Galvenie » 2016 » Septembris » 8 » Vēsts: 07.09.16. Katrēns "Krievijas mūžīgās skumjas"... Катрен "Вечная грусть России"…Quatrain "Russia's eternal sadness"
13:33
Vēsts: 07.09.16. Katrēns "Krievijas mūžīgās skumjas"... Катрен "Вечная грусть России"…Quatrain "Russia's eternal sadness"

Vēsts: 07.09.16. Katrēns "Krievijas mūžīgās skumjas"... Катрен "Вечная грусть России"…Quatrain "Russia's eternal sadness"

Jūs gribat saprast Krieviju, ...................... Вы хотите понять Россию,……………You want to understand Russia,
Jūs gribat saprast viņas būtību? .............. Вы хотите понять её суть?.................You want to understand her nature?
Tad aizmirstiet par Mesiju, ....................... Позабудьте тогда про Мессию,……...Then forget about the Messiah,
Un atnāks pie jums Mūžīgās skumjas! ..... И придёт к вам Вечная грусть!..........And will come to you eternal sadness!

Neko biezoknī neatradīsi! ......................... Ничего ненайдёшь в глуши!..............Will not find nothing in the backwoods!
Dzīve džungļiem aprakstīta! ..................... Жизнь очерчена дебрями!.................Life describes with the jungle!
Neko Dvēselē neatradīsi - ........................ Ничего ненайдёшь в Душе -…………Will not find nothing in the Soul-
Tur kur mežainis ar raganām! .................. Там, где леший с ведьмами!..............There, where forestland with witches!

Aizauga taka uz Mūžību! ......................... Заросла тропа к Вечности!.................Owergrown trail to Eternity!
Tikai Tiešamība domrīcību valda! ............. Правит промыслом только Явь!........Only directness thought activity reigns!
Un dzīvo, kā bērni, bezrūpībā, ................. И живут, как дети, в беспечности,…..And living as a children in carelessness,
Nepieņemot no Dieva Noteikumu! ............ Не принимая от Бога Правь!..............By filing to adopt God's Rule!

Ir Dabā niknums - nepieciešamība, .......... Есть ярость в Природе - необходимость,…Is ire in the Nature- necessity,
Ir krievu Dvēselē ienaids! ......................... Есть ненависть в Душе русских!...................Is enmity in the russian Soul!
Bet Dabai ir taisnīgums, ........................... Но у Природы есть справедливость,………But in Nature is justice,
Taču nav Mīlestības Garā šaurā! ............. Но нет Любви в Духе узком!.........................But have not Love in the narrow Spirit!

Var prasīt un lūgt! ..................................... Можно требовать и просить!........................Can require and ask!
Paprasiet ziemā sniegu! ........................... Попросите зимой снега!................................Ask for snow in winter!
Lūk, aizvainot un nepiedot, - .................... Вот обидеть и не простить,-…………………Here is, to hurt and to don't forgive-
Krieviem - sava tāme! .............................. У русских - своя смета!.................................Russians- own estimates!

Apmānīt pašam sevi, ............................... Обмануть самого себя,……………………….Delude oneself,
Un, protams, labāko draugu, ................... И, конечно, лучшего друга,…………………..And, of course, the best friend,
Pat Manis nekautrējoties, ........................ Не смущаясь даже Меня,…………………….Even from Me have no shy
It kā Dvēseles nav, nav arī Dieva! ............ Будто нет Души, нет и Бога!........................Like have no Souls, no also God!

Jūs gribat saprast Krieviju?....................... Вы хотите понять Россию?..........................You want to understand Russia?
Tālu arī iet nevajag! .................................. Далеко ходить и не надо!............................Far also not need to walk!
Iznīcināt jebkuru Mesiju! ........................... Уничтожать любого Мессию!......................To destroy any Messiah!
Iznīcināt visu, kas tik Svēts! ...................... Уничтожать всё, что так Свято!................To destroy everything, what is so Holy!

07.09.16.

Avots: http://www.otkroveniya.eu/poems/07.09.16.html
Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.09.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem


=====
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma 08.09.2016., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 08.09.2016.

Skatījumu skaits: 503 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 5.0/1
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: