Galvenie » 2016 » Septembris » 13 » Vēsts: 07.09.16. Katrēns "Krievija" ... Катрен "Россия"…………………Quatrain "Russia"
10:36
Vēsts: 07.09.16. Katrēns "Krievija" ... Катрен "Россия"…………………Quatrain "Russia"

Vēsts: 07.09.16. Katrēns "Krievija" ... Катрен "Россия"…………………Quatrain "Russia"

Nav mēslojuma priekš izaugsmes, ............... Нет удобрений для роста,……………..Have no fertilizer for growth,
Izaugsme neiespējama bez Gara! ............... Рост невозможен без Духа!.................Growth impossible without Soul!
Nerunājiet par Krieviju vienkārši, .................. Не говорите о России просто,…………Don't talk about Russia simply,
Krievija, kā arī Pasaule - mokas Manas! ...... Россия, как и Мир - Моя мука!.............Russia as well as the World- my agony

Atnākuši no Debesīm un aizmirsuši .............. Пришедшие с Небес и забывшие……..Came from the heaven and forget
Savas saknes un iespējas ............................ Корни свои и возможности……………...It's roots and options,
Šaudās starp cilvēkiem, kā bijušie, ............... Мечутся средь людей, как бывшие,…...Waver between people as former
Kā savu amatu neatradušie! ......................... Как не нашедшие своей должности!......As their position not founded!

Amats viens arī paliks - ................................. Должность одна и останется -……...One position will remain-
Kalpot Dievam un Mūžībā būt! ...................... Служить Богу и быть в Вечности!.....To serve to the God and to be in Eternity
Un mocīties nevajag veltīgi - .......................... И не надо напрасно маяться -……...And don't need to suffer in vain-
Viss Вezgalībā ierakstīts! ............................... Всё записано в Бесконечности!......All recorded inside infinity!

To vajag saprast un pieņemt! ......................... Это нужно понять и принять!............That need to understand and accept!
Tā Laiku Grāmatā ierakstīts! .......................... Так записано в Книге Времён!..........Like this recorded in the Time Book!
Un nedrīkst neko mainīt, ................................ И нельзя ничего менять,……………..And can't change nothing,
Jo ceļš viņas noteikts! .................................... Ибо путь её определён!...................Because her way has been set!

Krievzeme Dižena izaugs, ............................. Русь Великая произрастёт,………….Russia will grown Great
Atkārtoju, bez mēslojuma, ............................. Повторяю, без удобрений,…………..Repeat, without fertilizer,
Un Asns Viņas tomēr izsitīs ........................... И Росток Её всё же пробьёт………..And Sprout however will break
Paaudžu viltības! ........................................... Ухищрения поколений!....................The tricks of generations!

Es lamāju, taču Es MĪLU, ............................... Я ругаю, но Я ЛЮБЛЮ,…………...I scord, but I LOVE,
Jo progresu precīzi redzu! .............................. Ибо вижу точно прогресс!..............Because progress accurately seeing
Dažreiz Es vienkārši lūdzu: ............................. Иногда Я просто молю:…………...Sometimes I just asking:
Garīgo procesu paātriniet! .............................. Ускоряйте Духовный процесс!.......Mental process to speed up!

Ir Asns un Es viņu sargāju! ............................. Есть Росток и его Я храню!............Have Sprout and I protecting that!
Lai turpina gulēt pamats! ................................. Пусть основа продолжает спать!...That continue to sleep the base!
Atkārtoju, Mīlu, bet rāju, .................................. Повторяю, Люблю, но браню,…...Repeat, Love, but scold
Jo taču laiks arī Krievijai celties! ...................... Ведь пора и России встать!.........Because have time also to Russia get up!

07.09.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/07.09.16.html
Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.09.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem


=====

Latviskoja intuitīvi Eslauma 13.09.2016., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 13.09.2016.

Skatījumu skaits: 564 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: