Galvenie » 2017 » Janvāris » 14 » Vēsts: 13.01.17. Katrēns "Jaunais gads"
19:40
Vēsts: 13.01.17. Katrēns "Jaunais gads"

Vēsts: 13.01.17. Katrēns "Jaunais gads"
............................................................ Катрен "Новый год"……………………………Quatrain "New Year"

Labi, ka domā! ................................... Хорошо, что думают!................................Good, that thinking!
Sen jau laiks! ...................................... Уже давно пора!......................................Already from long time ago!
Un, beidzot, nejauc, ............................ И, наконец, не путают,………………………Finally, don't confuse
Reliģiju un Manus Vārdus! .................. Религию и Мои Слова!...............................Religion and My Words!

Apspriež Katrēnus dedzīgi! ................. Обсуждают Катрены страстно!..................Discuss Quatrains passionately!
Diagnoze: Krievija tomēr dzīva! .......... Диагноз: Россия всё же жива!....................Diagnosis: Russia still alive!
Liktenis viņas - ne velti, ...................... Судьба её - не напрасно,…………………...Her fate- not in vain
Golgātas un sāpes pārdzīvoja! ............ Голгофы и боль прожила!..........................Calvary and pain lived!

Izietas visas golgātas! ......................... Пройдены все голгофы!............................Passed all of Golgotha!
Ak vai, zaudētas paaudzes! ................ Увы, потеряны поколения!.........................By the way, are lost generation!
Krievzeme, uz ko gatava tu? ............... Русь, ты на что готова?.............................Russia, for what you are ready?
Atkārtojuma būt nevar! ........................ Не может быть повторения!.......................There can't be repetition!

17-ais - gads Krievijas! ......................... 17-й - год России!....................................17th- year of the Russia!
Priekš viņas tas - galvenais! ................. Он для неё - главный!...............................For her that- the main!
Nav cienīgāka Mesijas,.......................... Нет достойней Мессии,…………………….There is no more worthy of Messiah,
Pāreja plūstoša būs! ............................. Переход будет плавный!.........................The transformation will be smooth!

Evolūcijas ceļš plūstošs! ........................ Плавный путь эволюции!........................Smooth road of evolution!
Zināšanu noteikts! ................................. Определается Знаниями!........................Determined by knowledge!
Nevar būt revolūciju, .............................. Не может быть революции,………………...There can't be revolution,
Ja ir saprašana! ..................................... Если есть понимание!.............................If have understanding!

Krievzeme pārsteigs cilvēci! ................... Русь удивит человечество!.......................Russia will surprise humanity!
Ar lēmumu negaidītu! ............................. Неожиданным решением!.........................With unexpected decision!
Apziņa kļūs valdība! ................................ Сознание станет правительством!............Consciousness will become the government!
Stāvokli noteicoša! .................................. Определяющим положение!....................The defining position!

Cilvēku un zemju stāvokļa! ...................... Положение людей и стран!......................The position of people and countries!
Kurš Garā, tas ar Dievu! .......................... Кто в Духе, тот с Богом!..........................Who in the Spirit, that with the God!
Nav pretrunu un drāmu, ........................... Нет противоречий и драм,………………....No contradictions and dramas,
Cilvēce uz viena ceļa! ............................... Человечество на одной дороге!..............Humanity on the one road!

Pirmā iestājas Krievija! ............................. Первой вступает Россия!........................First enter the Russia!
Viņai pirmajai Karogu nest! ...................... Ей первой нести Знамя!...........................She is the first to carry the banner!
Dievs paziņos Mesiju, ............................... Бог объявит Мессию,……………………...God will announce the Messiah
Būšu VIENOTĪBĀ ar jums! ....................... Буду в ЕДИНСТВЕ с вами!......................I will be in UNITY with you!

Priekš Krievzemes - ceļš tas sevišķs! ....... Для Руси - это путь особый!.....................For Russia- this is the special way!
Pagātnē aizgāja valdības! ......................... В прошлое ушли правительства!..............Government is gone in the past!
Krievi kļūs pamats, .................................... Русские станут основой,…………………..Russian will be the basis
Jaunai pārstāvniecībai! .............................. Нового представительства!.......................New representation!

Pārstāvniecībai Jaunajā dimensijā! ........... Представительства в Новой мерности!...Representation in the New dimension!
Gara, bet ne Matērijas! .............................. Духа, а не Материи!............................Spirit, not Matter!
Nav nekādas steigas, ................................. Нет никакой поспешности,……………..There is no haste
Mīlestība - tā dzīves kritērijs! ..................... Любовь - это жизни критерий!................Love- is a criterion of life!

Āmen. ......................................................... Аминь………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. ............................................ Отец Абсолют………………………………Father Absolute
13.01.2017. ................................................. 13.01.17…………………………………….13.01.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/13.01.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /14.01.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /14.01.2017.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/14.01.2017.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 14.01.2017.

Skatījumu skaits: 356 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: