Galvenie » 2016 » Decembris » 5 » Vēsts: 05.12.16. Katrēns "Hologrammas"
17:35
Vēsts: 05.12.16. Katrēns "Hologrammas"

Vēsts: 05.12.16. Katrēns "Hologrammas"
............................................................ Катрен "Голограммы"………………………..Quatrain "Holograms"

Ir hologrammas gudras, ...................... Есть голограммы умные,…………………..There are smart holograms,
Bet ir - pavisam nekā! ......................... А есть - совсем никак!.............................But there are- completely nothing!
Domas neprātīgas iznēsā ................... Мысли разносят безумные………………....Carrying crazy thoughts
Aizmirstās Pasaulēs! .......................... В затерявшихся Мирах!...........................In the forgotten Worlds!

Cilvēki - bioloģiskie piemēri! ................ Люди биологические примеры!.................People- biological examples!
Ar viņiem pavisam nevienkārši! ........... С ними совсем непросто!...........................With them not at all simple!
Nes Dievišķās manieres, ..................... Несут Божественные манеры,…………….Brings Divine manners,
Kaut Dvēselē galīgs tukšums! ............. Хотя и в Душе совсем пусто!....................Even when there in the Soul is full emptiness!

Pasaule - viļņotās plūsmas, ................. Мир - волновые потоки,…………………….World- wavy flows,
Visiem pagaidām nesaprotamas! ......... Пока не понятные всем!...........................For moment it's incomprehensible for everyone!
Daži redz attekas, ................................. Некоторые видят протоки,……………….Some see side- branches,
Pilna Attēla nepavisam nav! .................. Нет полной Картины совсем!..................Full Image have not at all!

Jums svarīgi Būtību saprast .................. Вам важно понять Суть…………………...It's important to understand the Being for you
Un noteicošo izpratni: ............................ И определяющее понятие:……………...And operative awareness:
Jūs - hologramma Milzīga, ..................... Вы - голограмма Сущая,………………...You- Huge hologram,
Uztveri sevī nesoša! ............................... Несущая в себе восприятие!................Bearing the Perception in yourselves!

Pēc būtības, jūs - Debesīs, .................... По существу, вы - на Небе,……………..Essentially, you- in the Heaven,
Vadiet ar jūtām! ....................................... Управляете чувствами!.......................Managing with feelings!
Priekš cilvēkiem - blēņas tās, .................. Для людей - это небыль,………………..For people- its pranks,
Viņos plosīšanos izraisošas! ................... Вызывающая в них буйство!................Calling in them a riot!

Lielo melu tūkstošgades .......................... Тысячелетия Великой лжи…………….Millenniums of the Big lies
Galīgi izmainīja priekšstatus! ................... Поменяли совсем представления!......Finally changed the perceptions!
Šajā kapa klusumā ................................... В этой гробовой тиши…………………In this grave silence
Neviens par pamācībām neatceras! ......... Никто не помнит про наставления!........Nobody don't remember about guide!

Pamācības - tās ceļš pie Dieva, ............... Наставления - это путь к Богу,……….Guide- they are the way to the God,
Ja gribat - ceļš uz Mājām! ......................... Если хотите - к Дому дорога!............If you want- the way to the Home!
Priekš sevis jūs - palīdzība, ....................... Вы для себя - подмога,………………You for yourself- the help,
Pamazām sevi vadat! ................................ Упраляете собой понемногу!.............Gradually manage yourself!

Saliedējušies, sapratīsiet Svarīgo: ............ Сплотившись, поймёте Важное:……...Cohesive will understand the Important:
Ka jūs kopā - Dievs! ................................... Что вместе вы - Бог!........................That you together- the God!
Un jūsu drosmīga Domrīcība ..................... И Промысел ваш отважный…………..And your brave Trade
Apstiprina, ka cilvēks varēja! ..................... Подтверждает, что человек смог!......Confirm, that human could!

Varēja sevi Debesīs ieraudzīt, ................... Смог увидеть себя в Небе,…………..Could to see themselves in the Heaven,
Aiz sevis Krieviju pacelt, ............................ Поднять за собой Россию,…………..Raise the Russia behind themselves,
Dzīvi savu padarīt patiesu, ........................ Жизнь свою сделать былью,…………Them life into reality,
Krieviju uztaisīt Mesiju! .............................. Россию сделать Мессией!...............Russia to make the Messiah!

Āmen. ......................................................... Аминь…………………………………Amen
Tēvs Absolūts. ........................................... Отец Абсолют………………………….Father Absolute
05.12.16. .................................................... 05.12.16………………………………..05.12.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.12.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.12.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /05.12.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/06.12.2016.
=====
Latviskoja intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 05.12.2016.

Skatījumu skaits: 360 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: