Galvenie » 2016 » Oktobris » 17 » Vēsts: 15.10.16. Katrēns "Mīlestība"
11:11
Vēsts: 15.10.16. Katrēns "Mīlestība"

Vēsts: 15.10.16. Katrēns "Mīlestība"
.................................................................... Катрен "Любовь"…………………….Quatrain "Love"


Mīlestība - jūtas lielas! ............................ Любовь - чувство большое!.....................Love- big feelings!
Tā pat vairāk kā dzīve! ............................ Оно даже больше, чем жизнь………….....It's even more then life!
Var būt arī dulla, ...................................... Может быть и шальное,…………………...Can be also crazy
Bet tiešām svarīgāka, kā dzīve! .............. Но точно важнее, чем жизнь!.....................But really more important, then life!

Mīlestība - tā Dieva Telpa! ....................... Любовь - это Бога Пространство!..............Love- that is God Space!
Bet Dzīve - īsāka par Mīlestību! .............. А Жизнь - короче Любви!...........................But Life- more short then Love!
Mīlestība - tā Dieva Dāvinājums, ............. Любовь - это Бога Дарство,……………......Love- that is God Gift,
Iejaukta asinīs! ......................................... Замешанное на крови!...........................Mixed in the blood!

Mīlestība - pavisam ne nejaušība! .......... Любовь - совсем не случайность!..............Love- not quite a coincidence!
Nezin laiku un robežas! ........................... Не знает границ и времени!....................Don't know time and borders!
Tā tikai gadās, ......................................... Она только случается,……………………It just happens,
Kad dzīve - nav apgrūtinājums! ............... Когда жизнь - не обременение!.................When life- is not a burden!

Savieno nesavienojamo, .......................... Соединяет несоединимое,……………......Connect incompatible,,
Dievus un cilvēkus pārsteidzot! ................ Удивляя людей и Богов!..........................Surprising Gods and people!
Jo tomēr vienota Pasaule - ...................... Ибо Мир всё же единое -………………......However, because united World-
Manu Dāvanu Vienotība! ......................... Единство Моих Даров!..............................My Gifts oneness!

Priekš Mīlestības nav arī pases! .............. Нет для Любви и паспорта!.....................For Love have no also passport!
Nav vecuma priekš viņas! ........................ Нет для неё и возраста!..........................Have no age for her!
Viņa vienkārši savāc ................................ Она собирает запросто…………………...She only collect
Divdesmit gadus un ap simts! .................. Двадцать лет и около ста!.......................Twenty years and about hundred!

Mīlestība augstāk par skaidrojumiem! ..... Любовь выше объяснений!.......................Love above explanations!
Mīlestība augstāk par morāli! .................. Любовь выше морали!.............................Love above morality!
Mīlestība - tā parādība, ........................... Любовь - это явление,…………………......Love- that phenomenon
Kurā cilvēki kļuva cilvēki! ......................... В котором люди людьми стали!...............Where people become people!

Jūtas neizskaidrojamas, Dievišķas! ......... Необъяснимое чувство, Божественное!.....Feelings inexplicable, Divine!
Negaidītas, kā vienmēr! .......................... Неожиданное, как всегда!.........................Unexpected, as always!
Un skan tas ļoti svinīgi, ........................... И звучит оно очень торжетвенно,…………And its sounds very solemn
Gluži kā no Debesīm nokāpa tad! ........... Словно с Неба сошло тогда!......................Like descended from the heaven then!

Kad Pasaule tikai dzima, ........................ Когда Мир только родился,………………...When the World only was born,
Dievi sev līdzi atnesa! ............................. Боги принесли с собой!.............................Gods brought with them!
Kad cilvēks attīstījās, .............................. Когда человек проявился,………………….When human evolved,
Kļūstot pats, precīzi pats! ....................... Ставь точно самим собой!.........................Becoming himself, exactly himself!

Mīlestību nes Dievi cilvēkiem, ................ Любовь несут Боги людям,………………….Gods bring Love to people
Mainot dzīvi uz Mīlestību! ...................... Меняя жизнь на Любовь!............................With changing life for the Love!
Lai būtu saprotams jums: ...................... Чтобы было понятно вам:…………………….To make it clear for you:
Mīlestība - tā Dieva asinis! .................... Любовь - это Бога кровь!............................Love- that God blood!

Āmen. ..................................................... Аминь………………………………………….Amen
Tēvs Absolūts. ........................................ Отец Абсолют…………………………………Father Absolute
15.10.16. ................................................. 15.10.16……………………………………....15.10.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/15.10.16.html
Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.10.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /17.10.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/17.10.2016.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 16.10.2016.

Skatījumu skaits: 473 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: