Galvenie » 2018 » Decembris » 12 » Tulkojums *) RAV "Pārpilnība!"
17:55
Tulkojums *) RAV "Pārpilnība!"

Tulkojums *) RAV "Pārpilnība!"

Angļu valodā: *) RAV “Abundance!”

There are other hurts! Yes! ABUNDANCE of LOVE emotions! Have to take care, that don’t burn! This is a new miracle!...
We are already used to it, we have gotten worried and accepted the norm- negative energies! We guard our gravity, rigor, strong order and permanence. Now have to start to realize that it should not be there anymore. There are no any limits of our Existence. We are already leaving from it. Exactly- LEAVING!
Someone else can ask: where are we going to go?!- Yes, the question is not inappropriate, because our Knowledge baggage gets lost somewhere, it turns out. Therefore, the question of happiness is very timely and transcended with the help of Brain in the sense that everything necessary in the new order would take place there.
But, the first, now known- is Energies! Comforting! How to meet them to avoid the eruption?! There is only one to use for each of our Knowledge, and so keeping in mind- Knowledge in your (personal)  Heart chamber should be sought. We can only remember: such pull up such! So the upcoming Energy Stream should either be replenished or diverted to another. Then this balance will be found, the eruption eliminate!

So it happened with me, therefore, I experienced the opportunity can offer you: “Well, now the sharpness is no more awl in bag, it has already melted in Happiness!” (*) RAV Creator’s Support Letter “Sharpness…” available in English/Latvian: http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_asumins/2018-04-09-3161

We can trust faithfully, the Creator helps us find a way home. We are already His similarity. Only have to listen the Father Creator? But if we don’t know? Well, then we should learn from beginning- from wisdom of Old Believers, experience of others, but more safely- the Creator’s Dictates, Revelations, which are recorded by Leonid Maslov the Savior’s Selected Journal. Everything is readable on the Internet:http://www.otkroveniya.eu 

In the Revelation of the Creator of November 22, 2011.** I clearly highlight the words: “The process is complicated…”,because people are sleeping, indeed, unthinkably deep sleep- in disbelief, in doubt, in prejudice…” (NAD Letter “Process…” written by Lauma on 24.11.2011.04:37 can read: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_process/2012-12-26-293  )

Lai es gāju, kur iedama, Līdz man dziesmu vācelīte:
Kāds man teica dzedru vārdu, Es ar dziesmu atbildēju. (LTdz, 467)


Thanks to Heavenly Father- God Mother! Thanks you Light Family that we have the School in our hearts!!! That Happiness Abundance  in our understanding is acceptable for us!
----------------
**- Reference to the quotation in Russian:
http://www.otkroveniya.eu/2011/22.11.11.html  
In Latvian: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasme_22_11_11_pasorganizacija/2012-11-25-223
--------------
*) RAV Creator Support Letter “Abundance!” in heart happiness wrote Eslauma on December 25, 2012 at 10:55 can read: http://spekavots.ucoz.ru/news/eav_parpilniba/2012-12-26-294  
------------------
Symbol letter *) RAV “Abundance!” is added to the Father Absolute Dictation written by Leonid Maslov Quatrain 16.08.17. “Performance and people” in Russian:http://www.otkroveniya.eu/poems/16.08.17.html  
In Russian/Latvian/English: http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_16_08_27_katrens_izrade_un_cilveki/2017-08-16-2541 
Symbol letter in Latvian/English is published on the Divine Wisdom site: http://spekavots.ucoz.ru /12.12.2018
Sent to Stariņš: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /12.12..2018
And: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /12.12.2018
===
Angļu valodā tulkoja Irita Irem 2018. gada 9. decembrī
Symbol Letter - Translation! - *) RAV "Abundance", English / Latvian for a comprehensive experience, prepared by Eslauma 12.12. 2018.
------------------------
Simbolvēstule latviešu valodā:
*) RAV "Pārpilnība!"
 Nu ir citas nedienas! Jā! LAIMES emociju PĀRPILNĪBA! Jāsargās, ka nesadedzina! Tas nu gan ir brīnums jauns! ...
Mēs jau pārāk pieraduši, ieciklējušies un par normu pieņēmuši - enerģijas negatīvās. Sargājam mēs nopietnību, stingrību, striktu kārtību un nemainību. Tagad jāsāk saprast, ka tam visam tā vairs jābūt nav. Nav nekādu ierobežojumu mūsu Būtnes ārienē. Mēs no tā jau aizejam. Tieši tā - AIZEJAM!
Kāds vēl jautāt var: kur tad mēs tā aizejam?! -
Jā, jautājums nav nevietā, jo mums Zināšanu bagāža kaut kur pazaudēta izrādās. Tādēļ jautājums, par laimi, ir ļoti savlaicīgs un ar Prāta palīdzību saprātiņā pārceļams, lai tur visu vajadzīgo jaunā kārtībiņā iedabūtu.
Taču pirmais, tagad zināmais - Enerģijas! Pretimnākošās! Kā ar Viņām sastapties, lai no izvirduma izvairītos?! Tur ir tikai katram sava Zināšana jāpielieto, un tik Prātā paturot - Zināšanas Savā (personīgajā) Sirdskambarī jāmeklē. Varam taču atcerēties: tāds tādu pievelk. Tātad pretimnākošā Enerģijas straume vai nu jāpapildina, vai tā jānovirza citā gultnē. Tad tas līdzsvars atrasts būs, izvirdumiņš likvidēts!
Tā ar mani bija, tādēļ pieredzīti piedāvāt jau varu: "Nu, tad jau asumiņš nav vairs kā īlens maisā, tas jau Priekā izkusis!" (*)RAV-Radītāja Atbalsta Vēstule "Asumiņš ...", lasāma angļu/latviešu valodā:http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_asumins/2018-04-09-3161 
Varam Ticēt droši, Radītājs mums Palīdz Ceļu Mājup rast. Mēs jau Viņa līdzības. Tikai Tēvam-Radītājam klausīt jāprot. Bet ja neprotam? Nu, tad jāmācās no jauna - Senvecāku Gudrība, līdzcilvēku pieredze, bet visdrošāk - Radītāja Diktāti, Atklāsmes, kurus pieraksta Radītāja Paša Izvēlēts Vēstnesis Leonīds Maslovs. Viss izlasāms Interneta Saitā: http://www.otkroveniya.eu 
"Radītāja Atklāsmē 22.11.11.**, es spilgti izceltu vārdus: "Process ir sarežģīts ..." , jo cilvēki guļ, patiešām, neiedomājami dziļā miegā - neticībā, šaubās, aizspriedumos ..." (*NAD Vēstule "Process ...", Laumas pierakstīta 24.11.2011.04:37, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_process/2012-12-26-293  )
Lai es gāju, kur iedama, Līdz man dziesmu vācelīte:
Kāds man teica dzedru vārdu, Es ar dziesmu atbildēju. (LTdz, 467)
Paldies DebesTēvam-DievMāmiņai! Paldies Gaismas Ģimenei, ka mums Skola pašiem savā Sirdī rodama!!! Ka mums Laimes Pārpilnība Saprātā ir pieņemama!
---------
** - Norāde citātam krievu valodā: http://www.otkroveniya.eu/2011/22.11.11.html  , latviešu valodā:http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasme_22_11_11_pasorganizacija/2012-11-25-223 
--------
*) RAV-Radītāja Atbalsta Vēstuli "Pārpilnība!" sirdspriekā pierakstīja Eslauma 2012. gada 25.decembrī plkst.10:55, lasāma Saitā: http://spekavots.ucoz.ru/news/eav_parpilniba/2012-12-26-294  
Angļu valodā tulkoja Irita Irem 2018. gada 9. decembrī.
--------
Simbolvēstule *) RAV "Pārpilnība!" pievienota Tēva Absolūta Diktētam, Leonīda Maslova pierakstītam, Katrēnam 16.08.17. "Izrāde un cilvēki", krievu valodā: http://www.otkroveniya.eu/poems/16.08.17.html  , krievu/latviešu/angļu valodā:http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_16_08_27_katrens_izrade_un_cilveki/2017-08-16-2541 
Simbolvēstule latviešu/angļu valodā ievietota Dievisķā Spēkavota vēstvietnē:http://spekavots.ucoz.ru /12.12.2018.
Nosūtīta Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /12.12.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /12.12.2018.
=====
Simbolvēstuli - Tulkojums! - *)RAV "Pārpilnība", angļu/latviešu valodā viskopīgai pieredzei, sagatavoja Eslauma12.12.2018.

Skatījumu skaits: 88 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: