Galvenie » 2017 » Marts » 6 » Vēsts: 05.03.17. Katrēns "Glābšanas pamati"
14:39
Vēsts: 05.03.17. Katrēns "Glābšanas pamati"

Vēsts: 05.03.17. Katrēns "Glābšanas pamati"

05.03.17 Катрен "Основы спасения"……………………………………………………Quatrain "Fundamentals of salvation"

Пора приступать к действию! ............. Laiks pie darba stāties!.............................It's time to start the action!
День ото дня уходит! ........................... Diena no dienas aiziet!............................Day by day is going!
Поверьте, это не месть! ...................... Ticiet, tā ne atriebība!...............................Believe Me, it's not revenge!
Это Душа - восходит! .......................... Tā Dvēsele - augšup kāpj!........................That Soul- goes up!

Думать необходимо! ............................ Domāt vajag!..........................................It's necessary to think!
Но, всё уже предельно ясно! ............... Taču, viss jau maksimāli skaidrs!.............But, all is already maximally clear!
Вознесение непобедимо! .................... Augšupcelšana neuzvarama!.....................Ascension is invincible!
Если всё делать честно! ...................... Ja visu godīgi darīt!..................................If do everything honestly!

Определена роль России! ................... Krievijas loma noteikta!............................Determined role of Russia!
Она - единственная может! ................ Viņa - vienīgā var!......................................She- the only who can!
По сценарию, только Мессия, ............. Pēc scenārija, tikai Mesija,…………………By scenario, only Messiah
К Истоку придти поможет! ................... Pie Sākuma atnākt palīdzēs!....................Will help to come to the Source!

Слова Создателя - Истина! ................. Radītāja Vārdi - Patiesība!........................Creator's words- Truth!
Людям нужна идеология! .................... Cilvēkiem ideoloģija vajadzīga!..................People need ideology!
Определяющая, путь истинный, ......... Noteicoša, ceļu patieso,…………………….Determine the right way,
Путь, а не болтологию! ......................... Ceļu, bet ne pļāpoloģiju!.........................The road, but not talking logy!

Идеология - это вы сами! ..................... Ideoloģija - tie jūs paši!...........................Ideology- is you!
Пример Духа на практике! ................... Gara piemērs praksē!..............................Example of Spirit in practice!
Вселенскими быть весами, .................. Visuma svariem būt,……………………….To be Universe weights,
Выбор стратегии и тактики! ................. Stratēģijas un taktikas izvēle!...................The choice of strategy and tactics!

Стратегия - Шестая раса! .................... Stratēģija - Sestā rase!............................Strategy- the sixth race!
Тактика - сама Россия! ......................... Taktika - pati Krievija!.............................Tactic- Russia by herself!
Эволюция не прямая трасса, ............... Evolūcija ne taisna trase,…………………..Evolution is not a direct route,
Эволюция - путь Мессии! ..................... Evolūcija - Mesijas ceļš!..........................Evolution- the way of Messiah!

Выше проблем житейских! ................... Augstāk par sadzīves problēmām!.............Above problems of everyday!
Видеть далёкую Истину! ....................... Redzēt tālo Patiesību!.............................To see the distant Truth!
Учитывая опыт библейский, ................. Vērā ņemot Bībeles pieredzi,……………....Given experience of Bible,
Себя творить - истинным! .................... Sevi radīt - patiesu!...................................To create yourself- true!

Люди, как микроскоп! ............................ Cilvēki, kā mikroskops!..........................People, as a microscope!
Пытаются понять действия! ................. Cenšas saprast darbības!.........................Trying to understand the action!
Вы показали лишь перископ, ................ Jūs tikai periskopu parādījāt,………………You have shown only the periscope,
Пока не видно следствия! ..................... Pagaidām sekas nav redzamas!..............While the investigation is not visible!

Вам всплывать на поверхность! ........... Jums virspusē uzpeldēt!..........................You will come up to the surface!
Должны видеть понятное! ..................... Jāredz saprotamais!...............................Must see the understandable!
Нужна сегодня известность, .................. Šodien popularitāte nepieciešama,……...Today need a famous,
И промысел людям внятный! ................ Un domrīcība saprotama cilvēkiem!...........And understandable thought action for people!

Не уйти от известности! ........................ Neaiziet no popularitātes!........................Don't walk away from the fame!
Звезда всегда ярко горит! ..................... Zvaigzne viemēr spilgti mirdz!.................Star always brightly shining!
Проявление на поверхности, ................ Izpaušanās virspusē,……………………….Manifestation on the surface,
Подтверждение ПРАВА творить! .......... TIESĪBĀM radīt apstiprinājums!................Confirmation of the RIGHTS to create!

Жизнь - не цирк, а - ПРАВДА! ................ Dzīve - ne cirks, bet - PATIESĪBA!.........Life- not circus, but- the TRUTH!
Фокусы теперь не проходят! .................. Fokusi tagad nepāriet!..........................Focuses now don't pass!
Доказывать придётся ПРАВО, ............... TIESĪBAS pierādīt nāksies,………………Need to prove the RIGHT,
Образы в Материю переходят! .............. Tēli Matērijā pāriet!................................Images becoming in Matter!

Новое управление Пространством! ....... Telpas jauna vadība!...............................The new management of Space!
Привнесённое, вами - Богами! ............... Ienesta, jūsu - Dievu!............................Adscititious by you- Gods!
Людям покажется странным, .................. Cilvēkiem šķitīs dīvaini,………………….Will seems strange for people,
Просто промысел был Дарами! .............. Nodarbe vienkārši Dāvanas bija!.............Just thought action has been Sacrament!

Дарами Создателя человечеству! .......... Radītāja Dāvanas cilvēcei!......................Creator's Sacrament for the humanity!
Стремящемуся, к Возвращению! ........... Tiecošās, uz Atgriešanos!.....................The aspirant for Return!
К Возвращению в Отечество, ................. Uz Atgriešanos Tēvzemē,………………..For return to Fatherland,
К Духовному превращению! .................... Uz Garīgo pārvēršanos!........................To Spiritual transformation!

Спасение Мира - в руках! ........................ Pasaules glābšana - rokās!..................Saving the World- in hands!
Осуждаемой пока России! ....................... Pagaidām nopeļamajai Krievijai!...........While condemning Russia!
Люди поймут это в муках! ........................ Cilvēki mokās to sapratīs!...................People will understand that in agony!
И признают Её Мессией! ......................... Un Viņu Mesiju atzīs!..........................And will recognize her Messiah!

Но, прежде испытания Воинов! ............... Bet, pārbaudījumi vispirms Cīnītājiem!.........But before trial to Warrior!
Истинных, для Создателя! ........................ Patiesiem, priekš Radītāja!.......................True, for the Creator!
Собой закрывать пробоины, ..................... Ar sevi caurumus aizvērt,……………………With yourself to close holes,
Корабля - "спасение обывателя"! ............. Kuģim - "mietpilsoņa glābšana"!.................To ship- "every human salvation"!

Спасутся - не только люди! ....................... Glābsies - ne tikai cilvēki!........................Will save- not only people!
Спасётся - сама Планета! ......................... Glābsies - pati Planēta!...........................Will save- also Planet!
Концентрация энергии будет, .................... Enerģiju koncentrācija būs,………………..Will be concentration of energy
Достаточной, для Света! ........................... Pietiekama, priekš Gaismas!...................Enough for the Light!

Планета в руках России! ........................... Planēta Krievijas rokās!..........................Planet is in Russia's hands!
Ключ к спасению - ЕДИНЕНИЕ! ............... Uz glābšanu atslēga - VIENOŠANĀS!.......The key to salvation- UNITY!
Информация от Мессии, .......................... No Mesijas informācija,……………………..Information from Messiah,
Единственный путь ВОЗНЕСЕНИЯ! ........ AUGŠUPCELŠANAS vienīgais ceļš!..........The only way to Ascension!

Аминь. ........................................................ Āmen………………………………………Amen
Отец Абсолют. ........................................... Tēvs Absolūts……………………………..Father Absolute
05.03.17 ...................................................... 05.03.17…………………………………..05.03.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.03.17.html
---------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem.
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /06.03.2017
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /06.03.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /06.03.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 06.03.2017.

Skatījumu skaits: 364 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: