazing warmth envelop me!
-That already is that energy, what all the Universe present to Earth people now. Only need to feel, to replay and to think: still to stay like hermits? To personate big wise guys? What can to do in the ruins left?
=Will build new homes…
-Homes will not get lost anywhere. How were they, they will be. Only living in emptiness… That for you, my daughter, now is difficult to understand. All that will need to experience. Then will see, everyone will enjoy.
=What we need to do?
-To listen into ourselves, every to Me, through self, to hear, correct to say- need to feel, to each his own saying to Me. If don't feel Me directly, then have other people next to you, for whom feeling is more easy. You can talk by yourselves in Love language: in kindness, in sincerity, in attention, in trust, in real BELIEF and in support. Love- strong fire, which warming, which warming GREAT, all convert in pleasure, there can't be more solitary no one else…
=Why you don't saying me anything else?
-What to tell to you? I have told already so much, someone listening to you? All your texts are sleeping in the darkness. Closed people, immure themselves in the shell. It's all right, we together will thaw slowly all shells. But all still need to adjusted a bit, also you need to get stronger. You have much records, put all them in use, will read, will think, will understand, then we will can to understand each other. But today enough, you need to relax, we can talk next time.
=Thank you our dear Heavenly Father- dear God's Mother! THANK YOU! Our Big Family!
 

===
*2) Radītāja Domu Vēstule "Tā jau ir tā enerģija".
= Man patīk, kad Tu ar mani runā, mani apbrīnojams siltums apņem!
- Tā jau ir tā enerģija, kuru viss Kosmoss tagad Zemes ļaudīm dāvina. Tikai sajust vajadzētu, atsaukties un padomāt: vai joprojām vientuļniekiem palikt? Tēlot lielos gudriniekus? Ko gan iesāks drupās palikuši?
= Būvēs jaunas mājas ...
- Mājas nekur nepaliks. Tās kā bijušas tā būs. Tikai dzīvošana tukšumā ... To tev, mana meita, tagad saprast grūti. Jāpiedzīvo viss tas būs. Tad jau redzēs, katrs izbaudīs.
= Ko tad mums vajadzētu darīt?
- Ieklausīties katram sevī. Katram Mani, caur sevi, sadzirdēt, pareizāk teikt - sajust vajadzētu. Katram savs Man sakāmais. Nu, ja Mani tūlīt nesajūt, tad jau citi līdzcilvēki blakus ir, kuriem sajušana vieglāka. Parunāties paši variet Mīlestības valodā: laipnībā, sirsnībā, uzmanībā, uzticībā, patiesā TICĪBĀ* un atbalstā. Mīlestība - uguns spēcīga, kura silda, kura silda VARENI, VISU priekā pārvērš, tur vairs vientuļnieks nevar būt neviens ...
= Kāpēc Tu man vairāk neko nesaki?
- Ko tad lai tev saku? Tikdaudz pateicis jau esmu, vai tad tevī klausās? Visi tavi raksti tumsā guļ. Noslēgušies cilvēciņi, sevi "čaulā" iemūrējuši. Nu nekas, gan jau mēs ar tevi visas čaulas atkausēsim. Tikai viss vēl jānoregulē mazliet, arī tev vēl jāpastiprinās. Pierakstu tev daudz, liec tik visus lietā, lasīs, domās, sapratīs, tad jau arī visi spēsim saprasties. Tagad pietiks, tev ir jāatpūšas, parunāsim citreiz.
= Paldies Tev, mīļais mūsu DebesTēvs-DievMāmiņa mīļā! PALDIES - Lielā Mūsu Ģimene!
-------
*2)-Radītāja Domu Vēstule (2.) "Tā jau ir tā enerģija", Eslaumas pierakstīta 13.09.2012.03:11, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/2_raditaja_domu_vestule_ta_jau_ir_ta_energija/2012-09-13-50 , tulkojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru /24.11.2016.;
*)-Radītāja Domu Vēstule (1.) "Daži jautājumi" pierakstīta 08.09.2012.08:15, publicēta: http://spekavots.ucoz.ru /10.09.2012., tulkojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_domu_vestule_dazi_jautajumi/2016-11-01-2019
*(NAD)-Nezināma Avota Domu Vēstule "Es TICU" pierakstīta 24.01.2012.07:17, lasāma Simbolvēstules *2)-Radītāja Domu Vēstule "Tā jau ir tā enerģija" turpinājumā: http://spekavots.ucoz.ru/news/2_raditaja_domu_vestule_ta_jau_ir_ta_energija/2012-09-13-50
<< Vēstules pievienotas Radītāja Skaidrojumam "Antikrists" http://www.otkroveniya.ru/tolk2.t2-02.02.05.html /pierakstīja L.Maslovs /latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_skaidrojums_02_02_05_antikrists/2012-09-13-49
-------
Angļu valodā Simbolvēstuli *2)-Radītāja Domu Vēstule "Tā jau ir tā enerģija" intuitīvi tulkoja Irita Irem 2016. gada 24. novembrī, ievietota: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/2016.gada novenbrī.
Pirmpublicējums Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.09.2012.
Tulkojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots/ucoz.ru /24,11,2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /24.11.2016.
=====
Tulkojumu *2) Radītāja Domu Vēstule "Tā jau ir tā enerģija" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 24.11.2016.

Skatījumu skaits: 348 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: