Galvenie » 2016 » Novembris » 14 » Vēsts: 13.11.16. Katrēns "Griba"
14:27
Vēsts: 13.11.16. Katrēns "Griba"

Vēsts: 13.11.16. Katrēns "Griba"
........................................................ Катрен "Воля"…………………………………Quatrain "Volition"

Viss atkarīgs no Gribas! ................. Всё зависит от Воли!....................................All depend from Volition!
Viss atkarīgs no Taisnības! ............. Всё зависит от Правды!................................All depend from Truth!
Nav gaišāka Likteņa! ...................... Нет светлее Доли!........................................Have no more light the Fate!
Augstāk nav tādas Prānas! ............. Выше нет такой Праны!................................Have no more up such Prana!

Vai Dievs, vai vienkārši, ................... Или Бог, или просто,…………………………..Or God, or simply,
Tā iegrimis nederīgumā! ................. Так погрязший в никчёмности!......................So sunken in invalidity!
Izpelnies savu vietu, ........................ Заслужи своё место,…………………………..Winn your place,
Ņemot pie Dieva iespējas! ............... Взяв у Бога возможности!...........................By taking to the God options

Cilvēks - tikai sēkliņa ....................... Человек - только семя………………………..Human- only seed
Un neredzama kopija! ..................... И незримая копия!......................................And invisible copy!
Ne tauta un ne cilts, ........................ Не народ и не племя,………………………...Not nation and not kin,
Iegrimusi fobijos! ............................. Погрязший в фобии!...................................Immersed in phobias!

Tikai pamodusies Līdzziņa ............. Лишь проснувшееся Сознание……………....Only awakened Consciousness
Uzvedību pareģos ........................... Предречёт поведение………………………....Will predict behavior
Un Izziņu atklās ............................... И откроет Познание…………………………...Will open Cognition
Izteicienu dziļumus! ......................... Глубины изречения!...................................Expression depth!

No blīvuma atrāvies ......................... Оторвавшись от плотности…………………...Came off from density
Radītāju ieraudzīt var! ...................... Можно видеть Создателя!...........................Can to see the Creator!
Dievs atklās iespējas, ....................... Бог откроет возможности,…………………...God will reveal the options,
Ne piemērā mietpilsoņiem! ............... Не в пример обывателям!...........................Not in example for philistine!

Vajag tikai apbūvēties ....................... Нужно только отстроится…………………....Need only check out
No pagājības pārliecībām! ............... От былых убеждений!..................................From old beliefs!
Un atklāsies attēls ............................. И картина откроется………………………...Will reveal image
Apstiprinājumu tīrībā! ........................ В чистоте утверждений!........................... In approval cleanliness!

Visā Liktenis izpausts! ....................... Во всём проявлена Доля!........................ Fate is disclosed in all!
Tur noslēpums un piepildījums! ......... В том секрет и свершений!..................... ...There secret and fruition!
Gribu izpaust vajag, ........................... Проявить нужно Волю,……………………....Need to disclose the Volition,
Kā sasniegumu Vaiņagu! ................... Как Венец достижений!..............................As the Crown of achievements!

Viss rokās un vēlmēs! ........................ Всё в руках и в желании!.........................All in hands and wishes!
Baiļu nav, priekšā - Mūžība! ............... Страха нет, в переди - Вечность!..............Have no fear, ahead- Eternity!
Cilvēkam nav attaisnojuma ................ Человеку нет оправданий………………......People have no excuse
Ja viņa dzīve - bezrūpība! .................. Если его жизнь - беспечность!...................If his life- carelessness!

Griba, vēlreiz Griba - .......................... Воля, ещё раз Воля -……………………....Volition, again Volition-
Tas ir tas, kas šodien nepieciešams! .. Это то, что сегодня требуется!.................That is that, what need today!
Saprotiet, ka jūsu Liktenis - ................ Поймите, что ваша Доля -………………....Understand, that yours Fate-
Būt Dieviem, kad būs vajadzīgs! ........ Быть Богом, когда потребуется!................To be Gods, when will be necessary!

Āmen. ................................................. Аминь……………………………………….Amen
Tēvs Absolūts. .................................... Отец Абсолют…………………………….Father Absolute
13.11.16. ............................................. 13.11.16……………………………………13.11.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/13.11.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /14.11.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /14.11.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/14.11.2016.
=====
Latviskoja intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 14.11.2016.

Skatījumu skaits: 344 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: