Galvenie » 2016 » Decembris » 4 » Vēsts: 04.12.16. Katrēns "Vēstījums"
20:48
Vēsts: 04.12.16. Katrēns "Vēstījums"

Vēsts: 04.12.16. Katrēns "Vēstījums"
.......................................................... Катрен "Посыл"……………………………….Quatrain "Epistle"

Katrs Vēstījums - stress, ................... Каждый Посыл -стресс,…………………………Every Epistle- stress,
Un ne tikai priekš hologrammām! ..... И не только для голограмм!.............................And not only for holograms!
Tas iemanto svaru ............................ Он преобретает вес……………………………....It's gaining the weight
Pie Programmu izpildes! .................. При выполнении Программ!.............................To the Program execution!

Debesu Skola pabeigta ..................... Школа Небес закончена………………………....Heavenly School completed
Priekš tiem, kurš Pirmais kļuva! ......... Для тех, кто стал Первым!..............................For them, who became first!
Bet priekš daudziem atlikta, ............... Но для многих отложена,……………………….But for many suspended,
Kurš Dievam uzticīgs palika! .............. Кто Богу oстался верным!..............................Who remained faithful to the God!

Eksāmens vēl notiks,.......................... Экзамен ещё состоится,………………………..Exam yet will happen,
Un aizmirsts neviens nav! .................. И никто не забыт!............................................Have not forgotten nobody!
Ir laiks vēl griezties ............................. Есть время ещё обратиться…………………...Still have time to turn
Pie izvēles: Zināšanas - sadzīve! ....... К выбору: Знания - быт!...................................To choice: Knowledge- social issues!

Cilvēkiem galvenais - sadzīve, ........... У людей основное - быт,……………………….....The main for people- social issues,
Hologrammām - zināšanas! ............... Для голограмм - знания!..................................For Holograms- knowledge!
Izvēlaties: kur gan jums būt? ............. Выбирайте: где же вам быть?..........................Choose: where to be?
Priekš cilvēkiem - tas uzdevums! ....... Для людей - это задание!................................For people- that is a task!

Būt Dievā un Programmā būt, ............ Быть в Боге и быть в Программе,……………...To be in the God and in the Program,
Pa kreisi, pa labi - aizliegums! ............ Влево и право - запрет!.................................To left, to right- ban!
Ne velti jūs hologrammas, .................. Недаром вы - голограммы,……………………..You hologram not in vain,
Jaunā laikmeta zīmes! ........................ Нового века приметы!...................................New age marks!

Laiks stāties pie Domrīcības! .............. Пора приступать к Промыслу!........................It's time to proceed to Providence!
Un priekš visiem tas saprotams! ......... И это для всех понятно!..................................It's clear for all!
Nevar minējumiem uzticēties, ............. Нельзя доверять домыслам,…………………...Can't trust to guesswork,
Vārdus Manus pieņemiet skaidri! ........ Примите Слова Мои внятно!............................Accept clearly My Words!

Daba jūs izdzirdēja, ............................. Природа услышала вас,……………………….Nature heard you,
Izmaiņām atsaucās! ............................ Откликнулась к изменениям!........................Responded to changes!
Jums Domrīcība pavēle ir .................... Вам Промысел есть приказ…………………....Thought action- is command for you
Sākt Lielo Pārveidošanu! ..................... Начать Великое Преображение!...................To start the Great Transformation!

Āmen. ................................................... Аминь.
Tēvs Absolūts. ...................................... Отец Абсолют.
04.12.16. ............................................... 04.12.16

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/04.12.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /04.12.16.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /04.12.16.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/05.12.2016.
=====
Latviskoja intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 04.12.2016.

Skatījumu skaits: 330 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: