Galvenie » 2016 » Decembris » 22 » Tulkojums! - *) Radītāja Domu Vēsule "Ķermenīti jāsajūt."
12:13
Tulkojums! - *) Radītāja Domu Vēsule "Ķermenīti jāsajūt."
Tulkojums! - *) Radītāja Domu Vēsule "Ķermenīti jāsajūt."
Angļu valodā: *) Creator's Mind Letter "Must feel body"

Esl. Mind: Does he becomes a personality? I understand, that till now we were living like a bird in the cage in our Body house: body's weight were around, the Soul deep in the body. Now they both gain the freedom for themselves! That is really great!...
 

Maybe that as to gardener- Hun of roses putting in species roses bosom, putting in, that they can gain new species life for themselves?!...

Creator's Mind: All must be done quietly and naturally. Can learn to stand on head, but so will become living? Must feel your body, must learn to understand, what that wants to tell to the Soul . When they both will understand each other, that's time will be possible real living.

But that can't be possible without Knowledge, that is why, My dear child need to learn much and hard. Continue to review that, what we already have been subscribed so much, for sure, will find the necessary one!

Good luck to you, My daughter!....

Esl. Mind: Thank you! Dear Heaven Father- God Mother! Ah, that such knowledge could be!

------------

Written FINDS

1.-*NAD Letter "First time- image!"

Dear…! First time in mind- image! Besides, awake, only with close eyes! Immediately after waking up: in the chair, like a invalid chair, only without wheels, sitting person with very swollen legs, like a two chumps till knees. Around him bustle, in beautiful grass green overalls dressed persons. Mood of everyone is calm businesslike, very good-natured…

In my mind "sparks": we took very intensely, discussing, as are waiting, searching negative events, actions. Thereby, keeping around ourselves, in ambient atmosphere- in egregors, as filth, energetic thickening.

We must start to dream "with open eyes", like before was saying to optimists, but now that need to do with purpose: to remove, to purify from your Egregor- atmospheric negativity, energetic thickening, replacing them with Light thinking, light energies, then the desired around us, inside us will foothold.

Because we are located the Dense atmosphere the lowermost layer, as crayfishes in the pond- ocean depth. Let's imagine, what happens, when owner replace pond- ocean, to release for more rentable aims….

Most sensitive crayfishes, endowed most valuable senses, instincts, will try timely to be in movable waters, or at least more near to water surface, that is more easy for owner to replace them. In end, who is in depth, mule or fat ones (like a pike in poisoned Mara pond in the Riga) will strive not more to life, but to death….

The Subtle world forces not only warns us, but TEACH, urges, what TO DO, how TO BE SAFE…They, invisible, Big Brothers, Sisters searching for contact with every person, how can…What is our response and behavior?...

Written: 14.08.2011.08:50 with heart love Eslauma

--------------

2."Only need to be aware, that we in Dense world, living millenniums, and with old prejudice will not get inside the New home…"

From *NAD Letter "Imaginations, Feelings, Consciousness" Eslauma, written 27.01.2012.07:59

Can read in: http://spekavots.ucoz.ru/16.09.2012, published:
https://www.facebook.com/notes/stariņš/nad-vēstule-iedomas-sajūtas-apziņa/184930575326220 )

--------
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem.
Ievietots vēstvietnē: https://wwww.facebook.com/MansGaismasStars /22.12.2016.
=====

Radītāja Domu Vēstule "Ķermenīti jāsajūt."
Esl. doma: - Vai viņš personība kļūst? Es saprotu, ka līdz šim mēs dzīvojām kā putniņš būrī savā Miesas namiņā: miesas masa apkārt bija, Dvēselīte miesas dziļumā. Tagad abas brīvību sev iemanto! Tas nu gan ir lieliski! ...
Laikam tas kā dārzniekam - rožu mežonīšus, kultūrrožu "azotītēs" ieliek, lai tie jaunu kultūrdzīvi iemantot sev spētu?! ...
Radītāja Doma: - Visam jānotiek mierīgi un dabīgi. Var uz galvas stāvēt iemācīties, bet vai tādā veidā dzīvošana sanāks? Savu Ķermenīti jāsajūt, jāiemācās saprast, ko tas Dvēselītei pateikt vēlas. Tad, kad abi sapratīsies, tad tā īstā dzīvošana sanāks.
Tomēr, tas bez Zināšanām sanākt nevar, tādēļ, bērns Mans mīļais, jāmācās ir daudz un centīgi. Turpini pārskatīt, ko tik daudz jau pierakstījām, gan jau vajadzīgo atradīsi! Lai tev veicas, meita Mana! ...
Esl. doma: - Paldies! Mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa! Ak, kaut tik zinošāka spētu būt! ...
------------
Pierakstītie ATRADUMI:
1.-*NAD Vēstule "Pirmo reizi - attēls!"
Mīļais ... ! Pirmo reizi domās - attēls! Pie tam, nomodā, tik ar aizvērtām acīm!. Tūliņ pēc pamošanās: krēslā, kā ratiņkrēslā, tikai bez riteņiem, sēž cilvēks ar ļoti pietūkušām kājām, kā divi bluķīši līdz ceļgaliem. Ap viņu rosās divi, skaistos, zāles zaļos kombinzonos tērpušies cilvēki. Noskaņa visiem mierīga, lietišķa, ļoti labsirdīga. ...
Domās manās "dzirkstelīte": mēs ļoti saasināti uztveram, pārrunājam, it kā gaidām, meklējam negatīvus notikumus, darbības. Līdz ar to, turam ap sevi, savā apkārtējā atmosfērā - egregorā, kā dubļus, enerģētiskos sabiezējumus.
Mums jāsāk sapņot "vaļējām acīm" kā agrāk teica uz optimistiem, bet tagad to vajag darīt ar nolūku: attālināt, attīrīt no sava Egregora - atmosfēras negatīvismus, enerģētiskos sabiezējumus, aizstājot tos ar Gaismas domām, gaišām enerģijām, tad vēlamais ap mums, mūsos nostiprināsies.
Mēs taču atrodamies Blīvās atmosfēras pašā apakšējā slānī, kā vēži dīķa - okeāna dzelmē. Iedomāsimies, kas notiek, kad Saimnieks dīķi - Okeānu pārvieto, lai atbrīvotu rentablākiem mērķiem ...
Jūtīgākie vēži, apveltīti vērīgākām sajūtām, instingtiem, centīsies savlaicīgi tikt pārvietojamos ūdeņos vai vismaz tuvāk ūdens virsmai, lai Saimniekam vieglāk viņus pārvietot. Beigās, dzelmē esošie - tiepšas vai treknie (kā līdaka saindētajā Māras dīķī Rīgā) - kārpīsies vairs ne uz dzīvību, bet nāvi ...
Smalkās Pasaules spēki mūs ne tikai brīdina, bet MĀCA, mudina, ko DARĪT, kā GLĀBTIES ... Viņi, neredzamie Lielie Brāļi, Māsas meklē kontaktus ar katru cilvēku, kā var ... Kāda ir mūsu atsaucība un rīcība? ...
Pierakstīts 14.08.2011.08:50 Sirdsmīlestībā, Eslauma.
-------------
2.-"Tikai vēl ir jāapzinās, ka mēs Blīvā pasaulē, tūkstošgades dzīvojam un ar veciem aizspriedumiem jaunās mājās netiksim".
(No *NAD vēstules "Iedomas, Sajūtas, Apziņa" Eslaumas pierakstīta 27.01.2012.07:59, lasāma http://spekavots.ucoz.ru/16.09.2012, publicēta:
https://www.facebook.com/notes/stariņš/nad-vēstule-iedomas-sajūtas-apziņa/184930575326220 )
=====
*) Radītāja Domu Vēstule (4.) Eslaumas pierakstīta 14.09.2012.08:43, lasāma http://spekavots.ucoz.ru/ 16.09.2012.
Atradumi:
1.-*NAD-Vēstule "Pirmo reizi - attēls!" Eslaumas pierakstīta 14.08.2011.08:50, sūtīta iemīļotam preses izdevumam 16.08.2011. (nemanīju publicētu).
2.-*NAD-Vēstule "Iedomas, Sajūtas, Apziņa" Eslaumas pierakstīta 27.01.2012.07:59, sūtīta 12 e-pasta draugiem 31.01.2012., lasāma http://spekavots.ucoz.ru/ 16.09.2012.
----------------
Tulkojums! - *)RDV "Ķermenīti jāsajūt" ievietots Spēkavota Vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /22.12.2016.
Nosūtis Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /22.12.2016.
=====
Sirdspriekā Atradumus, Iritas Irem tulkojumu angļu valodā, sakārtoja viskopīgai pieredzei Eslauma 22.12.2016.

Skatījumu skaits: 350 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: