Galvenie » 2016 » Decembris » 15 » Vēsts: 15.12.16. Katrēns "Radītāja Uzmanība"
21:14
Vēsts: 15.12.16. Katrēns "Radītāja Uzmanība"

Vēsts: 15.12.16. Katrēns "Radītāja Uzmanība"
.............................................................. Катрен "Внимание Создателя"………………Quatrain "Creator's Attention"

Bet ko jūs tā brīnaties? ......................... А что вы так удивляйтесь?............................But what do you marvel so much?
Pat nopūta Telpā atskan! ...................... Даже вздох отдаётся в Пространтве!..............Even sigh reverberate in the Space!
Tādēļ arī pamanaties, ........................... По этому и умудряетесь,………………………..That's why contrive,
Telpu savu tik viegli bojāt! ...................... Легко портить своё же пространство!.............Your Space to damage so easy

Atkārtoju, cilvēki - Mūžības daļa! ........... Повторяю, люди - часть Вечности!..................I repeat, people- part of Eternity!
Pie tam tieša daļa! ................................. Причём непосредственная часть!..................Besides, direct part!
Katrā sava bezgalība, ............................ В каждом своя бесконечность,………………...In everyone is his infinity
Varat viņas varu vadīt! ........................... Можете управлять ею власть!.........................You can drive her power!

Lūk, tikai ar Gudrību slikti! ...................... Только вот с Мудростью плохо!.....................Look, only with Wisdom is bad!
Jā, un ar Zināšanām vispār nekā! ........... Да и со Знаниями в общем никак!...................Yes, and with Knowledge generally not at all!
Tādēļ arī kļūdu tik daudz, ........................ Поэтому и ошибок так много,………………….That's, why are much mistakes,
Un dzīvo cilvēki "kaut kā"! ........................ И живут люди все "кое-как"!.........................And people living "somehow"!

Vienkāršo saprast negrib! ........................ Не хотят понять простое!..............................Don't want to understand the simple!
Neizsvītrot jūs no Lielās grāmatas! .......... Вас не вычеркнуть из Великой книги!............To don't delete you from Big book!
Bioloģijā jūs - cits, .................................... В биологии вы - другое,………………………In biology you- other,
Jūsos intrigas būtība ielikta! ..................... В вас заложена суть интриги!......................The essence of intrigue are enclosed in you!

Jūs taču Matērijā un Garā arī! .................. Вы ведь в Материи и в Духе!........................But you in Matter and also in Spirit!
Jūs - Mūžības Pavēlnieki! ......................... Вы - Повелители в Вечности!.......................You- Eternity Commanders!
Man meklējumu mokas saprotamas, ........ Мне понятны исканий муки,…………………...I can understand the searching torment,
Bezgalībā sevi pazaudējušu! .................... Потерявших себя в Бесконечности!..............Lost yourself in Infinity!

Jūs, arī kā atsevišķas šūnas, .................... Вы, как и отдельные клетки,………………….You, also as separate cells,
Priekš tēvzemes jums vienas, ................... Единого для вас отечества,…………………..For your only fatherland,
Bet jūs kā stumbrs un zari, ........................ Но вы также ствол и ветки,…………………..But you as trunk and branches,
Arī Kopīgās cilvēces! ................................. И Общего человечества!............................Also the Common humanity!

Neaiziet nekur no Uzmanības, ................... Никуда не уйти от Внимания,………………..To don't go anywhere from the Attention,
Pat elpu sajust varu, .................................. Даже дыхание могу чувсвовать,……………Even I can to feel the breath,
Ceru, sapratne atnāks, .............................. Надеюсь, придёт понимание,………………..I hope, will come understanding
Radīt, bet ne prātot! .................................. Творить, а не мудрствовать!.......................To create, but not to ruminate!

Precizēju, jūs visi - Daļa Dieva! .................. Уточняю, вы все - часть Бога!......................I point out, you all- Part of God!
Un visi Programmā ieskaitīti, ..................... И все учтены в Программе,…………………..And all counted in the Program
Nav cilvēkiem ceļa cita, .............................. Иной нет для людей дороги,………………...For people have not another way
Cilvēki - Mana hologramma! ...................... Люди - Моя голограмма!..............................People- My hologram!

Āmen. ........................................................ Аминь…………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. ........................................... Отец Абсолют…………………………………Father Absolute
15.12.16. .................................................... 15.12.16……………………………………….15.12.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/15.12.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.12.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /15.12.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/16.12.2016.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 15.12.2016.

Skatījumu skaits: 355 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: