Galvenie » 2017 » Februāris » 13 » Vēsts: 13.02.17. Katrēns "Skaitīšana (kalendārs) krieviski"
23:13
Vēsts: 13.02.17. Katrēns "Skaitīšana (kalendārs) krieviski"

Vēsts: 13.02.17. Katrēns "Skaitīšana (kalendārs) krieviski"
........................................................ Катрен "Исчисление (календарь) по-русски"

………………………………………………………………………………………Quatrain "Calculation of the (calendar) in Russia"

Tagad galīgi saidrs! ........................ Ясно теперь окончательно!...............................It is clear finally now!
Pasaule no prāta izgāja! ................. Мир сошёл с ума!............................................World has gone mad!
Ārstēšana neatliekama, ................... Лечение безотлагательно,………………………..Necessary treatment,
Pretējā gadījumā, tumsa! ................ В противном сдучае, тьма!...............................Otherwise, the darkness!

Nav nekāda lēmuma! ...................... Нет никакого решения,…………………………….There is no any solution!
Katrs dzied pa savam! ..................... Каждый поёт по-своему!..................................Everyone sings in his own way!
Uzvedību neizskaidrot, .................... Не объяснить поведение,…………………………Don't explain behavior,
Izvēlei: "viss pa manam"! ................. Выбора: "всё по-моему"!..................................Select: "all in my opinion"!

Pasaule - daudzpolāra! .................... Мир - многополярный!......................................The World-many polar!
Haoss saprātu iekalis važās! ............ Хаос сковал разум!..........................................Chaos gripped the mind
Bet, Pasaulē divas polaritātes, ......... Но, в Мире две полярности,……………………...But, in the World two polarities,
Formē vienotu prātu! ........................ Формируют единый ум!....................................Configure one mind!

Neapturēt vakhanālijas! ..................... Не остановить вакханалию!.............................Don't stop the orgy!
Ieroči - ne arguments! ........................ Оружие - не аргумент!....................................Weapons- not argument!
Nevienoties banāli, ............................. Не договориться банально,…………………….Don't agree corny,
Eksperiments vajadzīgs! .................... Нужен эксперимент!.......................................Need experiment!

Eksperiments viens uz visiem! ........... Эксперимент один на всех!............................Experiment one at all!
Pēc viena scenārija, ........................... По единому сценарию,………………………….By one scenario,
Būs Cerība panākumam, ................... Будет Надежда на успех,……………………….There is hope for success,
Apturēt vakhanālijas! .......................... Остановить бакханалию!...............................To stop orgy!

Taču, tieksme nav redzama! ................ Но, не видно стремления!.............................But, the desire invisible
Vienam otru izdzirdēt! .......................... Услышать друг друга!.................................To hear each other!
Vēlēšanās apvienoties nav, ................. Нет желания объединения,…………………....There is no desire for unification,
Pasaule apļa žņaugos! ........................ Мир в тисках круга!......................................The World is in grip of the circle!

Vienīgais priekšlikums ir! ...................... Единственное есть предложение!................There is the only suggestion!
Un Krievija gatava radīt! ....................... И Россия готова творить!...............................And Russia is ready to create!
Pilnīgi Jaunu lēmumu! ........................... Новое совершенно решение!.......................Perfectly the new solution!
Parunāt ar Mīlestību! ............................ С Любовью поговорить!................................With Love to talk!

Runāt ritmā pastāvīgi! ........................... Говорить постоянно в ритме!........................Talk constantly in the rhythm!
Kā sirdspukstos Vienoti! ........................ Как Единое сердцебиение!.........................As United in the heartbeats!
Informācijai no ārienes, .......................... Информации извне,…………………………....Information from the outside,
Vienotā kustībā atbilst! ........................... Отвечает Единым движением!....................Answers in One Movement!

Cilvēki - Dieva līdzība! ............................ Люди - Бога подобие!..................................People- God's likeness!
Atsauksies Vienotā trauksmē! ................ Отзовутся Единым порывом!.......................Will refer in Unite rush!
Ticiet, izdzirdēs daudzi! ........................... Поверьте, услышат многие!.......................Believe, many will hear!
Būs priekš viņiem pārrāvums! ................. Будет для них прорывом!............................Will be a breakthrough for them!

Pārrāvums Garam Matērijā! ..................... Прорывом Духа в Материи!.......................Breakthrough of Spirit in Matter!
No tūkstošgadīgas verdzības! .................. Из рабства тысячилетий!...........................From thousands of years of slavery
Jauni priekš cilvēkiem kritēriji ................... Новые для людей критерии!.....................New criteria for the people,
Vienam pret otru un attiecībās! ................ Друг к другу и отношения!........................To each other and in the relationship!

Nav izejas no strupceļa!............................. Нет выхода из тупика!.............................No way out of the impasse!
Krievzeme - Jaunā ceļvedis!...................... Русь - проводник Нового!..........................Russia- the conductor of the New!
Jāsāk no attāluma! .................................... Нужно начать издалека!..........................Need to start from afar!
Rudenī rezultātus apkoposim! ................... Осенью подведём итоги!..........................In autumn let's sum up!

Tikai Krievzeme arī spējīga! ....................... Только Русь и способна!...........................Only Russia is capable up!
Savienot pa astotniekiem! .......................... Соединить по восьмёркам!.......................To connect by eight!
Oktaedrs - tas pamats! ............................... Октаедр - это основа!..............................Oktaedr- is the foundation!
Priekš civilizācijas - pārbaude! .................... Для цивилизации - проверка!....................For civilization- check!

Svarīgi ritmiskumu saglabāt! ........................ Важно сохранить ритмичность!...............It's important to keep the rhythm!
Un ne soli sānis! ........................................... И ни шагу в сторону!............................And not any step of the way!
Tad personības izpaudīsies, ........................ Тогда проявятся личности,………………..Then the person will be shown
Vienu valsti sastādošas! ............................... Составляющие одну страну!.................The components of the one country!

Viena valsts - cilvēce! ................................... Одна страна - человечество!.................One country- the humanity!
Protams, ne ļoti ātri! ..................................... Конечно, не очень скоро!......................Of course, not so soon!
Krievzeme - tēvzemes dīglis! ....................... Русь - зародыш отечества!......................Russia- the germ of the fatherland!
Varena jaunaudze būs! ................................ Великая будет поросль!..........................Will be Great growth!

Dižens Moments sākas! ................................ Великий Момент наступает!..................Great Moment starts!
Formēšana Februārī! .................................... Формирование в Феврале!.....................Formation in February!
Tumšās dienas atkāpsies, ............................. Тёмные дни отступает,……………………Dark days step back
Beigsies viss Oktobrī! .................................... Закончиться всё в Октябре!..................All will finish in October

Simtgade - ne veltīgi! ..................................... Столетие - не напрасно!........................A century- not in vain!
Jauno tūkstošgadi gatavoja! ........................... Готовило Новое тысячелетие!................Prepared New Millennium!
Tūkstošgade brīnišķīga, ................................. Тысячелетие прекрасное,………………..Millennium wonderful,
Jauna tagad skaitīšana! .................................. Новое теперь исчисление……………….Now New calculus!

Skaitīšana (kalendārs) krieviski! ...................... Исчисление (календарь) по-русски!......Calculation of the (calendar) in Russia!
Jauni, notikumi galvenie! ................................. Новые, ключевые события!....................New, key of events!
No okeāna līdz okeānam - šauri! ..................... От океана до океана - узко!....................From ocean till ocean- narrowly!
Viss priekš Planetāra mājokļa! ......................... Всё для Планетарной обители!.............All for planetary adobe!

Āmen. ............................................................... Аминь……………………………………..Amen
Tēvs Absolūts. .................................................. Отец Абсолют……………………………..Father Absolute
13.02.17. ........................................................... 13.02.17……………………………………13.02.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/13.02.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.02.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /13.02.2017
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/14.02.2017.
=====
Latviskoja, intuitīvi sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 13.02.2017.

Skatījumu skaits: 342 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: