Galvenie » 2016 » Septembris » 7 » Vēsts: 06.09.16. Katrēns "Radītāja Zinātne" ... Катрен "Наука Создателя"………..Qatrain "The Creator's Science
11:50
Vēsts: 06.09.16. Katrēns "Radītāja Zinātne" ... Катрен "Наука Создателя"………..Qatrain "The Creator's Science

Vēsts: 06.09.16. Katrēns "Radītāja Zinātne" ... Катрен "Наука Создателя"………..Qatrain "The Creator's Science

Visu var atjaunot, ............................. Всё восстановить можно, …………………….All can be restored,
Tik saprašana nepieciešama! ........... Нужно только понимание!.............................Only understanding needed!
Ne sarežģīts viss, ticiet, .................... Поверьте всё несложно, ……………………..Not complicated everything, believe,
Ja Zināšanas ir iekšā! ....................... Если внутри есть Знания! ……………………If Knowledge is inside!

Bez šaubām, cilvēks mūžīgs, ............ Человек, безусловно, вечен, ………………..Certainly, the human imperishable,
Taču jums apvalks redzams! .............. Но вам видна оболочка! …………………….But to you the cover visible!
Enerģiju karkass primārs, .................. Каркас энергии первичен, …………………...The primary energy frame
Audums bez kavēkļiem rodas! ........... Ткань создаётся без заморочек! ……………Cloth arise without barriers!

Nav svarīgākas informācijas! ............. Важнее нет информации! ……………………No more important information
Tā Kosmoss un šūniņa! ..................... Она и Космос, и клетка! ………………………As the Space and cellule
Tā vēl arī inkarnācija, ......................... Она ещё инкаркация, …………………………It is also the incarnation.
Tā - jūsu dzīve, jūsu stigmiets! ........... Она - ваша жизнь, ваша ветха! ……………..That- your life, your decrepit!

Jūs - pilnība no Dieva, ........................ Вы совершенство от Бога, …………………..You- fullness of the God.
Jūs - daļa un Viņa turpinājums, .......... Вы - часть и Его продолжение, ……………..You- the part and continued of Him
Bet vēl arī palīdzība Viņa ................... Но вы и Его подмога…………………………...But yet also his help
Domnodarbes izzināšanā! .................. В промисле изучения!.....................................In the Thought exercise exploring!

Radītājs - pētnieks Dižens, ................. Создатель - Великий исследователь, ……..The Creator- Great explorer
Un jūs viņa pacienti, ........................... А вы его пациенты, …………………………….And you his patients
Tādēļ ne bez pēdām, ......................... Поэтому вы не бесследны, ……………………Therefore not without trace,
Jūs - eksperimenta pamats! ............... Вы - основа эксперимента! ……………………You- experimental basis!

Saprotiet Mūžības Programmu, ......... Поймите Программу Вечности, ………………Understand Eternity Progam,
Jūs pie panākumiem tuvu! .................. Вы на подходе к успеху! ………………………You close to the success!
Uz bezgalību ceļš atvērsies ................ Откроется путь к бесконечности …………….To infinity way will open
Priekš cilvēka Saprāta! ........................ Для Разума человека! …………………………For human Sense!

Ticiet, viss jūsos, kā arī Dievā! ............ Поверьте, всё в вас, как и в Боге!.................Believe, all in you, as in the God!
Jūs - pilnība un jūs - tehnoloģijas! ....... Вы - совершенстио и вы - технологии!.........You- fullness and you- technology!
Tagad uz vajadzīgā ceļa jūs! ............... Сейчас вы на нужной дороге!........................Now on needed road you are
Pasauli atklājot, mitoloģijas aizies! ...... Мир открывая уйдут мифологии!............Discovering the World, mythologies will go!

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/06.09.16.html
Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /07.09.2016.

Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem
=====
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma 06.09.2016., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 07.09.2016.

Skatījumu skaits: 531 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 5.0/1
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: