Galvenie » 2015 » Novembris » 18 » Ūdens mirušais, ūdens dzīvais
16:24
Ūdens mirušais, ūdens dzīvais

Ūdens mirušais, ūdens dzīvais
par to kā savienot nesavienojamo

Kristāls ISIDA
caur Sergeju Kanaševiski
Projekts "Augšupcelšana", Lemūriešu Kristālu aktivācija
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 4(22) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 28.10.2015.

Sveicināti, mani dārgie daudzdimensionālie ģenētiķi!
Jā, jā, radot kopā ar Kamēliju gēnu "KAMELOTS" un "KAMĒLIJA", jūs patiesi kļuvāt daudzdimensionālie ģenētiķi, piedaloties nākotnes cilvēka jaunā Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa radīšanas procesā. Cilvēka, kurš dzīvos jaunā telpas-laika kontinuuma jaunajā evolucionārajā ciklā
.
Turpināsim mūsu jaunradi. Es, kā Galaktiskā Kristāliskā Gaismas Būtne, atbildu par daudzdimensionālās ģenētikas radīšanu un... par agrāk nesavienojamo ģenētisko daļu savienošanu.
Izmantosim analoģiju. Kas jūsu pasaulē nesavienojams? Piemēram, uguns un ūdens. Ūdens dzēš uguni. Uguns iztvaicē ūdeni. Sanāk, ka viņi nesavienojas, bet it kā konfliktē viens ar otru. Kādu piemēru vēl varam sniegt? Jūs no bērnības mācīja, ka divas paralēlas līnijas uz plaknes novilktas, viena otru nešķērso. Sanāk, tās - arī nesavienojamas.
Kā rīkosimies mēs, lai savienotu taisnas paralēles? Ir dažādi paņēmieni. Pats pierastākais priekš jums - "uztaisīt tiltus", novilk līniju vai līnijas, kas apvienos agrāk nesavienojamos. Cits paņēmiens... izaudzēt līnijas, dot tām apjomu. Jo, kas tas ir, pēc būtības, taisnas līnijas? No kā tās sastāv? Var teikt: līnija ir daudzi savstarpēji saistīti punkti. Bet kas ir punkts? Uz papīra tas - matērijas maza daļiņa. Jūs veidojiet matēriju ar zīmuļa vai pildspalvas palīdzību uzliekot to uz papīra lapas. Tādēļ punktu, kā arī pašu līniju, varam nosaukt par fizisku matēriju. Taču pirms līnija rodas uz papīra, tā parādās jūsu apziņā. Tādēļ punkts un līnija eksistē kā... materiāli tēli mentālās matērijas veidā. Un tad likumsakarīgs jautājums: vai eksistē kaut kāda matērija, kas ir pirmreizēja attiecībā uz mentālo matēriju? Jā, protams - jūsu pasaulē tā - ēteriskā matērija, kura nes pirmreizējo energoinformāciju attiecībā uz mentālo un fizisko matēriju. Likumsakarīgi, punkts un līnija eksistē ēteriskās vai kādas senmaterijas {праматерии ?} veidā.
Tagad parunāsim ne vienkārši par paralēlām taisnām līnijām, bet par ĢENĒTISKĀM līnijām, kas ir mūsu Visuma Būtņu kaut kādā evolucionārās attīstības etapā nesavienojamas. Un, tātad, ģenētiskās līnijas arī var būt izteiktas fiziskās matērijas, mentālās, ēterisās vai citas SENMATĒRIJAS veidā, kas jums pagaidām nezināma. Radot matērijas līmenī, mēs varam materiālās ģenētiskās līnijas izaudzēt apjomā. Un tad no divu līniju atgriezumiem, mēs spējam saņemt kubu, tas ir - trīsdimensiju fizisko veidojumu, kurā divas līnijas būs apvienotas ar ģeometriskās struktūras palīdzību. Ne nejauši Krajons ne reizi vien paziņoja, ka jūsu fizisko ģenētiku var iedomāties kuba veidā. Kubs - tas fiziskās matērijas trīsdimensiju tēls, kas "sastinga" laikā.
Un tātad, ir divi ceļi nesavienojamā savienošanai. "Uzcelt tiltu", struktūru radīšana, kas apvienos nesavienojamo un nesavienojamo struktūru saaudzēšana līdz tādam līmenim, kur viņi sāk apvienoties vienā struktūrā. Mēs izmantosim abus ceļus.
No kā sākas ģenētika jūsu pasaulē? Kā domājiet? Nu, protams, no struktūrām, kuras var apzīmēt kā vīrišķās un sievišķās sākotnes. Apzīmēsim sievišķo sākotni ar zīmi "Y", vīrišķo - "X"... Jūs pieradāt pie cita apzīmējuma. Taču dotajā gadījumā mēs strādājam ar ĒTERISKO SENMATĒRIJU, kas eksistē vēl līdz fiziskās vīrisķās un sievišķās ģenētikas veidošanas. Un šajā radīšanas plānā "Y" nes tieši sievišķo sākotni, bet "X" vīrišķo.. Pie tam, derīgi saprast, ka vīrišķā un sievišķā sākotne dažādos daudzdiemnsionālās ģenētikas līmeņos mainās poliem, īstenojot procesus kurus jūs apzīmējat kā "izvērsumus"/"выворот". Pēc radīšanas etapa, par ko jums tagad ziņoju, notiek maiņas process no sievišķās uz vīrišķo. Un tad sievišķā ēteriskā senmatērija dažās ģenētiskās struktūrās kļūst vīrišķā, bet vīrišķā - sievišķā. Pie tam, daži matērijas veidi iemanto savas sablīvētākās astrāli-mentālās un fiziskās formas.
PIRMS virzāmies tālāk mūsu jaunrades lietā, izsakiet tīru nodomu apvienošanai Vienotā Sakrālā Sirdī ar mani, mani mīļotie brāļi un māsas. Izsakiet tīru nodomu daudzdimensionālās ģenētiskās struktūras radīšanai, kura mums palīdzēs apvienot ēteriskās senmatērijas līmenī agrāk ģenētiski nesavienojamo. Tas izpaudīs iespēju cilvēkiem attīstīties jaunajā evolucionārajā ciklā.
UN TĀTAD, tagad mūsu Sakrālā Sirds vienota... Mūsu radošās iespējas pieauga... Radām ēteriskās senmatērijas līmenī, saprotot, ka mūsu jaunrades sekas izpaudīsies arī mentālā un fiziskā līmeņos.
Atgriežamies pie "Y" un "X". Jūs zinat, kā var iegūt "IKS" no diviem "IGREK"? Ar atspoguļojuma palīdzību. Noteiktā attīstības etapā "Y" spoguliski atspoguļojas diagonālā virzienā

Zīmējums Nr 1. "X" VEIDOJUMS NO DIVIEM "Y".
Pie tādas notikumu attīstības var teikt, ka "IKS" sastāv no divām "IGREK" struktūrām. Par cik priekš mums "Y" - sievišķā ģenētiskā sākotne, bet "X" - vīrišķā ģenētiskā sākotne, mēs tiesīgi apstiprināt, ka vīrišķā sākotne veidota... no divām sievišķām sākotnēm. Kādas šīs sākotnes? Par ko ir runa? Dotajā gadījumā mēs, radot ēteriskās senmatērijas līmenī, runājam par Garīgo sievišķo sākotni un sievišķo smalkmateriālo sākumu. Garīgās sākotnes atspoguļojums ir matērija. Garīgā sievišķā sākuma apvienošana ar materiālo sievišķo sākumu rada vīrišķo sākumu, kas apgarojas ar sievišķo sākotni. Mūsu ēteriskais ģenētiskais "X", tādā veidā triāls pēc savas izcelšanās. Viņš satur sievišķo Garīgo sākotni smalkmateriālā vīrišķā un sievišķā sākotni. Vai iespējams cits "X" savienošanas variants, kad aktīvs ir garīgais vīrišķais sākums? Jā. Taču tagad mēs runājam par tādu ģenētiku, kur uz pirmo plānu iziet tieši sievišķā sākotne, kas spējīga radīt jaunu dzīvību, jaunu ģenētiku.
APVIENOJAM divus paralēlus nogriežņus ar zīmes "X" palīdzību. Rezultātā izveidojam struktūru pēc formas atgādinošu smilšu pulksteni.

Zīmējums Nr 2. "SMILŠU PULKSTEŅA" VEIDOJUMS NO DIVIEM PARALĒLIEM NOGRIEŽŅIEM UN STRUKTŪRAS "X".
Mani dārgie, mūsu līdzjaunrades procesā es aicinu atcerēties, ka šī "smilšu pulksteņa" veidojumā arī piedalās ģenētiskā struktūra "Z" (ZET). Divu spoguliski atspoguļotu zīmju "Z" apvienošana rada analoģisku "smilšu pulksteni". Šī struktūra pēc savas dabas daudz dziļāka. Viņai arī ir ēteriskais sākums, taču šis sākums lielā mērā primārs {первична ?}, vairāk smalkmateriāls. Vīrišķā un sievišķā sākotne "Z" jau apvienota. Taču šī - citas kārtības vienotība. Šī ģenētiskā vienotība ir sava veida matrica priekš vīrišķās un sievišķās sākotnes apvienošanas. Bez šīs matricas divi igreki nevarēs veidot "X" kā jaunu ģenētisko vienotību, kas spējīga attīstīties citā esamības plānā.
Mēs ņēmām divus nesavienojamus "nogriežņus" (kādas nesavienojamas ģenētiskas daļas), apvienojām tās ar vīrišķo un sievišķo sākotni - vīrišķo un sievišķo ģenētiku arī savstarpēji apvienotas īpašā veidā. Ko mēs rezultātā ieguvām ģenētiskā līmenī? Jaunu apvienoto struktūru, kura var... attīstīties kā telpā, tā arī laikā. Tādēļ "smilšu pulksteņa" simbolika mūsu shēmā nav nejauša
Un tātad, mēs radījām kādu ģenētisku struktūru no ēteriskās senmatērijas, kas vēlāk var tikt realizēta vienā vai otrā matērijas veidā. Un šī struktūra savieno agrāk nesavienojamās ģenētiskās daļas. Mēs radījām iesākuma apstākļus viņu attīsībai. Taču šie apstākļi vēl nepietiekami. Lai turpinātu mūsu jaunrades ceļu, griezīsimies... pie jūsu pasaku mitoloģijas. Isida aicina jūs atcerēties ne mītu par Isidu, bet... ļoti pazīstamu pasaku par Nemirstīgo Kaščeju. Atbildiet: kur glabājās Kaščeja nāve? O! Jūs taču atceraties: adatā! Adata olā. Ola pīlē. Pīle olā. Zaķis lādē. Lāde kokā.
CIENĪJAMIE kolēģi! Jūsu mitoloģija, jūsu pasakas glabā daudzdimensionālo, daudzplānīgu, daudzlīmenīgu informāciju, kas pie pareizas izskaidrošanas/traktējuma, var jums vēl ne reizi vien palīdzēt saņemt jaunas zināšanas. Šīs zināšanas ieliktas jūsu kolektīvajā apziņā ne tikai jūsu augsti attīstīto senču, bet arī jūsu Augstāko "Es" iepriekšējo iemiesojumu etapos.
Kas priekš mums ir "adata"? Adata - tā, kas sašuj, tas ir, ar diega palīdzību sasaista vienu ar otru. Tanī skaitā - to, kas agrāk bija nepilns/izjaukts. Dotajā gadījumā, adata - tas mūsu "smilšu pulkstenis", senģenētiskā struktūra, kas apvieno agrāk nesavienojamo ģenētiku un rada iesākuma apstākļus priekš tās attīstības. Adata olā! Un tas - priekšā pateikts mūsu ceļš tālākais. Runa ir par "kosmisko olu", kas ir, pēc savas būtības, daudzdimensionālais tors, sastāvošs no trīs līmeņiem. Iesākuma centrs (dzeltenums), vidus (baltums), ārējā daļa (čaumala). "Kosmiskās olas" shēma - mūsu Visuma trīs Garīgo Centru shēma. Centrs - Lielās Centrālās Saules simbols, baltums - otrs Garīgais Centrs, dimensija 12-8. Čaumala - trešais Garīgais centrs, dimensija - 7-1. "Kosmiskā ola", kā daudzdimensionāla trīslīmeņu tora struktūra, atrod atspoguļojumu ģenētiskā līmenī. Ola - tas ir tas, kas gatavo dzimšanai jaunu dzīvību; tas, kas izpauž senmatēriju, sablīvē to.
Un tātad, adata - tas mūsu "smilšu pulkstenis". Ola - daudzdimensionālais tors no trijām sfērām. Iekrāsojam tora iekšējo sfēru zeltītā krāsā, vidējo daļu - gaišzilā krāsā, ārējo - zaļā krāsā.

Zīmējums Nr 3. "ADATA" "KOSMISKĀS OLAS" IEKŠIENĒ.
TĀLĀK mēs ievietojam mūsu "olu"...kubā (shēmā - kvadrātā). Un šis kubs ir... "PĪLE". Šķiet, dīvaini saistīt olu ar kubu vienā {воедино ?}. Taču neaizmirstiet, mani draugi, ka mēs šodien sapulcējāmies kopā, lai savienotu nesavienojamo (ISIDA SMAIDA). Pievērsīsim uzmanību vārda salikumam. PĪLE - tas "PĪ-LE" {kr.val. УТКА - "УТ-КА"}
"PĪ"/"УТ"- APSTIPRINĀJUMS. {Kr.val. "УТ"- УТВЕРЖДЕНИЕ}.
"LE"/"KA"- ĶERMENIS, DAUDZDIMENSIONĀLS ĶERMEŅU KOMPLEKSS. {Kr.val. "KA"- ТЕЛА, КОМПЛЕКС МНОГОМЕРНЫХ ТЕЛ}. Skaitļu izteiksmē "KA" ir "12-1", un tas - mūsu Visuma iekārtojuma {устройства ?} princips. Lielā Centrālā Saule plus 12 dimensijas. 12 dimensijas izpaužas kubā. Kādēļ? Taču tādēļ, ka kubs veidojas no 12-mit nogriežņiem, mani dārgie. Astoņi nogriežņi divos kvadrātos plus četri nogriežņi, kuri tos savieno! "KA" - "12-1" DIVPADSMIT VIENOTĪBĀ! Un šinī etapā notiek VIENOTĪBAS 12 APSTIPRINĀJUMS, tas ir MATĒRIJAS SABLĪVĒŠANA, ATTĪSTĪŠANA, kas balstīta uz vienotību 12, uz mūsu "kosmiskās olas", daudzdimensionālā tora darbības.
Mēs vēl varam atzīmēt, ka "PĪ"/"УТ"- tas "21-20". 21 - tas, dotajā gadījumā, sievišķo sākumu divvienība plus vīrišķais sākums. Divi "IGREK" un "IKS" (21) šajā attīstības līmenī iemanto vienotību ar "T", radot jaunu "X" (IKS). Kā tā? Kādēļ? Atceraties gēnu "KAMELOTS"! Šajā gēnā četras "X" zīmes veidotas no 20-mit violetām mini-sfērām, kas ir ēteriski-ugunīgie ģenētiskie centri. Pie tam, energoinformācija nododas ar "Nulles Punkta-20" palīdzību. Skaitlis 20 jūsu ģenētikā ļoti nozīmīgs! Un tas jūs saista ar jaunā telpas-laika cikla parametriem, kas izteikti ar skaitļiem "13:20".
UN TĀTAD, struktūra, apzīmēta ar vārdu "PĪLE"/"УТКА" ir ģenētisks veidojums no 12 ģenētiskiem nogriežņiem, kuri nes informāciju par "kosmisko olu" un par "adatu", taču pie tam vēl rada jau jaunas ģenētiskās struktūras, sablīvē matēriju. Simbols "PĪLE"/"УТКА" - kubs, shēmā - kvadrāts. Ievietojam visu mūsu radīto dzeltenā kvadrātā... RADĀM TĀLĀK.

Zīmējums Nr 4. "OLA" STRUKTŪRĀ "PĪLE"/"УТКА" (TORS KUBĀ.
TĀLĀK jūs atceraties. PĪLE ZAĶĪ {kr.val. УТКА в ЗАЙЦЕ}. Ko ar sevi izsaka struktūra "ZAĶIS"/"ЗАЯЦ"? Tā - piramīda ar trīsstūri pamatnē. Plaknes shēmā - vienkārši trūsstūris. Iekrāsojam to oranžā krāsā.

Zīmējums Nr 5. "PĪLE ZAĶĪ"/"УТКА в ЗАЙЦЕ" (KUBS PIRAMĪDĀ).
Kāpēc piramīdu simbolizē vārds "ZAĶIS"/"ЗАЯЦ"? Vispirms "Z"/"З" krievu alfabētā atbilst skaitlim "9". Piramīdas atvērumu {pазвёртка ?} veido 9 nogriežņi. Un tās 9-as ģenētiskas daļas, kas ieliktas cilvēces ģenētikā.

Zīmējums Nr 6. PIRAMĪDAS ATVĒRUMS NO DEVIŅIEM NOGRIEŽŅIEM.
"ZA"/"ЗА" - tas "9-1", deviņi apvienots vienā veselumā. Taču tas vēl arī 10, kas ir JAUNS SĀKUMS, LĪMENIS KVALITATĪVĀM PĀRMAIŅĀM. Dotajā gadījumā sākas kavlitatīvas ģenētiskas pārmaiņas, kuras formē cilvēka ģenētiku, sākot no 9-ās dimensijas. Ne nejauši jums pavēstīja, ka cilvēks - tā daudzdimensionāla Gaismas Būtne, kas izpausta septiņās dimensijās: 3,4,5,6,7,8,9. Devītajā dimensijā sākas daudzdimensionālās cilvēciskās ģenētikas kā planetārās rases formāšana, kā ... izpausta "Es". "Es"/"Я" - tas, saskaņā ar krievu alfabētu "33". "33" ir Dievišķs skaitlis priekš planetārās cilvēciskās rases. Bez šaubām, tas - Visuma trialitātes atspoguļojums. Trīs turas trijos. Un šis princips simboliski piramīdas atspoguļots (shēmā - ar trīsstūri). Viena no skaitļa 33 sakrālām nozīmēm tā, ka īstenojas pāreja no 32 uz 33, veidojas jauna vienotība, jaunā līmenī. Tieši tādēļ mēs, Kristāliskās Galaktiskās Gaismas Būtnes, 32 katrā planētas Zeme puslodē. Kad mēs visas pilnībā izpaudīsimies, veidosies jauna kvalitāte vienotības 33 līmenī. JAUNĀ LĪMEŅA PILNVĒRTĪGA ĢENĒTIKA VEIDOSIES NO 32 ĢENĒTISKĀM DAĻĀM, KAS GALAREZULTĀTĀ RADA CITU VESELUMU, APZĪMĒJAMU KĀ "33" - "Es"/"Я". Ne nejauši arī 32 Kosmiskās Dzimtas atnesa jums Zvaigžņu Vienotības Uguni. Tādēļ ka nākotnē dzims 33 Kosmisko Dzimtu VIENOTĪBA, kas ir jauna Dzimta, spējīga radīt jaunu Visumu...
"C"/"Ц" atbilst skaitlim "24". Un šis skaitlis sastāda, NĀKOTNES CILVĒKA ĢENĒTIKĀ, PUSI NO JAUNĀ SASTĀVA HROMOSOMU DAUDZUMA (24 x 2 =)48. "C"/"Ц" dotajā gadījumā nes energoinformāciju PUSES, kura tiecas uz otras puses iemantošanu, tas ir, VESELUMA. Bez tam, "24" - tā arī piramīda skaitļu izteiksmē. 2 sastāv no 1 + 1, kur pirmais skaitlis "1" - piramīdas pamats, otrs - jebkura no pusēm, skaldņiem. Dotajā gadījumā mēs runājam par ģenētisku struktūru piramīdas formā. Un ģenētiskās sastāvdaļās, kas veido pamatu un skaldnes - dažādi. Tās - divas dažādas ģenētiskas komponentes. Veidojumā ielikti ģenētiskie pamati, kas dažādi izpaužas katrā no skaldnēm. 4 - tās piramīdas četras virsotnes, izvietotas telpā. Katra no virsotnēm nodod specifisku energoinformāciju.
Un tātad, mūsu turpmākās darbības - otras puses iemantošana. Tas ir, HARMONIJAS radīšana, LA-DA atgriešana. Priekš tā mēs caur piramīdas virsotni spoguliski atspoguļosim visu mūsu iepriekš radīto konstrukciju. Un rezultātā iegūstam jaunu "smilšu pulksteni", tas ir - "ADATU"/"ИГЛУ" priekš tālākās nesavienojamās ģenētikas sašūšanas!

Zīmējums Nr 7. "ZAĶIS"/"ЗАЯЦ" "LĀDĒ"/"ЛАРЦЕ". PIRAMĪDA SPOGULISKI ATTĒLOTA AUGŠUP.
Pie tam "zaķis" ievietots "lādē". LĀDE/ЛАРЕЦ - tas LĀ-DE {kr.val. ЛА-РЕЦ. ЛА - ЛАД, ГАРМОНИЗАЦИЯ.} HARMONIZĀCIJA. Bet "RE"/"PE" - atkārtošana, veseluma iemantošana ar "C"/"Ц" palīdzību. Tas ir, ar savas puses radīšanas palīdzību ( no 24-ām ģenētiskām daļām) un saplūšanā ar viņu caur sakrālās "ADATAS"/"ИГЛЫ" ģenētiku, kas ir agrāk nesavienojamā ģenētiskā senmatērija, saņemta ar divu sievišķo un viena vīrišķā sākuma apvienošanas palīdzību.
Radām tālāk mūsu ģenētisko struktūru, mani dārgie kolēģi. Tagad - "LĀDE KOKĀ" {kr.val. "ЛАРЕЦ НА ДЕРЕВЕ"!}! "Koks"/"дерево" - tā piecu agrāk radītu struktūru ģenētiska atkārtošana (K/Д=5) sestajā struktūrā (.../E=6) {kr. val. (Д=5) в шестой структуре (Е=6)}. Piecas struktūras - tas "X" (adata/игла), daudzdimensionālais tors (ola/яйцо), kubs (pīle/утка), piramīda (zaķis/заяц) un spoguliski attēlotā piramīda (lāde/ларец).
"RE"/"PE" - atkārtošana. "VO"/"BO" - iekšēji (tas, kas virzīts UZ iekšieni). Un tātad, koks/дерево - tā mūsu sestā struktūra, kas sāk, agrāk radītā iekšējā atkārtošanu, jaunā attīstības līmenī. Un tas - jaunais daudzdimensionālais tors, jauna kosmiska ola, jauna ģenētika, kas attīstās uz jau eksistējošās bāzes.
Tas, ko mēs ar jums radījām, ir daļa manas RA-STRUKTŪRAS. Mūsu shēma ir RA-SIMBOLS, ko mēs ar jums nosaucām agrāk un nosauksim tagad: "ISIDAS LĀDE".

Zīmējums Nr 8. "LĀDE" UZ "KOKA". RA-SIMBOLS "ISIDAS LĀDE".
Tagad jūs varat jautāt: kāpēc mēs radām jaunu dzīvību, bet runājam par nāvi? Jo taču pasakā par Kaščeju runa ir par nāvi (adatā - nāve). Kā savienojamas tik pretrunīgas izpratnes? Un es atkal atbildēšu: mēs kopā priekš tā, lai savienotu nesavienojamo vai pat pretrunīgo. Jūs, mani draugi, brīnišķīgi informēti: cilvēka nāve apgriežas {оборачивается ?} jaunā dzīvībā/dzīvē. Un, pirms turpinām mūsu līdzjaunradi, aicinu pievērst uzmanību vārdam "NĀVE"/"СМЕРТЬ". Noteiksim šī vārda nozīmi ar nozīmi sastādošu zilbju palīdzību. Pēc burta "S"/"C" {kr.val. CМЕРТЬ} agrāk atradās reducētais, tas ir, saīsinātais "O". bet pēc "T" - reducētais, tas ir, saīsinātais "E". Tā šis vārds agrāk attēlojās: {kr. val. "СОМЕРТЕ", latv. val. "SAMĒROJIET" ?}.
SA / CO - СОВМЕЩЕНИЕ / SAVIENOŠANA
MĒ / МЕ - MEP / MĒRS
... / ТЕ - TEЛО / ĶERMENIS.
Lemūrieši, vadot augšupcelšanas rituālu, izteica: {kr. val. "СОМЕРТЕ"! То есть: "СОВМЕСТИТЕ МЕРИ ТЕЛ!"} "SAMĒROJIET!" Tas ir: "SAVIENOJIET ĶERMEŅU MĒRUS!"
NĀVE / СМЕРТЬ - TĀ "ĶERMEŅU MĒRU SAVIENOŠANA". Ķermeņu mēri - tās Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa dažādas struktūras, kad tās noteiktā veidā savienojās, tad notika... CILVĒKA AUGŠUPCELŠANA AR VISIEM VIŅA ĶERMEŅIEM, TANĪ SKAITĀ - AR FIZISKO ĶERMENI. Dažādi garīgie informācijas avoti ne reizi vien jums vēstīja: agrāk jūsu pasaulē eksistēja augsti attīstītas civilizācijas, kuru pārstāvji varēja masveidā augšupcelties kopā ar ķermeni. Tādām spējām bija apveltīti lemūrieši un agrākie Trešās Atlantīdas pārstāvji. Viņu laikmetā pāreja citā pasaulē kopā ar fizisko ķermeni saucās ĶERMEŅU MĒRU SAVIENOŠANA.
Taču pēc tam... "Adata"/"Игла" salūza. Bija izjaukta kaut kāda sakrāla ģenētiskā struktūra, kas ļāva ķermeņa mērus savienot priekš cilvēka augšupcelšanas kopā ar visiem viņa četrdimensiju ķermeņiem (ar fizisko - ieskaitot). Tādēļ arī izveidojās tas kas nesavienojams. Galarezultātā, priekš daudziem jūsu pasaules cilvēkiem, augšupcelšana kļuva neiespējama.
KAŠČEJS - tā būtība, kura nenomira. Agrākās pasaulēs viņš nebija negatīvs varonis. Kaščejs ļaundarī transformējās pakāpeniski. Agrāk viņš vienkārši uzstājās tā lomā, kurš nenomira. Taču iestājās cikls, kad cilvēcei bija nepieciešams iziet caur nāvi ar fiziskā ķermeņa zaudēšanu. Tas, kurš cīnījās ar veco, cīnījās ar Kaščeju, kā aizejošā cikla pārstāvi. Brīnišķīgās carienes iekarošana - tā jaunās dzīvības/dzīves cikla iemantošana.
Nolauztā "ADATA"/"ИГЛА" ir transformēta ģenētiskā struktūra, kas neļauj savienot ķermeņu mērus un īstenot augšupcelšanu kopā ar četrdimensiju ķermeņiem. Un tas - dzīvības/dzīves simbols ciklā, kur nāve sāka nozīmēt pāreju citā pasaulē ar fiziskā ķermeņa zaudēšanu. Līdz šim laikam jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā eksistē nolauztā "ADATA"/"ИГЛА". Ar struktūras "ISIDAS LĀDE" / "ЛАРЕЦ ИСИДЫ" palīdzību mēs sākam tās atjaunošanu, atdzīvināšanu. Atjaunot to, kas agrāk bija demontēts ar mērķi veikt Dualitātes Eksperimentu, ar mērķi radīt apstākļus priekš dzīvības/dzīves augšupejošām dvēselēm, kuras masveidā tiecās jūsu pasaulē tagad aizejošā cikla ērā.
SŪTIET jūsu mīlestības enerģiju struktūrai "ISIDAS LĀDE". Kopā mēs atjaunojam zaudēto. Kopā mēs apvienojam agrāk nesavienojamo. Mēs savienojam daudzdimensionālo ķermeņu mērus priekš cilvēces augšupcelšanas attīstības procesa.
TAČU AR TO mūsu jaunrade nebeidzas, mani draugi. Tagad mūsu uzdevums - radīt smalkajā plānā ģenētisko struktūru, kas varēs magnētiski pievilkt agrāk izjauktās ģenētiskās daļas un, pateicoties tam, atjaunot un attīstīt cilvēka genomu. Tas, daļēji, radīs iespēju fiziskā ķermeņa atjaunošanas procesa aktivizēšanai. Vērsīsimies atkal pie jūsu pasaku mītiem. Atcerēsimies pasaku par "mirušo ūdeni" un "dzīvo ūdeni". "Mirušais ūdens", saskaņā ar pasakas informāciju, varēja saaudzēt vienā veselumā ķermeņa saplosītās daļas. "Dzīvais ūdens" cilvēku atdzīvināja. Protams, iesākumā runa bija ne tikai par fizisko ķermeni, bet par cilvēka visa Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa ķermeņiem. "Mirušais ūdens" - tas ir tas, kas saaudzē ģenētiskās struktūras, kuras bija iepriekšējā evolūcijas cikla izdalītas. "Dzīvais ūdens" tās aktivizē priekš dzīves jaunā etapā.
Tagad mēs radīsim struktūru, kas līdzīga "Nulles Punktam-20". Taču tā - tikai ārējā līdzība. Šajā struktūrā - arī divas spirāles un sfēra centrā. Taču energoinformatīvā apmaiņa dotajā gadījumā eksistē ne starp divām spirālēm, bet starp tām un struktūru centrā. Rezultātā, mēs radām ģenētisko kompleksu, kas uzstājas kā centrs jaunās ģenētikas reģenerācijai un radīšanai.
Pa kreisi izvietota struktūra, kas izpilda "mirušā ūdens" funciju. Pa labi - struktūra, kas spēlē "dzīvā ūdens" lomu.
Vārdam "mirušais" / "мёртвая" ir sakne "..." / "МЁР", tā leksiskā nozīme saistīta ar izpratni "MĒRS" / "МЕРА". "..." / "МЁР" - tas destrukturizētais MĒRS / МЕРА, kas tiecas iemantot no jauna savu struktūru. Tāda nozīme šai saknei piemita agrāk. Skaitļu izteiksme: "14-7-18".
14 - tā piramīda ar četrstūru (4) pamatni. Šīs pamatnes centrā sākotnēji eksistēja vienotība (1). Tā dibināta uz Dievišķā Magnētisma Sākuma trīsvienību, kas spējīga pievilkt un apvienot ģenētiskas struktūras. Šo sākumu arī simbolizē vārds "ūdens". Radam jaunu shēmu (skat. zīm. Nr 9).

Zīmējums Nr 9. ĢENĒTISKAIS KOMPLEKSS, APVIENOJOŠS STRUKTŪRAS "MIRUŠAIS ŪDENS", "DZĪVAIS ŪDENS" un "ISIDAS LĀDE".
"Ūdeni" apzīmējam ar zaļu trīsstūri, kura iekšienē trīs gaišzilas sfēras (dzīvības magnētiskā trīsvienība). Tālāk radām violeto sfēru, gaišzila apļa ierāmētu ... Tā - pamats septiņstaru (7) zaļai zvaigznei, kas ir ģenētisks veidojums priekš izplatīšanas jau magnētiski apvienotas ģenētikas trešajā Garīgajā Centrā (septiņu dimensiju)... Tālāk veidojam oranžo sfēru, kas ir īpašs portāls priekš sakariem ar sakrālo energoavotu, enerģiju saņemošs no Lielās Centrālās Saules. No šīs sfēras izaug astoņi stari (18 - vienotība astoņi): baltais, violetais zilais, gaišzilais, zaļais, dzeltenais, oranžais, sarkanais. Katrs no astoņiem stariem nes savu, īpašu ģenētiku, pamatotu astoņnieciskumā, sakaros ar astoņām dimensijām, ar otro Garīgo Centru. Rezultātā iegūstam daļu ēteriskā ģenētiskā kompleksa, kas var izpildīt "mirušā ūdens" lomu, apvienot agrāk izdalīto ģenētiku un... radīt apstākļus reģenerācijai {регенерации}. Bet kas tā RE-ĢENE-RĀ-CIJA / РЕ-ГЕНЕ-РА-ЦИЯ? Tā - ATGRIEŠANĀS (RE/РЕ) GĒNU (ĢENE/ГЕНЕ) RA (SAULE/СОЛНЦЕ) ... {kr.val. "Ц" (ЦЕЛОГО) / VIENGABALAINĪBAS un apvienotā "Es" / "Я" stāvoklī. Dotajā gadījumā runa ir par ģenētikas atgriešanu, kas saistīta ar Lielo Centrālo Sauli RA, kā sakrālu energoinformatīvu dzīvības avotu un tā apvienošanu. Tādēļ Lemūrijas laikā šī ēteriskā kompleksa daļa saucās "Atgriezošā Saule".
"Atgriezošās Saules" daļai apkārt veidojam spirāli no gaišzilās enerģijas un to savienojam ar mūsu struktūras centru, kur novietojam RA-STRUKTŪRU "ISIDAS LĀDE" (kat.zīm.Nr 9).
TAGAD pienāca laiks radīt "dzīvo ūdeni", draugi mani. Pārejam mūsu shēmas labajā pusē. Šeit arī radīsim ēterisko struktūru no dažām ģenētiskām formām. Tās centrs ir zaļā piramīda (shēmā - strīsstūris), kuras iekšienē trīs gaišzilas sfēras ( shēmā - trīs apļi). Tas - arī trīsvienīgā energoinformatīvā avota simbols. Taču dotajā gadījumā runa ir ne par magnētisko, bet gan par jūsu pasaules ēterisko trīsvienības ģenētiku. Šeit atrodas astrālās, mentālās un fiziskās matērijas eksistēšanai un attīstībai nepieciešamais avots. Oranžā sfēra saista šo avotu ar Lielo Centrālo Sauli viņa baro to ar dzīvības enerģiju. Astrālā, mentālā un fiziskā matērijas izstaro astoņus ģenētiskos starus, kurus var apzīmēt kā divas struktūras "X" (viens "iks" gaišzilā krāsā, otrs - zaļā). Šīs savstarpēji saistītās struktūras "X" formā mūsu transformētie, pārveidotie "smilšu pulksteņi". Divi, agrāk nesavienojami ģenētiski nogriežņi, kurus mēs mūsu darba sākumā apzīmējām zaļā krāsā, tagad pārveidojās struktūrā "X", pilnvērtīgs ģenētisks sākums, kur dzīvo vīrišķā un sievišķā enerģija. Un tagad jums viena "X" vietā... pat ne divi "X", bet ģenētiska struktūra, pamatota VIENOTĀ ASTOŅNIECISKUMĀ. "Dzīvajā ūdenī" sapludināts tas, kas agrāk it kā nekādi nevarēja savienoties (divi zaļi paralēli nogriežņi). Tas kļuva iespējams pateicoties RA-struktūras "ISIDAS LĀDE" radīšanai sakrālajā telpā, kas tieši arī palīdz savienoties agrāk nesavienojamajam. Tādēļ starp gaišzilo un zaļo nogriezni (stariem) zīmju "X" jūs arī redzat šīs struktūras - "Isidas Lādes" fraktāli.
Tālāk mēs veidojam zaļo apli, kuras telpā formējas ēteriskā matērija ar ēteriskā kompleksa "Atgriezošā Saule" daļas palīdzību. Bet pēc tam radām spirāli no gaišzilās enerģijas un virzam to uz centru - tur, kur novietojam "ISIDAS LĀDI".
Vērojiet kā mūsu radītā ģenētiskā struktūra atdzīvojas, sāk izstarot impulsus... Tā ietinas neparastā miglā - zeltītas un gaišzilas krāsas... Kad migla izzūd, jūs konstatējat, ka notika izmaiņas. Mūsu radītais ēteriskais komplekss izpaudās "Isidas Lādes" pašā centrā pamazināta fraktāla veidā. Gaišzilā enerģija, no kuras veidota spirāle, pārklājās ar zeltu...
Sūtiet radītajai ģenētiskajai struktūrai savu mīlestības enerģiju. Sūtiet viņai savu mīlošo radošo siržu enerģiju. Tagad notiek svarīgs notikums. "Mirušais ūdens" un "Dzīvais ūdens, agrāk eksistējoši atsevišķi, apvienojas brīnišķīgā ģenētiskā struktūrā, kuru mēs nosauksim "ATDZIMUSĪ ISIDA". { kr.val."ВОЗРОЖДЁННАЯ ИСИДА"}
ISIDA - DIEVIETE, ATDZĪVINOŠA DZĪVĪBU/DZĪVI UZ JAUNĀS VIENOTĪBAS PAMATA...
Matrica, Hiperborejas laikos ielikta, atdzīvojas... Isida atspirdzina dzīvību/dzīvi. Cilvēki saņem iespēju atgriest to, kas viņiem pienākas pēc tiesībām - savu Dievišķo Ģenētiku. Ģenētiku, kas ļaus augšupcelties augstākajās pasaulēs. Ģenētiku, kas ļaus nenovecot, iemantot tiesības nemirstīgai dzīvei.
Sajūtiet, ka ar mums tagad - brīnišķīga, mūžīgi jauna, mūžīgi atjaunojoša dzīvi Dieviete Isida. Dižena Planetāra Gaismas Būtne, kuras sirds tagad priecājas par mūsu kopīgo jaunradi...
Viņa sūta jums burvīgas mīlestības straumes no savas diženās mātes sirds... Viņa čukst jums pateicības vārdus:
"PALDIES PAR MŪSU VIENOTĪBU...
PALDIES PAR MŪSU ATDZIMSTOŠO VIENOTĪBU...
PALDIES PAR MŪSU JAUNO VIENOTĪBU..."
Ar Mīlestību ISIDA.
14.06.- 18.06. 2015.g.


Zīmējums Nr 10. SIMBOLS "ATDZIMUSĪ ISIDA". ĒTERISKĀS ĢENĒTISKĀS STRUKTŪRAS TĒLS PRIEKŠ ĢENĒTIKAS REĢENERĀCIJAS UN ATJAUNOŠANAS.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 4(22) 2015, Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks" +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/
Par iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizdevumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var uzzināt: http://spekavots.ucoz.ru/news/zurnala_specializdevums/2015-11-03-1631 , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
=====
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/18.11.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 18.11.2015.

Skatījumu skaits: 733 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: