Galvenie » 2016 » Decembris » 9 » Vēsts: 09.12.16. Katrēns "Lēmums"
17:49
Vēsts: 09.12.16. Katrēns "Lēmums"

Vēsts: 09.12.16. Katrēns "Lēmums"
........................................................... Катрен "Решение"…………………………Quatrain "Decision"

Žurkas no kuģa bēg! .......................... Крысы бегут с корабля!................................Rats are escaping from the ship!
Bet tā nosaukums - nākotne! ............. Но название его - будущее!..........................But its name- future
Tātad, dzīvo gluži veltīgi .................... Значит, живут совершенно зря………………...So, live quite in vain,
Šajā Pasaulē trakojošā! ..................... В этом Мире бушующем!.............................In this raving World!

Es runāju par rēķinu un klātbūtni!........ Я говорю о счёте и о присутствии!.................I talking about score and presence!
Precīzāk, par vēlēšanos būt, .............. Точнее, о желании быть,………………………..Precisely, of the desire to be,
Vēl precīzāk par klāt neesamību, ........ Ещё точнее об отсутствии,…………………….More precisely about present absence
Tātad, par nevēlēšanos dzīvot! ........... Значит, о нежелании жить!.............................So, about unwillingness to live!

Ceļu ne cilvēki nosaka! ........................ Путь определяют не люди!..........................The path is determined not by the people!
Cilvēki - Programmas dalībnieki! ......... Люди - участники Программы!.......................People- program participants!
Es lemju bezcilvēku apmērus, .............. Я решаю размеры безлюдия,………………..I decide the size of solitude,
Neattiecošos uz hologrammām! ........... Не относащиеся к голограммам!.................Does not apply to hologram!

Aizejošie sevī aiziet, ............................. Уходящие уходят в себя,……………………Outgoing ones going inside themselves,
Aizmirstot, ka Dievs kontrolē! ............... Забывая, что Бог контролирует!...................Forgetting, that God is controlling!
Tātad, netic Man, .................................. Значит, не верят в Меня,…………………….So, don't believe to Me,
Ar viņiem Tumsa manipulē! ................... Тьма ими манипулирует!.............................Darkness manipulating with them

Es runāju: neapturu! .............................. Я говорил: не останавливаю!......................I said: don't stop!
Tagad pat arī nežēloju! ........................... Теперь даже и не жалею!...........................Also I didn't spare even now!
Jaunus jau gatavoju, ............................... Новых уже подготавливаю,………………....Already I am preparing the new ones
Par kuriem tiešām raizējos! .................... За которых точно болею!............................About whom I really worry!

Izvēle tagad jūsu! .................................... Выбор теперь за вами!..............................Now it's your choice!
Saņēmāt no manis "VAR"! ...................... Получили от Меня "МОЖНО"!....................Received from me "CAN"!
Lemiet par sevi paši, ............................... Решайте за себя сами,……………………...Decide for yourself by yourselves,
Cik tas ir iespējams! ................................ Насколько это возможно!.........................How much it's possible!

Bet atceraties - nākotne no Manis atkarīga! . Но помните - будущее за Мной!.............But remember- future depends from Me!
Izvēle - tikai mirklis! .................................. Выбор - только мгновение!......................Choice- only the moment!
Gudrība - ir ceļš ar galvu, ........................ Мудрость - есть путь с головой,…………...Wisdom- the way with the head,
Uzvedību noteicoša! ................................ Определяющий поведение!......................Behavior decisive!

Gudrot jau par vēlu! ................................. Раздумывать уже поздно!.........................To meditate already too late!
Pasaule galēji nokaitēta! .......................... Мир накалён до предела!.........................The World heart- pounding to the limits!
Pēdējā vagonā pagaidām "VAR", ............ В последний вагон пока "МОЖНО",……....."CAN" for the moment is in last wagon
Balts sākas Februāris! ............................. Февраль наступает белый!........................February comes white!

Āmen. ....................................................... Аминь………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. .......................................... Отец Абсолют………………………………Father Absolute
09.12.16. ................................................... 09.12.16……………………………………..09.12.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/09.12.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.12.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /09.12.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/10.12.2016.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 09,12.2016.

Skatījumu skaits: 383 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: