Galvenie » 2017 » Decembris » 18 » Vēsts: 18.12.17. Katrēns "Liktenis" - *
23:27
Vēsts: 18.12.17. Katrēns "Liktenis" - *

Vēsts: 18.12.17. Katrēns "Liktenis" - *
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(KD) "Interesanti priecīgi! / *(ОР) "Интересно радостно!", публиковано: http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_interesanti_priecigi/2014-09-20-1216 , и находки: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page2 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=114 , важно спомнить стих 4: http://www.otkroveniya.eu/2014/16.09.14.html , / http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_16_09_14_neviens_un_nekad/2014-09-17-1213 , 4. pants. )

18.12.17. Катрен "Судьба"

Люди уважают силу! ..................... Cilvēki ciena spēku!
Так было столетиями!................... Simtiem gadu tā bija!
Это определялось по виду, .......... To noteica izskats,
Не было никаких сомнений! ......... Nebija šaubu nekādu!

К силе полагалась и Мудрость! .... Pie spēka arī Gudrība pienācās!
Великолепное сочетание! ............. Spožs savienojums!
И никогда трусость, ....................... Un bailīgums nekad,
Всеобщее почитание!.................... Viskopīga cienīšana!

Критерием была и Честность! ...... Kritērijs bija arī Godīgums!
Как обязательное поведение, ....... Kā obligāta rīcība,
Немного добавлялась и Нежность,.Nedaudz pievienojās arī Maigums,
Всё вместе назвалось - Вера! ....... Viss kopā saucās - Ticība!

Пришельцы принесли другое: ....... Atnācēji citu atnesa:
Первое - календарь не от Бога! ..... Pirmais - kalendāru ne no Dieva!
Веру принесли не такую, ................ Ticību ne tādu atnesa,
Заменяющую, мораль в итоге! ....... Apmainošu, morāli rezultātā!

Дальше - новый порядок! ................ Tālāk - jaunā kārtība!
Мамона решала судьбы, ................. Mamons likteņus lēma,
Мир Бога пришёл в упадок, ............. Dieva Pasaule panīkumā nonāca, 
Главное, выжить бы! ........................ Galvenais, kaut tikai izdzīvot!

Крутой поворот от Бога!.................... Ass pagrieziens no Dieva!
Религии правят без Веры! ................ Reliģijas valda bez Ticības!
Подчинились пришельцам в итоге, . Rezultātā atnācējiem pakļāvās,
Их «Бог» стал главным, поверьте! ... Viņu "Dievs" kļuva galvenais, ticiet!

Нарушена теперь Гармония! ............ Harmonija tagad traucēta!
Гармония - Небес и Мира! ................ Harmonija - Debesu un Pasaules!
Открытая Тьмы гегемония, ............... Tumsas atklāta hegemonija,
Разрушена и Пальмира! ................... Sagrauta arī Palmīra!

Всё - звенья одной цепи, .................. Viss - vienas ķēdes posmi,
Но, увы - не эволюции! ..................... Taču, ak vai - ne evolūcijas!
Это звенья рабской судьбы, ............ Šie posmi verdziska likteņa,
Люди повёрнуты к инволюции! ........ Cilvēki uz involūciju pagriezti!

Не вернуть человека к Истокам! ...... Neatgriezt cilvēku pie Sākumiem!
Цепи рабства срослись с кожей! ...... Ar ādu verdzības ķēdes saauga!
Нет внутренних потоков свободы, ... Nav brīvības iekšējo plūsmu.
Одна Россия, пожалуй, сможет! ....... Viena Krievija, jādomā, varēs!

Революция невозможна! ................... Revolūcija neiespējama!
Все революции от тёмных! ............... Visas revolūcijas no tumšajiem!
Трудно восстановить эволюцию, ..... Grūti evolūciju atjaunot,
Сначала измените себя в недрах! ... Iesākumā sevi dziļumos izmainiet!

В недрах Души и Духа! ..................... Dvēseles un Gara dziļumos!
Не поймёт это сознание пришлых! .. Nesapratīs to atnācēju apziņa!
Нет пустыни и нет разрухи, .............. Nav tukšuma un sagrāves nav,
У тех, кто из Бога вышел! ................. Tiem, kuri no Dieva izgāja!

Путь или сопротивление Тьме, ........ Ceļš vai Tumsai pretošanās,
Путь не людей, а Богов! ................... Ceļš ne cilvēku, bet Dievu!
Нужно помнить о своей судьбе, ...... Par savu likteni jāatceras,
Освободитесь тогда от оков! ........... Atbrīvosities tad no važām!

Однако, одного слова мало! ............ Tomēr, vārdu vien maz!
Нужен Единый промысел! ............... Vienots mērķnodoms nepieciešams!
Нужно думать о том, что стало, ...... Domāt vajag par to, kas notika,
В Боге Великий замысел! ................. Dieva Diženajā nodomā!

Программа - «Совершенство»! ........ Programma - "Pilnība"!
Заменена - «сопротивлением»! ....... Apmainīta - ar "pretošanos"!
Было - Духа главенство! ................... Bija - Gara virskundzība!
Теперь важней состояние! ............... Tagad stāvoklis svarīgāks!

Слова похожи, но смысл разный! ..... Vārdi līdzīgi, taču jēga dažāda!
Одни слова - путь к Богу! .................. Vārdi vieni - ceļš pie Dieva!
В других словах - мамона важно, ..... Vārdos citos - svarīgs mamons,
С деградированием людей в итоге! .. Ar cilvēku degradēšanu rezultātā!

Мне не нужны успехи, ........................ Nevajag Man panākumus,
Особенно, в Плотном плане! ............. Sevišķi, Blīvajā plānā!
Дух развивается без помехи, ............. Gars attīstās bez traucējumiem,
Без Духа - всё на заклание! ............... Bez Gara - viss uz kaušanu!

Мне не нужна мамона! ........................ Man nevajag mamonu!
Мамона - критерий наживы! ............... Mamons - iedzīvošanās kritērijs!
Авгиевых конюшен попона, ................ Avgijevu zirgstaļļu zirgsega,
Раньше люди, как Боги жили! ............ Cilvēki agrāk, kā Dievi dzīvoja!

Теперь люди - рабы в Духе! ................ Tagad cilvēki - vergi Garā!
Религии от пришедших! ....................... Reliģijas no atnācējiem!
Плохо, что в Душах разруха, ............... Slikti, ka Dvēselēs sagrāve,
От Бога теперь ушедших! ................... Tagad no Dieva aizgājušiem!

Но, История лжи на исходе! ................ Taču, melu Vēsture pie beigām!
Пришедших судьба сложная, .............. Atnācēju liktenis sarežģīts,
Равенство не отменяется в дороге, .... Ceļā vienlīdzība neatceļas,
Первенство России возможно! ............ Krievijas prioritāte iespējama!

Аминь. .................................................... Āmen.
Отец Абсолют. ....................................... Tēvs Absolts.
18.12.17 .................................................. 18.12.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/18.12.17.html
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma,
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /18.12.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /18.12.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /18.12.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 18.12.2017.

Skatījumu skaits: 238 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: