Galvenie » 2016 » Oktobris » 18 » Vēsts: 15.10.16. Katrēns "Vēstis"
11:33
Vēsts: 15.10.16. Katrēns "Vēstis"

Vēsts: 15.10.16. Katrēns "Vēstis"
............................................................... Катрен "Вести"…………………..Quatrain "Messages"

Tagad, kad viss ir saprotams, .............. Теперь, когда всё понятно,……………..Now, when everything is clear,
Un skaidrs: kurš ir kurš, ....................... И ясно: кто есть кто,…………………….And understandable: who is who,
Es jums pastāstīšu skaidri: .................. Я расскажу вам внятно:………………..I will tell you clearly:
Uzdevumu vienu! ................................. Задание одно!.....................................One task!

Par to nevar būt svarīgāka, .................. Не может его важнее,…………………....For it can't be more important
Principiāli mainīs Pasauli! ..................... Принципиально менят Мир!.................Fundamentally will change the World!
Tas - daudz grūtāks .............................. Оно - много труднее…………………....That- more difficult
Manu iepriekšējo kritēriju! ..................... Предыдущих Моих мерил!..................My previous criteria!

Jums atveras durvis .............................. Вам открываются двери………………..Opening door to you,
No Maniem visiem kambariem! ............. От всех Моих кладовых!.......................From all My chambers!
Bet tagad svarīgi noticēt, ....................... Но важно сейчас поверить,…………....But now important to believe
Nevar būt bezmaksas! ........................... Не может быть дармовых!...................Can't be for free!

Jūs pelnījuši Tiesības ............................. Вы заслужили Право…………………...You deserve the Rights,
Radīt un vēlreiz radīt! ............................. Творить, и ещё раз творить!.................Create and re-create!
Es Zināšanas devu un Tiesības Jums, ... Я Знания дал Вам и Право,…………......I gave Knowledge and Rights for You,
Lai likteni lemtu! ...................................... Чтобы судьбу решить!.......................To decide the fate!

Lemt visus likteņus reizē! ........................ Решить все судьбы сразу!..................To decide all the fates together!
Reiz un uz mūžiem! ................................. Один раз и навечно!...........................Once and forever!
Atslēgas frāze traucas, ............................ Ключевая несётся фраза,…………......The key phrase sweeps,
Debesīs Mūžīgi skanoša! ......................... На Небесах звучащая Вечно!.............In the Heaven Forever sounding!

Mīlestība Mūžīgi Pasauli valda - .............. Любовь правит Миром Вечно -…….......Love reigns the World Forever-
Būtība viņa un Ticība! .............................. Она Суть и Вера!.................................She is Essence and Belief!
Beidzās bezrūpības laiks, ........................ Закончилось время беспечности,….....Ended carelessness time,
Dieva mērs tagad valda! .......................... Правит теперь Бога мера!.....................Now is reigning God major!

Jūs - Mans mehānisms un darbība! ......... Вы - Мой механизм и действие!............You- My mechanism and operation!
Jūs - arī Mans atbalsts! ............................ Вы - и Моя поддержка!.......................You- also My support!
Jūs - Mans gājiens pa Pasauli, ................. Вы - Моя по Миру шествие,………......You- My walking through the World,
Kuram jau rimas nav! ................................ Которому нет уже удержу!..................Whom already have no restraint!

Nesiet sevī Mīlestību ................................. Несите в себе Любовь……………....Carry the Love inside yourself,
Un vienoti esat pie Mērķa! ......................... И будьте едины у Цели!...................And to be united at the Target!
Sakiet visi kopā atkal: ................................ Скажите все вместе вновь:…….......Say again all together:
Ak, laime! Jūs tomēr paspējāt! .................. О счастье! Вы всё же успели!............Oh happiness! You still managed!

Paspējāt saprast Galveno, ......................... Успели понять Главное,……………....Managed to understand the Main,
Ka Dieva instruments jūs! .......................... Что Бога вы инструмент!...................That you are God's tool!
Un Pasaule pāriet plūstoši ......................... И Мир переходит плавно……………...And the World moves smoothly
Mīlestībā, kas priekš visiem arguments! .... В Любовь, что для всех аргумент!.......In Love, what for all is argument!

Sakiet vārdu "MĪLESTĪBA", ....................... Скажите слово "ЛЮБОВЬ",…………....Say the word "LOVE"
Kā īsts Mesija, ........................................... Как настоящий Мессия,………………Like a real Messiah,
Un laime atgriezīsies atkal, ........................ И счастье вернётся вновь,…………....And happiness will turn back again
Un Mana Gaisma Krieviju apklās! .............. И Свет Мой накроет Россию!................And My Light will cover the Russia!

Jūs teiksiet, bet Es gaidu! .......................... Вы скажите, а Я жду!.........................You will say, but I am waiting
Diženo vārdu KOPĀ, ................................. Великое слово ВМЕСТЕ,…………….....The Great word TOGETHER,
Un cilvēki aizmirsīs naidu, .......................... И люди забудут вражду,……………....And people will forget the hate
Pieņemot VĒSTIS no Krievijas! ................. Приняв от России ВЕСТИ!.....................Accepting MESSAGES from Russia!

Āmen. ......................................................... Аминь………………………………Amen
Tēvs Absolūts. ............................................ Отец Абсолют……………………..Father Absolute
15.10.16. ..................................................... 15.10.16……………………………15.10.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/15.10.16_2.html
Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /18.10.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /18.10.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/18.10.2016.
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 17.10.2016.

Skatījumu skaits: 477 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: