Galvenie » 2017 » Janvāris » 17 » Vēsts: 17.01.17 Katrēns "Rezultāts"
21:15
Vēsts: 17.01.17 Katrēns "Rezultāts"

Vēsts: 17.01.17 Katrēns "Rezultāts"
....................................................... Катрен "Результат"……………………………Quatrain "Result"

Rezultāts - fantastisks, .................. Результат - фантастический,……………………The result- fantastic,
Pēc pagātnes izpratnes! ............... По понятиям прошлого!...................................According to the concepts of the past!
Jūs faktiski vadat, .......................... Вы управляете фактически,…………………….You control fantastic,
Iedzīvotāju pieaugumu!... .............. Населением взрослым!....................................The population of adults!

Informatīvais kanāls strādā, .......... Информационный канал работает,………………..Information channel works,
Asinis informāciju nodod, .............. Кровь передаёт информацию,…………………….Blood transmits information,
Un pēkšņi cilvēkos atklāj, .............. И в людях вдруг открывает,………………………And suddenly opens in people,
Iekšējo pārdislokāciju! ................... Внутреннюю передислокацию!.........................The internal redeployment!

Apziņas pārdislokāciju, ................. Передислокацию Сознания,………………………Redeployment of Consciousness,
Pāreju uz citu līmeni, .................... Переход на другой уровень,……………………...Passing to the next level,
Saprašanas atvēršanu, ................ Открытие понимания,………………………………..Opening of understanding,
Ka viss tagad vienā līmenī! ........... Что все теперь вровень!.....................................That all now in one level!

Visi Dieva priekšā vienlīdzīgi! ........ Все равны перед Богом!....................................All are equal front of the God!
Saprotams bija tūliņ! ...................... Было понятно сразу!........................................It was clear at once!
Rezultātā eksperiments parādīja, .. Эксперимент показал в итоге,……………………..The experiment showed a result,
Vienlīdzību, nepierādītu ne reizi! ... Равенство, не доказанное ни разу!......................Equality is not proven never

Jūs - Dižens identiskums! .............. Вы - Великое тождество!..................................You- the Great identity!
Jūs - Vienoti visā! .......................... Вы - Едины во всём!........................................You- are One in everything!
Radītāju tagad daudz, ................... Творцов теперь множество,………………………..Creators now are many,
Slieksni, pārsniedzošu turklāt! ....... Порог, превышающих причём!..........................Threshold exceeding moreover!

Atkārtoju, asinis - informācija, ........ Повторяю, кровь - информация,……………………I repeat, blood- information,
Un ilggadības garantija, ................. И гарантия долголетия,………………………………And guarantee of many years,
Tagad svarīga aprobācija, ............. Важнее сейчас апробация,…………………………..Now is important approbation,
Vadīšana simtgados! ..................... Управления столетиями!.....................................Managing of the centuries

Tas - vissvarīgākais! ........................ Это - важнее всего!..........................................This- the most important thing!
Jo veselība paceļas! ........................ Ибо здоровье поднимается!..............................Or health rises!
Mērķnodoms viens, ......................... Целеполагание одно,……………………………….Targeting is one,
Klimats uz Planetas izmainīsies! ..... Климат на Планете изменится!...........................Climate will change on Planet!

Gars cilvēkus vadīs! ......................... Дух управлять людьми станет!.........................Spirit will manage people!
Citas vibrācijas atnāks! ..................... Другие придут вибрации!.................................Will come other vibrations!
Pasionaritāte Krievzemes kļūs, ........ Пассионарность Руси станет,……………………..Russia will become passion
Apturēs kopējo degradāciju! ............. Остановит общую деградацию!.........................Will stop the general degradation!

Krievzeme kļūs Pasaules pamats, .... Русь станет Мира основой,………………………Russia will become the foundation of the World,
Nākotnes cilvēces! ............................ Будущего человечества!...............................The future of humanity!
Jauni būs priekšstati, ........................ Представления будут Новыми,…………………Will be new submission,
Jauna arī TĒVZEME būs! ................ Новое будут и ОТЕЧЕСТВО!.............................The New will be also FATHERSLAND!

Āmen. ............................................... Аминь……………………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. .................................. Отец Абсолют………………………………………….Father Absolute
17.01.17.=17=8 ................................. 17.01.17=17=8………………………………………….17.01.17.=17=8

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/17.01.17_2.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17,01.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /17.01.2017.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/18.01.2017.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 17.01.2017

Skatījumu skaits: 383 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: