Galvenie » 2016 » Septembris » 15 » Vēsts: 14.09.16. Katrēns "Viļņotais process" ... Катрен "Волновой процесс"……..Quatrain "Undulating process"
12:36
Vēsts: 14.09.16. Katrēns "Viļņotais process" ... Катрен "Волновой процесс"……..Quatrain "Undulating process"

Vēsts: 14.09.16. Katrēns "Viļņotais process" ... Катрен "Волновой процесс"……..Quatrain "Undulating process"

Dzīve, patiešām, - viļņotais process! ....... Жизнь, право,- волновой процесс!.........Life really,- undulating process!
Tad lidojumi, tad kritieni! .......................... То взлёты, то падения!.......................Then flights, then falls!
Taču redzams tomēr progress ................. Но всё же видится прогресс!...............However, but the process have be seen
Un sajūsmas piegarša! ............................. И привкус упоения!............................And the taste of delight!

Ticiet, jums jāsaprot - ............................... Поверьте, вы должны понять -………..Believe, you must understand-
Nav pieturas tiesību! ................................ Нет права остановки!...........................Have not stop rights!
Bet viļņotais process - atkal ..................... А волновой процесс - опять…………...But undulating process- again
Pārbauda gatavību! ................................. Проверка подготовки!...........................Checking readiness!

Gribu teikt, ka precīzi visiem, .................... Хочу сказать, что точно все,………….I want say, that exactly to all
Nav svarīgi kurš, no kurienes, ................... Неважно кто, откуда,…………………..Not important who, from where,
Jāizmēģina visur ........................................ Должны попробовать везде…………Must try everywhere
Sava nodarbe, kā brīnums! ....................... Свой промысел, как чудо!..................Own activity as a miracle!

Meklēt sevi, meklēt visur, ........................... Искать себя, искать везде,………….To search yourself, to search everywhere
Nogurumu nezinot, .................................... Неведая усталости!..........................Without knowing tiredness,
Lai uz Zvaigznes nonāktu .......................... Чтоб оказаться на Звезде,…………....To arrive to the Star
Kaut arī paša mazumiņa! ........................... Пусть даже самой малости!..............Although his own littleness!

Virsotnes katram savas, ............................. Вершины каждому свои,……………Each have their own peaks
Nav salīdzinājumu nakādu! ........................ Нет никаких сравнений!....................Have no any comparison!
Es uzdevumus devu visiem Savus, ............ Я дал задачи всем Свои,…………......I gave to all my tasks,
Bez jebkādām izmaiņām! ........................... Без всяких изменений!.....................Without any changes!

Un jūsu dzīvēm kārta, ................................. И жизней ваших череда,……………And now is turn of your lives,
Kā skolas programma, ................................ Как школьная программа,………….As school program,
Uzrakstīta jums uz gadiem, ......................... Расписана вам на года,…………….Written to you for the years,
Kā Gara diagramma! .................................. Как Духа диаграмма!.......................As Long diagram!

Apgūstiet noteikumu VIENU, ...................... Усвойте правило ОДНО,…………….Learn the ONE rule
Par kuru svarīgāka nav: .............................. Важнее нет которого:………………...Of which is no one more important
Tikai uz priekšu un nav "BET"! .................... Только вперёд и нету "НО"!.............Only forward and no "BUT"!
Tādi jūs dārgi Man! ...................................... Такие вы Мне дороги!....................So much dearly to Me!

Radītāji Lieli - jūs paši! ................................. Творцы Великие - вы сами!............Big creators- yourselves!
Es - tikai VĒROTĀJS! .................................. Я - только НАБЛЮДАТЕЛЬ!...........I- only OBSERVER!
Ceļš pie PATIESĪBAS jūsu atklāts, .............. Путь к ИСТИНЕ, открытий вами,…...Way to the TRUE open by you
Atklāja RADOŠO jūsos! ............................... Раскрыл в вас СОЗИДАТЕЛЯ!.......Reveals the creative in you!

14.09.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/14.09.16.html
Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.09.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem


=====
Latviskoja intuitīvi Eslauma 15.09.2016., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 15.09.2016.

Skatījumu skaits: 685 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: