Galvenie » 2016 » Decembris » 13 » Vēsts: 12.12.16. Katrēns "Visupiedodošā Mīlestība"
15:38
Vēsts: 12.12.16. Katrēns "Visupiedodošā Mīlestība"

Vēsts: 12.12.16. Katrēns "Visupiedodošā Mīlestība"
............................................................Катрен "Всепрощающая Любовь"…………Quatrain "All forgiving Love"

Vai esi gatavs satikt Mīlestību? ............. Ты готов ли встретить Любовь?..................Are you ready to meet with Love?
Mīlestība taču - viss priekš citiem! ......... Ведь Любовь - это всё для других!............But Love- it's all for others!
Kad no prieka asinis stingst: .................. Когда стынет от радости кровь:……………When from pleasure the blood is breeze:
Tu dzīvo dēļ gluži ne tādiem! ................. Ты живёшь ради совсем не таких!.............You live not quite the such!

Tu viņiem nes - miera laimi! ................... Ты несёшь им - счастье покой!..................You bring them- peace happiness!
Tu sadedz - cilvēku dēļ! ......................... Ты сгораешь - ради людей!.......................You combustion- for the people!
Un citu dzīvi iedomāties nevari! ............. И не мыслишь жизни другой!......................And can't guess another life!
Dzīvi gaišāku dari ar dzīvi! ..................... Жизнью делаешь жизнь светлей!...............Life lighter making with the life!

Bet tāda Mīlestība - Dieva Mīlestība - .... Но такая Любовь - Любовь Бога -…………...But such Love- God's Love-
Visupiedodoša Mīlestība! ....................... Всепрощающая Любовь!..........................All forgiving Love!
Tu ar sevi - ceļu bruģē! .......................... Ты собою - мостишь дорогу!......................You with yourself- paves the way!
Tu ar sevi - Jauno atklāj! ........................ Ты собою - открываешь Новь!...................You with yourself- reveals the New!

Tu pateicības vārdus negaidi! ................. Ты не ждёшь благодарности слов!.............You don't wait for the words of thanks!
Paliec aizmirstības ēnā! .......................... Оcтаёшься в тени забвения!....................Stay in the shade of the oblivion!
Laimīgs ar to, ka nedzirdi vārdus, ........... Счастлив тем, что не слышишь слов,….....Happy with that, that don't hear the words,
Laimīgs LīdzRadīšanas Nodarbē! ........... Счастлив в Промысле СоТворения!............Happy in Providence with creation!

Dzīve - nākotnes dēļ! .............................. Жизнь - ради грядущего!.........................Life- for the future!
Kas labāks par Nodarbi tādu! ................. И что лучше такого Промысла!..................What is better than this Employed!
Redzēt Nākotnes izmaiņas, .................... Видеть изменения Будущие,……………...To see the changes of Future,
Cilvēkos uz nodomu bāzes! .................... В людях на базе помысла!........................In the people on the basis of intention!

Nodoms - tas novēlējums visiem! ............ Помысел - это пожелание всем!................Intention- that wish for everyone!
Tas, kas cilvēkiem visvajadzīgāks rīt! ....... То, что людям нужнее завтра!..................That, what is the most necessary for people tomorrow!
Un vēlējums: "es plus septiņi" .................. И пожелание: "я плюс семь"……………...And wish: "I plus seven"
Priekš visiem Patiesību atklājošs! ............ Раcкрывающие для них Правду!.............For all revealing the Truth!

Visupiedodoša Mīlestība - Apbalvojums! . Всепрощающая Любовь - Награда!...........All forgiving Love- Award!
Dieva zīmogs tas izredzētiem! ................. Это печать Бога для избранных!...............It is God's stamp for elect!
Pie kura šķēršļus pārvarot, ...................... У которой пройдя преграды,……………….At which overcoming the barriers,
Saproti ceļu, Dieva izvēlētu priekš tevis! .. Понимаешь путь, для тебя Богом выбранный!......Understand the way, choose for you by the God!

Āmen. ....................................................... Аминь………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. .......................................... Отец Абсолют………………………………Father Absolute
12.12.16. ................................................... 12.12.16……………………………………12.12.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/12.12.16_2.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.12.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /13.12.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/14.12.2016.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 13.12.2016.

Skatījumu skaits: 373 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: