Galvenie » 2017 » Jūlijs » 12 » Vēsts: 12.07.17. Katrēns "Zenīts" - *
13:54
Vēsts: 12.07.17. Katrēns "Zenīts" - *

Vēsts: 12.07.17. Katrēns "Zenīts" - *
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Mēs cenšamies!" / *(Н) "Мы Стараемся!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_mes_censamies/2013-11-23-871​ )

​12.07.17 Катрен "Зенит"

К Зениту путь трудный и медленный! . Uz Zenītu ceļš grūts un lēns!
Нельзя допускать опоздания! ............... Kavēšanos nedrīkst pieļaut!
Нужно услышать в себе Веление, ........ Sevī Vēlējumu izdzirdēt nepieciešams,
Внутреннего Подсознания! .................... Iekšējās Zemapziņas!

Подсознание - говорит Бог! ................ Zemapziņa - Dievs runā!
Сознание - промысел человека! ........ Apziņa - cilvēka domrīcība!

Подсознание - это итог, .......................... Zemapziņa - tas rezultāts,
Мудростью добытого за века! ............... Gudrības sasniegta gadsimtos!

Человек живёт ради Духа! .................. Cilvēks dzīvo Gara dēļ!
Подаренного Создателем! ..................... Radītāja Dāvāta!
Но, если вместо Духа - разруха, ............ Taču, ja Gara vietā - sabrukums,
Человек опускается до обывателя! ....... Cilvēks nolaižas līdz mietpilsonim!

Человек творить просто обязан! ........ Radīt cilvēku vienkāši pērtiķis!
Совершенство - есть информация! ....... Pilnība - informācija ir!
При проявлении он от Бога отрезан! ..... Pie izpausmes viņš no Dieva atrauts!
Смерть - в Духе его апробация! ............. Nāve - viņa aprobācija Garā!

Странно бояться смерти! ....................... Dīvaini baidīties nāves! 
Смерть - состояние совершенства! ....... Nāve - pilnības stāvoklis!
С Богом встречаться, поверьте, ............. Ar Dievu satikties, ticiet,
Истинное в Духе блаженство! ................ Patiesa svētlaime Garā!

Совершенство - процесс поэтапный! . Pilnība - pa etapiem process!
Повторяю, к Зениту путь медленный! . Atkārtoju, uz Zenītu ceļš lēns!
Главное, пройти этап Первый, ................ Galvenais, noiet etapu Pirmo,
В Единстве и без деления! ...................... Vienotībā un bez dalīšanas!

Никто не устоит против Целого! .............. Neviens pretim Veselumam nenoturēsies!
Главное, никаких разногласий! ................ Galvenais, nekādu domstarpību!
Основа, вы - Братства Белого! ............. Pamats, jūs - Brālība Baltā!
Необходимо достичь согласия! ................ Nepieciešams saskaņu sasniegt!

Небольшое сомнение - есть опасность! .. Neliela šaubīšanās - ir bīstamība!
Метастазы не удалить хирургией! ............ Ar ķirurģiju metastāzes nelikvidēt!
Будущее перестанет быть ясным, ............ Nākotne pārstās būt skaidra,
Окрасится жизнь литургией! ...................... Ar liturģiju dzīvība iekrāsosies!

Нет демагогии и нет сомнения! .............. Nav demagoģijas un nav šaubu!
Вот - лозунг шага Первого! ..................... Lūk - Pirmā soļa lozungs!

Слушайте внутреннее веление, ................ Klausaties iekšējo vēlējumu,
Внутреннее решение - ВЕРНОЕ! .............. Iekšējais lēmums - UZTICAMS!

Проявите Мудрость, лояльность тоже! ..... Izpaudiet Gudrību, lojalitāti arī!
Первый шаг - он простой и сложный! ... Pirmais solis - tas vienkāršs un sarežģīts!
Подумайте, что ЦЕЛОЕ может, .................. Padomājiet, ko Veselums var,
Чтобы путь не оказался ложным! .............. Lai ceļš neizrādītos melīgs!

Разногласие - путь в прошлое! ................... Domstarpības - ceļš pagātnē!
Тысячелетия прошли напрасно! ................. Tūkstošgades pagāja veltīgi!
Не допускайте возврат возможный, ........... Nepieļaujiet atgriezšanos iespējamo,
Возвращение в прошлое - опасно! ............. Atgriezšanās pagātnē - bīstami!

Возвращение - нет перспективы! ............ Atgriezšanās - nav perspektīvas!
Ни для вас, ни для детей ваших! ................ Ne priekš jums, ne priekš jūsu bērniem!
Для человечества нет альтернативы! ......... Priekš cilvēces alternatīvas nav!
С России Мир будет спрашивать! ............ No Krievijas Pasaule prasīs!

Шанс последний, подаренный Бог........... Pēdējā izdevība, Dieva dāvināta!
Не ждите Второго пришествия! ................ Negaidiet Otro atnākšanu!

С Россией у Мира - дорога! .......................... Ar Krieviju Pasaulei - ceļš!
Ждёт Её Престол Восшествия! .................... Gaida Viņu Uzkāpšana Tronī!

Каждый день - ещё шаг к Зениту! ................ Katru dienu - vēl solis uz Zenītu!
Но, есть Исторические Моменты! ................ Bet, ir Vēsturiski Momenti!
На пути Богом воспетом, ............................... Dieva Apdzejotā ceļā,
Важны даже малые элементы! ..................... Svarīgi pat mazi elementi!

Важна Мудрость и Дисциплина! ................ Svarīga Gudrība un Disciplīna!
Ради Единого целеполагания! ................... Vienota mērķnodoma dēļ!

Не может быть никакой причины, ................. Nevar būt nekādu iemeslu,
Для морального разлагания! ......................... Priekš morālas sadalīšanās!

На сутки и даже на час! .................................. Uz diennakti un pat uz stundu!
Нужна высочайшая концентрация! ............... Nepieciešama augsta koncentrēšanās!
Сегодня, всё зависит от вас! ...................... Šodien, viss atkarīgs no jums!
Как первая пройдёт апробация! ................ Kā paies pirmā aprobācija!

Энергия, собранная в кулак, .......................... Enerģija, dūrē savākta,
Вплоть до самоотречения! ............................. Pat līdz pašaizliedzībai!
Развеет навсегда в Духе мрак: ....................... Izkliedēs Tumsu Garā uz visiem laikiem:
Условия Победы - обеспечены! ................. Apstākļi Uzvarai - nodrošināti!

Аминь. ............................................................... Āmen.
Отец Абсолют. .................................................. Tēvs Absolūts.
12.07.17 ............................................................. 12.07.17. 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/12.07.17.html 
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /12.07.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /12.07.2017
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /12.07.2017.
​=====
​Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 12.07.2017.

Skatījumu skaits: 357 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: