Galvenie » 2016 » Septembris » 19 » ZELTA TILTS
14:10
ZELTA TILTS

ZELTA TILTS
sakrālās telpas

SEN-ŽERMENS
caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 2(27) 2016, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 09.09.2016.
Iesākuma informācija Žurnāla "MČ" iepriekšējos numuros:
Nr 2(14) 2014: http://spekavots.ucoz.ru/news/garigas_sazinas_skola/2014-12-15-1302
Nr 4(16) 2014: http://spekavots.ucoz.ru/news/garigas_sazinas_skola/2014-09-27-1223
Nr 6(18) 2014: http://spekavots.ucoz.ru/news/garigas_sazinas_skola/2015-02-11-1362
Nr 3(21) 2014: http://spekavots.ucoz.ru/news/zvaigznu_varti_tezaurusa_dvesele/2015-08-19-1556

GARĪGĀS SAZIŅAS SKOLA.
Dārgie draugi! Pēc pārtraukuma turpinām rubriku "Garīgās saziņas skola". Atgādinām, ka mēs īstenojam svarīgu transformācijas procesu, implantu pārveidošanu, kas ierobežo cilvēku saziņu ar Garīgo Pasauli, ar viņu Augstākiem "Es", ar smalkmateriālām Atbalsta Grupām. Iesākumā mēs transformējām ķermeņa individuālās apziņas implantu, radot meditāciju "Individuālās apziņas gaišzilā zvaigzne" ("MČ" Nr 2/14, 2014.g.). Pēc tam tika vadīta meditācija kolektīvā astrālā ķermeņa implanta pārveidošanā - "Marijas Maitreijas Zelta Roze" ("MČ" Nr 4/16, 2014.g.). Pēc tam mēs neitralizējām un transformējām epifīza fizisko implantu, radot meditāciju "ERCEŅĢEĻA ACS" ("MČ" Nr 6/18, 2014.g.). Mūsu pēdējā tikšanās reizē, kas notika pagājušajā gadā, mūsu rubrika lasītāji izpildīja meditāciju "Tezaurusa dvēseles atgriezšanās ("MČ" 3/21, 2015.g.), attīstot tādu spēju, kā gaišzinība.
Tādā veidā, mēs izgājām jau četrus svarīgus etapus ceļā uz vienotības iemantošanu ar Augstāko "Es". Turpinām mūsu darbu šajā virzienā. "Garīgās saziņas skolas" šodienas mācībstunda veltīta darbam ar ierobežojošo implantu, izpaustu sakrālajā Sirds Telpā.


Sveicināti, dārgie Gaismas Darbinieki! Sveicinu mūsu rubrika lasītājus. Ar jums - Sen-Žermens.
Var iedomāties, ka jūsu Sirds Telpa tik ļoti sakrāla, sirds-dziļa {coкровенно ?}, ka tur neiespējami uzstādīt kādus implantus, atturošus jūsu saistību ar augstākām pasaulēm. Taču vispirmas noteiksim, kas tā ir jūsu sakrālā Sirds Telpa. Nereti terminu "sakrālā Sirds Telpa" jūs izmantojiet līdz ar terminu "Sakrālā Sirds". Un abus šos vārdu salikumus jūs praktiski uztverat kā sinonīmus. Kaut realitātē Sakrālā Sirds un Sakrālā Sirds Telpa - nav viens un tas pats.
SAKRĀLĀ SIRDS - tā sarežģīta daudzdimensionāla struktūra, kas spējīga pieņemt energoinformāciju jūsu Daudzdimensionālajā Ķermeņu Kompleksā un piedalīties energoinformācijas izzināšanas, transformācijas pārveidošanas procesā. Bez tam, Sakrālā Sirds nodod energoinformāciju jūs aptverošajā pasaulē un daudzās citās pasaulēs. Sakrālā Sirds ir jūsu daudzdimensionālā "Es" daudzdimensionālais energoinformatīvais centrs. Tas saistīts ne tikai ar jūsu dažādiem ķermeņiem, bet arī ar daudzām citām daudzdimensionālām struktūrām, par kurām jūs zinat, vai par kurām jums vēl stāv priekšā uzzināt.
SAKRĀLĀ SIRDS TELPA - tas sevišķš energoinformatīvs daudzdimensionāls lauks, ar kura palīdzību Sakrālā Sirds īsteno savas funkcijas Daudzdiemsnionālajā Ķermeņu Kompleksā un citās cilvēka, kā daudzdimensionālas Gaismas Būtnes struktūrās. Salīdzinājumā ar Sakrālo Sirdi, Sirds Telpa daudz materiālāka.
Ja veikt vienkāršotu analoģiju, Tad Sakrālo Sirdi var nosaukt kā vadības centru, programmai, bet Sirds Telpu - šīs programmas nesēju. Sakrālā Sirds - lielā mērā, garīga izpratne, nekā materiāla. Kaut arī, jebkurā garīgā komponentē, dažādās pakāpēs, satītā veidā, var atrasties kā potenciāla iespēja materiā sastāvā. Sakrālā Sirds Telpa sastāv no dažādiem smalkās matērijas veidiem. Pie tam, derīgi saprast, ka jūsu Sirds Telpu veido kā trešā Garīgā Centra matērijas (dimensijas 7-1), tā arī otrā Garīgā Centra (dimensijas 8-12) garīgi- materiālās komponentes. Pamatā, strādājot Sakrālās Telpas līmenī, jūs strādājiet ar astrālo, mentālo un smalkmateriālo fizisko savas pasaules un citu pasauļu (augstāko un zemāko) matērijām. Dažreiz līdzsadarbība īstenojas ar ēterisko, ugunīgo, psihisko matēriju. Retāk jūs radat ar, tā saucamo, pagaidU vai temporālo-relativistisko (tālāk - temporālo) matēriju (par trešā Garīgā Centra matēriju var izlasīt šinī Žurnā numurā: Kut Humi. "Sapņi kā cita dzīve" http://spekavots.ucoz.ru/news/sapni_ka_cita_dzive/2016-09-10-1955 ). Smalkās matērijas veido jūsu sakrālās Sirds Telpas pamatu. No tām, galvenokārt, radīts tās energoinformatīvais lauks. Kaut to rada arī no otrā Garīgā Centra komponentēm, kas, pēc būtības, matērijas veidi nav. Tie - dažādi Garīgās esamības plāni, kuri potenciāli satur matēriju, taču neizpaužas matērijas veidā. Matērija, īstenībā, kļūst matērija tikai trešajā Garīgajā Centrā (dim. 7-1).
Un tātad, sakrālā Sirds Telpa radīta, pamatā, no dažādiem matērijas veidiem un uzrāda ar sevi energoinformatīvo lauku. Mūsdienu cilvēkam dotais energoinformatīvais lauks, lielā mērā, radīts no dažādiem četrdimensiju matērijas veidiem. Tur tikai mazā mērā klātesoša piecdimensiju matērija. Pamatā, jūsu pasaules cilvēka Sakrālajā Sirds Telpā, izpausta astrālā piecdimensiju matērija. Visi pārējie piecdimensiju matērijas veidi, cilvēku absolūtam vairākumam sakrālajā telpā pārstāvēti niecīgi. Tas - arī jūsu pasaules Dualitātes, viņas attīstības izolētības rezultāts. Četrdimensiju matērija sakrālajā Sirds Telpā, burtiski atdalīta no piecdimensionālās. Lielu lomu šajā atdalītībā spēlē speciāli implanti, ievietoti cilvēka sakrālajā Sirds Telpā, nedaudz mazāk par 15 tūkstošiem gadu atpakaļ. Galvenais implants, izraisošs energoinformatīvu ietekmi uz visiem citiem sakrālās Sirds Telpas implantiem ir energoinformatīvo kodolu sakopojums, kuru organizācija un mijiedarbība kardināli izmainīta. Kodola dati agrāk bija veidoti struktūrā, kas vēl līdz lemūriešu laikiem saucās SAKRĀLĀS TELPAS ZELTA TILTS. Tanī laikā zelts asociējās ar Iekšējās Centrālās Saules gaismu, kā jebkuras Iekšējās (augstākās) Pasaules Saules. Zelta Tilts apvienoja visus četrdimensiju matērijas veidus ar galvenajiem piecdimensiju matērijas veidiem. Kad Zelta Tilts bija "izjaukts pa daļām", izveidojās struktūra, kuru lemūrieši nosauca Faetona Josta. Faetona Josta, kā svarīga sakrālās Sirds Telpas daļa, sāka jau lielā mērā ne apvienot, bet atvienot piecdimensijas un četrdimensijas matērijas. Mūsu uzdevums, dotajā etapā, atjaunot, pagaidām, daļu ZELTA TILTA. Tagad jūsu spēkos ir transformēt svarīgu FAETONA JOSTAS sastāvdaļu, kas palīdzēs jums ne tikai pastiprināt sakarus ar piekto dimensiju, ar savu Augstāko "Es", bet arī ļaus attīstīt ļoti svarīgu spēju - GARĪGĀS ATŠĶIRŠANAS {РАЗЛИЧЕНИЯ ?} JŪTAS.
FAETONA JOSTAS daļa jūsu sakrālās Sirds Telpā ir veidojums, kas līdz duālās transformācijas momentam saucās tā: Ellādijas Gredzens. Ellādija, planetārā Gaismas Būtne, kuru cienīja vēl senās civilizācijas, mītošas uz Zemes līdz Lemūrijai. Viņu var nosaukt par Patiesības Dievieti uz harmonijas pamata. Patiesība nes harmoniju. Harmonija nešķirama ar patiesību. Patiesas zināšanas vienmēr harmoniskas... Ellādijas Gredzens - tā īpašu toru struktūra, savstarpēji saistītu un ļaujoša agrāk cilvēkam precīzi atšķirt patiesību no meliem. Neiespējami bija apmānīt ne lemūriešus, ne senos lantus, ne arimoijus... Ellādijas Gredzeni tūliņ signalizēja attīstītu civilizāciju cilvēkiem par to, ka viņi satikās ar energoinformācijas plūsmu, kur klātesoša harmonija, taču izpausta disharmonija izkropļotas informācijas veidā. Jums, Tagadējo laiku Gaismas Darbiniekiem, jau zināms, kā tiek Atturēšanas Spēku nodota izkropļota informācija. Izveido energoinformatīvo plūsmu, kurā iekļauts daudz uzticamas, pareizas informācijas. Kā Gaismas Ģimene, arī Atturēšanas Spēki izmanto vārdus par mīlestību, par augšupcelšanas nepieciešamību, par evolucionāro procesu īstenošanu. Kā likums, Atturēšanas Spēku prasmīgi izveidotā energoinformatīvā plūsmā ticamas, patiesas informācijas vairāk, kā melīgās. Taču taisnības plūsmā viņi prasmīgi iestrādā melīgo informāciju, kuras dēļ arī tiek radīts energoinformatīvais bloks. Cilvēks, uztverot pierasto informāciju, kuru uzskata par taisnību, noskaņojas uz informācijas pieņemšanu, atver savu sakrālo Sirds Telpu. Tieši tādā momentā, šinī telpā ieiet izkropļotā, negatīvi inficētā energoinformācija, kas uzsūcas astrālajā un mentālajā cilvēka matērijā, bet vēlāk kļūst negatīvu domu un jūtu avots. Pēc tam ir iespēja energoinformācijai iesūkties arī citos matērijas veidos, tanī skaitā - fiziskajā matērijā. Zināmai daļai Atturēšanas Spēku energoinformācijai ir adresu raksturs. Tā adresēti tiek nodota cilvēkiem, kuri var pieņemt energoinforāciju kā informatīvie Kanāli. Tāda energoinformācija satur struktūras, kuras attīstās astrālos, mentālos un citos ķermeņos, uzsūcas arī cilvēka smalkmateriālajos fiziskajos ķermeņos (lauka struktūrās). Un tad šis cilvēks sāk regulāri saņemt energoinformāciju (čenelingus) no Atturēšanas Spēkiem, paliekot pārliecināts par to, ka saņem informāciju no Gaismas Ģimenes. Daudzi cilvēki, pieņemot melīgu energoinformāciju par patiesību, pakļaujas energoinformatīvai transformācijai. Viņiem izkropļojas astrālie un mentālie ķermeņi, pasliktinās fiziskā pašsajūta. Dažkārt izkropļotā informācija iekļūst arī cilvēka psihiskajā matērijā un tad cilvēks pakļauts pat psihiskām saslimšanām.
Šo laiku Gaismas Darbinieki pastāvīgi saskaras ar visdažādākajiem energoinformācijas veidiem. Tas notiek arī tad, kad jūs lasat energoinformatīvos ziņojumus (čenelingus), un tad, kad meditējiet, izpildot gaismas darbus. Jūs saskaraties ar energoinformāciju arī tad, kad sazinaties ar cilvēkiem, apmeklējiet sabiedriskās vietas, piedalaties sabiedriskos pasākumos. Dažādi energoinformācijas veidi pienāk jūsu sakrālajā Sirds Telpā. Sirds Telpa dažus veidus pieņem, dažus - transformē, bet ctus - viekārši atgrūž. Daudziem no jums Faetona Josta jau transformējas sakrālās Sirds Telpas Zelta Tiltā. Jūs spējīgi ar sakrālās Sirds Telpas palīdzību novertēt energoinformāciju un atšķirt patiesību no meliem. Tādā veidā, jums attīstās Garīgās atšķiršanas smalkmateriālais instruments. Iesākumā, jūs varat vienkārši sajust/nojaust, ka energoinformācijas plūsmā iesaistīti meli, destruktīva energonformācija. Pēc tam, izanalizējot to vai citu ziņojumu jūs noteikti atklāsiet šos melus. Par cik sakrālajā Sirds Telpā, kā energoinformatīvā laukā, visu matērēju veidi, tad tas var izpausties caur jebkuru matērijas veidu. Tā, pie jūsu saskaršanās ar izkropļotu energoinformāciju, sakrālā telpa var signalizēt jums caur astrālo matēriju: jums var parādīties nepatīkamas jūtas, daļēji - baiļu, satraukuma sajūtas. Caur mentālo matēriju izpaudīsies domas, ar kuru palīdzību jūs varēsiet pareizi izanalizēt informāciju. Sakrālā Sirds Telpa var signalizēt arī tieši cilvēka fiziskajā ķermenī - speciāliem zīmju signāliem. Dažiem ķermenis sāk strādāt kā svārsts/vēzeklis, norādot "pareizi - nepareizi", citiem var parādīties sajūtas sirds apvidū, saules pinumā, galvā... Ja Gaismas Darbinieks līdzīgiem signāliem pievērsa umanību agrāk un attīstīja savu saziņu ar Augstāko "Es", viņš zina, par ko viņam signalizē sakrālā Sirds Telpa caur fizisko ķermeni.
Mūsu uzdevums dotajā etapā - aktivizēt seno struktūru "ELLĀDIJAS GREDZENI", kas tagad vairākumam cilvēku IZPAUSTA SAKRĀLAJĀ SIRDS TELPĀ KĀ IEROBEŽOJOŠS IMPLANTS. Ar to pašu mēs pastiprināsim jūsu sakrālās Sirds Telpas spēju atšķirt patiesību no meliem, aktivizēsim jaunu enerģiju priekš garīgās atšķiršanas instrumenta attīstības.
Sākam praktisko gaismas darbu, izpildot meditāciju, ko nosauksim:
"ELLĀDIJAS ATDZIMŠANA:
Sakrālā Sirds Telpa līdzīga bezrobežu okeānam, kurā ieplūst milzīgs daudzums energoinformatīvo upju. Un milzīgs daudzums upju šo okeānu pamet, barojot visdažādākos dažādu matēriju kontinentus. Sirds Telpas okeānā dzīvo dažādas dzīvības enerģiju formas. To skaitā -īpaši Gredzeni, agrāk dzīvojuši aktīvu dzīvi, radoši kopā ar cilvēku. Bet pēc tam viņi, burtiski, aizmiga, Ilmanzora enerģijas apburti. Ilmanzors - tas ne ļauns burvis, bet energoinformatīva struktūra, kas izolēja Ellādijas Gredzenus, deaktivizēja tos, lai varētu izpildīties Dualitātes eksperiments, lai cilvēki, augšupejoši no zemākām pasaulēm augstākajās, saņemtu dzīves pieredzi izolācijas apstākļos no Dievišķās Sākotnes. Tā parādījās Ilmanzora gredzeni.
Tagad vairākumam cilvēku sakrālajā Sirds Telpā Ilmanzora Gredzeni izstaro enerģijas, kas neļauj attīstīties Garīgās atšķiršanas instrumentiem. Mūsu uzdevums - pārveidot tos, transformēt tā, lai toru gredzeni sāktu atkal izpildīt to funkciju, kas tiem bija klātesoša senajos lemūriešu un līdzlemūriešu laikos. Mūsu uzdevums - no Ilmanzora Gredzeniem radīt Ellādijas harmonisko energoinformatīvo lauku. Tas palīdzēs visiem cilvēkiem attīstīt smalkās garīgās jūtas, spējas energoinformācijas kvalitātes atšķiršanai, ciešāku sakaru nodibināšanai ar savu Augstāko "Es".
Izveidosim Ilmanzora Gredzena shēmu, attēlojot deviņus torus, novietotus vienu otrā. Ārējais tors - sarkans, vislielākais, viņa iekšienē oranžais tors, pēc tam - dzeltenais, zaļais, gaišzilais, zilais, violetais, brūnais, pelēkais. Pelēkā tora iekšienē - melna sfēra (shēmā - melnas krāsas aplis).

Zīmējums Nr 1. ILMANZORA GREDZENS. DEVIŅI TORI UN MELNA SFĒRA CENTRĀ.
Visi Ilmanzora Gredzeni savstarpēji saistīti ar smalkmateriāliem lokiem, septiņu matērijas veidu radīti un veido veselu energoinformatīvo tīklu sakrālajā Sirds Telpā. Daļu šī tīkla arī attēlosim mūsu shēmā.

Zīmējums Nr 2. ENERGOINFORMATĪVĀ TĪKLA DAĻA, KURU VEIDO TRĪS ILMANZORA GREDZENI AR DIVU LOKU PALĪDZĪBU NO SEPTIŅU VEIDU MATĒRIJAS. ILMANZORA GREDZENU ENERGOINFORMATĪVĀ TĪKLA VIENĪBA.
Trīs Ilmanzora Gredzeni, apvienoti ar divu smalkmateriālu loku palīdzību, veido energoinformatīvu vienību Ilmanzora Gredzenu tīklā. Šī vienība aktīvi uzstājas kā garīgās energoinformācijas neitralizators, plūstošu/pienākošu no augstākām pasaulēm. Septiņi ārējie tori (sarkanais oranžais, dzeltenais, zaļais, gaišzilais, zilais, violetais) simbolizē trešā Garīgā Centra septiņus matērijas veidus: fizisko, astrālo, mentālo psihisko, temporālo, ugunīgo, ēterisko. Divi tori un melnā sfēra iekšienē - tas Dievišķās Triādas deaktivizētais energoinformatīvais centrs, garīgimateriālās substances kodols. Ilmanzora Gredzenā bloķēts sakars ar augstāko pasauļu enerģijām. Lūk, kādēļ - mūsu pirmais uzdevums atjaunot toru iekšienē Dievišķās Triādas energoinformatīvo kodolu!
Laiks pienāca, mani mīļotie! Tas, kas nozaudēts, atgriežas! Piesaucam Dievišķās Triādas enerģiju toru sistēmas centrā... Izsakām tīru nodomu transformēt Ilmanzora Gredzenu Ellādijas Gredzenā. Un vērojam, kas notiek. Skataties, skataties... Melnā sfēra centrā, burtiski izkūst un tās vietā dzimst zelta sfēra! Virziet šajā sfērā Mīlestības enerģiju! Sauciet šurp sava Augstākā "Es" enerģijas, Ellādijas, Dieva-Radītāja enerģiju... Un sajūtiet, kā atdzīvojas zelta sfēra, kā sāk izstarot energoinformāciju, nesošu Dievišķās Pārveidošanas enerģiju! Un, lūk, pelēkais tors, apkārt zelta sfērai, pārveidojas. Tas sāk spīdēt gaiši-gaišzilā gaismā. Šī tora iekšienē dzimst energoinformācija, nesoša vienošanas enerģiju ar Garīgo sākotni. Tas - sevišķa garīgā magnētisma centrs. Virziet šurp vēl mīlestības enerģiju, vēl... Ziniet, ka jūs tagad radat ne viekārši smalkmateriālu struktūru, bet īstenojat vēl vienu svarīgu soli priekš tuvināšanās ar savu Garīgo Dzimteni... Brūnais tors sāk mainīt savu krāsu. Tas kļūst žilbinoši balts, starojošs. Tur koncentrējas enerģija, kas spējīga atjaunot jūsu sakrālās Sirds Telpas energoinformatīvo lauku uz Dievišķās Triādas trīsvienības pamata. Un, lūk, Dievišķā Triāda dzimusi! Ilmanzora Gredzens pārveidots... Ellādijas Gredzenā!

Zīmējums Nr 3. TORU IEKŠIENĒ - DIEVIŠĶĀS TRIĀDAS ENERĢIJA: ZELTA SFĒRA UN DIVI TORI: GAIŠI-GAIŠZILAIS UN BALTAIS. ELLĀDIJAS GREDZENA SHĒMA.
Bet tagad, mīļotie, novērojiet, kā Ellādijas Gredzeni pārveido bijušo Ilmanzora Gredzena tīkla energoinformatīvo vienību. Ellādijas Gredzeni aizvieto Ilmanzora gredzenus.

Zīmējums Nr 4. ELLĀDIJAS GREDZENI AIZVIETO ILMANZORA GREDZENUS.
Tālāk pie energoinformatīvās vienības, sevišķā veidā pievienojas vēl divi gredzeni, savienoti ar loku. (zīmējums Nr 5).

Zīmējums Nr 5. STRUKTŪRA NO PIECIEM ELLĀDIJAS GREDZENIEM UN APVIENOTĀS MATĒRIJAS TRĪS LOKI. JAUNA ENERGOINFORMATĪVĀ VIENĪBA, VEIDOJOŠA ELLĀDIJAS LAUKU CILVĒKA SAKRĀLAJĀ SIRDS TELPĀ.
Veidojas struktūra no pieciem Ellādijas Gredzeniem un trijiem apvienotās matērijas lokiem. Tā - jauna energoinformatīvā vienība, kas veido Ellādijas energoinformatīvo lauku sakrālajā Sirds Telpā. Taču, pirms šis lauks sāk formēties, apkārt strukturālai vienībai, attēlotā zīmējumā Nr 5, dzimst zelta sfēra, kas ar sevi sniedz speciālu telpu, nodrošinošu atsevišķu vienību savstarpējo mijiedarbību.

Zīmējums Nr 6. STRUKTŪRA NO PIECIEM ELLĀDIJAS GREDZENIEM UN TRĪS APVIENOTĀS MATĒRIJAS LOKIEM ZELTA SFĒRĀ.
Bet tagad - pie zelta sfēras pievienojas trīs energoinformatīvās spirāles. Katras spirāles pamatam kalpo Ellādijas Gredzeni.

Zīmējums Nr 7. TRĪS ENERGOINFORMATĪVĀS SPIRĀLES APKĀRT ZELTA SFĒRAI. ELLĀDIJAS LAUKA ENERGOINFORMATĪVĀ VIENĪBA NOFORMĒTA PILNĪBĀ.
Kad trīs spirāles izveidojas apkārt zelta sfērai, dzimst pilnībā jauna Ellādijas lauka energoinformatīvā vienība. Caur ārējām spirālēm energoinformatīvās vienības apvienojas savstarpēji, veidojot jaunu cilvēka sakrālās Sirds Telpas energoinformatīvo lauku - Ellādijas lauku. Tas nodrošina sakarus ar cilvēka Sakrālās Sirds augstākiem Centriem. Viņa Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā sāk pienākt ne tikai trešā Garīgā Centra energoinformācija, bet arī otrā Garīgā Centra (Zīmējums Nr 8).

Zīmējums Nr 8. ELLĀDIJAS LAUKS.
Cilvēks pakāpeniski iziet uz to līmeni, kas jums zināmajā garīgajā Mācībā apzīmēta kā "Atma-Budhi-Augstākais Manass". Augstāko pasauļu garīgums sāk ieiet jūsu sakrālajā Sirds Telpā arvien vairāk un vairāk. Garīgais arvien vairāk kļūst matērijas daļa, arvien vairāk apgaro to.
Vērojiet enerģētiskās dejas krāšņumu! Jūsu sakrālā Sirds Telpa gavilē! Ellādijas Gredzeni tur mirdz, sākot atjaunot diženo Zelta Tiltu. Viņi veido GARĪGI-MATERIĀLĀS ELLĀDIJAS TELPU. Ellādija atdzimst jūsos! Jūs atdzimstiet kā īsteni Garīgas būtnes, spējīgas iet Patiesības Ceļu, Viena Dieva-Radītāja Ceļu!
Un tas patiesi tā

Jūsu SEN-ŽERMENS
29.02.2016. g.

PRAKTISKAIS UZDEVUMS NO SEN-ŽERMENA:
Piesauciet sadarbībai savu sakrālo Sirds Telpu. Ar savu nodomu aktivizējiet Ellādijas energoinformatīvo lauku. Sakoncentrējiet šī lauka enerģiju nelielas zelta sfēras (lodes) veidā krūšu centrā, sirds līmenī. Vispirms izrunājiet (domās vai vārdos) jautājumu, uz kuru zinat precīzu atbildi. Un sajūtiet, kā zelta lode pārvietosies pa kreisi, virzienā uz jūsu fizisko sirdi. Tā atbilde, nozīmē "jā, taisnība". Pēc tam dodiet to pašu jautājumu, bet atbildi dodiet NEPAREIZU. Lode tūliņ pārvietosies pa labi. Tas nozīmē: "nē, nepareizi". Tāda darba forma daudziem atgādina darbu ar svārstu. Taču darbā ar svārstu, to darbu, lielā mērā, ietekmē jūsu domas un jūtas. Līdzsadarbībā ar Ellādijas lauku, domu un jūtu ietekme lielā mērā samazinās. Formējot jautājumu, vienmēr cenšaties noskaņoties uz neitrālu saskaņu, nekad neformējiet atbildi līdz tās saņemšanai caur savu sakrālo Sirds Telpu. Dažreiz lode ar Ellādijas enerģiju var pārvietoties gan pa kreisi, gan pa labi. Tas nozīmē - ka Sirds Telpa jums atbild "jā-nē". Tas ir, uz jūsu izvirzīto jautājumu nav viennozīmīgas atbildes. Tad jautājumu vajag pārformulēt, precizēt to, vai uzdot dažus citus precizējošus jautājumus. Pakāpeniski, strādājot ar savu sakrālo Sirds Telpu, jūs varat pilnveidot savas saziņas un līdzsadarbības sistēmu ar viņu /Sirds Telpu/.
Mīļotie! Kā vienmēr! Es gaidu no jums stāstus par jūsu pieredzi implantu transformēšanā un mūsdienīgu garīgo instrumentu apgūšanā!
Uz jaunu tikšanos!
NO REDAKCIJAS: vēstules var sūtīt uz Žurnāla "Mirovei Čenneling: Duhovnije soobščeņija" elektronisko vai pasta adresi (adreses norādītas šī informācijas teksta beigās, Avota norādē).

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовныу сообщения" № 2(27)2016, El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni: 29613296.

=====
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma 09.-18.09.2016., ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.09.2016., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 19.09.2016.

Skatījumu skaits: 571 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: