Galvenie » 2016 » Novembris » 21 » Tulkojums! - Eksperiments! / Experiment!
22:34
Tulkojums! - Eksperiments! / Experiment!
Tulkojums! - Eksperiments! / Experiment!

Today early in the morning I recorded the following words: Further Keeper's EXPERIMENT acceptance!...

Dear Friend! Soul! In my understanding: words are very CLEVER! Very MODERNLY!

Let's think my Friend! Dear Soul! How much Big Honor, Trust we can accept!!! We, till now, are ignorant in Light works, slumbers in the Knowledge, which Creator gives to us, but now- we can participate in the Experiment! That is so great! Earlier our ancient parents- chopped, hammered, built, was working till black womb, amortized brawn, just to get into them space! That even I have seen with my own eyes, I was looking how to do it. Ah, how much difficult was that work! But many, so many rushed to sneak the clearance, acquire new lands, till and cultivate, to plant the apple gardens, to cause herds…

I remember like today, in my (more than ten years) age, stringently decided…no, I will not follow from back side to cow tails, will not heave heavy forks! Away! Away to the high schools!.... Undertook and surely did, was trying to achieve the purposes and all become so nice! Then what now? We will think long time?...
 

"Don't afraid (I understand, that this for you now is difficult, but I giving you new "vision", look, already four years, and hope, that you already are ready to accept in your Consciousness truth about the Space, that Divine Space many angular and at the same time universal!" (point 6th, Creator Explain 07.03.08. "Fifth race- human Consciousness preparation" www.otkroveniya.rurecorded Leonid Maslov)

We already are in the Experiment! Now only with great pleasure, armed with Love, based by Heavenly Father, so on! Rushing to digest the Light distance! Will get plentiful Knowledge, Experience!...

"Only human by himself, only people by themselves, Spiritually united, are place for the presence of the Creator on this Palnet, because that is all Temples Temple, Creator LIGHT CASTLE, but with rule, that human REALIZE his big mission, and understand, that he, not only Creator's fractal part, but he is also His PLACE CASTLE in Manifested plan (point 17th Revelation of the Creator "On half way to the Light" www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-05.06.12.html recorded Leonid Maslov 06.06.2012.)

You are welcome, Soul! Next to my Soul, we together in great pleasure! Unknown works by themselves towards running. That will be interesting! To learn unknown! To behold New distances!...

I believe secure: in Souls set bee- we will succeed all!!!

To you, God, good horse, ride my rye field:

To you, Laima, wide woolen shawl, cover my cows garden.

Thanks, dear Heavenly Father-God's Mother- Brothers- Sisters invisible. Thanks to Souls, next to my Soul, that we are together in wonderful dreams, hurry secure to experiment! We will succeed! To become experienced, that to share will all!

Unknown Source Mind letter recorded 08.06.2012.05:54, added to Creator's Explain" Fifth race- human Consciousness preparation" www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-07.03.08.html.

With heart happiness Eslauma.
===
Eksperiments!
Šorīt agri rītiņā šādus vārdus pierakstīju: Tālāka Glabātāju EKSPERIMENTA pieņemšana! ...
Mīļais Draudziņ! Dvēselīt! Manā saprašanā: vārdi ļoti GUDRI! Ļoti MŪSDIENĪGI!
Padomāsim Draudziņ! Dvēselīte, mīļā! Kādu Lielu Godu, Uzticību pieņemt varam!!! Mēs, līdz šim, Gaismas darbos nezinīši, snaudulīši Zināšanās, kādas Radītājs mums sniedz, bet nu tagad - Eksperimentā piedalīties varam! Tas tik ir vareni!
Agrāk, mūsu senvecāki - cirta, kala, būvēja, melnās miesās strādāja, muskulīšus deldēja, lai tik savā telpā tiktu! To jau vēl ar savām acīm es pat redzējusi, lūkojusi darīt tiku. Ak, cik smags tas darbiņš bija! ... Tomēr daudzi, ļoti daudzi traucās līdumiņus līst, jaunas zemes apgūt, art un kultivēt, ābeļdārzus stādīt, ganāmpulkus radīt...
Atceros kā šodien, savos gados padsmitos, cieši sevī nolēmu: nu nē, govju astēm līdzi nestaigāšu, smagās dakšas necilāšu! Prom! Prom uz augstām skolām! ...Apņēmos un droši darīju, mērķus sasniegt centos un viss skaisti sanāca! Ko tad tagad vēl! Domāsim mēs gari? ...
<< "Nebaidieties (ES saprotu, ka tas priekš jums tagad grūti, taču ES jums dodu jaunu "redzējumu", lūk, jau četrus gadus un ceru, ka jūs jau gatavi pieņemt savā ApZiņā patiesību par Telpu, ka Dievišķā Telpa daudzšķautnaina un, vienlaicīgi, universāla!" (6.pants, Radītāja Skaidrojums 07.03.08. "Piektā rase -cilvēka ApZiņas sagatavošana" www.otkroveniya.rupierakstīja Leonīds Maslovs, latviskojums pievienots vēstulei)
Mēs jau Eksperimentā esam! Tagad tik ar Prieku lielu, Mīlestībā bruņoti, DebesTēva balstīti, tik uz priekšu! Gaismas tāles apgūt steigsim! Zināšanas, Pieredzi bagātīgu iegūsim! Un pat citiem dāvāt spēsim!...
<< "Tikai pats cilvēks, tikai paši cilvēki, Garīgi apvienojušies, ir vieta Radītāja klātbūtnei uz Planētas, jo tas arī ir visu Tempļu Templis, ir Radītāja GAISMASPILS, bet pie noteikuma, ka cilvēks APZINĀS savu Lielo misiju un saprot, ka viņš ne tikai Radītāja fraktālā daļiņa, bet viņš vēl arī VIŅA VIETASPILS Izpaustajā plānā!" (17.pants, Radītāja Atklāsme "Pusceļā uz Gaismu"www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-05.06.12.htmlpierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma, izsūtīts 06.06.2012.)
Esi svaicināta Dvēselīte! Manai Dvēselītei blakām, kopā mums, lielā priekā Nezināmie darbi paši pretim skries! Tas nu gan būs interesanti! Nezināmo Uzzināt! Jaunas tāles ieraudzīt! ...
Ticu droši: Dvēselīšu Kopas Talkā - viss mums izdosies!!!
<< Tev, Dieviņ, labs zirdziņš, Apjāj manu rudzu lauku;
<< Tev, Laimiņ, plata sagša, Apsedz manu govu dārzu. (LD,32561)
Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-Māsas-Brāļi neredzmie! Paldies Dvēselītes, manai Dvēselītei līdzās, ka mēs kopā sapņos Skaistos, droši eksperimentēt steidzam! Mums izdosies! Pieredzes bagātiem kļūt, lai ar visiem dalītos!
*Nezināmā Avota Domu Vēstule pierakstīta 08.06.2012.05:54, pievienota Radītāja Skaidrojumam "Piektā rase - cilvēka ApZiņas sagatavošana" www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-07.03.08.html.
Sirdslaimē - Eslauma.
=====
Nezināmā Avota Domu Vēstule "Eksperiments!" Eslaumas pierakstīta 2012. gada 8. jūnijā, sūtīta adresātiem Latvijā un aizrobežā, pirmpublicējums Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /31.03.2013.
Angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 21.11.2016., ievietots: https://www.facebook.com/MansGaismasStars /2016.gada novembrī.
Tulkojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.11.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /21.11.2016.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 21.11.2016.

Skatījumu skaits: 287 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: