Galvenie » 2017 » Marts » 8 » Tulkojums! - *7) Radītāja Domu Vēstule "Domas rīta agrumā"
20:11
Tulkojums! - *7) Radītāja Domu Vēstule "Domas rīta agrumā"

Tulkojums! - *7) Radītāja Domu Vēstule "Domas rīta agrumā"


Angļu valodā: *7) Creator's Mind Letter "Thoughts in early morning"

=…When body relaxed, thinking Soul, went away to Light School. She was studying and talking in society of the Teachers of the Light. Each of our Soul has her own Teacher, because that our body Soul-Wisdom is keeping. Each one Soul-Wisdom has her own amount of the Light…
-That also why learning can make only with Teacher, who amount of Light must supplement our Soul. Only our Soul knows better, which king of Light miss to her.
=Aha, now I understand! Soul-Wisdom need to take her body for study, that it in cooperation with Soul also become wise!...
-
Yes, it could be good. Only keenness, attention, diligence and mobility in meaningful activities can to lead to the results.
Wisdom must be sought, must try to catch, and to keep and to understand in your body Sanctuary.
Don't feel sad Lights, now all is going to more good. Only energy currents must moored the coast closer, than we will start cooperation in creating Miracles…
=Thanks!!! Thanks, dear Heaven Father- Creator! Dear God Mother! Thanks! Thanks to all Light Teachers! In Earth Mother Farm I already fly in Great Light cheersfulness!!!...
23.09.2012. 10:02 Wits cheerfulness-Eslauma.
---------------------

Found: NAD "Click"
This miracle must record, must tell: that happened on the night. I woke up from that in next room my grandson loudly shouted his daddy.
I thought to look, what time is it? - 03:15…
Very soon all got quite at home, but I could not to sleep again. In my tight body and head thoughts wondered in all the events and jobs of the previous day. I though, it could be nice if I could make "Meditation 11:11:11", only sad, that to me doesn't work not at all the imagination. I can't imagine nothing. With drawing also I have never fared. I can only from visible, from concrete something to draw. Feeling inside me works independently and concrete…
And so: quietly, slowly, in night darkness, I pondered life, my tight body slowly relaxed, became light and regular. Then suddenly in center of my head was held in a click- sound like in computer restart moment. But the sound (inside me) clean, clear, bright, short. Pleasant, but gently, softly, significantly trembled me and as a heat-wave along the spine were released throughout the body till hands and legs fingers. Body became amazingly healthy, confluent with all around.

I though, that just would be blissfully, to live in accordance with all the surrounding. Yes, but… I didn't remember nothing from my living before…past had "melted"!...
But, it didn't disturb me, because understood, that I am now, here and want to sleep…
Now by waking up I remember all and I know from experience, I need to write, because very soon night feelings will be "melted"…
Thank you God- Creator: "I am glad, I am happy, God cares about me"! Thanks to all, ho are together!!!
*NAD- Unknown Source Mind Power letter recorded at 13.11.2011.08:44 record entrusted to favorite press publisher.
In heart peace happiness- Eslauma.
=====
Oriģināls latviešu valodā:
*7) Radītāja Domu Vēstule "Domas rīta agrumā".
= ... Tad, kad ķermenītis atpūtās, domājošā Dvēselīte, prom uz Gaismas Skolu devās. Mācījās un runājās Gaismas Skolotāju sabiedrībā. Katrai mūsu Dvēselītei Skolotājs ir savs, jo tas mūsu ķermenītis Dvēselītes-Gudrulītes glabā. Dvēselītēs-Gudrulītēs Gaismas daudzums katrai savs ...
- Tādēļ arī skološanās sanāk tik pie Skolotāja, kura Gaismas daudzums Dvēselītē jāpapildina. Tikai Dvēselīte pati labāk zina - kādas Gaismas viņai trūkst.
= Ahā! Nu es saprotu! Dvēselītei-Gudrulītei savu ķermenīti skološanā jāņem, lai tas Dvēselītes sadarbībā arī gudrulītis kļūtu! ...
- Jā, tas jau būtu labi. Tikai vērīgums, uzmanība, centība un kustīgums saturīgās darbībās var pie rezultata aizvest.
Gudrība ir jāmeklē, jācenšas to notvert, savā miesas Svētnīcā noturēt un saprast.
Nebēdājiet Gaismiņas, nu jau viss uz labo pusi iet. Vēl tik enerģiju straumēm ciešāk krasti jānoenkuro, tad Mēs sadarbību sāksim radīšanas Brīnumos ...
= Paldies!!! Paldies, mīļais DebesTēvs-Radītājs! DievMāmiņa mīļā! Paldies! Paldies visiem Gaismas Skolotajiem! Zemes Mātes Saimniecībā es jau lidoju Lielās Gaismas līksmībā!!! ...
23.09.2012.10:02 Līksmībā - Eslauma.
-------------
Atradums: *NAD "Klikšķis!
Šis brīnums gan ir jāpieraksta, jāpastāsta: notika tas naktī. Pamodos no tā, ka blakusistabā, mazdēliņš tēti skaļi sauca. Iedomājos paskatīties pulkstenī, cik tad rāda? - 03:15 ...
Drīz jau viss mājā apklusa, bet es aizmigt nevarēju. Manā saspringtajā ķermenī un galvā, domas "maldījās" visos iepriekšejo dienu notikumos, darbos. Aizdomājos, ka lieliski būtu, ja es varētu izpildīt "Meditāciju 11:11:11", tikai žēl, ka manī it nemaz nedarbojas iztēle. Es nespēju neko iztēloties. Ar zīmēšanu arī man nekad nav veicies. Varu tikai no redzamā, konkrētā kaut ko uzskricelēt. Sajūtas manī darbojas patstāvīgi un konkrēti ...
Un tā: mierīgi lēnām, nakts melnumā, pārdomājot dzīvi, mans saspringtais ķermenis lēnām atslābinājās, kļuva viegls un vienmērīgs. Tad, pēkšņi - manā galvas centrā notika "klikšķis" - skaņa, kā datorpārslēgšanas mirklī! Tikai skaņa (iekšēji manī) tīra, skaidra, gaiša, īsa. Patīkama, bet viegli, maigi, jūtami sadrebināja mani un it kā siltuma vilnis gar mugurkaulu izplūda pa visu ķermeni līdz pat roku, kāju pirkstgaliem. Ķermenis lēnām kļuva apbrīnojami vesels, saplūstošs ar visu apkārt ...
Iedomājos, ka būtu vienkārši svētlaimīgi, dzīvot tādā saskaņā ar visu apkārt esošo. Jā, bet ... es neko neatcerējos no savas dzīvošanas iepriekš ... pagātne bija "izkususi"! ...
Taču tas mani nesatrauca, jo sapratu, ka esmu tagad, šeit un gribu aizmigt ...
Šobrīd, pamostoties, visu atceros un zinu no pieredzes, ka jāpieraksta, jo ļoti drīz nakts sajūtas būs "izkusušas" ...
Paldies Dievam-Radītājam: "Priecīgs esmu, laimīgs esmu! Dievs par mani rūpējas!" Paldies visiem, kuri kopā esam!!!
*NAD-Nezinamā Avota Domu Spēkā vēstuli pierakstīju 13.11.2011.08:44, pieraksts uzticēts iemīļotam preses izdevējam.
Sirdsmiera laimē - Eslauma.
Visu, sirdslaimē joprojām, apkopoja, uzrakstīja Eslauma.
----------------
Angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem.
Tulkojums angļu valodā ar pievienotu oriģinālu latviešu valodā ievietots:
Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.03.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /08.03.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /08.03.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 08.03.207.

Skatījumu skaits: 418 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: