Galvenie » 2016 » Decembris » 10 » Vēsts: 10.12.16. Katrēns "Pārmaiņas"
16:47
Vēsts: 10.12.16. Katrēns "Pārmaiņas"

Vēsts: 10.12.16. Katrēns "Pārmaiņas"
............................................................ Катрен "Перемены"……………………………Quatrain "Changes"

Pasaule izmanījās pavisam! ............... Мир совсем поменялся!...............................World completely changed!
Kur ķermeņi, bet kur Dvēseles? ......... Где тела, а где Души?..................................Where bodies, but where Souls?
Arī atbilde no Debesīm nozudusi, ...... И ответ с Небес потерялся,………………….....Also answer disappeared from the Heaven,
Kur redzēt un izdzirdēt kā? ................. Где увидеть и как послушать?....................Where to see and to hear how?

Sagrīļojās Cietība un Padebess! ........ Качнулись Твердь и Поднебесье!.................Swung Firmly and Heavens!
Jums atlika saprast vēl, ....................... Вам осталось ещё понять,………………….You needed to understand more
Kur gan Īstenība un Debesu atbalss? . Где же Явь и Небес отголосье?....................Where is the Reality and the Heaven's echo?
Un Radītāja Zīmogs kur? .................... И где Создателя Печать?............................And where is the Creator's Stamp?

Īstenība jau ne Īstenība, bet miegs! .... Явь уже не Явь, а сон!.................................Reality is not reality, but sleep!
Pat hologrammas panikā! ................... Даже голограммы в панике!........................Even holograms are in panic!
Jaunai vēsturei sezona pienāca, ......... Новой истории наступил сезон,……………...Came season for New history
Praksē tāda vēl nebija! ........................ Небыло такого в практике!..........................In practice this was not yet!

Negaidiet skaidrojumus un vētru! ......... Не ждите объяснений и взрыва!..................Don't wait for explanations and storm!
Cilvēks nesaprot tagad! ........................ Человек не понимает сейчас!....................Human don't understand now!
Viņš nezin to, kas bija! .......................... Он не знает того, что было!......................He doesn't know what was!
Laiku un pulkstenis cik šodien! .............. Время и который сегодня час!..................The time and what time is today!

Bet šodien taču - Patiesības stunda! .... А ведь сегодня - час Истины!....................But today is- hour of the Truth!
No tāda eksāmena neaiziet! ................. От такого экзамена не уйти!......................From such exam can't escape!
Ne patiesi brīvam, ................................. И свободному истинно,…………………….And truly free
Ne ceļā apmaldījušamies! ..................... И заблудившемуся в пути!.......................And got lost on the way!

Ārēji Pasaule vēl kaut kā mierīga, ......... Внешне Мир ещё как-то спокоен,………....The World still somehow calm from outside
Bet tā tikai ārējā fasāda! ........................ Но это только внешний фасад!.................But that only the outer fasade!
Tā jau uz mūžiem iesaiņota, .................. Он навечно уже упакован,………………....It already wrapped forever
Kā atpakaļ neatgriežama! ...................... Как не возвращаемый назад!...................As it is not coming back!

Ticiet, neapturēt ..................................... Поверьте не остановить…………………...Believe, to don't stop,
Lielo pārveidošanu! ............................... Великое преображение!...........................The major transformation!
Atlika minūtes nodzīvot ......................... Осталось минуты прожить………………....Left to live the minutes
Tukšu kustību Pasaulē! ......................... В Мире никчёмных движений!.................The World worthless movements!

Paliks tikai, kuri Dievā, .......................... Останутся лишь, кто в Боге,……………..Will stay only, who in the God,
Bet nepavisam ne reliģijā! .................... А совсем не в религии!.............................But not at all in religion!
Ticiet, tie ceļi dažādi! ............................ Поверьте, разные это дороги!..................Believe, they are different ways!
Viens ved visus uz bojā eju! ................. Одна ведёт всех к погибели!.....................One brings all to the death!

Eksamenā, kā uz ešafota! .................... На экзамене, как на эшафоте!..................At the exam, as on the scaffold!
Liktenim melot aplam un stulbi! ............ Лгать судьбе нелепо и тупо!.....................Lying to fate is ridiculous and stupid!
Planēta asā pagriezienā, ...................... Планета на крутом повороте,……………...Planet is on the sharp turn
Neņemt to vērā - muļķīgi! ...................... Не учитывать это - глупо!.........................To ignore that- stupid!

Sniegu gaida nopietni ļaudis! ................ Ждут снега серьёзные людей!..................Serious people are waiting for snow!
Nepilnību sniegputenis aizputinās! ........ Заметёт метель несовершенство!..............Imperfection will sweep up the snowstorm!
Pasaulē ievērojami gaišāk kļūs, ............. В Мире заметно станет светлей,……….....Will become more light in the World,
Pamats pilnībai būt! ............................... Основой быть совершенству!..................The basis to be perfect!

Āmen. ..................................................... Аминь………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. ........................................ Отец Абсолют……………………………...Father Absolute
10.12.16. ................................................. 10.12.16……………………………………10.12.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/10.12.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /10.12.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /10.12.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/10.12.2016.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 10.12.2016.

Skatījumu skaits: 353 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: