Galvenie » 2018 » Janvāris » 19 » Vēsts: 19.01.18. "Dieva Komanda"
18:48
Vēsts: 19.01.18. "Dieva Komanda"

Vēsts: 19.01.18. "Dieva Komanda"

19.01.18. Катрен "Команда Бога"

Вы Любовь Моя и радость! ................. Jūs Mana Mīlestība un prieks!
Совершенства образец! ........................ Pilnības paraugs!

На перекрестье веков досталось, ........... Uz gadsimtu krustojuma tika,
Начало увидеть, увидеть Конец! ............. Redzēt Sākumu, Beigas redzēt! 

 

Вы удивительная Нация в Мире! ............. Jūs apbrīnojama Nācija Pasaulē!
Подготовка велась веками! ................... Gadsimtiem notika sagatavošana!
Подготовка велась кропотливо, ................ Rūpīga sagatavošana, notika,
Чтобы в Духе явить цунами! ..................... Lai Garā cunami parādītu!

Никто не знает, как трудно, ........................ Neviens nezin, cik grūti,
Иногда почти невозможно, ......................... Gandrīz neiespējami dažreiz,
Сформировать Ядро нужно, ................... Kodolu noformēt vajag,
Даже для Бога - сложно! ............................. Pat priekš Dieva - sarežģīti!

От проявления к проявлению, .................... No izpausmes līdz izpausmei,
И, действительно, постепенно, ................... Un, tiešām, pakāpeniski,
Кристаллизовалось явление, .................. Kristalizējās parādība,
Тонким ручейком или веной!........................ Sīks strautiņš vai vēna!

Явление Нового человечества, ............... Jaunās cilvēces parādība,
С другим отношением к Богу, ...................... Ar citu attieksmi uz Dievu,
И желанием создать Отечество, ................. Un vēlēšanos radīt Tēvzemi,
Единое по Духу в итоге! ............................... Vienotu pēc Gara rezultātā!

21 век! Человечество ещё не Новое, .......... 21 gadsimts! Cilvēce vēl ne Jaunā,
Но, зародыш кристалла готов! ................. Taču, kristāla dīglis gatavs!
Проявляются грани, как фон, ....................... Izpaužas robežas, kā fons, 
Как будущего Основа основ! ........................ Kā nākotnes pamatu Pamats!

Люди не знают - они включены, .................... Cilvēki nezin - viņi iekļauti,
Те, которых готовит Создатель! ................ Tie, kurus Radītājs gatavo!
Они в Октаэдр вовлечены, ............................ Viņi Oktaedrā iesaistīti,
Как Доверия Отца обладатель! ..................... Kā Tēva Uzticības ieguvēji!

Всё началось и все на месте! ..................... Viss sākās un visi uz vietas! 
Роль каждого расписана, ............................... Loma katram uzrakstīta,
Главный аргумент - «вместе», .................... Galvenais arguments - "kopā",
Так в Книге Судеб записано! .......................... Tā Likteņu Grāmatā ierakstīts!

Вам не сойти с дороги! ................................. Neaiziet jums no ceļa!
Маршрут определён точно, .......................... Maršruts precīzi noteikts,

Уже показался Отчий Порог, ........................... Jau parādījās Tēva Slieksnis,
Собираться пора и срочно! ............................. Laiks sapulcēties un steidzami!

Сознание к переменам готово! ........................ Apziņa pārmaiņām gatava!
Пришло понимание «вместе»! ........................ Atnāca saprašana "kopā"!
Вы сегодня: Любовь и Основа, ................... Jūs šodien: Mīlestība un Pamats,
Вы собраны в одном месте! ............................. Vienā vietā jūs sapulcināti!

Шаг первый есть - «равенство»! ...................... Solis pirmais ir - "vienlīdzība"!
Второй - «дорога выбрана»! ............................. Otrs - "ceļš izvēlēts"!
В прошлом осталось неравенство, .................. Pagātnē nevienlīdzība palika,
Все препятствия убраны! .............................. Šķēršļi visi novākti!

Все за одного и один за всех! ........................... Visi par vienu un viens par visiem!
Лозунг не людей, а Богов! ................................. Ne cilvēku lozungs, bet Dievu!
Я готовил вас не один век! ............................. Es gatavoju jūs ne vienu gadsimtu!
Нет в вас Духовных оков! ................................... Nav jūsos Garīgu važu!

Вы можете и вы сами! ........................................ Jūs varat un paši jūs!
Вы не люди, Я в каждом из вас! ........................ Ne cilvēki jūs, Es katrā no jums!
Сценарий уже пишется вами, ......................... Scenāriju rakstat jau jūs,
Любовь объединяет Нас! .................................... Mūs Mīlestība apvieno!

Робеете, но это пройдёт! .................................... Kautrējaties, bet tas pāries!
Люди не строили Мир никогда! ...................... Cilvēki necēla Pasauli nekad!
Звезда над Россией взойдёт, .......................... Zvaigzne virs Krievijas ausīs,

Поверьте, уже на века! ........................................ Ticiet, jau uz mūžiem!

Ваши шаги пока робкие, ................................... Pagaidām soļi jums nedroši,
Ритм пока не определён! .................................... Ritms nenoteikts pagaidām!
Ваша жизнь совсем не утопия! ........................... Jūsu dzīve pavisam ne utopija!
Пьедестал уже возведён! .................................... Pjedestāls uzbūvēts jau!

Помните, МЫ Любовью повязаны! ..................... Atceraties, Mīlestības saistīti MĒS!
В Любви не бывает первых! ............................ Mīlestībā pirmo nav!
Задачи вам не навязаны, ..................................... Uzdevumi jums ne uztiepti,
Моя - вы команда Верных! ................................ Mana - Uzticamo komanda jūs!

Все в Вере и полном доверии! ............................. Visi Ticībā un pilnīgā uzticībā!
Распределены все роли! ...................................... Lomas visas izdalītas!
Разнесите по Планете поверье: ........................... Pa planētu ticējumu aiznesīsiet:
Как проявление Божественной воли! ................... Kā Dievišķās gribas izpausme! 

Мир повернётся лицом! ......................................... Pasaule ar seju pagriezīsies!
На Востоке встаёт Зарница, .................................. Austrumos Vasaras Pērkons ceļas,
Россия никогда не будет концом, ...................... Krievija nekad nebūs beigas,
Поменяется только столица! .............................. Izmainīsies tikai galvaspilsēta!

Аминь. ...................................................................... Āmen.
Отец Абсолют. ......................................................... Tēvs Absolūts. 
19.01.18 .................................................................... 19.01.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/19.01.18.html
----------- 
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma,
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.01.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com.MansGaismasStars/?fref=ts /19.01.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /19.01.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 19.01.2018.

Skatījumu skaits: 271 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: