Galvenie » 2018 » Decembris » 15 » Vēsts: 15.12.18. Katrēns "Plus un Mīnus"
20:04
Vēsts: 15.12.18. Katrēns "Plus un Mīnus"

15.12.18 Катрен “Плюс и Минус”

Человеку, как и стране даётся шанс,
Хотя бы немного стать Богом,
Сегодня пора подвести баланс,
Пора подвести итоги.

Человечество – это Планетарный Мир,
Есть – два знака и есть – два полюса,
Каждый выбирает для себя кумир,
Сегодня многие отказались от плюса!

Нарушено соотношение,
Перевес на стороне минуса,
Вместо Гармонии – есть обострение,
Создатель ждёт от России плюса!

Так было решено по Сценарию,
История распорядилась Народами,
Но, изменился на Планете глоссарий,
Россия – неожиданно стала породой!

Отказалась от судьбы Бога,
Шагнула от Равенства во Тьму,
Стала, как и все в итоге,
Вместо Света шагнула в тюрьму.

Всем плохо, что Россия такая,
Нет соревнования двух Миров,
Судьба вдруг стала для всех злая,
Нет Света, но много оков!

Повторный вопрос к России:
Есть – Свобода и есть – Миссия!
Если не вернётся Она Мессией,
Человечество будет списано!

Пора подумать, пока не поздно!
Перед человечеством один выбор,
Сделать для себя всё возможное,
Напомнить России с укором:

Россия помни, что ты не одна!
Что ты – часть человечества!
Что роль твоя для всех важна,
Ты отвечаешь за Бесконечность!

Ты не можешь бросаться судьбой,
С человечеством – одна судьба!
Ты отвечаешь и сердцем, и головой,
Какие над человечеством облака!

Ты несла и нести обязана,
Новое предложение людям,
Ты с человечеством связана,
Ты – Нового Мира прелюдия!

Тебе нельзя, как весь Мир,
Ты – оборотная сторона Тьмы,
Ты для Создателя – вечный Кумир,
Ты – альтернатива Духовной тюрьмы!

Следует пересмотреть свой путь,
Развернись ровно наоборот,
Твоя Судьба – это Нового Мира Суть,
Ты – человечества крутой поворот!

Ты – теперь Суть перемен,
Ты – живёшь не сегодня, для «Завтра»,
Нет тебе никаких замен,
Ты – носитель от Бога Правды!

Аминь.
Отец Абсолют
15.12.18

 

Vēsts: 15.12.18. Katrēns "Plus un Mīnus"

Cilvēkam, kā arī valstij tiek dota izdevība,
Kaut nedaudz kļūt Dievam,
Šodien laiks bilanci gatavot,
Laiks rezultātus apkopot.

Cilvēce - tā Planetārā Pasaule,
Ir - divas zīmes un ir - divi poli,
Katrs sev izvēlas elku,
Šodien no plusa atteicās daudzi!

Līdzattiecības pārkāptas,
Pārsvars mīnusa pusē,
Harmonijas vietā - saasinājums ir,
Radītājs no Krievijas gaida plusu!

Tā bija pēc Scenārija lemts,
Vēsture izrīkojās ar Tautām,
Taču, uz Planētas glosārijs izmainījās,
Krievija - šķirne kļuva negaidīti! 

No Dieva likteņa atteicās,
No Vienlīdzības Tumsā iegāja,
Kļuva, kā jau visi rezultātā,
Gaismas vietā cietumā iegāja!

Visiem slikti, ka Krievija tāda,
Nav divu Pasauļu sacensības,
Liktens priekš visiem pēkšņi ļauns kļuva,
Gaismas nav, bet važu daudz!

Atkārtots jautājums Krievijai:
Ir - Brīvība un ir - Misija!
Ja neatgriezīsies Viņa kā Mesija,
Cilvēce norakstīta būs!

Laiks padomāt, kamēr par vēlu nav!
Cilvēces priekšā izvēle viena,
Darīt priekš sevis visu iespējamo,
Atgādināt Krievijai pārmetoši:

Atceries Krievija, ka tu neesi viena!
Ka tu - daļa cilvēces!
Ka loma tava priekš visiem svarīga,
Tu par Bezgalību atbildi!

Tu nedrīksti ar likteni mētāties,
Ar cilvēci - liktens viens!
Tu atbildi ar sirdi un galvu,
Kādi virs cilvēces mākoņi!

Tu dāvāji un pienākums dāvāt,
Jaunu priekšlikumu cilvēkiem,
Tu ar cilvēci saistīta,
Tu - Jaunās Pasaules prelūdija!

Tu ndrīksti, kā visa Pasaule,
Tu - Tumsas otra puse,
Tu priekš Radītāja - mūžīgais Elks,
Tu - Garīgā cietuma alternatīva! 

Savu ceļu pārskatīt vajag,
Pagriezies otrādi tieši,
Tavs Liktenis - Jaunās Pasaules Būtība,
Tu - krass pagrieziens cilvēcei!

Tu - pārmaiņu Būtība tagad,
Tu - ne šodien dzīvo, priekš "Rītdienas",
Nav Tev nekādu aizvietotāju,
Tu - Dieva Patiesības nesēja!

Āmen.
Tēvs Absolūts
15.12.18.

15.12.18.Quatrain  “Plus and Minus”

A human, like a country too, is given a chance,
At least little bit become God,
Today it’s time to strike a balance,
It’s time to sum up results.

Humanity is a Planetary World,
There are- two signs and there are- two poles,
Everyone choose an idol for himself,
Today many have refused from plus!

Co-existence is violated,
The margin on the minus side,
Instead of Harmony- there is aggravation,
The Creator is waiting for the plus from Russia!

So it was decided by the Scenario,
History has deal with Nations,
But, Glossary has changed on the Planet,
Russia- suddenly become a breed!

Abandoned from the fate of God,
From Equality stepped into Darkness,
Became, like everyone in the end,
Instead of Light stepped into prison!

Everyone feels bad, if Russia is like this,
There is no competition of the two Worlds,
Fate suddenly become evil for everyone,
There is no Light, but many shackles!

Repeated question for Russia:
There is- Freedom and there is- Mission!
If She will not return as Messiah,
Humanity will be written off!

It’s time to think, till it’s not too late!
Humanity has one choice ahead,
Do everything what is possible for herself,
Remaind Russia with reproach:

Remember Russia, that you are not alone!
That you are- part of humanity!
That your role is important for everyone,
You are responsible for Infinity!

You can’t toss with fate,
With humanity- fate is one!
You answer with heart and head,
What clouds over humanity!

You gave and the duty to give,
New offer to people,
You are connected with humanity,
You are- prelude of the New World!

You can’t like the whole World,
You are- the other side of Darkness,
You are for the Creator- eternal Idol,
You are- a prison to the Spiritual prison!

Should reconsider your way,
Turn around exactly opposite side,
Your Fate- Essence of the New World,
You are- sharp turn for humanity!

You are- now Essence of changes,
You- don’t live today for “Tomorrow”,
You have no any replacements,
You are- a bearer of God’s Truth!

Amen
Father Absolute
15.12.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/15.12.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots,Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.12.2018.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /15.12.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /15.12.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 15.12.2018.

Skatījumu skaits: 94 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: