Galvenie » 2018 » Jūlijs » 11 » Vēsts: 11.07.18. Katrēns "Ideoloģija"
14:02
Vēsts: 11.07.18. Katrēns "Ideoloģija"

11.07.18 Катрен “Идеология”

Трудно объединить всех,
Разные взгляды на жизнь!
Краток человеческий век!
И не понятно для чего жить!

Человечество – это Пространство,
Это – энергия и материя!
Каждый отправляется в странствие,
Жизнь людей, как лотерея!

Кто-то найдёт себя,
Лучше, если кого-то!
Ещё лучше, себя теребя,
Человек станет Целым в итоге!

Целое – это Бога задание!
Причём, Главное от Бога!
Создатель передаёт Знания,
Чтобы Богами стали в итоге!

Разное соединить в Целое,
Нет Задания круче!
Человечество станет Белым,
Если не роковой случай!

Самое трудное предложение,
Но, Бог не даёт сложное,
Задание в Книге Судеб изложено,
Значит, всё же возможно!

Никто это сам не сможет!
Только один Народ в Мире!
Природа России поможет,
Она держит в себе перемирие!

Это Первый Народ Планеты!
Обсуждался вопрос не узко,
Другой народ людьми воспет,
Но, Первые – это этруски!

Корни служат Народу!
Теперь, это звучит – Россия!
Человечество пошло от этого Рода,
В Новую мерность переход – Её Миссия!

Первый – это всегда Первый!
Право на ошибку – нет!
Главное, что Народ Богу Верный!
Воплощается Бога Завет!

Планета называется теперь – Русь!
Человечество не принимает Тьму,
Точнее Планета: «Святая Русь»!
Дух заменит человеческую кутерьму!

Важно, чтобы поняла Россия,
Что Она – не страна, а Единение!
Объединить народы – Её Миссия,
«Вместе» – это Движение!

Шаг первый уже сделан!
Ошибок много, но шаг – есть!
Вернутся, наконец, Веды,
Духовность, конечно, – не месть!

Нельзя опускаться в прошлое!
Нельзя искать виноватого,
«Мы» в Пространстве возможно,
Главное, Бог, а не рогатый!

Важно, полное в Душе Единение!
В Плотном плане и Духе!
Прежде всего, единое мнение,
Гарантия отсутствия в Душе разрухи!

Слов много, но дело одно:
Выстраивание порядка!
Сегодня, Единение ещё не видно,
Оно просматривается украдкой!

Получается, поверьте, получится!
Этруски собираются вместе!
Через три года всё случится,
Россия – для этого место!

Аминь.
Отец Абсолют.
26.06.18

 

Vēsts: 11.07.18. Katrēns "Ideoloģija"  

Sākas loģikas laiks!
Paradigmu izveidošana!
Ne priekš valsts vai tikai tautas,
Un, protams, ne priekš kāda "isma"!

Cilvēce lēmumu gaida!
Vēsturiskos priekšliumus cilvēki gaida!
Kustības bija dažāda veida,
Dievišķo izklāstu gaida!

Cilvēki dažādi un dažādu uzskatu!
Kur gan tas, kas uz mūžiem savienos?
Ideoloģija vajadzīga, kurā indes nav,
Cilvēkus apvienojoša uz mūžīgiem laikiem!

Priekš ideoloģijas iemesls nepieciešams!
Cilvēki galvenokārt sekas apspriež!
Vienlīdzība bija mērs vienmēr,
Nevienlīdzība sekās pārvēršas!  

Sekas vienas - izmiršana!
Evolūcijas ķēde pārtrūkst!
Dvēselē saprašanai jāpamostas,
Dzīve - ne tikai vienas emocijas!

Dzīve no cilvēkiem rezultātu pieprasa!
Pilnība - labākā atbilde!
Dzīve, lai cik dīvaini, kantāte nāvei,
Labākajā gadījumā - caurlaides biļete!

Saskārās viedokļi - kas ir Dievs?
Simtiem gadu atbildi nedeva!
Pāreja Sestajā - itin kā rezultāts!
Kāds bez biļetes pāries!

Ja nav skaidrs - kurš Dievs!
Nav arī saidrs kas - cilvēks!
Dzīvei mēdz būt bēdīgs rezultāts,
Īss cilvēciskais mūžs!

Nepagarināt, ja saprašanas nav!
Filozofija stāsta dažādu!
Reliģijas uz sevi velk uzmanību,
Dzīve - ne tukša eksistēšana!

Skaidrs, ka kapitālam nākotnes nav!
Kaut daudzi nepiekritīs!
Filozofija izskaidro tekošo,
Tāda ideoloģija nederēs!

Priekš cilvēces ideoloģija nepieciešama!
Viena priekš visām tautām!
Viena Tēvzeme praktiski uz visiem,
Nedalīta uz sugām!

Vienošana caur Radītāju iespējama!
Cilvēki - Dieva atvasinājums!
Nebija nekad mietpilsoņu,
Tos rezultātā reliģijas radīja!

Izdalīja Planētu daļās!
To izdalīja, kas Veselums bija!
Iemesli bija dažādu kārtu,
Pārstāja Pasaule Balta būt!

Uz vēstures Skatuves iziet Tauta!
Ne vara, ne reliģijas!
Mērķnodoms - lielisks iemesls!
Lai Garā važas noņemtu!

Cilvēkiem lemt vajag, kas Galvenais?
Skaidrs, ka tā - dzīve!
Cilvēkiem Dievos plūstoši jāatgriežas,
Un jāsaprot, kā uz Planētas dzīvot!

Vienošanās mērķa dēļ jau neder!
Vērienīga ideoloģija nepieciešama!
Cilvēks-Dievs nebaidās nekā!
Viņš visur loģiku redz! 

Cilvēce visus "ismus" izgāja!
Tās ideoloģijas vienlīdzību nesatur!
Atgriešanās pie bēru mielasta nepieciešama,
Reliģijas nevienlīdzībā vainīgas!

Nav nevienam TIESĪBU uz Dievu!
Cilvēki tiešos sakaros ar Radītāju!
Atgriezšanās Dievos būs rezultāts,
Visu atvešana pie viena saucēja! 

Āmen.
Tēvs Absolūts
11.07.18.

11.07.18. Quatrain  “Ideology”

It’s time for logic!
Making paradigm!
Not for the country or for nation only,
And, of course, not for any “ism””!

Humanity is waiting for a solution!
People are waiting for the historic offer!
There were all kind of Movement,
Divine expectation awaits!

People are different and different views!
Where is that, which will unite forever?
Need an ideology, where is no poison inside,
Uniting people forever!

For ideology need a reason!
People mainly discuss the investigations!
Equality was always a measure,
Inequality results in a consequence!

The consequence is one- extinction!
The chain of evolution broken!
Understanding should awake in the Soul,
Life- is not just emotion!

Life requires results from people!
Perfection is the best answer!
Life, as much strange, the cantata of death,
In the best case- pass through ticket!

Opinions clashed- who is God?
Hundreds of years didn’t give an answer!
Transition to Sixth- almost like a result!
Someone will pass without a ticket!

If it’s not clear- who is God!
It’s not clear also who is- human!
Life can have a sad result,
The human life is short!

Can’t make longer, if there is no understanding!
Philosophy says different things!
Religions attract attention,
Life- is not an idle existence!

It’s clear that capital has no future!
Although many will disagree!
Philosophy explains the current,
Such an ideology is not useful!

Need an ideology for humanity!
One for all nations!
Practically, one Fatherland for all,
Not divided into breeds!

Unity is possible through the Creator!
People- are derivative of God!
There were never philistines,
Religions created them in the end!

Divided the Planet into the parts!
Divided that, who was the Whole!
The reasons were different suit
The World has ceased to be White!

On the Scene of history comes the Nation!
Not power, not religions!
The target intention- is an excellent occasion!
To take off the shackles in the Spirit!

Do people need to decide, what’s important?
It’s clear, that this is- life!
People should return to Gods smoothly,
And understand, how to live on the Planet!

Unity of the sake of target already is not good!
Need a large scale ideology!
Human- God doesn’t afraid of anything!
He sees logic in everything!

Humanity has passed all the “isms”!
These ideologies don’t contain equality!
Need a return to funeral dinner,
Religions are to blame for inequality!

No one has RIGHT for God!
People are in direct contact with God!
Return to Gods will be the result,
Bringing everything to the same denominator!

Amen
Father Absolute
11.07.18.                                                                 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/11.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /11.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /11.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /11.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 11.07.2018.

Skatījumu skaits: 156 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: