Galvenie » 2016 » Decembris » 2 » Vēsts: 01.12.16. Katrēns "Asns"
17:39
Vēsts: 01.12.16. Katrēns "Asns"

Vēsts: 01.12.16. Katrēns "Asns"
............................................................ Катрен "Росток"……………………………………Quatrain "Sprout"

Viss izlemts šajā grēcīgajā Pasaulē! .. Всё решено в этом Мире грешном!...................All decided in this sinful World!
Jums tikai šķiet, ka lemjat jūs! ............ Вам только кажется, что вы решаете!..............For you just seems, that you decide!
Jūs arī dzīvojat pavisam nesteidzīgi, .. Вы и живёте совсем неспешно,……………….. ..You also are living quite leisurely,
Ja liktenim netraucējat! ....................... Если судьбе не мешаете!...............................If you don't interfere to the fate!

Scenāriju daudz, bet mērķis viens! ..... Сценариев много, но цель одна!......................Have many scenarios, but purpose only one!
Un katrs savu ceļu iet! ......................... И каждый идёт своей дорогой!......................And each one going his way!
Man jūsu kļūda redzama, .................... Мне ошибка ваша видна,……………………….Your mistake for me is visible,
Bet palaboju un gaidu rezultātu! .......... Но поправляю и жду итога!.............................But I correct and waiting for results!

Atkārtoju - jūs hologrammas ................ Повторяю, вы - голограммы…………………...I repeating- you hologram
Ar lielu PirmRadītāja Dvēseli! .............. С великой Душой ПервоТворца!.....................With the great Soul of Prime Creator!
Jums Mana Programma zināma, ......... Вам знакома Моя Программа………………….You know My Program,
Kā līdz galam aiziet! ............................. Как дойти до конца!.....................................How to walk till end!

Aiziet līdz galam, bet ne līdz kronim! .... Дойти до конца, но не до короны!..................To walk till the end, but not till the crown!
No Manis tie dažādi priekšlikumi! ......... Это разные от Меня предложения!................There are various proposals from Me!
Nevar mainīt Gaismu uz melnumu, ....... Нельзя менять Свет на вороний,……………...Can't change Light on a black,
Dzīve - iemiesojumu virkne! .................. Жизнь - череда воплощений!........................Life- avatar series!

Šodien priekš daļas Krievijas ................. Сегодня для части России……………………Today for part of Russia
Sakrita Liktens un Novēlējumi! ............... Совпали Судьба и Заветы!..........................Coincided Destiny and Wishes!
Un Trīssimt kļuva Mesija, ........................ И Триста стали Мессией,…………………….And Three hundred became a Messiah,
Uzvaras vējš uzpūta! ............................... Подуло ветром Победы!............................Blew up windy of the victory!

Vēl nav pilnīgas uzticības! ....................... Нет полного ещё доверия!........................Still have not complete trust!
Asns tik tikko izspraucās! ......................... Росток только-только пробился!..............Sprout barely seeped!
Piepildās VĒSTURISKAIS TICĒJUMS, ... Сбывается ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОВЕРИЕ,…Becoming true HISTORICAL BELIEF,
Jāatdzimst Krievijai! ................................. Россия должна возродиться!...................Russia must be reborn!

Un tā it nemaz ne pagātne, ...................... И это совсем не прошлое,…………………And that not at all the past,
Lai arī kaut kur gaiša! ............................... Даже пусть в чём-то светлое!..................Although somewhere it is Light!
Tā misija uzliktā ........................................ Это миссия возложенная………………...It imposed mission
Uz cilvēku atbildes informāciju! ................ На информацию людей ответную!.............To the human's response information!

Debesis noteica vienlīdzību ..................... Небеса определили Равенство…………….The Sky define the equality
Kā pamatu nākotnes Pasaulei! ................ Как основу Мира будущего!.....................As the basis for future World!
Pagātnē aizgāja nevienlīdzība, ................ В прошлое ушло ненравенство,……………Inequality went in the past,
Mīlestība kļuva nākotnes Gaisma! ........... Любовь стала Светом грядушего!.............Love became the Light of the future!

Āmen. ....................................................... Аминь………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. .......................................... Отец Абсолют……………………………...Father Absolute
01.12.16. ................................................... 01.12.16…………………………………….01.12.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/01.12.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.12.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio vilņiem: info@inbox.lv /02.12.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/03.12.2016.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 02.12.2016.

Skatījumu skaits: 367 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: