Galvenie » 2016 » Oktobris » 5 » Vēsts: 04.10.16. Katrēns "Vēstījumi"
10:36
Vēsts: 04.10.16. Katrēns "Vēstījumi"

Vēsts: 04.10.16. Katrēns "Vēstījumi"
............................................................. Катрен "Посылы"………………………..Quatrain "Messages"

Nestrīdēšos, vēstījumi svarīgi! ............ Посылы важны, не спорю!.....................Will not argue, messages are important!
Tēls priekš visiem VIENS! .................. Образ для всех ЕДИН!..........................Image for everybody ONE!
Telpu nāksies būvēt, ........................... Пространсво придётся строить,………..Space will need to build,
Taču precīzi "viens vienā"! .................. Но точно "один в один"!.........................But accurately "one in one"!

Nedrīkst izdomāt jaunu, ..................... Нельзя выдумывать новое,……………..Can't invent new,
Viss zināms Debesīs! ......................... Всё известно на Небесах!....................All known in the Heaven!
Jums pazīstamais jābūvē, .................. Выстроить должны знакомое,…………...You have to build the known one,
Pie Manis, uz Maniem svariem! ......... У Меня, на Моих весах!..........................To Me, on My scale!

Viss kvantējas Astoņos: ..................... Всё квантуется в Восем:……………….Everything is quantized in Eight:
Gan Мūžība, gan Bezgalība! ............. И Вечность, и Безконечность!...............Both Eternity and Infinity!
Priekš jums jau rudens pagāja, .......... Для вас уже прошла осень,…………….For you have already passed the autumn,
Gaidāma Jauna cilvēcība! .................. Грядёт Новая человечность!.................Expecting New humanity!

Vēstījumu gatavojiet lēnām! ............... Посыл готовьте медленно!....................Message prepare slowly!
Nedrīkst iziet no grafika! ..................... Недьзя выходить из графика!...............Can't go out from graphics!
Izmaiņas jau manāmas, ...................... Изменения уже заметны,……………….Changes already noticeable,
Taču nemainiet trafiku! ........................ Но неменяйте трафика!........................But don't change traffic!

Es redzu jūsu intensifikāciju ................. Я вижу вашу интенсификацию……….I seeing your intensification
Un tiekšanos augšup! ........................... И стремление вверх!.........................And going up!
Nepārvērtiet visu spekulācijā, ............... Не превращайте всё в спекуляцию,…Don't convert all in speculation,
Nepārvērtiet iešanu skriešanā! ............. Не превращайте ходьбу в бег!............Don't convert walking in running!

Radiet, bet ar apzināšanos ................... Творите, но с осознанием……………..Create, but with awareness
Diženumu un atbildību, ......................... Величия и ответственности,…………..Loftiness and responsibility,
Un formējiet ApZiņu .............................. И формируйте СоЗнание………………And draw up a consciousness
Augststākā Dievišķīguma! ..................... Высочайшей Божественности!...........The highest Divinity!

Neklausaties bremzējošos, ................... Не слушайте тормозящих,……………..Don't listen to hindering ones,
Viņu būs arvien vairā! ........................... Их будет всё больше!..........................They will be more and more!
Neklausaties runājošos, ........................ Не слушайте говорящих,………………Don't listen to speaking ones,
Bet tikai sevi ilgāk! ................................. А только себя дольше!......................But only yourself longer!

Ticiet, ir Dieva nodoms, ........................ Поверьте, есть промысел Бога,………..Believe, have God intention,
Ir nodarbe tikai cilvēku! ......................... Есть промысел людей только!...............It's only human activity!
Es jums ceļu parādīju ........................... Я вам показал дорогу…………………….I showed you the road
Un cik pa to iet! ..................................... И идти по ней сколько!........................And how long to walk on it!

Āmen. .................................................. Аминь…………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. ..................................... Отец Абсолют………………………………Father Absolute
04.10.16 ............................................... 04.10.16………………………………………04.10.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/04.10.16.html
Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.10.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /05.10.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/05.10.2016.
=====
Latviskojumu viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.10.2016.

Skatījumu skaits: 442 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: