Galvenie » 2016 » Decembris » 13 » Vēsts: 13.12.16. Katrēns "Vēsts"
17:59
Vēsts: 13.12.16. Katrēns "Vēsts"

Vēsts: 13.12.16. Katrēns "Vēsts"
......................................................... Катрен "Весть"……………………………..Quatrain "News"

Tam, kurš cilvēkiem Vēsti nes, ........ Тот, кто людям несёт Весть,………………….The one, who brings the Message to the people,
Jāstrādā aizmirstoties! ..................... Должен трудиться забвенно!.......................Should work oblivious!
Jāatdodas pilnībā, ........................... И отдаватся тому весь,………………………..And given to that all,
Darbībai neparastai! ........................ Действию необыкновенному!........................To unusual activity!

Vēsts - tā Dieva Programma! .......... Весть - это Бога Программа!.........................News- that God's Program!
Dota tiek noteiktā laikā! .................... Даётся в определённое время!...................Given to them in a specific time!
Par hologrammu atgādinu, .............. Напоминаю о голограмме,……………………..I remind about hologram,
Hologramma priekš jums - ne slogs! . Голограмма для вас - не бремя!..................Hologram for you- not a burden!

Tā laime ar Dievu būt! ...................... Это счастье быть с Богом!...........................That is happiness to be with the God!
Ceļš tas nekad atpakaļ! .................... Это путь никогда назад!..............................That the way, which never return!
Ticiet, ceļš izraudzīts, ....................... Поверьте, выбранная дорога,……………….Believe, the way selected,
Tas - parāde evolūcijai! .................... Это - эволюции парад!.................................That- parade evolution!

Šajā nodarbē - Diženais "Es"! .......... В этом промысле - Великое "Я"!...................In this activity- the Great "I"!
Un visupiedodošā Mīlestība! ............ И всепрощающая Любовь!...........................And all forgiving Love!
Tur arī ir "septiņi plus es", ................. В этом и есть "семь плюс я",………………..There is also "seven plus I"
Cilvēkiem Jauno atklājošs! ............... Открывающее людям Новь!.........................Revealing the New for people!

Nevar būt attaisnojumu, ................... Не может быть оправданий,…………………...Can't be an excuse,
Tiem, kuri Radītāju nopeļ, ................ Тем, кто осуждает Создателя,………………...For those, who damn the Creator,
Un nevar būt pamatojumu, .............. И не может быть оснований,…………………...And can't be substantiations,
Piekš dzīves, kā mietpilsonim! ......... Для жизни, как обыватель!............................For life, as a philistine!

Ne tikai no maizes dzīvot vērts! ....... Не хлебом единым стоит жить!.....................Not by bread alone is worth living!
Ne tās dēļ nākotne būvējas! ............ Не ради него строится будущее!..................Not for him the future is build!
Nodarbe - saucas dzīve, ................. Промысел - называется жизнь,……………....Activity- called life,
Šajā Pasaulē trakojošā! .................. В этом Мире бушующем!............................In this boisterous World!

Jauno nesošam grūtāk vienmēr: ..... Несущему Новое всегда трудно:…………….The New carrier is always difficult:
Tas ceļš caur neizpratni! .................. Это путь сквозь непонимание!....................That the way through confusion!
Taču uzņem prātīgi, ......................... Но воспринимаются мудро,………………....But it captures wise,
Jo ir arī pārbaudījums! ..................... Ибо и есть испытание!.................................Because it is also the test!

Šajā Gribas pārbaudījumā, .............. В этом испытании Воли,……………………....In this Wish test
Izpaužas Dievu Gudrība! ................. Проявляется Мудрость Богов!.....................It gets the Wisdom of Gods!
Ticiet, tas - ne liktenis, ...................... Поверьте, это - не доля,…………………….Believe, that- not the fate,
Bet nodarbe, kurai gatavs! ............... А промысел, на который готов!....................But activity, for which prepared!

Āmen. .............................................. Аминь……………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. ................................. Отец Абсолют………………………………….Father Absolute
13.12.16. .......................................... 13.12.16…………………………………………13.12.16.

Avotshttp://otkroveniya.eu/poems/13.12.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.12.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /13.12.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/14.12.2016.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 13.12.2016.

Skatījumu skaits: 369 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: