Galvenie » 2017 » Februāris » 18 » Vēsts: 18.02.17. Katrēns "Cīnītāja daļa"
19:55
Vēsts: 18.02.17. Katrēns "Cīnītāja daļa"

Vēsts: 18.02.17. Katrēns "Cīnītāja daļa"
...................................................... Катрен "Доля Воина"……………………………Quatrain "Part of Warrior"

Stāvoklis ļoti sarežģīts! ................ Очень сложная обстановка!............................Very difficult situation!
Sātanisms spēku izpauž! .............. Сатанизм проявляет силу!.............................Satanism exerts a force!
Glābšana: Jauna nostāja, .............. Спасение: Новая установка,…………………...Salvation: the New plant
Visas Pasaules pretošanās! ......... Сопротивление всего Мира!............................Resistance around the World!

Cilvēkā ir daudz kas! ..................... Многое есть в человеке!................................Much are in the human!
Galvenais, saprāts un bailes ......... Главное, разум и страх!..................................The main thing, reason and fear,
Sagaidāms, šinī laikmetā, ............. Ожидается, в этом веке,………………………...It is expected in this century,
Tumsa sabrukumu cietīs! .............. Тьма понесёт крах!.........................................Darkness will suffer collapse!

Pagaidām viņa revanšu grib! ......... Пока она хочет реванша!..................................While she wants revenge!
Priekš viņas Krievija vainīga! ......... Для неё виновата Россия!................................For her, the Russia is to blame!
Kas, sevišķi, viņai svarīgi, .............. Что, особенно, ей важно,………………………...What is especially important to her,
Iznīcināt Mesiju viņas! .................... Уничтожить её Мессию!..................................To destroy her Messiah!

Apmelot visu, lūdzu! ....................... Оболгать всё, пожалуйста!.............................Misrepresented everything, please!
Visas metodes labas! ..................... Все хороши методы!......................................All methods are good!
Arī pažēloties nav kam! .................. Некому и пожаловаться!.................................There is no one to whom complain!
Neticība alkst vendetas! ................. Неверие жаждет вендетты!..............................Disbelief craves vendetta!

Cīnītājam stāvēt līdz galam! .......... Воину стоять до конца!.....................................Soldier to stand up till the end!
Bez izvēles, par vienlīdzību! .......... Без выбора, за равенство!................................Without choice, for equality!
Brīvības vēstneša loma, ................ Роль Свободы гонца,……………………………...The role of the messenger of the Liberty,
Uzvarēt nevienlīdzību! ................... Победить неравенство!.....................................Overcoming inequality!

Par vēlu jau atkāpties! ................... Отступать уже поздно!.....................................Deviate already too late!
Izrāde ātrumu uzņem! ................... Спектакль набирает скорость!...........................Performance is gaining speed!
Un kavēties jau neiespējami, ......... И мешкать уже невозможно,……………………...And the delay is no longer possible,
Jaunaudze aug jauna!! .................. Новая подрастает поросль!...............................The New shoots growing up!

Paraugu parādīt vajag! .................. Пример показать нужно!....................................Need to show example!
Diženas Vienošanās piemēru! ....... Пример Великого Единения!..............................An example of the Great Unity!
Nav jābūt piepūlē, .......................... Не должно быть натужно!................................There should not be strained!
Bet, uzvedībā īpašā! ...................... Но, особое поведение!.....................................But special behavior!

Jūs - Patiesības izpausme! ............ Вы - проявление Истины!..................................You- the manifestation of the Truth!
Jūs - Radītāja daļas! ...................... Вы - частицы Создателя!..................................You- part of the Creator!
Jūsu ceļš - ceļš patiess! ................. Ваш путь - путь истинный!...............................You road- the right road
Aiz jums mietpilsoņi ies! ................. За вами пойдут обыватели!..............................Ordinary people will follow behind you!

Titulloma - sevišķa! ......................... Заглавная роль - особая!...............................Main role- special!
Atbildība ne pa spēkam! ................. Ответственность не по плечу!.........................The responsibility is not on the shoulder!
Loma, pēc būtības Jauna! .............. Роль, по существу, Новая!..............................Role substantially New!
Es jūs vienmēr izcelšu! ................... Я вас всегда отмечу!......................................I will always note you!

Tagad, vēl ne cīniņš! ....................... Сейчас, ещё не сражение!.............................Now is not a battle yet!
Tikai Harmonija iedarbināta! ........... Запущена только Гармония!............................Launched only Harmony!
Cīņai Jauna izteiksme, .................... У битвы Новое аыражение,………………….....At the battle of New expression,
Un Jauna arī teritorija! ..................... Да и Новая территория!..................................And also New territory!

Teritorija - Planēta visa! ................... Территория - вся Планета!.............................Territory- all Planet!
Štābs - Krievijas Sirds! .................... Штаб - Сердце России!..................................Staff- Heart of Russia!
Priekš Sirds citas vietas nav! ........... Другого места для Сердца нет!......................For the Heart have not another place!
Priekš viņas arī Mesijas nav! ............ Нет для её и Мессии!.....................................There is no also messiah for her!

Jūtas sevī visas novāciet! ................. Уберите в себе все чувства!.........................Take off all senses in you!
Galvenais baiļu un naida! .................. Особенно, страха и гнева!............................Especially fear and anger!
Pacenšaties sajust, ........................... Постарайтесь почувствовать,……………….Try to feel,
Ka jūs - Debesu Cīnītāji! ................... Что вы - Воины Неба!...................................That you- Warriors of Heaven!

Baiļu nav, ir pārliecība! ...................... Страха нет, есть уверенность!.....................Have not fear, have confidence!
Jūs - Cīnītāji un ar jums Dievs! .......... Вы - Воины и Бог с вами!.............................You- Warriors and God with you!
Jūs no Manis pilnvaras saņēmāt! ...... Вы получили от Меня доверенность!.............You got from Me power of attorney!
Uz domrīcību, jums radāmu! ............. На промысел, твримый вами!........................On thought action, perpetrated by people like you!

Neaizmirsties Lielo "MĒS"! ................ Не забывайте, Великое "МЫ"!.....................Don't forget the Great "WE"!
Jūs to nopelnījāt! ............................... Вы его заслужили!.....................................You deserved it!
Pasauli glābsiet no Sātana! ............... Мир спасёте от Сатаны!..............................Will save the World from the Satan!
Dimensiju Jaunu saņēmāt! ................. Мерность Новую получили!.........................New dimension received!

Vienošanās Garā, rindās! .................. Единение в Духе, в рядах!..........................Unity in the Spirit, in the ranks!
Jauna devīze un ritorika! .................... Новый девиз и риторика!.............................The new slogan and rhetoric!
Galvenais, ne dažādās vietās, ............ Главное, не в разных местах,…………….....The main, not in the different places,
Bet uz vienas teritorijas! ...................... А на одной территории!.............................But on one territory!

Āmen. .................................................. Аминь………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. ..................................... Отец Абсолют………………………………Father Absolute
18.02.17. ............................................. 18.02.17……………………………………18.02.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/18.02.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /18.02.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /18.02.2017.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja:Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/19.02.2017.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 18.02.2017.

Skatījumu skaits: 280 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 5.0/1
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: