Galvenie » 2018 » Maijs » 5 » Vēsts: 05.05.18. Katrēns "Liekulība"
22:06
Vēsts: 05.05.18. Katrēns "Liekulība"

05.05.18 Катрен  “Фальшь”​​

Растревоженная Природа,
Будоражит Пространство!
В Природе имеются и уроды,
Для которых, важнее чванство!

Откуда столько гордыни?
Сами “палочка от нуля”!
В Мире существует поныне,
Потухшая для Бога свеча!

Люди знают, что не могут,
Спорить никогда с Богом!
Этих не выбрали: они стонут,
Ноль от них будет в итоге!

Лезут из всех щелей!
Тараканье нашествие!
Заявиться в толпе милей,
Возомнить себя пришествием!

Люди формируют Историю,
Кто-то приходит вовремя,
Первые высшей во всём категории,
Другие – воруют время!

Их немного, но желчи много!
Главные оппоненты у Бога!
Утончённо вредят в итоге,
Фальшь для них – дорога!

Говорят много с апломбом!
Спорят безапелляционно!
Подлостью пробивают и лбом!
Говорят всё, что угодно!

Подключаются в Момент “Х”,
Раньше их не было рядом!
Главное, быть зафиксированными,
Отвлекающий от дела отряд!

Они были всегда и есть!
Пытаются перевернуть Историю,
Ими забыта на век честь,
Не люди, а категории!

Продаются, ради своей идеи!
Наседают со всех сторон,
Приносят людям потери,
Живут с точностью до наоборот!

В России всегда два “Д”!
Умный дурак – трагедия!
Произрастают они везде,
А, это плохая комедия!

Опасны, вмешиваются в Судьбу!
Важно для них проявиться!
Привлечь внимание на себя,
Людям с дороги сбиться!

Мешают всегда жить!
Только они – пример!
Чашу Судьбы придётся испить,
Это для них размер!

Процветают вопреки Природе!
Мечтают захватить Мир!
Они давно наготове,
Только не состоится Пир!

Аминь.
Отец Абсолют.
05.05.18

 

Vēsts: 05.05.18. Katrēns  "Liekulība"

Satrauktā Daba,
Sajauc Telpu!
Dabā ir arī kropļi,
Priekš kuriem, dižošanās svarīgāka!

No kurienes tikdaudz augstprātības?
Paši "nūjiņas no nulles"!
Eksistē Pasaulē līdz šim,
Nodzisusi priekš Dieva svece!

Cilvēki zin, ka nevar,
Ar Dievu stīdēties nekad!
Šos neizvēlējās: viņi vaid,
Nulle no viņiem rezultātā būs!

Lien no visām spraugām!
Tarakānu uzbrukums!
Barā nākt klajā mīļāk, 
Kļūdīties ar savu atnākšanu!

Cilvēki Vēsturi formē,
Kāds savlaicīgi atnāk,
Pirmie augstāk visā kategorijā,
Citi - zog laiku!

Viņu nedaudz, bet žulta daudz!
Dieva galvenie oponenti!
Kaitē smalki rezultātā,
Liekulība priekš viņiem - ceļš!

Runā ar aplombu daudz!
Strīdās kategoriski!
Izsit ar nekrietnību un pieri!
Runā visu, ko vēlas!

Pieslēdzas Momentā "X",
Agrāk viņu nebija blakus!
Galvenais, būt piefiksētam,
Novērš no darba vienību!

Viņi vienmēr bija un ir!
Cenšas Vēsturi apgriezt,
Viņiem gods uz mūžiem aizmirsts,
Ne cilvēki, bet kategorijas!

Pārdodas savas idejas labad!
Uzmācas no visām pusēm,
Cilvēkiem zaudējumus atnes,
Dzīvo ar precizitāti līdz otrādi!

Krievijā vienmēr divi "M"!
Gudrais muļķis - traģēdija!
Izaug viņi visur,
Bet, tā slikta komēdija!

Bīstami, iejaucas Liktenī!
Priekš viņiem svarīgi izpausties!
Piesaistīt uzmanību sev,
No ceļa cilvēkiem noklīst! 

Dzīvot traucē vienmēr!
Tikai viņi - piemērs!
Likteņa kausu nāksies iztukšot,
Tas lielums priekš viņiem!

Plaukst Dabā par spīti!
Sapņo Pasauli sagrābt!
Viņi sen gatavībā,
Nenotiek tikai Dzīres!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
05.05.18.

05.05.18. Quatrain   “Falseness”

Disturbed Nature,
Excites the Space!
In Nature there are also freaks,
For which more important is swagger!

From where so much pride?
By themselves “sticks from zero”!
In the World exist until now,
An extinct candle for God!

People know, that can’t,
To argue with God never!
They were not chosen; they groan,
Zero from them will end up!

They climb from all the cracks!
Cockroach invasion!
Appear in a crowd of miles,
To make mistake with your coming!

People form History,
Someone comes at time,
The first highest in all categories,
Others steal time

They are few, but a lot of bile!
The main opponents of God!
Delicately harmed in the end,
False for them- the road!

They say a lot with aplomb!
Argue categorically!
They also pierce meanness and forehead!
They say anything, what want!

Connect to the Moment “X”,
Previously, they were not there!
The main thing is to be fixed,
A detachment from the case!

They always were and are!
Trying to turn the History,
Their honor is forgotten for eternity,
Not people, but categories!

For sale for the sake of their Idea!
Crowded from all sides,
Bring losses to people,
Lives with exactly till opposite!

In Russia always are two “M”!
A clever fool- is tragedy!
They grow everywhere,
But, this is a bad comedy!

Dangerous, interfere with Destiny!
It’s important for them to manifest!
Draw attention to yourself,
People get off the road!

Always disturb to live!
Only they- are an example!
The chalice of destiny will have to be drunk,
This is the size for them!

Prosper despite Nature!
Dream to take over the World!
They have long been ready,
Only there will not be a feast!

Amen
Father Absolute
05.05.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.05.18_2.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitivi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru / 05.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts  /05.05.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /05.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.05.2018.

Skatījumu skaits: 206 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: