Galvenie » 2017 » Janvāris » 1 » Vēsts: 01.01.17. Katrēns "Jaunais"
21:59
Vēsts: 01.01.17. Katrēns "Jaunais"

Vēsts: 01.01.17. Katrēns "Jaunais"
.............................................................. Катрен "Новое"…………………………..Quatrain "The New"

Lūk jau viss - Jaunais! ..................... Вот уже всё - Новое!.....................................Look, already all- the New!
Lai arī pagaidām paģirās! ................ Пусть пока и в похмелье!...........................Although for the time in hangover!
Stāvoklis zīmīgs, .............................. Состояние знаковое,……………………….Status landmark,
Bez apgrūtinājuma! .......................... Без обремененья!.........................................Without the burden!

Planēta lidojumā sen! ...................... Планета давно в полёте!...........................Planet in flight already long time!
Cilvēki nesaprot! ............................... Люди не понимают!......................................People don't understand
It kā lidmašīnā! .................................. Будто бы на самолёте!................................Like in a plane
Un kaut kur uzlido! ............................ И куда-то взлетают!......................................And somewhere fly up!

Jā, lidojums sagaidāms! .................. Да, полёт ожидается!................................Yes, the flight is expected!
Un maršruts noteikts! ...................... И определён маршрут!...............................And defined rout!
Gars pašlaik attīrās, ........................ Дух пока очищается,……………………….The Spirit is purifying,
No materiāliem pinekļiem! .............. От материальных пут!................................From material entanglement!

Nepieciešama uzmanība! ............... Требуется внимание!.................................Need attention!
Lidojums - ļoti sarežģīts! ................. Полёт - очень сложный!............................Flight- very complicated
Saprašana atnāks! .......................... Придёт понимание!.....................................Understanding will come!
Atvērsies iespējas! .......................... Открываются возможности!......................Will open opportunities!

Jau izraudzīta komanda! ................. Команда уже подобрана!..........................Already designated team!
Brīvu vietu nedaudz! ........................ Свободных мест немного!..........................Few free places
Lidojums Manis atzīts! ..................... Полёт Мною одобрен!................................Flight recognized by Me!
Virzāmies pamazām! ....................... Трогаемся понемногу!...............................We move slowly!

Nozīmēts februāra lidojums! ........... Взлёт намечен февральский!.................Appointed February flight!
Datums noteikts! .............................. Дата определена!.........................................Date set!
Tas nepavisam ne trauksmes! ......... Она совсем не авральная!.....................It is not at all alarm!
​Tur vēsture redzama! ....................... История в том видна!...................................There visible the history!

Vēstures cikls redzams! ................... Виден исторический цикл!.......................History cycle is visible
Vēlēšanās visu izmainīt! .................. Желание всё изменить!............................Wish to change all
Tuvojas Lielais mirklis, ..................... Наступает Великий миг,………………....Coming the Great moment,
Ciešanas apturēt! ............................ Мытарства остановить!.................................To stop suffering!

Mokas simtgadīgas - ......................... Столетие мытарства -……………………Century ordeal-
Ir mēģinājumu un kļūdu būtība! ......... Есть суть проб и ошибок!........................The essence of trials and mistakes!
Nepamatots dumpīgums! .................. Неоправданное бунтарство!..................Unfounded rebellion!
Evolūcija nomalē! .............................. Эволюция на отшибе!.................................Evolution in the suburbs!

Ciklus nedrīkst pārtraukt! ................... Нельзя нарушать циклы!.........................Can't break the cycle!
Evolūcijas Lielo ķēdi! ......................... Великой цепи эволюции!..........................The Great chine of evolution!
Problēmas Krievzemē radās! ............ Проблемы Руси возникли!......................Problems arose in Russia!
Gaismas konstrukcija traucēta! ......... Нарушена Света конструкция!..............Faulty Light design!

Tagad - viss pie Sākuma! ................... Теперь - всё у Истока!.............................Now- all at the Source!
Kļudas nepieļaujamas! ....................... Ошибки не допустимы!...........................Mistakes are not allowed!
Krievzeme - Vienīgā Plūsma, ............. Русь - Единый Поток,…………………...Russia- a Single Stream,
Kurā viss apvienojās! .......................... В котором, всё совместилось!...............In which, all compatible!

Dievu Gudrība un Zināšanas! .............. Мудрость Богов и Знания!.....................Wisdom and Knowledge of the Gods!
Lielu nodomrīcību pieredze! ................ Опыт Великих промыслов!....................Great Experience crafts!
Pamodās arī saprašana! ..................... Проснулось и понимание!.....................Woke up also understanding
Bez visiem citiem nodomiem! .............. Без всяких иных домыслов!.................Without any other speculation!

Krievzeme - tagad Avangards, ............ Русь - теперь Авангард,………………..Russia- now Vanguard,
Cilvēku Kustībai uz Gaismu! ................ Движения к Свету людей!.....................Movement of people to the Light!
Palika vēl arjergards, ........................... Остался ещё арьергард,……………….There are still a rearguard,
Bet arī viņam daudz redzamāk! ........... Но и ему много видней!..........................But also for him more visible!

Bez Vienotības - nākotnes nav! ........... Без Единства - нет будущего!..................Without Unity- there is no future!
Bez Dieva - iet nav kur! ........................ Без Бога - идти некуда!...............................Without God- nowhere to go!
Krievzeme - nākotne Planetārā! ........... Русь - Планетарное будущее!................Russia- Planetary future!
Un nākotne UZ VISIEM LAIKIEM! ........ И будущее НАВСЕГДА!...............................And future FOREVER!

Āmen. ................................................... Аминь………………………………………....Amen
Tēvs Absolūts. ...................................... Отец Абсолют……………………………....Father Absolute
01.01.17=10=1 ..................................... 01.01.17=10=1……………………………...01.01.17.=10=1

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/01.01.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /01.01.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /01.01.2017.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/02.01.17.
=====
Latviskoja intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 01.01.2017.

Skatījumu skaits: 367 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: