Galvenie » 2016 » Decembris » 16 » Vēsts: 16.12.16. Katrēns "Epidēmija"
19:28
Vēsts: 16.12.16. Katrēns "Epidēmija"

Vēsts: 16.12.16. Katrēns "Epidēmija"
.......................................................... Катрен "Эпидемия"…………………………………Quatrain "Epidemic"

Nevar būt epidēmijas, ....................... Не может быть эпидемии,……………………………There can't be epidemics,
Būtība nepilnīgā Apziņā! .................. Суть в несовершенном Сознании!.........................The essence is in the incomplete Consciousness!
Cilvēki kustības priekšvakarā, .......... Люди накануне движения,……………………………..People in the eve of movement,
Necenšas pat Izzināt! ....................... Не стремятся даже к Познанию!............................Even don't trying to Ascertain

Epidēmija - startam sagatavošanās! . Эпидемия - подготовка к старту!.............................Epidemic- preparation for the start!
Uz paplašinātu uztveri! ....................... К раширенному восприятию!................................To the expanded perception!
Pienākas zināt, ka uz spēles, ............. Знать положено,что на карте,……………………….Should know, that on game,
Dievu transmutācija no mietpilsoņiem! . Трансмутация Богов из обывателей!.....................God transmutation of philistine!

Situāciju saprast nepieciešams, ........... Необходимо понять ситуацию,……………………..It's necessary to understand the situation,
Un Dievu sevī izdzirdēt! ........................ И услышать в себе Бога!....................................And to hear the God inside yourself!
Ticiet, transmutācija notiek! .................. Поверьте, идёт трансмутация!.............................Believe, transmutation happening!
No Dieviem atkal Dievā! ....................... Из Богов снова в Бога!........................................From Gods again in the God!

Paredzēta attīrīšana! ............................. Очищение предполагается!...............................Cleaning is expected!
Kaut arī slimības veidā! .......................... Пусть даже в виде хвори!.................................Although in the form of disease!
Un cilvēku reakcija gaidāma, .................. И реакция людей ожидается,……………………..And people's reaction are expected,
Informatīvā jūrā! ..................................... В информационном море!..................................In the information sea!

Viss vienots un viss saprotams! .............. Всё единое и всё понятное!...............................All is united and all is understood!
Lai cik dīvaini, slimība satuvina! .............. Как ни странно, болезнь сближает!....................However strange, disease brings together!
Un kādam pagaidām neskaidrs, .............. И кому-то пока невнятно,…………………………..And for someone still unclear,
Bet nosaka nākotne! ................................ Но будущее определяет!.................................But the future determines!

Slimība, kā arī Doma - attīra! ................... Болезнь, как и Мысль - очищает!......................Disease, as also Thought- cleans!
Liekot Gudrību izrādīt! .............................. Заставляя проявить Мудрость!.........................Putting to show the Wisdom!
Dvēselē lieko noņem, ............................... Лишнее в Душе забирает,………………………..To remove the excess in the Soul,
Radīt kļuva pavisam ne grūti! ................... Творить стало совсем не трудно!.......................To create become not difficult!

Slimība - tas pārtraukums! ....................... Болезнь - это перерыв!.....................................Disease- that the time out!
Tā - pietura īsa! ........................................ Это - краткая остановка!..................................That- short stop!
Bet precīzāk, pārrāvums Dvēselē - ........... А точнее, в Душе прорыв -………………………...But precisely- rupture in the Soul-
Notikumu pārkārtošana! ............................ Собитий перестановка!....................................Rearrange of the events!

Redzams viss, kas neizdevās! ................... Видно всё, что не удалось!.............................Visible all, what failed!
Ko vēl nepieciešams labot! ........................ Что ещё требуется править!............................What still need to repair!
Un, protams, ko nācās tad, ........................ И конечно, что же пришлось,…………………...And, of course, what had,
Pārveidot sevī! ........................................... В нутри себя переставить!..............................Transform in yourself!

Atkārtoju - epidēmijas nav! ......................... Повторяю, эпидемии нет!.................................I repeat- have no epidemic!
Ir tikai tiekšanās Viena! .............................. Есть лишь Единое устремление!.....................It has only One aspiration!
Tā Vienošanai Garā atbilde! ...................... Это Единению в Духе ответ!.............................This is the answer of Unity in the Spirit!
Un Jaunā pirmtēla domāšana! ................... И Нового прообраз мышления!...........................And the Prototype of the New thinking!

Āmen. ......................................................... Аминь……………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. ............................................ Отец Абсолют……………………………………Father Absolute
16.12.16=17=8 ........................................... 16.12.16=17=8……………………………………16.12.16=17=8

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/16.12.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /16.12.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /16.12.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/17.12.2016.
=====
Latviskoja intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 16.12.2016.

Skatījumu skaits: 383 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: