Galvenie » 2016 » Decembris » 6 » Vēsts: 05.12.16. Katrēns "Dzīves trajektorija"
17:16
Vēsts: 05.12.16. Katrēns "Dzīves trajektorija"

Vēsts: 05.12.16. Katrēns "Dzīves trajektorija"
........................................................... ......... Катрен "Траектория жизни"………Quatrain "Life trajectory"

Starpbrīdis ir atskaites punkts ............ Перерыв есть точка отсчёта……………….Interval is the point of reference
No pagātnes līdz nākotnei! ................ От прошлого до будущего!.......................From the past till the future!
Tā ne pietura lidojumā, ...................... Это не остановка в полёте,………………...That is not the stop in the flight
Tā - nākotnes gaidīšana! ................... Это - ожидание грядущего!.......................That- waiting for the future!

Cilvēks nevar pastāvīgi ...................... Человек не может постоянно……………...Human can't constantly
Sev grābekļus izvēlēties! .................... Выбирать себе грабли!............................To choose the rakes for himself!
Dzīve - sūra iespējamība, ................... Жизнь - суровая вероятность,…………….Life- harsh likely
Bet nepavisam ne "it kā"! .................... A совсем не "как бы"!.............................But not at all "Like"!

Ceļu precīzi jāizvēlas! .......................... Путь нужно выбирать точно!...................The road must choose exactly!
Dažādi izkaisījumi - kategorijas! .......... Всякий разброс - категория!.....................Different Scatter- categories!
Pat pietura ir punkts, ............................ Даже остановка есть точка,……………...Even the stop is a point,
Trajektoriju mainošs! ............................ Меняющая траекторию!.........................Trajectory- altering!

Dzīve - viļņveida procesi! ..................... Жизнь - волновые процессы!.....................Life- wave processes!
Nav stabu ceļa! .................................... Нет столбовой дороги!............................There is no high road!
Precesijas trajektoriju ........................... Траекторию прецессии…………………….The trajectory of the procession
Bez palīdzības koriģējiet! ...................... Корректируйте без подмоги!....................Adjust without assistance!

Dzīvojiet mierā ar sevi, ......................... Живите в мире с собой,…………………...Live in the peace with yourself
Turaties stingri noteikumos! .................. Держитесь строжайших правил!.............Keep strict in a rules!
Es vienmēr būšu ar tevi, ........................ Я всегда буду с тобой,…………………...I always will be with you
Ja sevi palaboji! ..................................... Если себя поправил!............................If you correct yourself!

Trajektorija - ne līnija taisna! .................. Траектория - не прямая линия!...............Trajectory- not a straight line!
Taisnu vispār nemēdz būt! ..................... Прямых вообще не бывает!...................The straight generally tend not to be!
Dzīve kā milēniums tek, ......................... Жизнь течёт как миллениум,…………....Life flow as millennium
Kurš neaizmirst to! ................................. Кто это не забывает!............................Which don't forget that!

Netiecaties pēc tēliem! ........................... Не гоняйтесь за образом!.....................Don't strive for images!
Ieturiet vienmēr pozīciju! ........................ Держите всегда позицию!......................Withhold always position!
Domrīcībā dzīvot vajag, ......................... Жить нужно Промыслом,………………....Need to live in Providence,
Savu dispozīciju nosakot! ...................... Определяя свою диспозицию!................Defining your disposition!

Āmen. ..................................................... Аминь……………………………………...Amen
Tēvs Absolūts. ........................................ Отец Абсолют……………………………Father Absolute
05.12.16. ................................................. 05.12.16…………………………………..05.12.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.12.16_2.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /06.12.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /06.12.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/06.12.2016.
=====
Latviskoja intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 06.12.2016.

Skatījumu skaits: 390 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: