Galvenie » 2016 » Novembris » 4 » Vēsts: 03.11.16. Katrēns "Vienošana"
16:05
Vēsts: 03.11.16. Katrēns "Vienošana"

Vēsts: 03.11.16. Katrēns "Vienošana"
............................................................. Катрен "Единение"…………………………Quatrain "Unification"

Jūs paši - vēl arī Visums,...................... Вы сами - и ещё Вселенная,…………………You by yourselves- still also Universe,
Pakļaujošies Kanoniem! ....................... Подчиняющаяся Канонам!..........................Subordinate to Canons!
Jūs - vēl arī Pavēle Mana, .................... Вы - Моё ещё и Веление,……………………...You- still also My Command,
Uz ļaužu likumiem neskatoties! ............ Несмотря на людские законы!......................Despite to the people laws!

Pastāvīgi jārada, ................................... Постоянно творить должны,………………….Have to create constantly,
Darbs jūsu - ne nosodījums! ................. Труд ваш - не наказание!.............................Your job- not condemnation!
Jūs priekš Mūžības ļoti svarīgi .............. Вы для Вечносити очень важны……………...You very important for Eternity
Kā paraugs atdarināšanai! .................... Как образец для подражания!.......................As a model for imitation!

Jums jāsaprot obligāti, .......................... Вы должны понять обязательно,…………….You have to understand mandatory,
Ka jūs - Telpa Dižena, ........................... Что вы - Пространство Великое,…………….That you- the Great Space,
Un to apgūstiet pamatīgi: ....................... И усвойте это основательно:………………...And that learning thoroughly:
Ka Telpa jūs - ne bezpersoniska! .......... Что Пространство вы - не безликое!..............That you are Spice- not impersonal!

Atsevišķi, jūs visi - personības,.............. В отдельности, вы все - личности,…………...Apart you all- personalities,
Visi Dievam ļoti līdzīgi,........................... Все на Бога очень похожие,………………….All very similar to the God,
Taču KOPĀ savienoti - bezpersoniski, .. Но соединённые ВМЕСТЕ - безличные,……..But connected TOGETHER- impersonal,
LĪDZĪBU ar Mani zaudējat! .................... Теряете со Мной СХОЖЕСТЬ!.......................Loosing SIMILARITY with Me!

Kāds - Garā, bet kāds - līdzās! .............. Кто-то - в Дух, а кто-то - рядом!....................Someone- in Spirit, but someone- alongside!
Līdz Dieviem pavisam neaizsniedzat! .... До Богов совсем не дотягиваете!...................Altogether don't reach to the Gods
Nav Vienotības un nav kārtības, ............ Нет Единства и нет порядка,…………….........Have no Unity and no order,
Kad līdz galam KOPĀ neizsakat!........... Когда ВМЕСТЕ не договариваете!.................When don't agree TOGETHER!

Cilvēks slikti audzināts! ........................... Человек плохо воспитан!...........................Human ill-mannered!
Tumsa centās ļoti spēcīgi - ..................... Тьма очень сильно старалась -…………......Darkness tried very hard-
Tik piesātināts viņš ar nepieklājību! ........ Он невежеством так пропитан!......................He is so saturated with impolitely!
Vienošana izira vienmēr! ........................ Единение всегда распадалось!....................Unity has always decayed!

Grūts ceļš, bet cita nav! ............................ Труден путь, но иного нет!........................Difficult way, but have not another!
Bez Vienošanas - nav arī Nākotnes! ......... Без Единения - нет и Будущего!................Without Unification- have no also Future!
Kari atbildi nedos ....................................... Войны не дадут ответ…………………......Wars will not give the answer
Šajā Pasaulē trakojošā! ............................. В этом Мире бушующем!........................In this boisterous World!

Gars un Vienošana atnesīs laimi! .............. Дух и Единение принесут счастье!............Spirit and Unification will bring happiness!
Nāksies pārkāpt nosacītības! ..................... Перешагнуть придётся условности!.........Going to have to break the conditionality!
Ja vēlaties novākt nelaimes, ...................... Если хотите убрать несчастья,……….......If want to clear unhappiness,
Pieņemiet Manus Vārdus burtiski! ............. Принимайте Мои Слова дословно!............Accept My Words literally!

Izvēle ir un tā atkal jūsu! ............................ Выборь есть и опять он за вами!.............Choice have and it's again yours!
Jaunie laiki pienāca! .................................. Наступили Новые времена!.....................New time came!
Es gatavs Veltēm dalīties, .......................... Я готов поделиться Дарами,…………......I am ready to share the Sacrament,
Ja jūs Man VISI teiksiet "JĀ"! ..................... Если вы Мне ВСЕ скажете "ДА"!.............If you all will say me "YES"!

Āmen. ......................................................... Аминь………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. ............................................ Отец Абсолют……………………………..Father Absolute
03.11.16. ..................................................... 03.11.16……………………………………03.11.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/03.11.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /04.11.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /04.11.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/04.11.2016.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 04.11.2016.

Skatījumu skaits: 334 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: