Galvenie » 2016 » Oktobris » 16 » Vēsts: 14.10.16. Katrēns "Šūnu telpa"
15:21
Vēsts: 14.10.16. Katrēns "Šūnu telpa"

Vēsts: 14.10.16. Katrēns "Šūnu telpa"
.................................................................... Катрен "Клеточное пространство"………….Quatrain "Cell Space"

Reflekss - tā ne reakcija, ............................ Рефлекс - это не реакция,……………….Reflex- it is not a reaction
Bet pieņemts lēmums! ............................... А принятое решение!.............................But accepted decision!
Vien tikai adaptācija, .................................. Всего лишь адаптация,…………………..Just only adaptation
Apzināta uzvedība! .................................... Осознанное поведение!...........................Conscious behavior!

Cilvēks - ne tikai rokas un kājas! ................ Человек - не только руки и ноги!............Human- not only hands and legs!
Cilvēks - vispirms līdzība! ........................... Человек - прежде всего подобие!..........Human- first of all similarity!
Informācija - daudzējādi galvenā, ............... Информация - главное во многом,……....Information- in many ways the main
Pārejoša noteikumos! ................................. Переходящая в условие!......................Transient in regulations!

Šūnas, un tas precīzi, ................................. Клетки, и это точно,………………………Cells and that accurately
Pieņem savu lēmumu! ................................ Принимают своё решение!.....................Accepts it's decision
Karkass turas noturīgi, ................................ Каркас держится прочно,………………..Frame stays robust
Ja ir kustība vienota! ................................... Если единое есть движение!..................If a movement is united!

Šūnas arī ir vienotība Garā - ....................... Клетки есть и единство в Духе -……….Cells are also unit in the Spirit-
Cilvēkiem nesaprotams stāvoklis pagaidām! . Людям непонятное пока состояние!......For people incomprehensible situation for moment!
Stāvoklis šis, kā aplī, .................................... Это состояние, как в круге,…………….This situation like in circle,
Pie mantas vienotas! .................................... При едином достоянии!........................To belongings united!

Ne aiziet, ne atnākt - uz mūžu! ..................... Не уйти, не прийти - навечно!...............Not going, not coming- for life!
Un Visums tiešām aplī! ................................. И Вселенная действительно в круге!...And Universe really in circle!
Izturēties nolaidīgi nedrīkst ........................... Нельзя относится беспечно……………..Should not behave negligent,
Uz to, kas ciešanās saņemts! ........................ К тому, что достаётся в муках!............To that, what received in suffering!

Jūs - piemērs, un ļoti uzskatāms! .................. Вы - пример, и очень наглядный!.........You- example and very regarded!
Jūsos - Visums savs, ..................................... Внутри вас - своя Вселенная,…………In you- your own Universe,
Un priekš šūnām - Apbalvojums tas, ............. И для клеток - она Награда,……………...And for cells- that is Award
Taču vēl gluži neizpētīts! ................................ Но совсем ещё не исследованная!.......But still not explored!

Āmen. ............................................................. Аминь.
Tēvs Absolūts. ................................................ Отец Абсолют.
14.10.16. ......................................................... 14.10.16

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/14.10.16.html
Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /16.10.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /16.10.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/16.10.2016.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 16.10.2016.

Skatījumu skaits: 331 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: