Galvenie » 2017 » Februāris » 10 » Vēsts: 09.02.17. Katrēns Pārmaiņas"
13:57
Vēsts: 09.02.17. Katrēns Pārmaiņas"

Vēsts: 09.02.17. Katrēns Pārmaiņas"
....................................................... Катрен "Перемены"

Politiķi - Mamona vergi! ................. Политики - рабы Мамоны!
Tāpat, kā prese! ............................. Так же, как и пресса!
Dara visu iespējamo, lai, ................ Всё делают для того, чтобы,
Izskanētu pēdējā mesa! ................. Прозвучала последняя месса!

Domrīcība noteikta, ........................ Промысел определённый,
Tiešā un pārnestā nozīmē! ............. В прямом и переносном смысле!
Pasaule atkal pārtaisīta, ................. Мир снова переделанный,
Nākotne izdomājums kļuva! ............ Будущее стало вымыслом!

"Kuš maksā, tas arī pasūta", ........... "Кто платит, тот и заказывает",
Grēka īstenība uz Planētas! ............ Истина греха на Планете!
Taisnīgumu ierok, ............................ Справедливость закапывают,
Tas jau zem parketa! ....................... Она уже под паркетом!

Tas viss Pasaulē, arī Krievijā! ......... Всё тоже в Мире, в России!
Krievija tagad, kā visi! ..................... Россия теперь, как все!
Krievija negaida Mesiju, .................. Россия не ждёт Мессию,
Kamēr kapitāls visur! ....................... Пока капитал везде!

Visi pa plauktiņiem izdalīti, ............... Все разделены по полкам,
Ne tikai pa produktu! ........................ Не только по продуктовым!
Pilnīga varas patvaļa! ...................... Произвол власти полный!
Viņu taču nodiktēta! ......................... Ими же продиктованный!

Gribu jautāt: kurš redz? .................... Хочу спросить: кто видит?
Spēj un sajūt nākotni? ...................... Может и чувствует, будущее?
Taču redzošie jau sēž, ...................... Но, видящие уже сидят,
Izcieš savu nākotni! .......................... Отбывая своё грядущее!

Patvaļa tikai pastiprinās! ................... Произвол только усиливается!
Nauda plūst kabatās! ........................ Деньги текут в карманы!
Varenā Krievzeme bezspēkā! ........... Великая Русь обессилена,
Nu apmānos iegrimusi! ..................... И погружена в обманы!

Glābj bangojošā masa! ..................... Спасает бурлящая масса!
Jau visos kontinentos! ....................... Уже на всех континентах!
Reliģijas vainīgas skaidrs, ................. Религии выноваты ясно,
Un politiskie oponenti! ....................... И политические оппоненты!

Krievijā oponentu maz, ..................... Опонентов мало в России,
Un Zināšanu arī viņiem nav, ............. И Знаний у них тоже нет,
Glābšana priekš visiem Mesija, ........ Спасение для всех в Мессии,
Nesošs Dievišķo GAISMU! ............... Несущего, Божий СВЕТ!

Viņš sitas kā zivs ap ledu! ................ Он бьётся, как рыба об лёд!
Apkārt klusums un naids! ................. Кругом тишина и ненависть!
Tikai saujiņa uz priekšu ies, .............. Лишь кучка пойдёт вперёд,
Varās saudību izraisot! ..................... У властей вызывая зависть!

Paldies, Pasaule bango! ................... Спасибо, бурлит Мир!
Planēta kustībā nonāca! ................... Планета пришла в движение!
"Melno caurumu" atklāšana, ............. Открытие "тёмных дыр",
Atklās pazemošanas līmeni! ............. Раскроет уровень унижения!

Grēka cilvēki, kā caurumi! ................. Люди греха, как дыры!
Iesūc visu, kas TICĪBĀ! ..................... Засасивают всё,что в ВЕРЕ!
Mamons viņu piesegs, ....................... Мамона для них прикрытие.
Mamons priekš viņiem - mērs! ........... Мамона для них - мера!

Grēka cilvēki - politiķi! ........................ Люди греха - политики!
Bet, galvenie no viņiem - varas! ........ А, главные из них - власти!
Aizmirsa, ka lūgšanas ir! ................... Забыли, что есть молитвы!
Dievs viens, bet ne kaislības! ............. Единый Бог, а не страсти!

Februāra revolūcija: ........................... Февральская революция:
Mamons un vara - kopā! .................... Мамона и власть - вместе!
Aizmirsa par evolūciju, ....................... Забыли про эволюцию,
Ka vara - grēcīga vieta! ...................... Что власть - греховное место!

Vara visur - viena! .............................. Власть по всюду - едина!
Krievija nav izņēmums! ...................... Россия не исключение!
Mamons - varu dzinējspēks, .............. Мамона - властей двигатель,
Mamons - arī viņu ieslodzījums! ........ Мимона - и их заключение!

Mūža ieslodzījums! ............................. Заключение пожизненное!
Vai nāve, obligāti! ............................... Или смерть, обязательно!
Dzīvi uz Māmonu izmainīja, ............... Променяли Мамону на жизнь,
Darot to apzināti! ................................ Делая это сознательно!

Apzināti, tātad ar nolūku! .................... Сознательно, значит, с умыслом!
Pārkāpjot Dieva Vienlīdzību! ............... Нарушая Равенство Бога!
Dzīve priekš viņiem nodarbe, .............. Жизнь для них промысел,
Uz nāvi ceļš vedošs! ............................ К смерти ведущая дорога!

Februāris - tagad notvers visu! ............ Февраль - всё теперь накроет,
Kas līdz šim ar nolūku bija! .................. Что с умыслом до этого было!
Cilvēkiem acis atvērs! ........................... Людям глаза откроет!
Pēc tam visu apklās BALTU! ................ Потом всё укроет БЕЛЫМ!

Vēsturisks Krievijas izgājiens! ............... Исторический выход России!
Vienīgais solis uz skatuves! .................. Единственный шаг на сцену!
Ir Mesija un pats Mesija! ....................... Есть Мессия и сама Мессия!
Solis, kādam cenas nav! ....................... Шаг, не имеющий цену!

Mēģini, Krievzeme, vēl ne vēlu! ............ Пробуй Русь, ведь не поздно!
Februāris - tā tava Skatuve! ................. Февраль - это твоя Сцена!
Vadība iespējama, ................................ Управление возможно,
Un cilvēki pārmaiņas gaida! .................. И люди ждут перемены!

Āmen. .................................................... Аминь.
Tēvs Absolūts. ....................................... Отец Абсолют.
09.02.17. ................................................ 09.02.17

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/09.02.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /10.02.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv 10.02.2017.

=====
Latviskoja, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 10.02.2017.

Skatījumu skaits: 364 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: